Page 20

Bommel en het

Utrechtsch

Studenten

Corps'

organis e e rd e va n 1 - 3 m a a r t t/n 26 mei j.I. Studenten CorPs haar 35e Lustrum. Centraal thena was deze keer Bommel' gaf van de vo Áoeveelheid ro

van e Lustra er-curiosa.

het

usc

het

u t re c h t s c l

en rnet een kleint

een aantal Be h a l v e d e Too n derij werd door het u . s . c . georganiseerd Bommel therna het ándere activiteiten-rond een Grootgrut-Ievezoals een Maecenas canteclaerpartij, ttrnijn teel ge' ietstocht Lustrumf een en ranciersborrel rrzoalr heette Het Reunistenweekeinde lerland. stelrr uit ontbrak ook de rreenvou goede vader zeítt. uiteraard nijn Op 26 mei werd het áió" áocn voedzame rnaaltijdrr niet. ilKapitein Walrusrl gáÉeef afgesloten met een Bootjesdag rrHet E in d e lo o s rr' van E inde ó n h e t sló tfe e st

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 1  

Clubblad nr 1

Clubblad nr 1  

Clubblad nr 1

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded