Page 22

teíkanten;BladeÍMee reeks; diveÍsekranten;40 vooÍ f6,-) en KerstkaaÍtmer CD; 2OOBommelknipsels I948 kleurl, Toonder Het sprookjev/d 1OO2enacht{ill Pandaknipsels;

\Mllem in't Hout, K

nsedÍk 27,2902 LA, Capellea. d. lJssel'

Tom Poes soeldies Srndskort ben ik in het bezitvan een serievan drie speldjes,zoalshier van afgebeeld.De speldjeszijn van blik, met aan de ondeÍkantde naam ondeígíond witte op een letters he; betreÍfende figuurtje, met zwarte kan met een al aanwezigevouwliin,omgebogenworden Het naamgedeelte waardooÍ het ÍiguuÍtie kan btiiven staan Deze constructie was echteÍ zo

overeenkomenmet de afmetinqen van mijn speldies' Welke speldies heeÍt B v. Santbnnk beschreven?Heeft iemand nog aanvullendeinfoÍmatie,dan graageen reactie

Jen v d. lvleer.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded