Page 16

Toonderillustraties. Als illustÍator heeft Marten Toondor vele schitteíende platen gemeakt, soms in één boek samen mêt Phiny Dick. Mooie vooíbeeldenvan ziin illustíaties komen voor an: "Do dag na Eetlehsm"door J.G. Toondeí. UitgaveElsevieí,Amsterdam1941. ln dir boek zijn naast een gÍoot aantal tekeningen van Marten Toonder ook 4 pastels van Phiny Dick opgenomen. Het verhaal vgrtell op een mooie manieí wie de drie koningen in het kerstverhaalwaíen, Tony Agteíberg.

t6

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded