__MAIN_TEXT__

Page 12

DE BOMMEL-ENQUETE Heel veel dank aan allen die de moeite namen hun favoriete Bommelverhalen aan mij door te geven. 60 Enquêteformulieren werden teruggestuurd, per post of per e-mail, soms vergezeld van leuke opmerkingen over de verhalen en aanmoedigingen om met dit soort activiteiten door te gaan. Ondertussen zijn de gegevens verwerkt en kan ik u de uitslag geven. Maar eerst nog een paar opmerkingen. Opvallend is dat er bij uw keuze van favoriete verhalen regelmatig de oudere verhalen genoemd werden. Zo verwierf BV 014 Het land van de blikken mannen 18 stemmen, en dat is op een aantal van 60 formulieren toch maar liefst 30%. Zou de nostalgie uit de jeugd van veel Bommelfans hier een rol in spelen? Verder is vermeldenswaard dat velen van u meedeelden dat men eigenlijk wel meer dan 40 verhalen zou willen nomineren, maar dat enkele verhalen er toch boven uitsteken. Natuurlijk had niet iedere inzender 40 verhalen aangekruist, maar dat hoefde ook niet. Alle gegevens verwerkt hebbende, kwam als winnaar uit de bus met 44 stemmen: BV104 De Bovenbazen. Met 34 stemmen kwam BV 157 De Grote Onthaler op de tweede plaats. Op de derde plaats volgde BV 116 De Trullenhoedster met 28 stemmen. De gehele lijst vindt u in dit blad. Hopelijk leidt de hoge waardering van sommige verhalen voor u tot het besluit om nog eens wat verhalen te (her)lezen. Pim Oosterheert Uitslag van de Bommelenquête 2003 met de top 40 van de Bommelsaga: DE 3 MEEST GEKOZEN VERHALEN: 44 Stemmen: 104 De bovenbazen 34 Stemmen: 157 De grote onthaler 28 Stemmen: 116 De Trullenhoedster DE TOP 40: 27 Stemmen: 075 De zwarte zwadderneel 26 Stemmen: 177 Het einde van eindeloos 102 Het kukel 085 De windhandel 25 Stemmen: 100 De tijwisselaar 090 De Bommellegende 24 Stemmen: 066 De kniphoed 23 Stemmen:

111 De pasmunt 093 De gezichtenhandel 22 Stemmen: 152 De weetmuts 21 Stemmen: 088 De herenopstand 20 Stemmen: 132 De slijtmijt 18 Stemmen: 112 De wisselschat 014 Het land van de blikken mannen 17 Stemmen: 141 Het losgetrilde inzicht 131 De blijdschapper 022 De meester-schilder 021 De Superfilm-onderneming 16 Stemmen: 148 Het spook van Bommelstein 139 De loodhervormer 101 De grauwe razer 15 Stemmen: 174 De zelfkant 134 De waarde-ring 12

122 De hupbloemerij 096 Het boze oog 038 Kwetal de breinbaas 023 De Chinese waaier 14 Stemmen: 173 Een bommelding 163 De andere wereld 128 Het platmaken 103 De wilde wagen 077 De zwelbast 13 Stemmen: 155 De zonnige kijk 140 Het verdwijnpunt 133 De erfpacht(er) 119 De sloven 092 Het lemland DE OVERIGEN: 12 Stemmen: 169 De aamnaak 154 Het vergeetboekje 137 De ombrenger 129 De onbetaalbare reis 099 Het huilen van Urgje 098 De pikkinring 11 Stemmen:

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Clubblad nr. 47  

Clubblad nr. 47

Advertisement