Page 21

gerechtelijke vervolging. Feit blijft dat illegaal uitgeven, drukken en in de handel brengen niet mag. Geestelijk eigendom van de maker is een punt, het onrechtmatig geld verdienen met werk van de maker (diefstal) een tweede. Maar als verzamelaar heb je het voordeel dat je op zo’n manier het hele werk van Toonder bijeen kunt krijgen. Al is het maar in de veilige vorm van eenmalige kopieën, zodat de mr. Limpergs daar geen aandacht aan zullen schenken. Zo bezit ik al jarenlang een paar Zweedse uitgaven, door een Zweedse vriendin en Toonderliefhebster gekopieërd van onder meer het origineel dat zoveel heeft opgebracht op de veiling van Hessink. Helaas wel op dat grijze papier, zodat ik me afvraag of ze de tijd zullen overleven. Cor Nijmeijer, Dronten Naschrift van De redactie: waartoe het stellen van een paar eenvoudige vragen al niet onbedoeld toe kan leiden. Van R.v.M. hebben we vernomen dat beslag is gelegd op alle originelen tot nader order. Wordt vervolgd. Juli 2003: Er was dus inderdaad beslag gelegd op alle originelen. Deze zijn der­ halve ter veiling niet verhandeld. R.v.M. was op het moment dat wij telefonisch contact met hem opnamen op vakantie, maar het schijnt dat het beslag inmid­ dels is opgeheven omdat men inzag dat dit een niet­haalbare zaak zou worden. Geruchten doen de ronde dat dhr. Eiso Toonder de man zou zijn achter het beslag, deze ontkent dat echter ten stelligste. Slechts een rechtmatig eigenaar kan zulks doen, is zijn reactie en vermeld ongevraagd naar ons toe nog dat ook niemand der eventuele hem bekend zijnde rechtmatige eigenaren hem een eventuele volmacht of wat danook daartoe heeft verstrekt. We houden u op de hoogte. De redactie

AANBOD

Boekenverzamelaar is best genegen hiernaast afgebeelde prent van een schilderij van een totnogtoe onbekende kunstenaar te ruilen danwel te verkopen, tegen elk goed bod. Vooral de Verzamelde Werken hebben zijn belangstelling, evenals de Olle Kapoen heruitgaven. Fred Besselink. Broerdijk 36a, 7081 HA Gendringen / besselink@planet.nl

SOLLICITATIES

We zoeken momenteel nog een voorzitter en een (hoofd)redacteur voor ons Clubblad. Loek Donders, huidig voorzitter/(hoofd)redacteur) 21

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded