Page 18

Ruiladvertenties. Gezocht:Tom Poes/ O.B. Bommelboekjes uit de D.A.V.L D -serie;de boekjes moeten in prachtlgestaat zijn, Afbeít SonnenbeÍq, Leggelostraat 52, 2541 HW, Den HaagTel: na 19.00 uuí: 070-3296087. Gêzocht:{evt te leenom te copiërenlHB en vriendvijand(8V51, nÍs. 1730, 1796); HB en zijn ik sel (8V53, nÍs 1876,19111;TP en de Eommetkuur (8V55, nrs. 1960-1983) en/oÍ TP en de knollengaard {8V63 nÍs. 2376-2425). Veel afwezigdus geaÍneschriftelijkreageÍen M.P Beckêí,Begoniastraat'108, 3772 HG, Barneveld. VeízamelaaÍzoekti allerhandeMarten Toonderalbumplaatjes,b,v. Ouaker oats, Lutevn,smith e.a. Teli 020-6473735 . GezochtjTom PfiÍfignt. 1,4,7,13 en I6 t/m 25. De 5 stuiversvan Wammes Wagqel.MaandbladDonêldDuck {StÍipgoedExtra)nr. 35 en 36. SRV lucifersmapjen/aÍkiesde CanteclaerSeÍíede Muinck & Co BV 4.5 KaspaÍde draaken BV 4.6 Het monsterei.VideocassetteBommelfilm(nieuwstaat). Aangebodên:WeÍeldkroniek{Los) TP en de wondeíschoenen,TP en de blaasgeest,TP en de ijzervreters (ln blad)TP en het betoverdeschaakspel W. Lommers,Sibeliusstraat 48'1, 5011 JM Tilburg,Têl: O13-556179. fk ben op zoek naaí: Pandaknipsels: VóóÍ nr. 100, 1O2 tlm 106, 1OA,114, '133. 161, 112, 116, 177, 17A, 181, 183, 185, elke lijst is welkom. Enkelebommelboeken: boek 99.1 Aangíijpendeachterkanten,boek 105.1 Tom Poesen O.B. Bommeluit Ons Vrije Nedeíandaug. 1945-feb.1950 Tom PoesWeekblad,1e jaargangnr. 1,2,3,4,5,6,7,8,11, Wereldkroniek 26 van 1954 (het volledigetijdschíiftl.Revue{liefstingebonden) met Tom Poes. De Spiegelen De Píinses{idem)met Puk en Poppedtnen HollePinkel.Bibliografie van P.C.Wijn dooí Nico Noordermeer. Diversíuilmêtêíiaál voorhanden, Maíc dê Bruijn,Willemsbos236.2134 EJ Hooíddoíp,Têl:02503-38885. Attentie aan alleverzamelêaÍsl Nu aangeboden de Bommeldagkalender 1993 (vacuumverpakt,dus als nieuw),Tevenste koop meerdereBommelpockets en Bommelposterswederom in zeer goedê steat. Mocht U het eerstedeelvan van MartenToondeÍ'sautobiograÍie Vroegerwas de aardeplat gemisthebbenbredlk u nu de kansdezealsnogaante schaÍfen

l0

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded