Page 12

\f,zil-SM USEU MAMSIERDAM vezersdueum amstddan Lektáat 63 lonEM Amsted.n

De tentoonstelling Marten Toonder, tekenaarin oorlogstijd in het Verzetsmuseum Amsterdamloopt van 30 april - 4 septemb€r 1994.

Verzetsmuseum LeksÍraàÍ 63 1079EM Amsterdam

openingstijden:

tel. O2O- 644 97 9'l fax.020 - 642 06 84

di-vr 10 - 17 u za-zo13 - l7 u

(bereikbaar vanafCentraalStationmet famlijn 4 en 25, vanafAmstelstation bus 15,69 en 169) SPECIALE AANBIEDING VOOR LEDEN MTVC * Op vertoonvan uw lidrnaatschapskaart ontvangtu een korting van f 1,50op de entreeprijs(f 4.50) van het museum. * De catalogus'MartenToonder,tekenaar in oorlogstijd' (l 12 pags.,95 zvw ill.), die het Veruetsmuseum bij de tentoonstelling uitgeeftkan op vettoonvan uw lidmaatschapskaaft aangeschaft wordenvoor f 19,50 i.p.v.f 22,50.

t2

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded