Page 21

Ruiladvertenties. Gevraagd:TP en de rare uitvrnding,Aan het strand,De begravenschat, In h€t Lunapark,Victoriafilmboekjes, IP en de nieuwelJstijd,de wenswerkster, Plakboekvoor O.B.Bommelplaarjes {1964), TP en het slaagsysteem, TP en de AchtgeveÍ,TP weekbladjaaígang2, 3 en 4 (lossenummers), NuíseryFhymeland& TP in Rhymeland,Puzzels:SV 1 2, 1.3, 2 1 tlín 2.6, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7, Kalenders SV 20, 21{1ost.),22, Wandplaren1 t/m 4 H. Jansen,W. DÍuckeíeÍf5,2253 Voorschoten,Tel: 071-313160 Gezocht:Tom PíifÍig nr. 1,4,7,13 en 16 t/m 25. De 5 stuiveísvan Wam DonaldDuck (StripgoedÊxtra)nr 36. SRV lucimes Waggel.N,4aandblad ÍersmapjeMarkiesde Canteclaer. De Muinck & Co BV 4.5 Kasparde dÍaak BommelÍilmVHS (nieuwstaat) en BV 4 6 Het monsterei.Videocassette Aangeboden:Wereldkroniek(Los)TP en de wonderschoenen, TP en de blaasgeest, TP en de Ízervíeters,TP en het betoverdeschaakspel(in blad). ConcordiaposteÍsSV 195, SV 196 a. & b. SV 197, SV I98, SV 199, NieuwlaaÍsposters uit 1989, 1990 en 1991. Set baanvakposteÍs w. LommeÍs, Sibeliusstraat481, 501 I JM TilbuÍg, Tel: 013-556179. Aangeboden: Twêê Bommelpostersvan groot formaat Beide posteÍs ver kerennog in zeer goedestaat. Ze zijn beidenog niet gecatalogiseerd. wenst u een van vÍede venekeÍd 1989 {1988). Concordiaverzekeringen - Concordia verzekeringenwenst u een voorspoedig nieuwiaar (l9BS) Tevens aangeboden "Tom Poesen de vliegende Kalief". Seb van der Kaaden, Zjlweg 215,2015 CM Haaíem GevraagdrSV 178 Verdeíwerkenaan de toekomst(Concordia1987) SV 181 Handle'dinsvoor hypotheken(1987) SV 183 Informatiefolder oveÍ hvDotheken(1987) Aangeboden:Concordiakalenders(5 verschillende) A.C. Agterbeíg,H. Stoel 57-14.6601 TV chen. Tel: 08894-24817. Gêvíaagd:Bommelbode,Kappieen het goudschipPoolsÍeÍ(oÍ alle 3 delen), (LaatsteNieuws, 1948), Kappieen de gouden Kappieen de MeesteÍvlieger el, TjeringKutjing"Si Putih", lllegaleOVN-bundeling {BB 105.1), Bommelb'blograÍie(BB 76 1b, gebonden) AangebodenrTom PoesRevue(1957 ím 1966, volledig),ook lossenum(vo J ), Engelseen mers /verhelenRevue,Pandaen de Meesterkruidenrer Scandinavische Í P boeken,enz, enz P. Koudenburg, Cortenhoeve 14. 2411 JM Bodegraven,Tel 01726-17661

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded