__MAIN_TEXT__

Page 7

CLUBDAG 26 Zaterdag 17 mei. Linschoten. Zalencentrum ‘De Vaart’. Jacob Barneveld-straat 24. Tel. 0348-40.70.31. E-mail beheerder: c. v. ee@worldonline. nl. Bij deze wederom dank aan ons in dit prachtige dorpje wonende Clublid Antony Benningshof en ega voor het vele werk dat ze voor deze dag verrichten. Hoe kom ik er? - Met de auto: 1.) Vanuit het zuiden, Amsterdam en Zaandam A2 richting Utrecht; A12 Den Haag/Rotterdam. Vanuit het noorden en oosten richting Utrecht; eveneens A12 Den Haag/Rotterdam. Vanuit Den Haag/ Rotterdam enz. A12 richting Utrecht. 2.) Op de A12 afslag Woerden/ Linschoten. 3.) Onderaan bij de verkeerslichten richting Linschoten. Eerste afslag Linschoten (linksaf). Weg vervolgen tot Tsplitsing (Antiek-groothandel Snel), linksaf weg vervolgen. Na ongeveer 80 meter bocht naar rechts, over de brug direkt links, u ziet hier zalencentrum ‘De Vaart’ liggen. Achter het centrum is een parkeerterrein. - Met het Openbaar Vervoer: Uitstappen NS-station Woerden. Bus 104 richting Nieuwegein. Uitstappen halte Entermed (vragen aan de chauffeur); het is dan nog ongeveer 60 meter lopen. a.) Ruilbeurs 10. 00-14. 30 uur Deelnemers (uitsluitend Clubleden) kunnen opbouwen vanaf 09. 30 uur. De eerste ‘eenheid’ is gratis als vanouds, elke volgende kost u € 5,-. Het bestuur houdt zich het recht voor indien er een te grote vraag is naar meters deze zo eerlijk mogelijk te verdelen. Let op: standhouders zijn zélf verantwoordelijk voor hun spullen! Informatie en opgave deelname Valentijn van Koningsbruggen (zie pag. 1). Entree is gratis voor Club-leden en introducees, anderen betalen € 1,50. b.) Uitreiking MTVC ‘Wim Versteeg’ Award 2002 12. 00 uur Deze zal worden uitgereikt aan dhr. Hans Matla voor diens werk ‘Heer Bommel Volledige Werken De Dagbladpublicaties’. Uitgegeven bij uitgeverij Panda (zie ook elders in dit blad). c.) Algemene Leden Vergadering van 13:00 tot 14:30 uur 1.) Opening door de voorzitter 2.) Goedkeuring van de agenda 3.) Ingekomen stukken en mededelingen (inbreng kan tot begin ALV)

4.) Bestuurszaken -Aftreden / Ver(her)kiezen bestuursleden 5.) Financiëel Jaarverslag 2002 6.) Beleidsplan 2003 7.) Rondvraag en 8.) Sluiting. 7

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Advertisement