Page 18

Een dezêr da€en kocht ik op een meÍkt in FÍieslandeen massieÍ beeldje van heeí Bommel. Het is 15 cm hoog en weegt 320 gram Het lijkt op de afbeeldingop blz. 122 van het boek 'De curieuzewereldvan heeí Bommel en Íom Poes"ondeí nr. SV 125 5 Op de íug staaf MeprosHolland Op de sokkel staat: Uitsluitend veíkrijgbaar bij apothekeÍ en eíkend dlogrst Het beeldiekomt in het eerdeígenoemdeboek niet voor' Kàn een van dê ledenmij hier iets meeí over vertellen?Heeft het wellichtals etalegemateri aal gediend?BeÍichtenzie ik graagtegemoetvia de redactie P. Philips.

D

VIus!

ndn hadr eoeí!

De albeeldrnghieínaastlaat de vooÍkantzien van het boekje"CasperCop en de stillevennoot". "CaspêÍCop" is in rood gedrukt,de Íest van de titel kleuren(o a gíoen,bÍuin in zwart, De figurenbestaanuit vêíschillende dooí twee nietjes Deze blauwetc.) Het boekiewordt bijeengehouden stnp rs vermoedelikvan de hand van MartenToondeÍ De Eommelcatalogus vermeldlgeen informalievan het bestaan, Wie kan verdere gegevens veístíekken over dit stripveÍhael? Seb van der Kaaden.

t8

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded