Page 11

Deze 2e speciaal-velingvan strips en stripcuriose heeft een breed karakter, ven de stÍiptekenaaren illustíator Joost Swarte, Verdeí wordt er een zeldza,

De catalogus is te bestellen door overmeking ven f5,- {inclusieÍ porto) op Postgironummer 340621 t.n.v. VeilinghuisG. Postma, Oude Kijk in .t Jatstíaat 59 GRONINGEN. Voor inÍormatie en/of inbíeng: Veilinghuis G. Postma Oude Kijk in 't Jatstfaat 59 9712 EG GRONINGEN ret: O5O-189725 í a x : 0 5 O -1 4 9 3 2 1

. . . . HeI ís een katme nachl, sÍaa| er in hel wee$eticht, Maàt

fl

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded