Page 19

ZÀTERDÀG FEËSTEiIJKE 11 uui

À}-SLUITTNG STRf PEVEií:I'{JIIT

v. m.

h,r-i

rí^ê F i

-vIi

rrÊFL1

-

ÈÁê

c I ri

i d,,r êh

cl- eiD4.o-

u i - d ê -j r-

5r êsêr Ee- .

a an i:e t pu b liek

D e r ullb e u r s A

nf

,"'r

duurt

van 11 uur

tot

csi.l.lê-Ê

Deelneners voor deze Ruilbeu::s dre, gebxuik wensen te naken van teÍêfs Ên

Ê r:r.l c

L -',F rÊh

.l.Ker nps te1 í l i êf<,

OlO -

-ê v.-ê F

verzek::d Bezoekers

hi -\

i

^hdêr r êF

4'7O4793

c - L, j. f Êt

i ik

i. ' . i: E n

u

wift van een plaa:s.) zijn hebben eeeneens gratis

Behalve door verzanelaars door erige boekhandels

7i

stripanateurs en zal ook lroralen deel geno:]len stripantiquariatêD ret stríps.

en of

DE TENTOONSTELLING OVER BOEKJES EN CUR]OSÀ VÀN OLI,iE A BO],ÍM5L en TOM POES LOOPT DOOR TOT E}I MEA DE EERSTE I{EE8 VÀN NOVEMBER1991.

De

ARïEN TOONDER VERZAMETAARS

CIUB zol op zqter og 23 november voor de tweede mool een ruil eurs met een veiling houden in Til urg'l tr}-rtaa

.---

rlrlrDar'<tsi!'iF

a<'rlr.<t<>r'

fi 0 )

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 1  

Clubblad nr 1

Clubblad nr 1  

Clubblad nr 1

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded