Page 11

Oude clubbladen. om Voor ctubledendie voor 1993 lid gewordenzijn bestaatde mogelijkheid ggldt voor ook de Dit 6 te bestollen. I t/m numme.s dê oude clubbladen de kêrstkaarten di6de MTVC in'1991 en J992 heêft uitg6bracht Dgkaartvan 1991 is nog maar in êen beperktaentalte verkrijgen De kosten voor de clubbladenbedrageni5.' peí stuk. dê kerstkaan 1991 kost f5,- en de keístkaart1992 (kleur)Í10,-. Alle zaken zijn op de clubdagente verkrijgen(zolanode voorraadstrektl. maaÍ ze kunnen ook via bank en giío besteld worden. De portovoor de clubbladenbgdÍaagtf1 ,30 vooí 1 blad,Í1,90 vooí 2 bladen en Í2,70 voor 3 t/m 6 bladen. Vermeld u even welk clubblad en/of kerstkaart u wilt bestellsn. U kunt ook via de bij dit nummeí gevoegde bestellijst uw doen bestellingen Het bestuuí.

Toonder-tentoonstelling. De tentoonstelling 'De andere weíeld van Maíten Toonder' zal in maert te zien zijn in de bibliotheekvan Vught bij 's Hertogenbosch.Het adres is in de Dorpsstreat 28. Têletooni 073-563320 Artikêlen, van 14-1-1993staal een artikslover Stoíy International. - ln de Gelderlander - ln het kerstnummervan Libelle 1992 staet een inteíviêw met Manen Toonder.

TekenÍilmdeel 2. Op de volgende pagina staat het tweede dêêl ven het vêíhaal over het maken van een Bommeltekenfilm afkomstig uil het blad 'Het Katholiek FilmÍront', nr. 5, 9 iuni 1947, 2e jaaÍgang. Tony AglerbeÍg.

@

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 7  

Clubblad nr 7

Clubblad nr 7  

Clubblad nr 7

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded