Clubblad nr. 48

Page 18

maakte) zijn handtekening niet tegenkomen - want die kalender werd door de Studio’s voltooid en ingekleurd. Gedurende de afgelopen tien jaren verslapte zijn beleid over die handtekening echter. Ongeveer de laatste, gepubliceerde werktekening die hijzelf van heer Bommel maakte, was die voor de brochure en poster van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie - en daar is duidelijk aan te zien dat hij fysieke problemen (rechterhand en ogen) kreeg die hem het inkten uiteindelijk onmogelijk maakten. Dat er sindsdien produkten met zijn signatuur werden en worden uitgebracht (Hema-goederen, Bommel­ strips voor Donald Duck, Pfitzer-uitingen, enz.), maakt hun authenticiteit dus uiterst dubieus. M.vr.gr. Eiso J G. Toonder. Kopie naar Cor N. en Hans M. 09-03b: ‘Hallo V. Nou, de MTVC heeft wat losgemaakt bij het veilinghuis en R.v.M. Ik was vanmiddag op de kijkdag en raakte al snel in gesprek met een van de veilingmensen. Ik informeerde voorzichtig naar hun mening over ill. uitgaven en kreeg een stortvloed van argumenten en verdediging over me heen. Uiteraard kwam het verhaal van Eiso T. ter sprake. Even later sprak ik ook met R.v.M. Uit beider reacties bleek wel, dat ze in hun maag zaten met de MTVC-reactie. Gisteravond en vandaag waren er al meer MTVC-leden geweest, die aan het verhaal van Eiso hadden gerefereerd. We hebben het eigenlijk niet gehad over een ander aspect van de discussie: dat in de cat. vermeld zou moeten staan wie van de Studio’s nu wat getekend heeft. In dat opzicht is het commentaar van Eiso zeer zeker verhelderend, vind ik. Ik zal er in mijn stukje op ingaan. Cor’ 10-03: Hallo Cor. Ik stuur je hierbij ook een reactie van Hans M. V. Zie hier na het artikel van Cor Nijmeijer en lees hoe beslag werd gelegd op de origi­ nelen, die dus niet ter veiling zijn aangeboden..

Stripveiling bij Hessink

De stripveiling in Zwolle 11 maart jl. heeft voor de nodige beroering vooraf (en achteraf. redactie) gezorgd. Het was een goed idee van het MTVCbestuur om via e-mail Eiso Toonder te vragen een toelichting te geven bij de kavels, voorzover het werk van Marten Toonder en de Toonder Studio’s betreft. Zo waren in ieder geval de leden, die op de verzendlijst van e-mail staan nog tijdig op de hoogte. Het begon allemaal met een paar vragen van MTVC’ers over wie nu precies wat had getekend: Toonder zelf, of studiomedewerkers, de echtheid van wat als origineel werk werd aangeboden en de rechtmatigheid van het veilen van illegaal werk, ook wel roofdrukken genoemd. Eiso Toonder liet per e-mail zijn licht daarover schijnen en de weergave daarvan is ook in het huidige Clubblad van de MTVC afgedrukt. Hans Matla sprak zijn twijfel uit over de echtheid van het kavel, dat als een ‘ets’ van ‘Heer Bommel 18


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.