Page 4

Ín de boek w( voorzien: op poten gezet rond aantal activiteiten êen Deventer het boekênweekgêËchenk, zoals iedereen t'e1 weet was áit iret iroek "-De andere wêreld'r van H. Toonder, De zo ca fé . he t li t e r a i r thena qehouden rond hêÈ centrale festiviteiten orqanlserên hêt waÉ activiteitên van dê Een Bo €1. over het $erk van litartên van êen tentoonstelling lilerk ovê! dê heêr Litêraj.re het specifj.ek Toondêr, rÈên Toonder wêrd instanti.e êerste van stana.'Ín rdèt een week Dêventer deze tijdens on berêid Eevondên

lllartên Toonder ' Een anderd{ horeca-geleEenheden, restaurant van de pLaatselijke Bo elnaatrtijdên op het Íienu, zette 'tDe Drié Nissêntt, deze roaalti jden kon nen zoals dat staat

aankondigdè '

Dê redacti.ê.

lnaar hét etiket blad nt' afgebêêtd in cI

geplakt ' 2'

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 3  

Clubblad nr 3

Clubblad nr 3  

Clubblad nr 3

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded