__MAIN_TEXT__

Page 19

De Zaak A. Is er misschien iemand in onze Club advocaat/meester in de rechten ofd.? Onze vroegere voorzitter, Tony A. heeft nl. nog steeds enkele stukken van de Club in zijn bezit en geeft geen gehoor aan herhaalde oproepen ons deze terug te geven. We willen de zaak nu definitief uit handen geven. Gaan we echter naar een ‘gewone’ advocaat, kost ons dat in eerste instantie uiteraard geld. Geld wat we natuurlijk van A. zullen terugvorderen, maar toch. Wie zou in deze willen optreden als advocaat van de Club? Loek Donders, voorzitter

MARTEN TOONDER EN DE EUTHANASIE

In het kwartaalblad Relevant van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie Euthanasie), jaargang 29, nr. 1, 2003 staat een interview van Hans van Dam met Marten Toonder. Het drie pagina‚s tellende interview geeft een duidelijk beeld van Toonders opvattingen over het ouder worden, de onthechting van dit leven, de eeuwige geest en het recht om te sterven. Hoewel Toonders opvattingen over deze zaken bij de meesten wel bekend zijn door de verschillende interviews die ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag gehouden zijn, is dit artikel toch zeer de moeite waard omdat het in een betrekkelijk kort bestek zo helder Toonders gedachten weergeeft. Zoals wij Toonders taal kennen uit zijn verhalen, zo vinden we ook hier weer fraaie aforismen als: Dat ik er nog ben, moet een misverstand zijn, of: Het besluit dat het genoeg is, is een heilig besluit. De moeite van het vermelden waard is verder, dat er prachtige foto‚s van Marten Toonder in het blad zijn afgedrukt. Dit interview is een echt Toonderdocument en dit exemplaar van het tijdschrift Relevant gaat dan ook het niveau van verzamelobject ver te boven. Pim Oosterheert, Zoeterwoude Nawoord vd redactie: Ook Clublid Rob Schouten uit ? meldde ons dit. Als MTVC hebben we natuurlijk gelijk na ontvangst van deze melding even contact opgenomen met de NVVE en kregen een paar exemplaren. Waarvoor onze hartelijke dank. Eentje uiteraard voor het archief, de rest zullen we op de eerstkomende Clubdag op de bestuurstafel neerleggen. Op=Op. Op verzoek stuurt de NVVE u echter een exemplaar. Op hun website onder het kopje Activiteiten, Relevant, een voorbeeld uit Relevant kunt u het artikel trouwens ook vinden, zo liet Karina Scheirlinck van het secretariaat ons weten. NVVE. Postbus 75331, 1070 AH A‚dam / Tel. 020-6200690 / www. nvve. nl BEDANKT Iedereen die ons weer een nieuwjaarswens stuurde. De redactie 19

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Advertisement