Tom Poes

Page 1

Leuke weetjes over Tom Poes link naar de persoon http

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal

Tom Poes woonde bij een groot woud. Dit zal vast het 'donkere bomen bos' zijn. Tom Poes en het geheim van de blauwe aarde https

Tom Poes en de Reuzenvogel https vissen Tom Poes gaat mee vissen, maar houdt niet van vissen, wel van vis eten

We zijn nu al buiten de stad, en als we zoo door blijven gaan, komen we over een uur al langs mijn huis.

Het is niet bekend hoe hard de oude Schicht reed, maar we kunnen dus aannemen dat het huisje van Tom Poes minimaal een uur rijden buiten Rommeldam, dus zeg maar zeker 50 kilometer?

Tom Poes en de Watergeest https leeftijd Tom Poes wordt als minderjarig aangeduid door Bulle Bas en Zielknijper plaatst Tom Poes onder voodij van P. Partenspeler

Tom Poes en de partenspeler https

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 1 van 1
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.