Page 9

en liefhsbbersal weeí I maanden lnmiddêlskunnenToonder-verzamelaars oÍ noo niet hêbben genoten van dê tehtoonstelling volgt een kleine fato_im_ bij u in de buun komt videofilms.Gaat u een kijkenals de tentoonstelling Het is echt de moeitewaard. De MÍVC is in iedeí gevalin Rijswijkop 20 novembeÍeanwezigmet een Toonderruilbeurs

is te bezichtigen: De tentoonslelling In de meandoktoberi - OpenberebibliotheekVelzen,Plein 1945 8-12, 1971 GA IJMUIDÊN mevrouwHollaar' Tel: 02550-61652. Contactpêrsoon: ln de maandnovemberl - Openbarebibliotheêk,DÍ. H Colijnlaan343, 2283 XL, RIJSWIJK mevrouw C HenriTel: 070-3948808. Contactpersoon: ln de maanddecember: 587, - Openbarebibliotheek,Pnnsengracht postadres:KeizeÍsgíac'ht 440, 1016 GD AMSTERDAM mevrouwY. WolÍsbeígen Tel: 020-5230900. Contactpersoon: In de maandjanuafl: 76, 1781 HK, DENHELDER. - Openbarebibliotheek,Bernhardplein mevíouw T. Deen Tel: 02230-23859 Contectpersoon: In de mêandfebrLtari: OpenbaíebiblioÍheek,NieuwstÍaat4, 2312 K8, LEIDEN CaÍla0ostetgo. Tel: 071-149943. Contactpersoon: ln de maandmaart: Openberebibliotheek,Keíkstraat2, 3891 ET, ZEEWoLDE. mevrouw P.A. Bruintjes. Tel: 03242-1591. ContacÍpersoon:

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded