Page 1

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB 27e JAARGANG NR. 4

PAR

De onderhoudscommissie en het klussenteam

Young golfers open, weergaloos succes Silvio Missaglia wint het begeerde groene jasje jeugd Roos Ryder cup, volgend jaar weer


DUIDELIJK VERHAAL

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


voorwoord Met deze vierde PAR sluiten we 2016 af. We begonnen met een uitermate natte eerste twee maanden, maar daarna kregen we een fijne golfzomer. Hopelijk houden we het deze laatste twee maanden droog en wordt het niet te koud. Maar mocht dat wel zo zijn, dan hebben we deze PAR vol gestopt met leuke verhalen en interessante artikelen. Ons thema gaat over de onderhoudscommissie en het klussenteam. De handen en voeten van alles dat gemaakt en onderhouden moet worden op onze club. Ze komen in dit nummer uitgebreid aan het woord, onder andere over hun constatering dat ze in werkkledij door de andere clubleden al snel als werklieden worden gezien.

facelift te geven. In het komende voorjaar zijn we dan weer bij u terug met een iets andere PAR en nog meer leesplezier. Ondertussen kunt u al het clubnieuws terugvinden op onze website, www.heemskerksegolfclub.nl en op onze facebook-pagina. Mocht u zich uit hebben geschreven van de digitale nieuwsbrief, dan ontvangt u geen clubnieuws meer. Als u dit ongedaan wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar: redactie@heemskerksegolfclub.nl Ron Toekook Voorzitter redactiecommissie PAR

Er is een verslag over de succesvolle vierde Young Golfers Open, dat met negentig deelnemers in dertig teams in september gespeeld werd. Ook aandacht natuurlijk voor de afsluiting van de zomercompetitie, nieuwtjes van de hareco, de weco en nog veel meer commissies. Deze winter gaat de redactie van de PAR samen met Art Director Martijn aan de slag om dit tijdschrift een kleine

PAR 2016

opgericht 1988 Communicatieweg 18, 1967PR, Heemskerk Tel: 0251 250088 Fax: 0251 241627 Postadres: Postbus 180, 1960AD, Heemskerk e-mail: secretariaat@heemskerksegolfclub.nl Bank: Rabobank IJmond Noord Rek. nr.: 11.97.93.105 Management: Manager: Pien van Nass Secretaresse: Mireille Frenay e-mail: manager@heemskerksegolfclub.nl Baaninformatienummer: 0251 241693 Manager Horeca: Hayo van Deudekom Tel: 06 10031608 e-mail: hayo@de19e.nl Hoofdgreenkeeper: Eddy Voogt, IJmond Groen, Tel: 06 26146384 e-mail: hoofdgreenkeeper@heemskerksegolfclub.nl Professionals: Bob ter Punt, Tel: 06 22503289 / 0297 287827 Rogier Kootker, Tel: 06 39426802 Heemskerkse Golfshop, Tel: 0251 250077 De PAR-redactie: Voorzitter: Ron Toekook Art Direction: Marketing4Golf, Martijn Simoons Fotograaf: Carel Verduin, John de Graaf Redactieleden: Marian Brus, Ciska Prijden, Hanneke Simoons, + commissies en gastschrijvers e-mail: redactie@heemskerksegolfclub.nl Druk: Rebelprint Alkmaar De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten en/of te wijzigen.

inhoud Van de voorzitter 04 Van het Bestuur 05 Onderhoudscommissie en Klussenteam 09 Van de Baancommissie 12 Uitnodiging Ledenvergadering

13

Seniorencommissie 15 Young Golfers Open 2016 17 Van de Weco 20 Van de 19e 21 Van de Heemskerkse Golfschool 22 Van de Jeugdcommissie 24 Van de Damescommissie 26 Competitiecommissie 27 Hareco 27 Afscheid Agnes Diependaal 27

Website: www.heemskerksegolfclub.nl

27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

3


van de voorzitter Dit is mijn laatste stukje onder de titel ‘van de voorzitter’, want ik ga er vanuit dat er in november een nieuwe voorzitter gekozen zal worden. Die hebben wij nog niet, maar toch heb ik goede hoop dat wij er een zullen vinden. Dit was best een zwaar jaar. Ik heb geprobeerd de extra taken zo goed mogelijk uit te voeren, maar er is best eens wat blijven liggen. Dat waren vooral taken die te maken hadden met landelijk overleg, onze samenwerkingsverbanden en de hospitality chain. Veel extra tijd is gaan zitten in het verder vormgeven van onze golfschool. Er is veel overlegd met onze Pro’s Bob en Rogier en er zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt. De golfschool zal zich binnenkort presenteren als ‘unieke golfschool’. Dat unieke staat voor haar kwaliteit, service, aandacht voor de leden en een moderne werkwijze. De golfschool richt zich op het verbeteren van het spelpeil van onze jeugd, de junioren, de senioren, maar ook de vrije golfers in onze regio en op het enthousiasmeren van nieuwe golfers voor onze mooie sport. Door dit alles te doen zal de Heemskerkse Golfschool een belangrijke rol gaan spelen in het binden en aantrekken van golfers aan- en voor onze club. In deze PAR staat onze onderhoudscommissie centraal. En dat is terecht, want zij verrichten heel veel en goed werk voor de club. Dit geldt ook voor het klussenteam. Hun werkzaamheden zijn niet altijd zichtbaar. Vaak wordt namelijk niet opgemerkt dat de lampen het weer doen, dat een deur niet meer klemt, dat de terrasstoelen zijn gelakt, dat de PuttStudio is gesaust en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Grote projecten vallen natuurlijk wel in het oog, zoals het verven van de parkeervakken op de parkeerplaats, het bouwen van de garage voor de ballenraper en de garage voor de marshallcart. Maar vaak hebben onze leden niet eens in de gaten dat al die werkzaamheden door eigen leden worden uitgevoerd. Leden die één keer in de maand, op dinsdag, het onderhoud van onze accommodatie voor hun rekening nemen. Ik moet er niet aan denken dat zij er niet zouden zijn, want dan zouden de kosten voor onze club wel heel hard stijgen. Mannen, als

4

club en als bestuur zijn wij erg blij met jullie. En daarom verdienen jullie het ook om in het zonnetje gezet te worden. In mijn vorige rubriek heb ik de wens uitgesproken ‘dat wij nog lang in zomerse sferen van onze club en elkaar konden genieten’. Die wens is uitgekomen. Wat hadden wij een mooie nazomer om te spelen en wat konden wij vaak van ons mooie terras genieten. Zo zaten wij op 9 oktober nog heerlijk met een glaasje in de zon! Dat mooie weer was ook goed voor onze greenfee-inkomsten. Het zal u niet verbazen dat die deze lange zomer hoger waren dan de afgelopen jaren. Dit moest ook wel, omdat wij in de eerste maanden van het jaar een grote achterstand hadden opgelopen door het weer. Maar of wij onze target halen? Het mooie seizoen ligt achter ons. Het is herfst en de winter komt er aan. Eigenlijk ook een mooie tijd om regelmatig onze baan te bezoeken. Om mee te doen aan onze activiteiten, want de heren, de dames, de senioren en de jeugd gaan gewoon door. Ook start 6 november de winterinloop en dan is het iedere zondag weer raak. Natuurlijk kun je ook gewoon komen trainen, oefenen en lessen. En wat dacht u van de PuttStudio? Lekker indoor. Ook in de komende periode is er veel te doen op de Heemskerkse Golfclub. Ik hoop u dan ook vaak te ontmoeten. Rob Simoons, voorzitter - wnd

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


van het bestuur Najaarsledenvergadering op woensdag 16 november 2016 Op verzoek van de Stichting Egijn is de najaarsledenvergadering een week vervroegd. Deze wordt nu gehouden op woensdag 16 november om 19.30 uur in het clubhuis. Begonnen wordt natuurlijk met de certificaathoudersvergadering en daarna volgt de ledenvergadering van de golfclub. Tijdens de ledenvergadering zullen wij als bestuur graag onze visie op de club en de plannen voor 2017 presenteren. Natuurlijk komt ook de begroting op tafel. Verder zal het internet-reserveren zeker een gesprekspunt zijn. De stukken voor de vergadering zijn op 2 november beschikbaar en worden dan per e-mail aan u toegezonden. Graag nodigen wij u uit om de vergadering bij te wonen. ‘Want samen geven wij immers vorm aan onze golfclub!’. Tot de 16e. Bestuurssamenstelling Het bestuur van de club is nog niet compleet. Wij zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter en nu ook naar een penningmeester. Dit omdat Simon van de Vlekkert zijn functie heeft neergelegd. Door zijn drukke werkzaamheden lukte het hem niet om voldoende tijd aan het penningmeesterschap te besteden. Heel jammer, want Simon was wel erg betrokken bij de club. Trudy Zonneveld heeft de functie tijdelijk overgenomen. Om ons bestuur te completeren zijn wij dus op zoek naar twee enthousiaste nieuwe bestuursleden: een voorzitter en een penningmeester. Mocht u interesse hebben of kent u iemand die hiervoor geschikt is, dan kunt u dit aan een van onze bestuursleden melden. Om als club goed te blijven functioneren is een compleet bestuur een must! Wij rekenen op u!

Uw huis is het waard! Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk Jack van der Laan Schilderwerken Kalverkamplaan 22 1911 LS UITGEEST www.jackvanderlaan.nl Tel. 06 - 2230 7783

Meet en Greet Je zal hem maar in je bus krijgen: een gouden envelop met een cadeautje. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig. In de envelop zit een uitnodiging en een tee, potloodje of pitchfork van de Heemskerkse. Een uitnodiging voor de ‘Meet en Greet’ voor de nieuwe spelers van de Heemskerkse Golfclub. Onze Nieuwe Ledencommissie nodigde op deze wijze alle nieuwe leden, proefleden, Par 3 leden en de bezitters van Par 3 abonnementen en Winterabonnementen uit voor een bijzondere kennismakingswedstrijd op 8 oktober jl. Bijna 50 nieuwe ‘leden’ gaven gehoor aan de uitnodiging en speelden mee in de 9 holeswedstrijd, die begeleid werd door ‘buddies’. Buddies die de spelers, waar nodig, wegwijs maakten in de baan, de etiquette en het golfspel. Het werd een geweldig mooie middag, waar iedereen met heel veel plezier op terug kijkt. Na afloop bruiste het clubhuis van enthousiasme, terwijl de hapjes en de drankjes rond gingen. Het was heel fijn om dit mee te maken. Tijdens de prijsuitreiking was er voor iedereen een prijs, dus niemand ging met lege handen naar huis. De Nieuwe Ledencommissie verdient, samen met de Marketing en Communicatie Commissie, een groot compliment voor dit initiatief en de organisatie. Dit vraagt zeker om een vervolg. De Heemskerkse maakte met de ‘Meet en Greet’ heel duidelijk dat nieuwe leden en nieuwe golfers zeer welkom zijn op onze club. En dat willen wij dan ook graag uitstralen.

Samen verantwoordelijk voor onze baan Soms moet je als bestuur ook wel eens een kritisch of belerend stukje schrijven. Dat doen wij hierbij. Voor de tekst geldt: ‘wie de schoen past, trekke hem aan’. Als lid van de Heemskerkse ben je mede-eigenaar van de baan. En daarmee ook (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoudsniveau. Wat ons regelmatig opvalt is, dat spelers te weinig aandacht besteden aan de pitchmarks op de green, de divots op de fairway, het aanharken van de bunkers en de spelregels m.b.t. de handicarts. Dit is toch best vreemd, want de meeste spelers op onze club zijn u en ik, leden dus. En als er gasten gespeeld hebben, komen er altijd weer leden na. Dus als er iets vergeten is, kunnen wij dat als lid weer corrigeren. Zo moest ik zondag voor The Masters, de nearybusjes naar de holes brengen. Er lag veel dauw op de baan, dus kon je de sporen van de handicarts goed zien. Het verbaast je dan dat er bandensporen te zien zijn tussen de green en de bunkers. Vreemd, want iedereen weet toch dat je altijd om de bunkers heen moet rijden en nooit met een kar of buggy tussen de bunkers en de green door mag rijden? Hoe komen die sporen

27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

5


er dan? Dit geldt ook voor onze greens. Ze liggen er het hele jaar al goed bij. Maar hoe kan het dan dat als ik op de green kom, er zoveel pitchmarks te zien zijn? Iedere speler weet toch dat als je op de green komt je altijd je eigen en minimaal één andere moet repareren? Hoe komen al die kuiltjes er dan? En wat denk je van de fairways. Vooral op de plaatsen waar de approaches worden geslagen. Waarom zijn daar zoveel plaggen niet teruggelegd? Een golfer weet toch dat je altijd de plag die je geslagen hebt terug moet leggen in de divot? Waarom zijn die er dan nog op onze fairways? En dan de bunkers. Hoe kan het dat als mijn bal in de bunker ligt, ik altijd nog oude voetstappen in die bunker zie? Ieder speler weet toch dat je na gebruik altijd een bunker moet aanharken, zodat een volgende speler zijn bal in een aangeharkte bunker aantreft? Hoe komen al die voetstappen er dan? Golf is een prachtige sport met duidelijke spelregels en een goede etiquette. Als bestuur nodigen wij alle spelers uit om de spelregels en de etiquette goed na te leven. Want alleen dan is het golfspel echt GOLF. Daarbij hoort ook, wees medeverantwoordelijk voor uw eigen baan. Zo blijft het golfen op onze club een feest. Nieuwe sponsorborden Als bestuur zijn wij erg blij met al die mooie, grote borden en alle bedrijven die ons ondersteunen. Wij hebben nu sponsoren op 17 holes van de grote baan: Hole 1 Jager Auto, Heemskerk; Hole 2 Schoone Orchideeën, Heemskerk, Assendelft; Hole 3 Patina Dakdekkers, Beverwijk; Hole 4 Smits Bouwbedrijf, Beverwijk; Hole 5 Golfclub de Bakker; Holes 6 Harsveld; Hole 8 Poelenburg Autoverhuur en Leasing, Heemskerk; Hole 9 Logchies Renovatie en

6

Onderhoud, Beverwijk; Hole 10 SRB Rohrleitungsbau; Hole 11 Knijn & Damsma Schoonmakers, Heemskerk; Hole 12 Hotel Marquette, Heemskerk; Hole 13 Fitland Heemskerk; Hole 14 Van Els Optiek, Heemskerk; Hole 15: M-Line reclame, Uitgeest; Hole 16 Glashandel Ringeling; Hole 17 HoorCare, Heemskerk; Hole 18 Vinatic - Wijnhandel en Slijterij, Beverwijk.

De hole 7 is nog vrij. Dus als er sponsoren zijn die deze hole willen verfraaien, dan kan dat. Samen maken wij onze baan dan nog mooier. Contactpersoon: Rob Tolhuijsen: 06-53405789. Wat anders of beter in 2017? Als bestuur zijn wij druk bezig met het voorbereiden van het werkplan 2017. Dit plan wordt gepresenteerd op de komende Algemene Ledenvergadering. Als u vindt dat er zaken anders moeten of beter kunnen in 2017, dan horen wij dat graag. Dit kan via de website onder contact – bestuur of via een e-mail aan onze secretaris Liesbeth Steen: lsteen@heemskerksegolfclub.nl Het bestuur, Liesbeth Steen; Trudy Zonneveld; Jan van Rijn; Ron Toekook; Rob Simoons

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

7


. . . dé specialist in tegels & sanitair

sla ook je slag p o h s b e w e z n o in

BEZOEK ONZE WEBSHOP

www.brugley.nl BREESTRAAT 11, 1941 ED BEVERWIJK, Tel: 0251-22 97 91

Lederwaren

1.800 m2 showroom - complete badkamers - tegelvloeren - wandtegels - natuursteen vloerverwarming - stoomcabines - sauna’s - mozaiek - sunshower - douchewc´s grote voorraad tegels - all in one concept van ontwerp tot oplevering eigen servicedienst, 3D-ontwerp & webshop.

Reisartikelen

Westerwerf 2, Uitgeest (NH) • T 0251-31 91 01 • www.tonscholten.nl

DE BMW X5 PLUG-IN HYBRIDE.

BMW X5 Plug-in Hybrid

maaral.nl

OM STIL VAN TE WORDEN BIJ MAARAL.

BMW maakt rijden geweldig

Voor deze hybride versie van de BMW X5 zijn maar weinig woorden nodig. Eigenlijk is één woord genoeg: rijplezier. Deze innovatieve Sports Activity Vehicle biedt alles wat een X5 zo fascinerend maakt: sportiviteit en dynamiek. Om nog maar te zwijgen van standaard BMW xDrive vierwielaandrijving, een interieur met een royaal gevoel van ruimte en 21% bijtelling. Ontdek de nieuwe BMW X5 xDrive40e Plug-in Hybride op bmw.nl of ga langs bij Maaral.

Maaral Alkmaar Koraalstraat 5 1812 RK Alkmaar Tel (072) 56 17 844

Maaral Hoorn De Compagnie 27 1689 AG Hoorn Tel (0229) 282 100

Maaral Zaandam Dr. H.G. Scholtenstraat 45 1508 EB Zaandam Tel (075) 63 51 901

21% BIJTELLING

Gemiddeld brandstofverbruik BMW X5 xDrive40e van 3,3 tot 3,4 liter/100 km (30,3 tot 29,4 km/liter). CO2-emissie van 77 tot 78 gram/km.

8

001032001_BMW_X5Plug-in Hybride_MAARAL_210x148-5.indd 1

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB 26-01-16 11:07


Onderhoudscommissie en Klussenteam, een enthousiaste ploeg met hart voor de club In deze PAR willen wij graag de onderhoudscommissie centraal stellen. Een groep mannen die heel veel voor onze club betekent, maar niet zo erg opvalt bij de andere leden. Zij verdienen om in het zonnetje gezet te worden en daarom zijn Hanneke en Marian van de redactie maar eens een gesprekje met ze gaan voeren. Eigenlijk is er sprake van twee commissies. De onderhoudscommissie en het klussenteam. De onderhoudscommissie bestaat uit: Dik Lokhorst voorzitter, Paul Kuijl, Jaap Groen, Aad Brantjes namens de stichting Exploitatie IJmond Noord, Trudy Zonneveld namens het bestuur van de HGC en Pien van Nass onze manager. Deze commissie is verantwoordelijk voor al het onderhoud aan onze accommodatie. Daarnaast is er het klussenteam. Dit zijn de werkers, de uitvoerders. Dat zijn: Jaap Groen, Paul Kuijl, Jack Groot, Chris van Dijk, Huug Tempelmans Plat en Hiddo Wessels. Zij voeren de werkzaamheden uit die door de onderhoudscommissie worden aangereikt. Dit alles onder de bezielende leiding van Dik Lokhorst. Dik komt uit de aannemerswereld en weet hierdoor precies wie je moet benaderen voor bepaalde klussen of hoe zaken uitgevoerd moeten worden. Dit is erg prettig, hij is dan ook de voorman. Tegenover ons zitten Paul Kuijl, Jaap Groen en Jack Groot. Ze hadden het net erg druk met het verwisselen van de accu’s van de marshallcart. Maar… ze hebben even wat tijd voor ons vrij kunnen maken. Paul, die zowel in de onderhoudscommissie als klussenteam zit, neemt het woord en zegt dat onderhoudswerkzaamheden die te groot zijn, worden uitbesteed aan clubleden die hiervoor een passend bedrijf hebben. Toch doet ze zelf soms ook wel grote klussen, zoals het ‘Petit Restaurant’. Daar hebben ze 4 dagen aan gewerkt. De muren werden geverfd, de lampen

geïnstalleerd en de elektrische leiding aangelegd. Deze ruimte wordt goed gebruikt, bijvoorbeeld in de competitietijd, voor kleine groepen en met privé-etentjes. Nog maar kort geleden zijn alle lampen in de hal vervangen door ledlampen. Dit was wel even een investering, maar die is in een half jaar alweer terugverdiend. In principe werken ze met een onderhoudslijst waar de klussen op staan. Dat is altijd wel een A-4tje vol. Er staan dingen op die geen haast hebben, maar toch wel een keer moeten gebeuren. Op dit moment is dat bijvoorbeeld het huisje bij hole 10, dat geschilderd moet worden en het houtwerk bij de afslagplaatsen boven van de driving range. Per maand wordt er ongeveer 1,5 dag aan gewerkt. Ze beginnen ’s morgens om 9.00 uur met koffie. Daarna gaan ze aan de slag. Maar…. natuurlijk kan niet alles altijd tot de klusdag blijven liggen. Er doen zich ook calamiteiten voor die meteen verholpen moeten worden. Zoals de kraan in de keuken die het onlangs niet meer deed. Dan wordt er direct een loodgieter bijgehaald, want de keuken kan niet zonder. Een spoedklus was er ook toen de deuren van de loods met de handicarts niet open gingen. Hier moest toen zo spoedig mogelijk wat aan gedaan worden. Gelukkig heeft de commissie dat snel zelf kunnen oplossen. Er was ergens in een stekker een draadje gebroken. Een bedrijf van buiten had dit nooit zo vlug kunnen oplossen, omdat ze de situatie niet kennen. Ook zou dat een behoorlijke kostenpost zijn geworden en “wij letten goed op de centjes.” Er wordt heel prettig samengewerkt met IJmond Groen. Het klussenteam heeft veel eigen gereedschap op de club liggen, maar ze gebruiken ook het gereedschap van IJmond Groen en vice versa. Paul heeft veel gereedschap uit zijn voormalige zaak naar de club overgebracht. Zelfs Pien heeft een eigen

Citaat van onze manager: ”De onderhoudscommissie en het klussenteam leveren fantastisch werk, te veel om op te noemen. Ik zou niet weten wat ik zonder hen zou moeten beginnen!”

27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

9


gereedschapskist in haar kantoor. Zij is ook handig in het oppakken van klusjes. Ja, ja, dat wist u niet hè! Ook is er een goede samenwerking met de mensen die de baan onderhouden. Dat leden zelf onderhoud doen voor de club is eigenlijk begonnen met Arie van Bragt. Op dit ogenblik is er een hechte ploeg en hebben ze geen mensen nodig. De onderhoudscommissie heeft een begroting en budget om daaruit de werkzaamheden te betalen. Soms gebeurt het dat enkele reparaties uitgesteld moeten worden omdat er urgentere zaken zijn. Zo kregen Dik en Paul laatst de opdracht om een nieuwe ballenraper met brede banden aan te schaffen. De oude had te smalle banden, die helemaal afgesleten waren, die in de winter niet meer gebruikt kon worden. Hij zakte weg, liep vast en dan moest er bij IJmond Groen weer een kar gehuurd worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het zo gaat. Gelukkig hebben de mannen in Swifterbant een goede ballenraper gevonden. Ook is door de klussenploeg een garage voor de ballenraper en daarna nog één voor de marshallcart gebouwd. Wat onze mannen wel opvalt is het volgende: “als je in werkkleding loopt, zien sommige leden je niet meer.” Moet het terras schoongemaakt worden en dat kan alleen met droog weer, dan word je gevraagd om dat niet te doen, want men wil nu buiten in de zon zitten. Sta je op een ladder iets te repareren, knalt er opeens een deur tegen je aan. Na jouw opmerking, dat je een klusje doet, is het antwoord van deze dame: “Ach die werklui hier” en ze loopt door. Als je dan zegt dat je hier ook lid bent, dan hoor je: “Oh, oh, neemt u mij niet kwalijk”. Op het parkeerterrein waren ze met de belijning bezig. Rood/ witte linten en pilonnen gaven aan dat er op sommige plekken niet gereden kon worden, maar die ene mevrouw die met haar

10

auto kwam aanrijden (het leek wel een bruidsauto met allemaal slingers erachter), die had helemaal niets gezien. Onze klussers zijn het met elkaar eens dat die dingen niet zo leuk zijn. Maar gelukkig gebeuren dit soort zaken niet zo vaak. Jaap, Paul en Jack benadrukken nog een keer, dat ze een hechte ploeg hebben en plezierig met elkaar werken. “Ja”, zeggen ze, “wij hebben het erg gezellig met elkaar.” Aan hun gezichten te zien constateren wij dat ook. Wat fijn dat wij zulke enthousiaste vrijwilligers in onze club hebben. Hanneke Simoons en Marian Brus

Klussenlijst maand oktober Dit is een voorbeeld van de klussenlijst waar de onderhoudscommissie en ons klussenteam mee werken. Klussen: • Schilderwerk toilethuisje boeideel + zijkant 1 deur nog • Hole informatie bord hole 5 • Driving range gevel hout nalopen en vastzetten • Driving range boven afslag/verticale delen over de naden aanbrengen • Toilet in baan 2 nieuwe lampen (na nieuwe installatie) • Wandtegels los herenkleedkamers bij deurtjes douche • RVS schopplaten binnen op toegang deuren terras • !! Ballenwasser trechter + houten koker om leiding + RVS • Tafels en rode stoelen naar opslag?? • Vloer reparatie keuken • Douche koppen verkalkt • Luchtleiding bij spuitplaats lockerruimte wijz. • Beplating herstellen container IJmond Groen + deur dicht • Lampen in hal beg. grond vervangen (LED) • Lampjes heren en dames wc (LED) • In toiletten beg. grond beweging melders aanbrengen / kijken • Vensterbankje gevelkozijntje voorgevel vernieuwen De klussenlijst wordt gemaakt door Dik Lokhorst.

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


FAIRWAY GOLFTRAVEL SPECIALS DENIA MARRIOT LA SELLA GOLF RESORT & SPA *****

Arrangement :

• • • •

7 dagen huurauto cat. B per 2 personen 7 nachten verblijf in een 2-persoonskamer inclusief ontbijt 5 greenfees p.p. La Sella 1x welkomsdiner

Reissom: € 599 p.p.  periode 06/11-23/12/16 + 01/01-31/01/17  verblijf inclusief welkomstdrankje + vrije toegang fitness + Wifi  2016: greenfee La Sella inclusief trolley  toeslag 1-pk: € 30 p.n.  exclsuief vlucht Alicante/ Valencia (vanaf € 130 p.p.)

Een 5-sterren hotel uit de bekende Marriott keten met een zeer prettige ambiance. Dit luxe hotel is rustig gelegen, direct aan de mooie 27-holes golfbaan van La Sella, ongeveer halverwege Alicante en Valencia. Het hotel is smaakvol ingericht en biedt fraaie uitzichten op de golfbaan en de omringende bergketens. De kamers zijn ruim en comfortabel met onder meer airconditioning en satelliet tv. Het resort beschikt over vele faciliteiten waaronder een Spa, fitness, sauna, jacuzzi, whirlpool en buitenzwembad. De afwisselende golfbaan van La Sella, ontworpen in 1991 door José Maria Olazabal, slingert door het lichtglooiend bosrijk landschap omringd door sinaasappel- en pijnbomen en met een imposante bergketen als achtergrond. Het gezellige Denia ligt op ongeveer 10 minuten rijden van het resort en in dezelfde tijd bent u op één van de fraaie stranden van de Costa Blanca

SPANJE

Costa Blanca

voor deze en meer scherpe aanbiedingen zie: www.fairwaygolftravel.nl

SPANJE

ISLANTILLA GOLF RESORT ****

Arrangement:

• • •

7 dagen huurauto cat. B per 2 personen 7 nachten 2–persoonskamer HALFPENSION (ontbijt & diner) 3 greenfees p.p. Islantilla

Reissom vanaf € 509 p.p.  periode 01/11-30/11/16: € 525 p.p  periode 01/12-31/01/17: € 509 p.p. (incl. 7 dagen ongelimiteerd golf Islantilla)  periode 01-02-28/02/17: € 525 p.p  periode 01/03-31/03/17: € 539 p.p  toeslag huurauto periode 19/12/16-01/01/17:€ 45 p.p. per week  greenfee is dagkaart; 2e starttijd op speeldagen te reserveren (indien beschikbaar)  gratis softdrinks minibar  IDEAAL VOOR COMPETITIE-TEAMS: 1 IN 8 PERSONEN GRATIS (HOTEL & GOLF)  exclusief vlucht Faro vanaf ca: € 155 p.p.

Het Islantilla Golf Resort**** ligt direct aan de eigen 27-holes golfbaan en centraal ten opzichte van diverse andere golfbanen in de omgeving. De brede zandstranden van de Costa de la Luz zijn in korte tijd te bereiken. Een prima locatie dus voor een geslaagde golfvakantie. Niet voor niets is het Islantilla Golf Resort al jaren een van de meest populaire golfhotels aan de Costa de la Luz. Het sfeervolle 4-sterren hotel is in een warme stijl met veel houtwerk ingericht. U verblijft hier op basis van halfpension(buffetvorm) De Islantilla Golf Club bestaat uit drie 9-holes banen en deze zijn zowel een uitdaging voor de hoge als de lagere handicap speler. Deze technische niet eenvoudige baan met glooiende fairways vereist veel precisie. Het clubhuis ligt direct tegenover het hotel.

Costa de la Luz

FAIRWAY GOLFTRAVEL- Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel: 0251 674430 - info@fairwaygolftravel.nl 27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

11


van de baancommissie Zoals u allen vast heeft vernomen is de Golfbaanvariant voor de verbinding A8/A9 helaas nog niet van tafel, dat betekent dat er geen investeringen in de baan aan de orde zijn in 2017. De begroting voor 2017 voor de baan zal dus dezelfde zijn als de begroting 2016. De kwaliteit van het baanonderhoud in het jaar 2016 kan ieder toets van kritiek volgens mij weerstaan, ondanks een uitzonderlijk natte periode in de maanden januari t/m maart. De doelstelling is om het zelfde onderhoudsniveau ook in 2017 te realiseren. Ter voorbereiding, op een ongetwijfeld natte periode, hebben we tijdig tal van maatregelen genomen om hierop voorbereid te zijn en om de baan zoveel mogelijk open te kunnen houden. Om dit laatste te realiseren is het noodzakelijk baanregels op te stellen. Deze regels zullen bijdragen aan het streven baansluiting zoveel als mogelijk te beperken. De baanregels voor de periode 1 november 2016 tot in principe 15 maart 2017 treft u bijgaand aan, met het dringende verzoek deze regels op te volgen. Dat is in ieders belang. Graag uw

Baankeuringsprocedure

De baankeuring vindt in principe uiterlijk een half uur na zonsopgang plaats. Omdat het enige tijd kan vergen om het baaninformatienummer in te spreken en de site aan te passen, zal bij twijfel of de baan wel of niet geopend zal zijn (al of niet met beperkingen) de avond van te voren op het baaninformatie nummer worden ingesproken dat de baan wordt gekeurd. Hierdoor wordt voorkomen dat vroege vogels op de ochtend van de keuring nog de oude tekst horen. In verband met het nieuwe padenplan dat is uitgevoerd, is de baan in principe zoveel mogelijk open en zijn trolleys en handicarts toegestaan. Baansluiting vindt uitsluitend plaats bij: • Overvloedige regenval met plassen op de fairways en greens • Opdooi • Overvloedige hoeveelheden sneeuw. Zomer- of winterafslagplaatsen De beslissing wanneer wordt overgegaan van zomer- naar winterafslagplaatsen wordt genomen door de hoofdgreenkeeper in samenspraak met de baancommissaris. Zolang het gras nog herstellend vermogen heeft, kan op zomerafslagplaatsen gespeeld worden. Zomer- of wintergreens In principe wordt er, zolang als de (voor)greens het aan kunnen en er geen sprake is van vorst of rijp, gespeeld op zomergreens. Indien bij de ochtendkeuring wordt besloten tot overgaan van zomer- naar wintergreens geldt dit bij vorst voor de gehele dag. Indien de (voor)greens zijn berijpt en om 10.30 uur nog altijd zijn berijpt, ook voor de gehele dag. Indien de rijp om 10.30 uur is verdwenen, kan door de receptie in het weekend aan de dan vertrekkende flight(s) worden gevraagd de vlaggen te verplaatsen van de wintergreens naar de zomergreens. Van maandag t/m vrijdag wordt e.e.a. door de greenkeepers gedaan.

12

speciale aandacht voor het plaatsten van trolley/handicart bij green en tee naast het pad. In de vorige natte periode is er nogal flink wat pad/terrein beschadigd omdat de greenkeepers last hebben gehad van trolley of handicart bij greens en tees. We zullen de greenkeepers ook van duidelijke instructies voorzien, zodat het tot een soepel samenspel zal komen tussen spelers en greenkeepers. Uiteraard zal het kunnen voorkomen dat we tot baansluiting zullen moeten overgaan. Om transparant te zijn over het baankeuringsbeleid, treft u ook de baankeuringsprocedure aan. Aangezien de keuring mensenwerk is en er leden zijn die bij sluiting een andere mening zijn toegedaan - en dan menen hun frustratie daarover te moeten uiten aan de baliemedewerkster van dienst - verzoek ik een ieder zijn of haar commentaar alleen aan mij te richten, de baancommissaris. Wij gaan met een goed gevoel de komende periode in. Vanwege het uitstekende weer in september/oktober, kan de baan tegen een stootje. Dus berg de golfspullen niet op, maar geniet ook in de komende maanden van onze mooie baan. Jan van Rijn, baancommissaris

Oefengreens Bij vorst zijn de oefengreens gesloten (de cupmarkers worden eruit gehaald!) en bij rijp geldt hetzelfde verhaal als voor de (voor)greens, in die zin dat de receptie de cupmarkers terugplaatst in het weekend.

Baanregels voor gebruik van trolleys en handicarts in de winter

Voor de periode 1 november tot 15 maart zijn de volgende regels van toepassing voor het gebruik van trolleys en handicarts in de baan: • U dient met een trolley en handicart altijd de beschikbare paden te volgen; • Bij gebruik handicart (mits toegestaan) dient u het midden van de paden aan te houden, de bochten niet af te snijden en uw snelheid te beperken; • Indien uw bal zich onverhoopt in de rough bevindt, dient u uw trolley of handicart op de fairway te laten staan en vervolgens naar uw bal te gaan (zoeken) en na uw slag terug te gaan naar trolley of handicart; • Bevindt uw bal zich rond of op voorgreen of green, dan dient u uw trolley of handicart te plaatsen naast het pad (zodat de greenkeepers op de paden kunnen blijven voor hun werkzaamheden) en vervolgens uw bal te chippen of te putten. De baancommissie vertrouwt erop dat deze eenvoudige regels worden opgevolgd, zodat we in het voorjaar de baan zo snel mogelijk weer in goede conditie kunnen brengen.

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


Uitnodiging Certificaathoudersvergadering en Algemene Ledenvergadering. Heemskerk, november 2016. Convocatie Certificaathoudersvergadering en Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 november 2016 in het clubhuis van de Heemskerkse Golfclub, Communicatieweg 18 te Heemskerk. Aanvang 19.30 uur. Het bestuur van de stichting Exploitatie Golfbaan IJmond-Noord nodigt de certificaathouders uit deel te nemen aan de certificaathoudersvergadering. AGENDA certificaathouders vergadering: 1. Opening. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Goedkeuring verslag certificaathoudersvergadering van 23 maart 2016. 4a. Begroting 2017** en verslag van de financiële commissie over begroting 2017. 4b. Goedkeuring begroting en investeringen 2017. 5. Stand van zaken betreffende de certificaten. 6. Stand van zaken met betrekking tot de A8 - A9. 7. Wat verder ter tafel komt. 8. Rondvraag en sluiting. Namens het stichtingsbestuur, Harmen Martijnse, secretaris

AGENDA Algemene Ledenvergadering 1. Opening. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 23 maart 2016** 4. Stand van zaken uitvoering HGC Werkplan 2016 - Presentatie Marketing en Communicatie Commissie - Schets bestuur van de stand van zaken uitvoering Werkplan 2016. PAUZE 5. HGC Werkplan 2017** -visie bestuur op club en speerpunten. 6 Begroting en tarieven voor het jaar 2017** 7. Verslag van de financiële commissie over begroting en tarieven 2017. 8. Goedkeuring werkplan, begroting en tarieven voor 2017. 9. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement** 10. Voordracht en verkiezing bestuursleden** - verkiezing voorzitter - verkiezing penningmeester - dispensatie verlenging bestuurslidmaatschap R.C. Simoons met één jaar. 11. Rondvraag en sluiting. Namens het bestuur van de HGC, Liesbeth Steen-Roos, secretaris

Het bestuur van de Heemskerkse Golfclub nodigt de leden uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, die aansluitend wordt gehouden.

27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

** De bijbehorende stukken zullen op 9 november per e-mail aan de leden worden gezonden en ingaande die datum, op verzoek, ook beschikbaar zijn bij de receptie.

13


Putter bouwt het

www.putter.nl 0251–312500 UITGEEST

bloemstyling • Boeketten • Planten • Rouwwerk • Bruidswerk • Bloemenarrangementen Kerkplein 7a 1961 EA Heemskerk T: 0251-250079 I: www.ilsebloemstyling.nl 14

“Wij zijn bekwaam, betrokken & betaalbaar”

Ivo Eeken, Ingeborg Eeken & Madeleine La Croix

• Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.995,–. • Inclusief crematiekosten, kist, rouwauto, dragers, rouwcirculaires en persoonlijke nazorg. • Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent. Wilt u meer informatie en/of een duidelijk kostenoverzicht? Kijk op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of bel met 0251-231262. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Eeken Uitvaartverzorging Laan van Meerestein 10 1945 TA Beverwijk CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


seniorencommissie

Eerste uitwisseling met Golfclub Spaarnwoude een succes In de maand september vond de eerste uitwisseling met de Golfclub Spaarnwoude plaats. Aanvankelijk was de animo hiervoor bij onze seniorleden zo groot, dat we met Spaarnwoude afspraken om niet met een team van 16 deelnemers te spelen, maar dit aantal te verhogen tot 20 per club. Toen puntje bij paaltje kwam moesten we uiteindelijk toch nog “shoppen” om die 20 HGC-senioren bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk lukte dat en op 15 september speelden we op Spaarnwoude onze eerste ontmoeting onder meer dan zomerse omstandigheden. De sfeer was goed, de baan was mooi en het enthousiasme van de deelnemers was groot. Maar uiteindelijk tellen toch de puntjes. En die vielen uit in het voordeel van Golfclub Spaarnwoude. Zij wonnen met 532 tegen 493 Stableford-punten. Met de bijzondere verrichtingen waren wij, HGC’ers, meer succesvol. Marga van Zelst scoorde de neary bij de dames en Annelies Nieuwveld deed dat op de longest drive. Bij de heren claimde Rob van Vught de longest drive, terwijl Marga van Zelst en Odd Wagner elk een birdie in ontvangst konden nemen. Op 22 september ontvingen wij het team van Spaarnwoude met de bedoeling om revanche te nemen. De omstandigheden waren prima, dus dat zat wel goed. Maar desondanks moest het HGC-team weer het onderspit delven. Golfclub Spaarnwoude sleepte 548 punten in de wacht. Ons team bleef op 528 punten steken. Ook op het onderdeel bijzondere verrichtingen spanden zij de kroon. Van de zes te behalen prijzen gingen zij er met 4 huiswaarts. Onze Carol Alblas legde beslag op de neary van hole 13 en Theo Koot sloeg de longest drive op hole 17. Annelies Nieuwveld won een birdie op hole 8.

Tijdens de buffetlunch werden de prijswinnaars bekend gemaakt van de verschillende trofeeën, die er in de zomerperiode verdiend konden worden. Winnaar van de Nel van Vlaanderen-Oldenzeel Trofee (speler met het beste resultaat over 9 holes in 10 wedstrijden) was Rob van Vught met in totaal 173 Stableford-punten. Jan Jeijsman was met het beste resultaat in 10 wedstrijden over 18 holes de winnaar van de Nico Koster Trofee. Bij de dames werd gestreden om het beste resultaat over zowel 9 als 18 holes in 10 wedstrijden. In de 9-holescategorie waren dat: 1 – Hennie Oosterhof, 2 Marijke Hagen, 3 – Virginia Doelwijt. Over 18 holes scoorden achtereenvolgens Osma Visser, Corrie van Eijndthoven en Hella Kommers het beste. Bij de heren was de uitslag over 9 holes: 1 - Rob van Vught, 2 – Henk Lughthart, 3 - Frans van der Berg en over 18 holes: 1 – Jan Jeijsman, 2 – Theo Koot , 3 – Henk Ras. Voorafgaande aan de lunch werd door onze headpro Bob ter Punt een presentatie verzorgd over het trainingsprogramma dat de Golfschool deze winter aanbiedt. Lessen zijn niet alleen goed om zo af en toe de puntjes weer eens op de i te zetten. Met het Golf Fit-programma wordt de gelegenheid geboden om gedurende de winterperiode wekelijks te werken aan golftechniek en lichamelijke fitheid. Bij dat laatste wordt uitgegaan van de fysieke mogelijkheden van de deelnemer. Dit is een leuke en nuttige gelegenheid om in groepsverband te werken aan alle aspecten, die nodig zijn om met voldoening na een ronde golf van de baan te stappen. Meer informatie is natuurlijk te vinden op de website.

Op beide dagen hadden we een uiterst gezellige prijsuitreiking met een hapje en een drankje, terwijl er heel wat spelers bleven voor een gezamenlijk diner. Al met al een geslaagde uitwisseling die zeker voor herhaling vatbaar is. Afsluiting zomerseizoen Het is weer voorbij, die mooie golfzomer. Op 29 september beleefden we onze eerste herfstachtige dag. Daarmee besloten we het zomerseizoen van de Seniorenochtend. Onder wat sombere weersomstandigheden waagden de deelnemers aan de all tee start 9-holeswedstrijd het er op. Gelukkig bleef het redelijk droog, zodat iedereen na afloop voldaan aan de lunch kon aanschuiven. 27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

15


Wonen en leven samen met Hypotheek Visie

Sportblessure? Kom langs op ons inloopspreekuur op donderdag tussen 19:00 en 20:00 of maak een afspraak!

Loop eens binnen voor een persoonlijk en uitgebreid advies, of bel voor een afspraak met Chon Teh (072) 5207373

Frieseweg 1b, 1823 CA Alkmaar, tel (072)5207373 email: alkmaar@hypotheekvisie.nl

wijckerborgh.nl

0251-222025

Jacob van Deventerstraat 171 - 1941 EV Beverwijk

Maerelaan 2C, 1961 KA Heemskerk 0251-232250 Cornelis Groenlandstraat 6C, 1962 TG Heemskerk 0251-243583

www.toonbeentjes.nl

16

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


Young Golfers Open 2016 op de Heemskerkse, een zeer geslaagde dag! 18 h gree oles voor nfee maa r

VOUCHER € 25, (ipv € 55,-)

Kom snel weer en profiteer van deze speciale Young Golfers maar uiteraard keer het kortingsvoucher!

Zaterdag 24 september werd voor alweer de vierde Young Golfers Open gespeeld. Hét toernooi voor alle Young Golfers! Ook dit jaar was het bedrijf BMP Data Partners de hoofdsponsor.

Het Young Golfers Open heeft als doelstelling om golfers van 20 tot 40 jaar te enthousiasmeren voor de Heemskerkse Golfclub. Het toernooi staat in het teken van gezelligheid, gekkigheid en in teamverband spelen. Golf is natuurlijk voor iedereen, dus ook golfers die zich een ‘Young Golfer’ voelen, zijn van harte welkom om mee te doen. Zo ook zaterdag 24 september bij het BMP Datapartners Young Golfers Open 2016. Met 90 deelnemers (waarvan 56 niet-leden) verdeeld in 30 teams, veel lol, gezelligheid, muziek en natuurlijk supermooi weer, kunnen we wederom spreken van een zeer geslaagde dag! Hieronder een verslag van de dag. Vanaf 10.00 uur ‘s ochtends druppelden de eerste deelnemers binnen op een (voor het vierde jaar op een rij) zonovergoten dag. De organisatie ontving de enthousiaste deelnemers voor de overvolle prijzentafel. De bijdrage bedroeg € 50,- voor deelnemers die geen lid zijn van de Heemskerkse en € 40,- voor deelnemers die lid zijn van de Heemskerkse of student zijn. Voor dit bedrag mochten de deelnemers meedoen aan het toernooi (inclusief greenfee voor de niet-leden) en kans maken op een of meer van de vele prijzen. Maar ook kregen de deelnemers een goed gevulde goodiebag, vijf bonnen voor drankjes, een lunchpakket en (alcoholische) versnapering (welke in de baan werden rondgebracht), hapjes tijdens de borrel en aansluitend aan het toernooi een driegangendiner. Na een welkomstpraatje en speluitleg werden de deelnemers verzocht om 12.00 uur op de tee van hun starthole te zijn. Overal waar je keek liepen teams in de meest originele en kleurrijke outfits gezellig met hun flight, genietend door de baan. Het superweer, maar ook Hans Klijn, die met hapjes en drankjes door de baan reed, droegen zeker hun steentje bij. Daarnaast verzorgde DJ Benza, net als vorig jaar, de muziek in de baan vanaf een opgebouwde steiger met apparatuur bij hole 16, wat er wederom voor gezorgd heeft dat het een feest was om mee te mogen doen. Uiteraard werden er ook dit jaar weer leuke foto’s gemaakt door onze huisfotograaf John de Graaf. Spelvorm was Texas Scramble met de gebruikelijke nearies. Door een misverstand is de longest drive dit jaar vergeten, 27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

heeft de organisatie een passende oplossing gevonden zodat deze prijs alsnog uitgereikt kon worden. Verder waren er enkele sidegames: een hole waar elk team met één bal om de beurt moest slaan, een hole die alleen met de ijzer 7 gespeeld mocht worden, een hole waar de vlag niet zichtbaar was en een hole waarbij de dobbelsteen bepaalde met welke club er afgeslagen moest worden.

Rond half 6 stroomde het terras vol en in de nog steeds stralende zon was de sfeer optimaal. Op het terras van de 19e was ook dit jaar een steiger opgebouwd door Cees Prinsen voor de inmiddels jaarlijks terugkerende Neary Contest. De bedoeling van de Neary Contest is om de bal vanaf deze steiger te slaan zo dicht mogelijk bij de vlag van hole 18. Alle deelnemers krijgen 1 kans. Hoofdprijs dit jaar was een Ipad Air 2, maar ook voor een tweede prijs (een Sonos Speaker) en zelfs een derde prijs (een Fitbit Activity Watch) was gezorgd door BMP Datapartners. En weten jullie het nog, vorig jaar? Die bal van Nicky Schaap? Zij sloeg, onder toeziend oog van bijna 100 man, een hole in one en nam zo de hoofdprijs mee naar huis. Zou er dit jaar weer zo’n spektakel plaatsvinden? Het was helaas te mooi om waar te zijn. Wel kwam Remy Zwager aardig in de buurt, zijn mooie slag binnen 1m van de vlag bezorgde hem de eerste prijs. Pim Boots, die Maaike Molman met slechts 2 cm dichterbij de hole wist te verslaan, werd, net als vorige jaar, 2e. Het clubhuis was vol en bruiste van de energie, omdat wij de sfeer van deze onvergetelijke dag graag op een speciale manier wilden vastleggen, hadden wij een Photo Booth, een fotohokje, gestationeerd in het clubhuis. Even wat gekke bekken trekken, rare poses aannemen, vereeuwigd op een paar leuke kleine fotootjes. Er werd volop gebruikt gemaakt van deze Photo Booth, de deelnemers stonden in rijen om foto’s te maken. Ook stond er een kist met attributen om het nog gezelliger en gekker te maken. De foto’s van de Photo Booth zijn inmiddels te bewonderen op onze facebookpagina. Tussen de gerechten door volgde de prijsuitreiking door Monique Jeijsman met haar charmante assistenten King en Kevin. De vele prijzen, variërend van poedelprijs, nearyprijzen, prijzen voor de beste outfits tot prijzen voor het eindklassement, werden uitgedeeld onder het gejoel en applaus vanuit de zaal. Veel spelers kwamen aan bod in deze prijsuitreiking. Naast de reguliere prijsuitreiking werden er ook diverse prijzen (o.a. Under Armour kleding, cadeaubonnen en een

17


MoĂŤt Chandon magnum fles) verloot onder de deelnemers. De organisatie sloot af met een dankwoord aan alle deelnemers, sponsoren, vrijwilligers, horeca en de Heemskerkse Golfclub voor deze fantastische dag. De deelnemers waren en zijn enthousiast en spreken allen over een geslaagde dag. Wij hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien op ons Lustrumtoernooi! Voor een overzicht van de winnaars en de prijzen: Zie de website. Nog eenmaal dank aan iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt! Natuurlijk ook dank voor het begrip vanuit de leden die normaal op zaterdag hun rondje spelen. De Heemskerkse Golfclub heeft een grote groep externe jonge spelers op een fantastische manier kunnen bereiken en daarmee is ook deze editie van het Young Golfers Open weer geslaagd! Wij hebben ervan genoten, tot volgend jaar!! De Young Golfers bedanken onze sponsors: BMP Datapartners (hoofdsponsor); Bakker Hypotheken; Kees

18

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


Prinsen; Siebert& Becker Advocaten; Beets Schoonmaakbedrijf; Roofmanagement; Glashandel Ringeling; Jeroen Besseling Ledermode; Under Armour. De organisatie van het BMP Data Partners Young Golfers Open 18 h Kyara Prinsen, Kevin 2016: Monique Jeijsman, Nicky Schaap, gree oles voor nfee Li, King Tse, Niels Tervoort, Remy Zwager VOUCHER â‚Ź maar en Meindert Deen.

25,-

(ipv â‚Ź 55,-)

Kom snel weer en profiteer van deze speciale Young Golfers kortingsvoucher!

27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

19


van de weco Wat is er sinds de laatste PAR gebeurd? Op 7 augustus is de jaarlijkse Buggy Battle, de wedstrijd voor de Stichting Handicarts, gewonnen door Anneke Kruiswijk en Simon van de Vlekkert. Zij mogen naar de landelijke finale. Op 14 augustus hadden we de Augustus Maandbekerwedstrijd, gesponsord door Slagerij John de Roode. Winnaar werd Aart Simons met 39 punten. Op 21 augustus was onze jaarlijkse wedstrijd van de Dames tegen de Heren, de Samson en Delilah Challenge, met als Sponsor Prestotype Grafische Machines. Net als in andere jaren, weer een zeer goede bezetting en een geweldige dag. Het clubhuis was mooi versierd met ballonnen. En de hapjes waren heerlijk. Charles en Lydia Wanst hadden er weer een mooi evenement van gemaakt. Helaas moesten de Heren het onderspit delven en gingen de Dames met de beker huiswaarts. Voor de Senioren onder u was er op 25 augustus de mixed parenwedstrijd om de Arendsen de Wolff Trofee. Winnaars werden Tineke en Pieter Koper die ook naar de landelijke finale mogen. Op 3 en 4 september jl. zijn de finales van onze Matchplaykampioenschappen gespeeld. Eigenlijk het mooiste kampioenschap in de club. Het was een heel spannend kampioenschap, waarbij uiteindelijk de ‘oude’ kampioenen er weer met de titels vandoor gingen. Graag feliciteren wij onze clubkampioenen:

Ellen Crabbendam (Dames voor de 10e keer); Annelies Nieuwveld (Dames Senioren voor de 2e keer), Kristof de Vries (Heren voor de 3e keer) en Peter Boudewijn (Heren Senioren voor de 2e keer). Peter Boudewijn was dit jaar onze superkampioen, omdat hij zowel het Strokeplay- als het Matchplaykampioenschap op zijn naam bracht. Op 18 september werd de Maandbeker September, gesponsord door Bodegas / Trieling, gehouden. De glorieuze winnaar werd John de Graaf met maar liefst 45 punten. Op 2 oktober werd de laatste maandbeker van het seizoen gespeeld. Gesponsord door Van Vuuren Mode. Winnaar bij de dames werd Jetty de Wit en bij de heren Bart v.d. Linden. Bart werd met zijn 39 punten winnaar van de Maandbeker. Na afloop van deze wedstrijd werden ook de Golfster en Golfer van het jaar 2016 bekend gemaakt. Bij de dames werd dat een zeer blije Jetty de Wit en bij de heren Tom Groen. En dan, op zondag 9 oktober de strijd om ’Het Groene Jasje’, De Heemskerkse MASTERS. Een wedstrijd voor genodigden: zij die in het afgelopen seizoen in wedstrijdverband binnen de club een Q-wedstrijd of een klassement hadden gewonnen. Dit waren er meer dan 80, echter, niet alle genodigden hebben deelgenomen aan deze wedstrijd. Na afloop van een zeer spannende wedstrijd, waarin goed gescoord werd, mocht Silvio Missaglia, als winnaar met 42 punten, het Groene Jasje in ontvangst nemen.

weel.nl

Bel ons vrijblijvend voor deskundig advies.

uw verzekeringskennis Dorpsstraat 32 | Castricum | T 0251 65 70 50 | info@weel.nl

20

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


De Weco feliciteert alle winnaars van harte met de geleverde prestaties. Op het moment dat dit werd geschreven, hebben wij alleen nog de sluitingswedstrijd voor de boeg. Na 21 wedstrijden en 2 clubkampioenschappen is het nu wel even mooi geweest. Dit is het moment voor de commissie om terug te kijken op het seizoen, evalueren, ontvangen op- en aanmerkingen bespreken en ons oriÍnteren op het seizoen 2017. De Weco wil iedereen, die denkt een positieve inbreng te kunnen leveren aan het samenstellen van het wedstrijdprogramma 2017, verzoeken hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de commissie. Dit kan op: weco@heemskerksegolfclub.nl of aan ieder willekeurig lid van de Weco. Het was weer een mooi seizoen. Alle sponsoren heel hartelijk bedankt voor hun steun aan onze wedstrijden. Hierdoor krijgen zij net iets extra’s en dat is heel fijn. Namens de Weco, Frans Ossendorp, voorzitter

Carin Hofman ontvangt de 2e prijs tijdens de Masters

Golfster en golfer van het jaar: Jetty de Wit en Tom Groen

Bart v.d. Linden, winnaar van de laatste Oktober maandbeker

Van de 19e

Het zomerseizoen zit er inmiddels op, maar dit betekent niet dat wij van de 19e stil zullen gaan zitten. Per 31 oktober zal de 19e, net als het clubhuis, elke dag om 18.00 sluiten. Wij draaien vanaf die datum geen diner meer, maar wel borrel en bittergarnituur. Wilt u echter voor een groep van 8 personen of meer een diner reserveren, dan staan wij altijd voor u klaar.

Renee Wanst krijgt de 3e prijs bij de Masters

Silvio Missaglia, winnaar van het begeerde 'Groene Jasje'

27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

Wat gaan wij nog meer doen deze winter? In de vorige PAR heb ik aangegeven dat er eind oktober een wijnproeverij zou komen voor de leden, om samen de nieuwe huiswijn van 2017 te kiezen. Echter door logistieke redenen is deze proeverij verplaatst tot nader order. Zodra er een datum bekend is, zal ik dit via de nieuwsbrief, dan wel een extra mailing, laten weten. Maakt u zich geen zorgen, het gaat echt gebeuren! Voor de liefhebbers van (speciaal) bier zijn we ook bezig met een speciale bierkaart. Daarnaast denken wij na over veel andere leuke dingen, maar daarover later meer! Ik wil u bedanken voor een gezellig eerste zomerseizoen en laat er nog vele volgen. Met vriendelijke groet, Hayo van Deudekom & Team de 19e

21


heemskerkse golfschool

Beste golfer, Wij hebben het al eens eerder in de PAR aangegeven. De belangrijkste periode van het jaar om uw golfspel te verbeteren en daarmee uw plezier in golf te vergroten, breekt nu aan. De winterperiode is een uitermate geschikte tijd om de noodzakelijke veranderingen of verbeteringen aan te brengen in uw set-up (grip, houding, etc.) en vervolgens in de beweging. Deze periode is ook erg geschikt om als beginner onze sport onder de knie te krijgen. Omdat de golfschool werkt met de iPad, ziet u steeds direct resultaat. Waarom in de winter? Voor iedere golfer, op ieder niveau, is het lastig om aanpassingen gelijk toe te passen binnen het golfspel. Terwijl deze aanpassingen vaak noodzakelijk zijn om betere scores neer te zetten, de ballen te slaan zoals u ze wilt slaan en dus meer plezier te beleven aan de golfsport. De winter is eigenlijk een tussenseizoen. Een tijd met minder qualifying wedstrijden en toernooien. Een tijd ook waarin zaken uitgeprobeerd kunnen worden, zowel op de driving range als in de baan. Een ideale tijd dus om te oefenen en te trainen. Wanneer straks in maart/april de lente weer aanbreekt en het mooi weer wordt om vaker de baan in te gaan, bent u naar onze mening in staat om direct van uw verbeterde golfspel en natuurlijk de zon, te genieten. Doordat u in de winterperiode getraind en gelest heeft, kunt u de geoefende veranderingen in uw golfspel direct aan het begin van het seizoen toepassen, want daar heeft u in de wintermaanden aan gewerkt.

22

De trainingen en lessen in de zomerperiode zijn dan ook anders dat die in de winter. De zomer is daarentegen uitermate geschikt om de geleerde aanpassingen/verbeteringen uit de winterperiode te checken, fijn te slijpen en de kleine foutjes eruit te halen. De golfschool biedt verschillende winterprogramma’s aan. Van 5 trainingen van 30 minuten voor de prijs van 4, tot de gehele winter doortrainen in een goud- of zilverpakket (1x per week of 1x per 2-3 weken). Daarnaast gaan de competitietrainingen natuurlijk weer van start. Op www.heemskerksegolfclub.nl onder het kopje ‘oefenen’ en ‘Heemskerkse Golfclub’ kunt u alle informatie vinden over het trainen in de winter! Sara’s onderzoek Veel leden hebben, in het onderzoek van Sara naar de sportieve ambitie, aangegeven dat zij onderdelen van hun spel graag willen verbeteren. Zo willen leden hun bunkerspel; chippen; pitchen; putten; afslagen en lange slagen graag verbeteren. Binnenkort nemen wij vanuit de golfschool contact met deze leden op om afspraken te maken over de manier waarop wij dat in de winterperiode kunnen gaan doen. Tot straks in de winter! Wij zijn u graag van dienst. Met sportieve groet, Rogier Kootker en Bob ter Punt Uw PGA Holland Golfprofessionals CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


Gegarandeerd het beste voor uw spel!

Pro Shop Heemskerk

Notaris Gert van Duin over:

AFSPRAKEN NAKOMEN UIT HET SOCIAAL AKKOORD?

Het Levenstestament Is het mogelijk om bij de notaris vast te leggen dat mijn kinderen mijn zaken kunnen regelen als ik zelf mijn wil niet meer kan bepalen? Dat kan... Met een levenstestament zorgt u ervoor dat geen onderbewindstelling via de rechter nodig zal zijn.

CREËER EEN GARANTIEBAAN! Neem contact op met IJmond Werkt! en het WerkgeversServicepunt IJmond.

Bij het verliezen van uw geestelijke vermogens, kunt u bepalen wie uw financiële en persoonlijke (medische) belangen moet behartigen. Stel dat u op een dag uw wil niet langer kunt bepalen? Wilt u dan tóch zelf sturing kunnen geven aan uw leven? In een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek leggen wij u graag uit hoe u dit levenstestament op de juiste wijze inricht. Wij begeleiden de uitvoering hiervan natuurlijk met de aandacht die u van ons kantoor mag verwachten. Kijk voor het laatste notariële nieuws en een gratis abonnement op onze nieuwsbrief op: www.notarisvanduin.nl

Dorpsstraat 80, 1901 EN Castricum, tel. 0251 - 66 22 77

Hoofdkantoor Postadres Telefoon

Stationsplein 48a, 1948 LC Beverwijk Postbus 282, 1940 AG Beverwijk 0251 - 27 90 00

E-mail

info@ijmondwerkt.com

Website

www.ijmondwerkt.com

Ruzies spelen bij nalatenschappen een prominente rol… Een gewoon goed testament kan veel ellende voorkomen. 27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

23


van de jeugd commissie Droom komt uit en een traditie is geboren! 2 jaar geleden begon mijn droom, een jeugd golfwedstrijd op basis van de Ryder Cup.

Een jaar later had ik 2 jeugdcommissies zo ver gekregen dat zij wilden meedoen aan mijn evenement. Het afgelopen jaar ben ik er bijna dagelijks mee bezig geweest. Heel veel energie, creativiteit, overleggen en geld heb ik er in geĂŻnvesteerd, met als doel om alle deelnemende kinderen een evenement te bieden waarvan ze zouden zeggen "dit willen we zeker nog een keer"! 11 september was de eerste wedstrijd op de Heemskerkse Golfclub. Geweldig weer! Wat onwennige spelers maar na afloop veel lachende kinderen. Samen eten en samen naar de bioscoop 'Seve'! Wat een mooi initiatief van de Heemskerkse Golfclub. 18 september de tweede wedstrijd op de Zaanse Golfclub. Wederom prachtig weer! De sfeer tussen de kinderen van beide clubs was gelijk al goed en wederom waren er weer veel lachende gezichten te zien. 2 oktober was de finaledag! Helaas zeer mistroostig weer. Ondanks dat de regen het evenement een klein beetje dwars

zat werd het toch weer een spannende strijd met fantastische prestaties! Daarna samen eten en de prijsuitreiking, om vervolgens af te sluiten met een lichtshow en een heuse DJ.

De felicitaties gaan uit naar de Heemskerkse jeugd aangezien zij de winnaar zijn geworden van de eerste editie van de Roos Ryder Cup. Ik wil hierbij bedanken: de jeugdcommissies van de Zaanse en de Heemskerkse Golfclub, Germieco (sponsor), De Chipping Inn (sponsor), Timo Jansen (referee), familie Bergsma (sponsor), Marieke Haeck (sponsor), Daan Kisjes (ontwerper website, poster en logo), en alle ouders en alle jeugdspelers! Alle genoemde personen of bedrijven hebben een aandeel gehad in mijn evenement. Mijn dank is groot! Mijn droom is uitgekomen, een mooie wedstrijd met mijn eigen naam voor en door kinderen! Bedankt voor alle mooie woorden en vele lachende gezichten aan het einde. En voor wie het nu nog niet weet: "De glimlach van een kind doet je echt beseffen dat je leeft!" Een traditie is geboren: Tot in 2018, want dan is de nieuwe Ryder Cup! John Roos – Zaanse Golfclub

Nick en Noud speelden voor tweede keer samen

1e flight in de baan: Philip en Cedric met Veerle en Dion

24

vier meiden in 1 flight: wie lijken het meest op elkaar? CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


De Heemskerkse jeugdspelers hebben erg genoten van de Roos Ryder Cup. En ons team heeft nipt gewonnen (met 9-7). Rob Simoons schreef ons namens het bestuur de volgende mail:

We bedanken de fotografen Jacqueline en Marieke van de Zaanse voor hun mooie foto’s. En uiteraard John Roos voor zijn waanzinnige initiatief.

"Van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. Goed dat onze jeugd heeft toegeslagen in de Roos Ryder Cup. Geweldig. Willen jullie s.v.p., namens het bestuur, alle spelers, begeleiders, organisatoren en ouders van harte feliciteren met deze mooie sportieve prestatie.

Namens de jeugdcommissie, Hans Klijn

Wij hopen dat dit een goede impuls zal zijn om de jeugdactiviteiten op onze club verder uit te bouwen. Heel veel succes daarbij." Tijdens de Roos Ryder Cup zijn er een aantal memorabele zaken gebeurd: Cedric en Philip wisten op alle 3 de wedstrijddagen hun partijen te winnen. Onze spelers waren het jongst en het oudst. Marc van Lunenburg was met 19 jaar de oudste deelnemer. Senna en Mica waren de jongsten met 10 jaar. Maar dit superduo wist op de 2e speeldag de oudere en betere tegenspelers van de Zaanse te verrassen. Voor Senna, Mica, Min Liang, Min Yue en Noa was het hun eerste wedstrijd buiten de club. Ook opvallend: Yente en Jim zijn lid van beide golfclubs (Heemskerkse en Zaanse), maar kwamen uit voor de Zaanse. Door dit evenement zijn onze clubs dichter naar elkaar gegroeid. En na deze Ryder Cup hebben we dan ook besloten een aantal activiteiten in 2017 gezamenlijk te organiseren (Beachgolf, Paasbeker, Jeugdkamp, NH Jeugd Open). Senna op de teebox steelt de show alle spelers in clubkleuren Zaanse in blauw: David, Jim, Roy, Femke, Veerle, Raaf, Dion, Yente Heemskerk in rood: Mica, Nick, Senna, Cedric, Philip, Noa, Min Yue, Noud

na afloop met zijn allen naar de bioscoop 27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

25


van de damescommissie Al enige jaren verzorgt Ineke Boerkamp - een vaste speelster bij de dames dinsdagochtend - bij speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de zomerafsluiting, een ‘marktkraampje’ met kettingen en kaarten. Deze kettingen en kaarten worden door haarzelf gemaakt en de opbrengst is voor een goed doel. Over dat goede doel heeft zij ons het volgende verteld:

waarvoor Ineke bij deze alle kopers hartelijk wil bedanken. En wij voegen eraan toe: ga er vooral mee door! Misschien zien wij je al weer met je kraam na de Sinterklaaswedstrijd? De damescommissie

Jarenlang gingen zij en haar man in de winter zes weken naar Bali. Zij huurden daar een huisje van een Balinees, die zelf uit een bergdorp komt. Dit dorp ligt in een gedeelte van Bali, dat weinig toeristisch is. De mannen moeten dan ook elders werk zoeken en er is gebrek aan veel. Voor dat dorp is hij (de verhuurder) een soort weldoener, die de dorpelingen niet alleen ondersteunt met voedsel en kleding, maar ook zorg draagt voor een regionaal schooltje. De kosten van schoolkleding en schoolgeld neemt hij ook voor zijn rekening. Tevens heeft hij er voor gezorgd, dat er bij ieder huisje van dit dorp toiletten zijn geplaatst. Naar dit project gaan rechtstreeks de opbrengsten van de door Ineke verkochte kettingen en kaarten. Zelf gaat zij niet meer naar Bali, maar goede vrienden zorgen ervoor, dat het geld op de juiste bestemming komt. Na de zomerafsluiting eind september heeft de verkoop € 200,- opgebracht,

REBELPRINT. OPVALLEND IN GRAFISCHE PRODUCTIES Bezoek onze website en profiteer van hoge kortingen www.rebelprint.nl Hazenkoog 29j 1822 BS Alkmaar T 072-564 80 90 info@rebelprint.nl

26

CLUBBLAD HEEMSKERKSE GOLFCLUB


competitiecommissie Meestal als de competitieperiode voorbij is, wordt het binnen de competitiecommissie een paar maanden stil. Dit jaar niet. De resultaten deze afgelopen competitie waren niet denderend. Dit was de reden dat de competitiecommissie al snel samen is gekomen om te kijken wat er beter kan. Het plan van Rogier Kootker om iedere competitiespeler te gaan begeleiden in de training is door alle commissieleden omarmd. De zomermaanden zijn gebruikt om het plan uit te leggen aan de competitiespelers en zal vanaf november van start gaan. Het is voor ons leuk om te zien dat er veel enthousiasme bij de competitiespelers is. Deze opzet gaat voor het eerst plaatsvinden de komende wintermaanden en gaat duidelijkheid geven in de opbouw. Als er aanpassingen nodig mochten blijken, gaan we die zeker inpassen. Hopelijk kunnen we na de winter constateren dat het positief is geweest en iedereen er voordeel aan heeft gehad. De competitiecommissie wenst iedereen een fijne wintertrainingsperiode.

Van de hareco Ready golf. De Hareco vertaalt deze term graag als: “GAAN door de baan.” Bijvoorbeeld: als een flightgenoot zijn handschoen nog moet opzoeken/aantrekken en jij bent al slaggereed: sla vast. Bijvoorbeeld: Als er naar een verre bal gezocht moet worden en jouw bal ligt klaar om geslagen te worden: sla vast, al lig je iets dichter bij de hole, en ga daarna helpen zoeken. Als iedereen in een flight efficiënter te werk gaat dan eigenlijk volgens de etiquette mag, kan dat wel een kwartier op een ronde schelen. En bij een volle baanbezetting tijdens wedstrijden, of hele drukke dagen, is dat voor de doorstroming een zegen. Zeker voor de laatste flight, die dan aanzienlijk eerder op hole 19 aankomt. De Hareco denkt niet dat er veel klachten zullen komen over het niet naleven van beleefdheidsvormen. In ieder geval minder dan over trage voortgang van het spel. Doe er uw voordeel mee en speel sneller met meer plezier. Wisseling van de wacht De Hareco wil u er op attent maken dat de samenstelling van de handicap- en regelcommissie aan veranderingen onderhevig is. Dat houdt in dat er een paar leden zijn die hun taak neerleggen. De overige leden doen een dringend beroep op u. Wij zijn blij met een ieder die ons wil komen helpen. De taken zullen in onderling overleg verdeeld worden.

Afscheid Agnes Diependaal Op donderdag 13 oktober werd er afscheid genomen van onze receptiemedewerkster Agnes. Zij heeft 9 jaar lang op de Heemskerkse gewerkt. Helaas door ziektes heeft zij eerder moeten stoppen en kan nu genieten van een welverdiend pensioen. Bij haar afscheid waren natuurlijk haar collega’s, diverse leden, de medewerkers van de 19e en het bestuur aanwezig. Het werd een hele gezellige bijeenkomst, waar Agnes bijzonder van genoot. Een hoogtepunt was het optreden van Ad Kemper, die samen met zijn vaste flight, altijd een speciale band met Agnes had. Ad had het volgende versje geschreven, dat wij u niet willen onthouden: Daar zit ze dan, ze lacht Dat doet ze echt niet alle keren want als ze eventjes zegt: “Wacht” blijken het eigenwijze heren.

Ze moeten zich wel melden Ik wil het zien of ze er wel zijn want al die grote monden, grote helden gedragen zich soms heel erg klein. Zo kon Agnes met allen dealen man, vrouw, aardig en soms ook niet Dat vonden wij nou grote klasse Zoals je helaas zelden ziet. Lieve Agnes, het ga je goed en wat je nu verder ook nog doet. je moet en mag nooit meer vergeten Wij vonden jou een lieve schat wij Henk-Rob-Egbert en ook Ad. Het ga je goed!

Ze schrijft en tikt en belt “Mevrouw nog even wachten” Ja u kunt terecht hoor Vanaf ’s morgens na achten. Wat zegt u, wat neemt u nu mee? Oh een gast, introducé Ja dat moet u echt betalen Klopt dat is even balen. Nee meneer, u kunt er echt niet tussen Ja ik weet hoe belangrijk u wel bent Nee, ook niet voor duizend kussen wat denkt hij wel die enge vent. Start jij maar gauw op tien Het mag officieel wel niet, maar vertel het maar niet aan Pien dat ik je er stiekem tussen liet. 27e JAARGANG NR. 4 De onderhoudscommissie en het klussenteam

27


THE NEW JAGUAR XE THE SPORTS SEDAN REDEFINED

De nieuwe Jaguar XE sports sedan zet de nieuwe maatstaf in de middenklasse met zijn door de F-TYPE geïnspireerde design en baanbrekende technologie. Het programma van de Jaguar XE loopt van uitvoeringen met een CO2-emissie van slechts 99 g/km tot modellen met een topsnelheid van 250 km/h.

VANAF

€ 41.250* € 659**

LEASE VANAF

21% BIJTELLING

JAGERAUTO.NL

THE ART OF PERFORMANCE Min./max gecombineerd verbruik 3.8–8.1 l/100km. CO2 uitstoot resp. 99–194 g/km. *Vanafprijs € 41.250,– is incl. BPM en BTW en excl. kosten rijklaar maken. **Leaseprijs is o.b.v. Full Operational Lease door Jaguar Fleet & Business Leasing, 60 maanden en 100.000 km. Zie voor kosten en voorwaarden www.jaguar.nl. Wijzigingen voorbehouden.

JAGER AUTO HEEMSKERK

De Trompet 2999, 1967 DD Heemskerk, T +31 (0) 25 125 8900, info.heemskerk@jagerauto.nl, www.jagerauto.nl

PAR nr 4 Clubblad Heemskerkse Golfclub  

27e jaargang nr 4 Onderhoudscommissie & Klussenteam