Page 1

tie heeft verstrekt, vragen stelde of op andere wijze medewerking verleende. Verantwoordelijkheid voor onder naam gepubliceerde artikelen berust uitsluitend bij de desbetreffende

Juni 2003 • Jaargang 13 • Nr. 48

Driemaandelijks tijdschrift voor leden van de Marten Toonder Verzamelaars Club, afgekort MTVC. Oplage 825 ex. + 50. Ledenaantal juni 2003: 798

Lidmaatschap Het lidmaatschapsgeld kan worden gestort op Postbankrek. nr. 626.11.21 t.n.v. de Marten Toonder Verzamelaars Club, Zoeterwoude en bedraagt dit lopende kalenderjaar € 15,­. Leden buiten Europa betalen € 20,­ ivm. hogere verzendkosten

BESTUUR  Voorzitter Loek Donders Hopveld 26, 5467 KB Veghel Tel./Fax: 0413-342009 E­mail: donders.l@home.nl  Secretaris Henk Arens Wilhelminastraat 16, 2382 HE Zoeterwoude Tel./Fax: 071-5891103 E­mail: h.arens@wxs.nl  Penningmeester Herman den Dulk Franciscushof 159, 4133 BD Vianen (Zuid­Holland) Tel.: 0347-375518 E­mail: hdd@dds.nl  2e Penningmeester Valentijn van Koningsbruggen Waterloseweg 97, 7311 JH Apeldoorn Tel.: 055-521.32.68 / Fax: 3781184 E­mail: achnaton@wish.net

Advertenties Loek Donders Tarieven 2003: • 1/1 Pagina € 50,- / Leden € 37,50 Zetspiegel ­bxh­ 105 x 180 mm. • 1/2 Pagina € 32,50 / Leden € 25,Zetspiegel ­bxh­ 105 x 87,5 mm danwel 50 x 180 mm. • 1/4 Pagina € 20,- / Leden € 15,Zetspiegel ­bxh­ 105 x 41 mm danwel 50 x 87,5 mm. • Ruiladvertenties: Elke regel bevat ± 80 tekens, spaties enz. meegerekend. Leden eerste 5 regels gratis, daarna € 3,50 per regel. Niet-leden betalen € 2,50 per regel voor de eerste 5 regels, daarna eveneens € 3,50 per regel.

Ledenadministratie Henk Arens Beurzen Pim Oosterheert Weipoortseweg 33, 2381 NC Zoeterwoude Tel: 071-5804812 E­mail: oosterheert@bommelzolder.com Website www.mtvc.nl Websitebeheer Ed Bakker Clubblad: redactie Loek Donders Opmaak Ed Bakker

Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het au­ teursrecht worden overgenomen. Copyright op alle illustraties berust bij Toonder Studio’s, ten­ zij anders vermeld. De MTVC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40.26.02.55

Met dank aan iedereen die ons ook dit nummer weer de nodige informa1

MT

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded