Page 17

Beter zou je dan kunnen vermelden ‘naar MT.’ Overigens zijn de Concordia-prenten 1433, 1438 en 1452 naar mijn mening indertijd getekend door Frits Godthelp, een der trouwste medewerkers van MT. Vijftig jaar lang wijdde deze kleine grote man zijn krachten en creativiteit aan Toonders producties en miljoenen hebben van zijn werk genoten. Met vriendelijke groet, Hans Matla (Clublid). Kopie naar Eiso T.’ 09-03a: ‘Geachte V. In aansluiting op de e-mail dd. 06-03 van de heer N.: ik kan u basisgegevens verstrekken over zo’n dertig radio- of televisie-uitzendingen gedurende de ’50er t/m de ’90er jaren, waarin MT. figureerde of een hoofdrol speelde. Die lijst is echter niet geheel kompleet, omdat mijn vader van 1965 tot 2001 in Ierland woonde en niet altijd over dit soort uitzendingen geïnformeerd werd of er een band- of video-opname van ontving. Bovendien heb ik een vermoedelijk volledige lijst van interviews met mijn vader, die werden afgedrukt in binnen- en buitenlandse dagbladen en tijdschriften. Deze opgave start met een vraaggesprek dat 1 oktober 1941 werd gepubliceerd in De Telegraaf, en eindigt met het interview dat in het winter-2000 nummer van het periodiek Seasons verscheen. Sindsdien hebben anderen het familie-archief overgenomen en het inventariseren hopelijk voortgezet. Ook reageer ik graag even op de e-mail d.d. 08-03 van de heer Matla. Door slordigheid mijnerzijds (ach ja: ik ben ook al een 65-plusser) heb ik mijn opm. over kavelnr. 1434 van de komende veiling niet uitgewerkt en naar u doorgestuurd. Matla heeft groot gelijk: dit is geen tekening van MT. en evenmin van zijn medewerkers (tenzij het een kladje van een aankomende loopjongen betreft). Bovendien wordt de ill. door H. omschreven als een ‘originele ets.’ Nòch mijn vader, nòch de Studio’s hebben ooit op stripprodukties gebaseerde etsen het licht doen zien. Welk nr. draagt deze ets, meneer H. ? Ik vraag het, om de andere, andersgenummerde afdrukken weg te houden van toekomstige veilingen en MTVC-leden zodoende veel leed te besparen. Helaas moet ik met Matla van mening verschillen over de Concordia-prenten. Daar heb ik twee redenen voor. De eerste is, dat ikzelf nauw betrokken was bij die reklamekampagne. Niet alleen heb ik er toentertijd teksten voor geschreven, maar ook leverde ik wel potloodschetsen (Marten noemde ze ‘lay-outs’) aan die ik met behulp van fotokopieën, montages, een epidiascoop en een lichtbak samenstelde (dat alles maakt mij nog geen tekenaar, haast ik me daaraan toe te voegen). Het eindprodukt ging naar Marten - ik woonde in Ierland vlakbij hem - en hij zette het al korrigerend in inkt. In de tweede plaats zijn die door H. aangeboden Concordia-illustraties - op kavel nr. 1426 na - voorzien van Marten’s artistiesten-handtekening. Hij was daar toen, in 1986/1987, nog heel zuinig mee. Alleen het werk dat hij persoonlijk voltooide, signeerde hij. Zo zult u bijvoorbeeld op de Concordia-verjaardagskalender (waar ik eveneens de potlood-opzetten voor 17

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded