Page 14

veiling te Zwolle doorsturen naar uw leden en naar het veilinghuis - en: ja, u mag een en ander afdrukken in uw blad, als het u belangwekkend genoeg toeschijnt’ 05-03e1: ‘Geachte Hessink Veilingen. Bijgaand ook aan u info betr. uw veiling dinsdag a.s. omtrent te veilen ‘Toonder-stukken.’ Onze vereniging is van diverse kanten opmerkzaam gemaakt op komende veiling en heeft een intensief contact met haar leden. 28-02 jl. hebben we die leden van onze Club waarvan wij een e-mail adres bezitten uw gegevens doorgemaild. Uit correspondentie daarna is onderstaand bericht voortgekomen, wat heden wederom is doorgemaild naar onze leden. En bij deze dus naar u. M. vr. gr. LD. (Voorzitter/redactie MTVC). P. S. : Te uwer info: de in onderstaand bericht vermeldde heer Eiso Toonder is de zoon van Marten Toonder, welke én lid is van onze vereniging én waarmee wij van tijd tot tijd indien nodig contact hebben. E. weet inhoudelijk erg veel van ‘Toonderiana’. 05-03e2: ‘Geachte leden. 28-02 Jl. hebben we enz. Een onzer leden vroeg zich af of wij er niet achter konden komen, wat nu wel en niet origineel Toonderwerk is. We hebben dus contact opgenomen met Eiso Toonder en ziehier zijn antwoord, wat we met zijn toestemming ook hebben doorgemaild naar het desbetreffend. veilinghuis’. 06-03a: ‘Beste V. Op de veilingsite heb ik gezien dat getoonde boekjes soms niet overeenkomen met de beschrijving - dus het plaatje hoeft niet aan te geven dat de tekst onjuist is (maar het plaatje dus wel). Voor wat de Concordiatekeningen betreft: als deze werkelijk gestolen zijn vind ik het zeer vreemd indien dezen niet in beslag worden genomen of in ieder geval uit de veiling worden gehaald. Het lijkt mij raadzaam voor geinteresseerden om vlg. week dinsdag eerst met het veilinghuis te bellen voordat ze naar Zwolle afreizen. W.’ Wij vd redactie zijn hier verder niet op ingegaan, we wilden eerst een event. antwoord van het veilinghuis afwachten en.. zo blijf je bezig. 06-03b: ‘Hallo V. Wat een goed idee Eiso T. om commentaar te vragen bij deze veiling. Bij mij kwam ook meteen de gedachte op om het veilinghuis te informeren over mogelijke voetangels en klemmen. Misschien doe ik dat a. s. weekeinde wanneer ik naar de kijkdagen ga. Inmiddels heb ik de fraai gedrukte cat. in mijn bezit: prachtige afb. in kleur, maar nog steeds vrij klein. Wel de moeite van het aanschaffen waard. Mijn opm.: er zit een aantal roofdrukken bij. Vroeger zouden de Studio’s hiertegen actie hebben ondernomen. P. S.: Verder een paar stukken, die ik niet ken. Mogelijk broddelwerk. En zo’n ‘originele’ tekening uit ‘Das Geheimnis der Grotte’.. tja. Eiso heeft groot gelijk wanneer hij ervoor waarschuwt dat deze niet echt zou kunnen zijn. Heling van or. tekeningen, ja dat is zo, al kan er ook wel eens een or. op nette manier zijn verkregen, maar wat het Toonderwerk betreft heb ik de stellige indruk, dat MT en de studio’s alle or. goed hebben bewaard. Mepros-poppetjes zijn overigens wel aardig. Ik heb er zelf een paar, maar ik zou ze met alle plezier willen ruilen voor mooier werk (TP 14

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded