Page 16

misschien niet hardop zeggen - als iets op de markt verschijnt waarvoor ik bij wijze van spreken een moord zou plegen.. Eigenlijk is dat zelfs het streven van de Club.. Met alle respect voor de maker of rechthebbende, maar straks ben ik misschien eerder dood dan MT. zelf en heb ik nooit eens kunnen genieten van sommige van diens prachtige, momenteel voor iedereen onbereikbare zaken. En dat heeft niets (of misschien wel alles?) met geld te maken.. Verder kort: van Eiso T. mogen we zijn commentaar gebruiken in ons blad. We hebben het ook al naar de bevoorrechten onzer Club kunnen mailen welke in bezit zijn van een e-mailadres. Kun jij er niet een inleiding bij schrijven en het verhaal mooi afronden? Ik mail je met plezier de hele ‘case’, vanaf degene die ons attent maakte op de veiling, ons mailtje naar onze leden, de reacties daarop van enkel Clubleden, mijn verzoek aan Eiso, de reactie van Eiso en nou ja, de rest ken je.. V’ 07-03a: ‘Hallo V. Wanneer ik je reactie n.a.v. mijn mail over de veiling lees dan vind ik dat eigenlijk al de juiste inleiding (moet je dan een beetje bewerken) bij het verhaal van Eiso. Ik ben overigens wel bereid om een stukje te schrijven, maar dat zou op veel punten overeenstemmen met wat jij hebt geschreven. Het zou dan bovendien in sommige opzichten overschrijven zijn van dingen die jij aandraagt. Het geeft me overigens wel voldoende aanknopingspunten om iets op papier te zetten. We kunnen natuurlijk ook allebei iets schrijven. Sowieso kan het een aardige discussie in het clubblad opleveren. Op de eerste stripveilingen van het Stripschap, lang geleden, werd de inbreng van illegale drukken stelselmatig geweigerd, ook al om onze goede relatie met de Studio’s en andere striprelaties niet in gevaar te brengen. Dat leverde discussies met een aantal leden op, die met dezelfde argumenten kwamen als jij, gevolgd door felle anti-verhalen van Jan Gerhard Toonder en strenge verklaringen van de huisadvocaat van de Studio’s, mr. Limperg. Ik heb zelf overigens alle roofdrukken gekocht die ik kon krijgen. Groet. Cor’. 07-03b: ‘Hallo Cor. Als je een dergelijk stukje zou willen schrijven: graag. Je mag alles gebruiken wat ik reeds geschreven heb. Ook wat jij hierboven zegt over het Stripschap en Jan Gerhard en mr. Limpberg: leuk. Veel van onze huidige leden weten zoiets niet. V.’ 08-03: ‘Hallo V. N.a.v. de electronische mededelingen van de heer Eiso T. veiling bij H. in Z. heb ik nog eens op het internet gekeken. Daar zag ik onder nr. 1434 de aangeprezen potloodtekening van Heer B. en TP., zittend in het bos. Ik heb in mijn leven duizenden Bommel-tekeningen onder ogen gehad, en als je het mij vraagt, is deze tekening niet van MT. en ook niet (onder diens toezicht) vervaardigt door een van zijn officiële studio-medewerkers. Ik weet niet of je zoiets dan ‘vals’ moet noemen, maar als men zo’n tekening op een openbare veiling aanbiedt onder de naam Ma(a)rten T., dan vraag ik mij af of dat geen misverstanden oplevert. 16

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded