__MAIN_TEXT__

Page 3

dig maar bij een enkeling bewaard is gebleven… Wat jammer dat ik daarom soms belachelijke bedragen neer moet leggen om dat werk dan te bemachtigen als het al eens tevoorschijn komt. Wat ben ik die kleine illegale uitgevertjes uit de jaren ‘70 dankbaar voor het indertijd naast het überhaupt tastbaar vooral ook financieel bereikbaar maken van het werk van Toonder. Niets was er toen te krijgen… Zijn zij het niet misschien achteraf voor een groot deel geweest die toen het werk uit de vergetelheid hebben gesleurd? Dank zij hun maakte ik in ieder geval opnieuw kennis met de verhalen. En zie wat er van mij terecht is gekomen! Ik heb het zelfs geschopt tot voorzitter van, nou ja… Goed, terug naar nu, naar de laatste nieuwjaarskaart dus. Na diverse voorstellen kregen we uiteindelijk tweede week januari pas toestemming de kaart in zijn huidige vorm te mogen vervaardigen. En voordat deze toch uiterlijk zeer eenvoudige kaart dan vervolgens bij u allen in de brievenbus ligt. Loek Donders, Voorzitter Vermoedelijke verschijningsdata Clubblad 2003: 1. Maartnr. (dit nummer dus): vermoedelijk half/eind april 2. Juninr.: ivm. vakanties vermoedelijk -schrik niet- begin/half augustus 3. Sept.nr.: ivm. vakanties vermoedelijk -schrik niet- half/eind oktober 4. Dec.nr.: proberen we half december, kan echter uitlopen tot begin/ half/eind januari. E-MAIL Clubleden met een e-mailadres die ons dat nog niet hebben doorgegeven: de afgelopen tijd hebben we reeds enkele keren iets gemaild naar diegenen waar we dat dus wel van hebben. Telkens zaken waarmee we anders te laat waren in het blad. Zeer spijtig voor al onze leden die nog niet via e-mail te bereiken zijn. Echter: telkens per post iets sturen kost de Club het aantal leden (zie pag. 1) minus het aantal leden waarvan we dus dat e-mailadres hebben (momenteel zo’n 125) x 1 kopie x 1 enveloppe x 0,39 cent. Reken dat maar eens uit, laat staan de hoeveelheid werk weer: kopieën maken, adressen uitprinten, opplakken, insteken, posten. Mailen: 5 minuten? Kosten: geen? BIJVOEGSEL Als het goed is hebt u in deze enveloppe samen met dit nummer een gratis- boekje gehad omtrent een tweetal lezingen welke vorig jaar zijn gehouden na afloop van onze 12e ALV. Misschien een stimulans voor de 138 (…) leden die hun lidmaatschapsgeld voor dit jaar nog niet hebben voldaan? Hoe dan ook, het boekje mag u houden. 3

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Advertisement