48 verhalen

Page 1

De Bezige Bij gaf in 1967 de eerste literaire reuzenpocket met Bommelverhalen van Marten Toonder uit, waardoor ze een ongekend succes beleefden. In 1996 heeft de Bezige Bij 48 verhalen opnieuw uitgegeven in een mooie gebonden uitvoering met losse gekleurde omslag. Voor deze serie gebonden uitgaven selecteerde Marten Toonder zelf 48 verhalen uit zijn oeuvre. Uitgegeven van 1994-1997. verh.nr. Titel bv080

Tom Poes en de Kwanten

bv090

Tom Poes en de Bommellegende

bv091

Heer Bommel en de Toornviolen

bv092

Tom Poes en het Lemland

bv093

Tom Poes en de gezichtenhandel

bv096

Tom Poes en het boze oog

bv099

Tom Poes en het huilen van Urgje

bv100

Tom Poes en de Tijwisselaar

bv101

Heer Bommel en de grauwe razer

bv102

Heer Bommel en het Kukel

bv103

Heer Bommel en de wilde wagen

bv104

Heer Bommel en de Bovenbazen

bv107

Tom Poes en het monster van Trotteldrom

bv110

Heer Bommel en de Labberdaan

bv112

Heer Bommel en de wisselschat

bv113

Tom Poes en de grote Barribal

bv116

Heer Bommel en de Trullenhoedster

bv117

Tom Poes en het Booroog

bv119

Heer Bommel en de sloven

bv121

Heer Bommel en de kwade inblazingen

bv122

Tom Poes en de hupbloemerij

bv124

Tom Poes en de Viridiaan-dinges

bv128

Heer Bommel en het platmaken

bv131

Heer Bommel en de blijdschapper

bv132

Tom Poes en slijtmijt

bv134

Heer Bommel en de waarde-ring

bv136

Heer Bommel en Kon Gruwer

bv137

Tom Poes en de ombrenger

bv138

Heer Bommel en de kwinkslagen

bv139

Heer Bommel en de loodhervormer

bv140

Heer Bommel en het verdwijnpunt

bv141

Heer Bommel en het losgetrilde inzicht

bv143

Heer Bommel en de Transmitter

bv145

Heer Bommel en de Pronen

bv147

Tom Poes en de Hopsa's


bv149

Heer Bommel en de Kaligaar

bv152

Heer Bommel en de weetmuts

bv154

Heer Bommel en het vergeetboekje

bv155

Heer Bommel en de Zonnige Kijk

bv157

Heer Bommel en de Grote Onthaler

bv160

Heer Bommel en de uitvalsels

bv161

Heer Bommel en de geweldige Wiswassen

bv165

Heer Bommel en de Wadem

bv166

Heer Bommel en de Minionen

bv170

Heer Bommel en het Ontsollen

bv174

Heer Bommel en de zelfkant

bv175

Heer Bommel en de Vergelder

bv176

Heer Bommel en het Bommel-verschiet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.