__MAIN_TEXT__

Page 15

Aarnout van Deursen, Vlaardingen / 04. Cor Nijmeijer, Dronten / 05. Jac. Dijkstra, Dronrijp / 06. Ed Staal, Renkum / 07. Herman van Velzen, Assendelft / 08. J. A. A. ter Haar, Utrecht / 09. Ronald van Pelt, Rotterdam. We hebben er dus nog 20 - 2 (archief + onze eigen grafische man) -9 = 9… We nemen alle nummers mee naar Linschoten. U kunt nog reageren/reserveren, het restant leggen we zomaar op onze bestuurstafel. 15. GRUTSPRITS. Clublid Gerard van Gool vroeg in ons vorige nummer wie hem verder kon helpen. Niemand Gerard?

Beste oplettende lezertjes Er is al heel veel geschreven over de teksten in de strips van Marten Toonder, ik heb niet de bevoegdheid daar iets aan toe te voegen, maar misschien is het aardig om eens wat meer aandacht te schenken aan de tekeningen. Er is veel over te zeggen, maar ik beperk mij deze keer maar tot wat aantekeningen die ik onder de rubriek ‘heel apart’ heb onder gebracht. Ik ga er voor het gemak maar vanuit dat, als ik de afleveringnummers geef u het betreffende verhaal wel kunt vinden. Afl. 0327 Als je zoals heer Bommel met een briefje aangeeft dat je met vakantie bent kun je er gif op innemen dat Super en Hieper langskomen om Bommelstein leeg te halen; En leeg is leef zoals u in afl. 0331. Het vreemde is dat de gehele inboedel, inclusief de oude port uit de kelder in een kleine bestelauto past. Afl. 0367 Heer Bommel draagt een ruim bemeten kist port, die voor een ernstige toespraak aan Joost even op een traptrede wordt geparkeerd. Ondanks die afmetingen past de kist prima op de traptrede. Afl. 485 Het is bekend dat Joost wel eens de hand licht met het huishouden, zodat het stof onder het tapijt ligt en de portvoorraad sneller slinkt dan gepland, maar op dit plaatje ziet u dat hij privé de boel ook lang niet op orde heeft; Zijn schoenen slingeren door de kamer, zin hoed is niet opgeborgen, het bed is niet opgemaakt. Kortom het is een Janboel. Afl. 0569 Een kleine serie; Op het bordje van de bankbalie vind u het woord ‘Cassier’ met een ‘C’ dus, maar bij het volgende loket ziet u nog net de letters ‘Ka’ dus ‘Kassier’ met een ‘K’ In Afl. 570 is dat vervangen door ‘Pecunia’, Latijn voor geld. In Afl. 0572 wordt dit geldsmiddelen en in het laatste kader van deze bladzijde; in geval van nood rem hier. Allemaal in het kader van de gemoedstoestand van Joris Goedbloed. Afl. 0571 Nog een leuke serie, ditmaal een waarschijnlijk een nogal oplopende rentevoet. Het begint hier met 15% in Afl. 0573 is dit al 15 1/2% en in Afl. 0574 loopt dit op naar 16% en 16 1/2% Afl. 0579 In de luxe sfeer van het slotmaal bij ieder avontuur is het wel 15

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Advertisement