Page 1

Nr

Jg / Nr

Blz

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

BOEKEN B1

1993

96

B1 B1 B1 B2

2 3 9 1995

160

B2 B2 B2 B3

1997

87

B5 B5 B5

1 2 3 9

1997

105

B4 B4 B4 B5

1 2 3 9

B3 B3 B3 B4

1

1 2 3 9

2000

130

1 2 3 9

Titel

Een andere kijk op Kapellen.

Balbaert, Roger

Boek A4 P

Categorie Gemeente, Streek Algemeen Abstract Met oude en minder oude foto’s van het leven in Kapellen: gebouwen, verenigingen, dorpsfiguren, de verschillende wijken. Titel Kapellen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Balbaert, Roger

Boek A5 P

Categorie Gebeurtenissen, Feiten Algemeen Abstract Uitgebreid naslagwerk met aandacht voor de mobilisatie, bezetting, het dagelijks leven, de bevrijding, nasleep, lijsten met de burgerlijke oorlogsslachtoffers, militairen en weerstanders. Titel Leven en werk van Pastoor Vandenhoudt.

Balbaert, Roger

Boek A4 P

Herman, Jef

Boek A4 P

Balbaert, Roger

Boek A4 PE

Categorie Personen, Beroepen Algemeen Abstract Pastoor Vandenhoudt was 36 jaar lang de zielenherder van Kapellen. In zijn schaarse vrije tijd en met weinig middelen beoefende hij de schilderkunst. Met vele foto’s van zijn werken. Titel Het verhaal van een toneelkring—De Toneelkring “ONZE KRING” - de “Lode Bauwenskring”. Categorie Verenigingsleven Algemeen Abstract Zeer uitgebreid werk enkel en alleen over deze toneelkring en haar grote bezieler Lode Bauwens. Met vele anekdotes. Titel 1800-2000 Gemeente Kapellen, De strijd om het gemeentehuis. Categorie Gemeente, Streek Algemeen Abstract Naar aanleiding van 200 jaar Kapellen als zelfstandige gemeente. Met alle verkiezingsuitslagen vanaf 1800.


Nr

Jg / Nr

Blz

B6

2003

98

B6 B6 B6 B7

2 3 9 2005

106

B7 B7 B7

B8 B8 B8 B8

1

1 2 3 9

2007

156

1 2 3 9

Titel

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Het monument der gesneuvelden en de kunstenaar Theo Blickx.

Balbaert, Roger

Categorie Gebouwen, Monumenten Algemeen Abstract Het ontstaan van het standbeeld, tevens een levensschets van de Mechelse beeldhouwer Theo Blickx 茅n een complete (en juiste!) lijst van de gesneuvelden. Titel 1855-2005. Terugblik in het postverleden, algemeen en in Kapellen. Van den Bleeken, Roger Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen Abstract Een gedetailleerd werk over de post, n.a.v. de 150ste verjaardag van de opening van het eerste postkantoor te Kapellen. Met hoofdstukken over de familie Thurn und Tassis, de landelijke post tot 1830, het postgebeuren v贸贸r WOI, tijdens de wereldoorlogen, evolutie van de post. Vele interessante afbeeldingen. Titel 100 jaar Oud-Gemeentehuis. Categorie Gebouwen, Monumenten Algemeen Abstract Naslagwerk over het voormalige gemeentehuis in het centrum van de gemeente. Over de plannen, het bouwen, de gebruikers van dit mooie gebouw. Met lijsten van de burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, secretarissen, veldwachters, politiecommissarissen en brandweercommandanten (m茅t foto) die in het gemeentehuis dienst gedaan hebben.

Balbaert, Roger

Aard Boek A5 P

Boek A4 P

Boek A4 P


Nr

Jg / Nr

Blz

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Kaft 1 - Enkelz - 27 x 21 cm Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW PEW

Tijdschrift 't BRUGGESKE 1 2

1969/1 1969/1

0 1

2 2 2 2 3 3 3

1969/1

4

1

Kaft Titel

2 3 4 9

Categorie Algemeen Personen Abstract

1 2 3

3

4

3

9

4 4 4 4 5 5 5 5 5

1969/1

1

1969/1

2 4 9 1 2 3 4 9

Nr 1 – juni 1969 – 14 blz Bruggeske

Verenigingsleven Kapellen; Bruggeske; kerkpad Bogaerts, Gustaaf; Sluiskens, Jo; Wattez, Achilles De schrijver vertelt over zijn jeugdherinneringen aan het nog niet overbrugde kerkpad dat een speciale plek bleek te zijn voor de toenmalige Kapelse jongeren. Beinaerdts, Pol Titel Ons brandweerkorps (1) Categorie Gemeente, Streek Algemeen Kapellen; Brandweerkorps; brandspuit; korps; korps pompiers; brandklok; brandweer; Cappellen Personen Beinaerdts, Pol; Corrijnen, Guillaume; burgemeester Feyen; Vouwé; Bastijns; Van der Molen; Bekhout; Van de Bogaert; Van Nueten; Van den Wyngaert, Biart, Ed.; Van Hilverenhoek; Feyen, Jos; Mertens; Bogaerts; Mariën; Hennen; De Bruyn, Frans; Hermans, De Bruyn, Peer; Blanckers, Corn.; Raeymaeckers, Peer; Ibens, Ant.; Hennen; De Vet, Henri; Hermans, Ibens, Fr.; De Bruyn; Maes; Van de Leur; Mertens; Bastiaenssens; Janssens, Louis; Verhaaren; Commissaris, Fr.; Franckx, Em.; Van Laerhoven; Putcuyps; Van Uffelen; Calluy; Letens; Maes, Louis; Gijsen, Corn.; Van Bauwel; Ibens, Frans; Maes, Jos; Maes, Henri; Kerremans, Frans; Kerremans, Henri; Abstract Door toedoen van brandweercommandant Guillaume Corrijnen kon Pol Beinaerdts het oudste activiteitenregister van het Kapelse brandweerkorps inkijken en aan de hand daarvan de geschiedenis samenstellen, eerste deel vanaf 1866 tot 1880. Titel 't Bruggeske rouwt Bestuur Culturele Kring Kapellen Categorie Personen, Beroepen Personen de Bruyn, Albert Abstract In memoriam Albert de Bruyn, onderwijzer, overleden 17 april 1969. Bestuur Culturele Kring Titel Tentoonstelling “Oud Kapellen” Kapellen Categorie Heemkring Hoghescote Algemeen Kapellen; tentoonstelling Personen Lambrechts, Marcel; Van Glabbeek, Walter Abstract Op 11, 12 en 13 april 1969 bezochten ruim 3000 bezoekers de eerste tentoonstelling van de Culturele Kring Kapellen, later herdoopt in Heemkring Hoghescote.

PEW

PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

6 7

1969/2 1969/2

0 5

1

7 7 7

2 3 4

7

9

8

1969/2

10

1

8 8 8

2 3 4

8

9

9 9 9

1969/2

12

1 2 3

9

4

9

9

10 11 11

1970/1 1970/1

0 2

1 2

Kaft Titel

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Nr 2 – oktober 1969 – 18 blz Het telefoonnet in Kapellen in 1906

Kaft 1 - Enkelz - 27 x 21 cm Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW PEW

Categorie Gemeente, Streek Algemeen Kapellen; Sans Souci; telefoonnet Personen Bogaerts, Gustaaf; van den Hoek, Cor; Blaess, Walter; Vermont, Leopold; De Vos, Jan; Gendarmerie Kapellen; Grisar, C; Kronacker, L.; Le Grelle, Emile; von Mallincrodt; Osterrieth, Max.; Schaeffer, Louis; Speth, Frederik; Tieman; Van der Stegen – de Schriek; Vekemans, Charles; Wagemaekers, Charles; Walton, Fernand; Van Hadelo; Wouters, Pol Abstract Het telefoonboek voor de ganse provincie Antwerpen vermeldde in 1906 voor Kapellen 18 telefoonbezitters, wat in vergelijking met de naburige gemeenten vrij veel was. G. Bogaerts, alias Cor van den Hoek, neemt ze stuk voor stuk onder loep. Titel Focidak: Foto-, ciné en dia Kapellen Bogaerts, G. (Cor van den Hoek) Categorie Verenigingsleven Algemeen Kapellen; Focidak; foto; ciné, diapositieven Personen Bogaerts, Gustaaf; van den Hoek, Cor; Van Erck, Rudi; Lenaerts, Jacques; Cornelissen, François Abstract Oprichting van een foto-, ciné- en diavereniging te Kapellen als onderafdeling van de Culturele Kring Kapellen. Titel Ons brandweerkorps (2) Beinaerdts, Pol Categorie Gemeente, Streek Algemeen Kapellen; brandweerkorps; brandramp; korporaal snaps; Cappelschestraat, de Dreef; Hoorn; wagemakerij; sialen; spuihuis; dispensarium; blauwhof; Bieweg; zandstraatje Personen Beinaerdts, Pol; Hennen, Cor.; Feyen, Joseph; Van de Leur, H.; Bogaerts, Alph.; Van Helverenbeek, Ant.; Hermans, Louis; De Bruin, Frans; De Bruin, P.; Van Camp; Nagels; Scheipers; Van Pelt; Bossaers; Borremans; De Bruyn, Sus; Biart; Herckens; Hofkens, Louis en Bet; Stevens, Suske; Tist Kalf; Lambrechts, Frans; Muiskens, Jo; De Bruyn; Bullens, Fernand; Wed. Van Nuffelen; Van Ginneken; Pittoors; Van Velthoven, Jan Abstract Door toedoen van brandweercommandant Guillaume Corrijnen kon Pol Beinaerdts het oudste activiteitenregister van het Kapelse brandweerkorps inkijken en aan de hand daarvan de geschiedenis samenstellen, tweede deel vanaf 1881 tot 1890. Kaft Nr 3 – maart 1970 – 21 blz Kaft 1 - Enkelz - 27 x 21 cm Titel Het oorlogsgebeuren te Kapellen en omstreken tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 1831 Simon, Henri Categorie Gebeurtenissen, Feiten

PEW

PEW

PEW PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

Titel van het heemkundig artikel

11

3

11

4

11

9

12

1970/1

10

1

12 12

2 3

12

4

12

9

13 13 13

13

1970/1

15

1 2 3

4

Algemeen Kapellen; oorlog; Scheldeleger; Maasleger; Leger van Vlaanderen; Luxemburgs leger; slag van Kapellen 3 aug. 1831; tiendaagse veldtocht; tirailleren; tirailleur; voltigeurs; noordfort; revolutievrijwilligers; Cappelle; dorpstoren; voltigeurs, Wilmarsdonk; Ekeren; Hoogboom; Brasschaat Personen Simon, Henri; kolonel De l’ Escallier; Capiaumont; majoor De Bosson; l’ Escaille; Wupperman; kapitein Bosch-Van Drakenstein; majoor Kinschot; Charpiny; kapitein Fourny; majoor Boulanger; kolonel d’ Ablain van Giesenburg; Charpigny; Kolonel de l’ Escaille; van Kinkost; lieutenant-kolonel Block de Keth; kolonel Massart Abstract Henri Simon beschrijft in zijn artikel het verloop van de vijandelijkheden op het Kapelse grondgebied op 3 en 4 augustus 1831 tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Titel Café’s in de Stationstraat Categorie Geschiedenis, Algemeen Algemeen Kapellen; café; herberg; Bassengwerkers; Café de Sportvriend; Café chantant; Hotel du Cerf; Statiestraat en augustus; stationstraat; in den Engel; De Vlaamse Kelder; Pestweg; Vredestraat; Nandje de zwadder; In de Statie; Transport; Café des Sports; Café Het Trapke op; ’t Brouwershuis; Café A la belle Vue; Victoria Personen Bogaerts, Gustaaf; van den Hoek, Cor, Everaerts; Lemmens, Rik; Van Bouwel, Rik; Eliaerts; Maes, Louis; pastoor Bausart; Hermans, Ferdinand; de zwadder, Nandje; Van Campen, Adriaan; Mattheeusen, Louis; Commissaris; Ceulenaere; Letens, Bart; Wwe Corrijnen; Cornelissen, Trien; Sint Cicilianen; Rouffaer, Senne; Claessens; Ibens, Frans; Wwe Mertens; Del Franck Abstract G. Bogaerts beschrijft de cafés in de Stationsstraat rond de eeuwwisseling (1800-1900), hun eigenaars en aan de hand van anekdotes hoe het er aan toe ging in deze drankgelegenheden. Titel Ons brandweerkorps (3) Categorie Gemeente, Streek Algemeen Kapellen; Brandweerkorps; Zandstraatje, zandstraat; cigarenfabriek; gilde; ,wagenmakerij; Lion d’Or; statiestraat; lantaarnvuller; stormlantaarns; verfwinkeltje; Kredietbank; Weldadigheid; Capelsche straat, boet; perekwatiën; Cappelschestraat; brandspuit; spuiter; spui; kerkzanger Personen Beinaerdts, Pol; Van Helverenbeek, Henri; Dennis, Jos; Bullens, Jan; Gijskens, Henri; Dalleman; Verbeeck; Calluy, Désiré; Putcuyps; Bogaerts, Alph.; Hermans, Louis; De Bruyn; Van de Leur, Henri; Hennen ; De Bruyn, Sus; Maes, Louis; Coreinen, Fr.; Weezenbeek, Jos; Van Nuffelen, Hub.; Soetewey, Jos; Soetewey, Jef; Putcuyps Henri; Van Doren; Luyckx; Bogaerts; Pastoor Dujardin; Dufraing

Auteur van artikel

Aard

Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW

Beinaerdts, Pol

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

13 14 15

1970/2 1970/2

0 1

Titel van het heemkundig artikel 9

Abstract

1

Kaft Titel

15 15

2 3

15 15

4 9

16 16 17 17 18

1970/2

1

1970/2

2

1970/2

3

18 18 18 18

19 19 19 19 19 20 20 21

1 2 1 2 1 2 3 4 9

1970/2

5

1970/2

12

1970/2

19

1 2 3 4 9 1 2 1

Door toedoen van brandweercommandant Guillaume Corrijnen kon Pol Beinaerdts het oudste activiteitenregister van het Kapelse brandweerkorps inkijken en aan de hand daarvan de geschiedenis samenstellen, derde deel vanaf 1891 tot 1905. Nr 4 – mei 1970 – 13 blz Toneelleven te Kapellen

Auteur van artikel

Aard

Kaft 1 - Enkelz - 27 x 21 cm Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW PEW

Categorie Verenigingsleven Algemeen Kapellen; Toneelleven; Vreugd en Deugd (Kat.); De Vrije Kunst (Lib.); Ontvoogding (Soc.); De Twee wezen; Haat en Broederliefde; De Hand Gods; De gebroeders De Grave; Wildstropers; Mottige Janus; Victoria; Brabo; De Welkom; Voor Taal en Kunst; Lode Bauwens Kring; Patre; De Kring Personen Bogaerts, Gustaaf; van den Hoek, Cor; Van Bouwel, Gustaaf; Bauwens, Lode Abstract G. Bogaerts stelt vast dat er geen belangstelling meer is van de Kapelse bevolking voor het dorpstoneel. Hij geeft zijn bedenkingen weer bij deze gang van zaken. Titel Mededelingen Bestuur Hoghescote Categorie Heemkring Hoghescote Titel 't Bruggeske Redactie Categorie Heemkring Hoghescote Titel Ex-hoefsmid Jos Joris Bogaerts, G. (Cor van den Hoek) Categorie Personen, Beroepen Algemeen Kapellen; hoefsmid; blaasbalg; Peer de smid Personen Bogaerts, Gustaaf; Joris, Jos; Waegemaekers, Jefke, Snaps, Jefke; Lenaerts; Van Herck Abstract Op verzoek van de Culturele Kring werd door ex-hoefsmid Jos Joris, en dit als demonstratie, een boerenpaard van de hoeve Van Paesschen beslagen. Het ganse gebeuren werd door twee bestuursleden van de Culturele Kring op film gezet: J. Lenaerts en R. Van Erck. Titel Ons brandweerkorps (4) Beinaerdts, Pol Categorie Gemeente, Streek Algemeen Kapellen; Brandweerkorps; Achterstraat, Esschenhout Personen Sprangers, Louis; bakker Peeters; Wezenbeeck, Jef; Wwe De Weerd; Wwe Leemans; Siska; Wouters; Schillemans; Hermans, Ferdinand; Baten, Frans; Van de Leur, Henri; Joossens Reinen; Gregoire; Mallincrodt Abstract Geschiedenis van de Kapelse brandweer, periode:1906-1912. Nieuws van Focidak Titel Categorie Verenigingsleven Titel Mededelingen Bestuur Hoghescote

PEW PEW PEW

PEW

PEW PEW


Nr 21 22 23 23 23 24

Jg / Nr

Blz

1970/3 1970/3

0

1970/3

2

Titel van het heemkundig artikel 2 1 2 4 1

24 24 24

2 3 4

24

9

25

1970/3

12

1

25 25

2 3

25 25

4 9

26 26 26 26 26 27 28 28 28

1970/3

14

1971/1

0

1971/1

4

1 2 3 4 9

1 2 3

Categorie Kaft Titel Categorie Personen Titel

Heemkring Hoghescote Nr 5 – september 1970 – 19 blz 't Bruggeske rouwt: Marcel Lambrechts, ere-voorzitter Heemkring Hoghescote Lambrechts, Marcel Bart de Pegger

Auteur van artikel

Aard

Kaft 1 - Enkelz - 27 x 21 cm Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW

Categorie Personen, Beroepen Algemeen Kapellen; St. Sebastiaansgilde, schoenmaker Personen Bogaerts, Gustaaf (Cor); de Pegger, Bart; Van Uffelen, Hubert; Castermans, Maria; Mieke van Ciska; Hofkens, Beth; Speth Abstract Korte levenbeschrijving van een kleurrijke dorpsfiguur in Kapellen: Bart de Pegger, een schoenmaker gekend in de ganse regio. Titel De Sint Sebastiaansgilde op de wereldtentoonstelling van 1930 (1) Bogaerts, G. (Cor van den Hoek) Categorie Verenigingsleven Algemeen St.-Sebastiaansgilde; Zevensprong; De Kolom; Klepperwals; Spinnen; Mieke Stout; Jan Pirrewit; Kadril Personen dokter Verzwijvel Abstract Beschrijving van het optreden van de Kapelse Sint-Sebastiaansgilde op de wereldtentoonstelling in 1930. Beinaerdts, Pol Titel Ons brandweerkorps (5) Categorie Gemeente, Streek Algemeen Kapellen; brandweerkorps; Concordia Personen Van Hilverenbeek; Speth, Fred.; Lemmens, Louis; Van den Wijngaert ; Putcuyps; Senten, Remy; Corrijnen, Guillaume Abstract Geschiedenis van de Kapelse brandweer, periode :1913-1916. Kaft Nr 6 – 1971/1 – 28 blz Kaft 2 - Dubbelz - 24,4 x 15,8 cm Beinaerdts, Pol Titel Kunstschilder Pieter De Mets Categorie Personen, Beroepen Algemeen Kunstschilder; Heidestraat; Onze Kring; portretschilderen; Poesje; Louvre; Portret van

mijn Moeder De Borduurster; De Veemarkt

PEW

PEW

PEW PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

Titel van het heemkundig artikel

28

4

28

9

29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31

1971/1

7

1971/1

9

1971/1

11

1 2 3 4 9 1 2 3 4 9 1

31 31 31

2 3 4

31 32

9 1

32 32

1971/1

13

2 3

Auteur van artikel

Personen De Mets, Pieter; Bogaerts, Gustaaf; van den Hoek, Cor; Smits, Jacob; Geelhand, Edouard; Bender, Corneel; Proost, Frans; Burgemeester Zimmerman, Troelstra, Verkade, Ed; Van der Lucht, Cor; Cuypers, Julia; Heyermans, Herman; oud-Pastoor Van den Houdt, De Beukelaar, Corneel, Proost, Frans; Tyck, Edouard; Mejuffer Dauwe, Bauwens, Lode; Geenen, Tony; Mevrouw Olteroff; F. Thys; Delderenne; Muls, Jozef; Brunclair; Victor; Baekelmans, Lode; De Bom, Mane; van Hoof, Jef; De Visser, Bertje; Ingelbrechts, Jan; Wigand; Van Rompaey Miel Abstract Korte beschrijving van het verblijf van kunstschilder Pieter De Mets te Kapellen waar hij op 14 maart 1965 overleed. Titel Begrooting der Gemeente Cappellen 1870 Categorie Gemeente, Streek Algemeen Veldwachter, De Garde, Jef; Opcentiemen Personen De Meulemeester, Jef Abstract Begroting van de gemeente Kapellen 1870. Titel Ons brandweerkorps (6) Beinaerdts, Pol Categorie Gemeente, Streek Algemeen Kapellen; brandweerkorps; Burgerlijke Territoriale Wacht; Brandmeester van de Polder Personen Beinaerdts, Pol; Putcuyps, H.; Maes, L.; Van De Leur, H.; Feyen, Jos; De Bruyn, Fr.; Ibens, Fr.; Gysen, Corneel; Soetewey, Jos; Corrijnen, Guillaume Abstract Titel Kapelse figuren: De Poert Bogaerts, G. (Cor van den Hoek) Categorie Personen, Beroepen Algemeen Personen Bogaerts, Gustaaf; Cor; Poert; Gooris, Peer; Gebroeders Calluy; Calluy, Stan; Beste Joossens Abstract Anekdotes rond dorpsfiguur “ De Poert� Bogaerts, G. (Cor van den Titel Zangkoor Sint Cecilia Hoek) Categorie Verenigingsleven Algemeen Sint-Cecilia Koor; blokmakers; Koordeken; Toon Pap; Den Bonten Os; Papierhandel Soetewey; puitekoppeke; De Hoorn; Mater Salvatoris; Patronage

Aard

PEW

PEW

PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

32

32 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38

Titel van het heemkundig artikel 4

9 1971/1

17

1971/1

23

1971/1

1971/1

25

1971/1

26

1971/1

27

1 2 3 4 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 4 9 1 2 3 4

Auteur van artikel

Personen Van Den Hoek, Cor; Voet, Alois; Van Hilverenbeek, Rik; Van Hilverenbeek, Toon; Jan Veraart, beenhouwer Tist De Schutter, Gijsen, Jaak; Maes, Rik; Van Wesenbeek, Jef; smid Bevers; Claessens, Gaston; Van Immersel, Fons; Mariën, Tuur; Vercammen, Leon; Feyen, Eugeen; Smout, Rik; Van Laerhoven, Eduard; Franck, Jos; meester Roes, Jaak; Corrijnen, Guillaume; Rouffaer, Gust; Verbist, Stan; Putcuyps, Rik; Heirman, Oscar; Ketels, Oscar; Van Den Eede, Geen; Van Est, Frans; Soetewey, Piet; Jadoul René; Raymakers, Rik; Thijssen, Louis; Vervliet, Louis; Van Linden, Hubert; Van Linden, Frans; Van Den Eede, Wim; Brouwer Veraart, Jan; Beenhouwer De Schutter; Gijsen,Tist; Maes, Jaak; Gezusters Van den Bergh; Cornelissens, Trien; Meynekens, Jules en Alice; Rouffaer, Gust en Gaston; Verwimp; Persoons, Gust; Huybrechts, Lode; ; Hoof; Huybrechts, Gust; Verhoeven, Tuur, Lenaerts Abstract Titel Gezocht: een museum Bestuur Hoghescote Categorie Heemkring Hoghescote Titel Sint Sebastiaensgilde in beweging Lambrechts, Maurice Categorie Verenigingsleven Algemeen Pancrace; Kapelse Gild; quadrille; lancier Personen Paeshuys, Mil Abstract Poging om de Kapelse St.-Sebastiaansgilde nieuw leven in te blazen. Titel Het Lode Bauwenskoor Lambrechts, Maurice Categorie Verenigingsleven Algemeen Lode Bauwenskoor Abstract Aanbeveling voor het toetreden tot het Lode Bauwenskoor. Titel Toneelkring De Broederband Categorie Verenigingsleven Titel Heksen in Kapellen Categorie Geschiedenis, Algemeen Algemeen De Zwarte Madame; De Blauwe Geit; Toverheks Madameke De Cuyper; Trio Kees, Trien en den “boek”; Palinckse. De behekste metser Personen Tireliren; Biart; Hofkens, Beth; Peeters, Rik; Palinckx, Kees en Trien Abstract Vertelavond door meester Tireliren over Kapelse en andere heksen. Titel Kunst zonder grenzen Categorie Verenigingsleven Algemeen Putte (Nederland); Puveco; Gemeenschapshuis Personen Boudry; De Jongh; Heeffer, L.; Leemans, M.: Van Dorpe, F.; Calluy, G.; Eggen, F.; Heeffer, C.; Janssens, J.; Peeters, I.

Aard

PEW PEW

PEW

PEW PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

38

Titel van het heemkundig artikel 9

39 39 39 39 39

1971/1

28

40

1971/2

0

41

1971/2

2

1 2 3 4 9

1

41 41

2 3

41

4

41 42 42 42 42

9 1 2 3 4

1971/2

42 43 43 43 43 43 44 44 44

9 1971/2

1971/2

14

1 2 3 4 9 1 2 3

Verslag van een uitnodiging van burgmeester van Putte Nederland voor een tentoonstelling van schilderwerken. Titel De huifkar Categorie Verenigingsleven Algemeen Keutjessteeg, vervoer, vervoerder, spoorwegongeval Personen De Crom, Louis; Driesen, Amandus; Clarijs, Jan; Mous Abstract Schenking van een unieke huifkar aan de Culturele Kring door Louis De Crom uit Hoevenen. Kaft Nr 7 – 1971/2 – 32 blz

Auteur van artikel

Aard

Abstract

Titel

Kapelse figuren: Het Ratteke

Categorie Personen, Beroepen Algemeen schoolwet 1880, Pallemansstraat, Belge, dronkenschap, peersnagels, paardenhoeven, febekakken Personen Cor van den Hoek, Eduard Sprangers, Lucas, Van den Houdt, Absolon, Daniel, Sara, Rebecca, De Meyer, Lambrechts, Chille Dictus, Julie van Scherpenheuvel, Sander Lion, Van Paeschen, Leon Put (de Putifar), Fons Govaerts, Peer de Smid, Clement ( t Mw Roes), Candries (Mw Huygen), Voet, Roes, Luyckx, Meester Wemers, Mon De Beuckelaar, Alfons Van Tilburg, meester De Meyer, Smid Tuur Kerremans, Labbekak Jef Dermonde, jefke De Leur, Sander de Jood, Zander De Beuckelaar Abstract Belevenissen van een schooljongen tijdens de oorlogsjaren 1914-1918. Titel De windmolen van Marie ter Heide Categorie Gebouwen, Monumenten Algemeen De Mik, dwangmolens, Hof van Biart, Zaal Mertens Personen Henri Simons, Delabie, Beelen-Berthoff, Pierre Bette, Guyot Ferdinand, Lemmens- De Hert, Rommens Peter, Hensbergen-Van Laerhoven, De Labie Van Esbeen Abstract Beknopte geschiedenis van een Brasschaatse molen die later in Stabroek werd heropgebouwd. Titel Kapellen viert mevrouw Lode Bauwens Categorie Personen, Beroepen Algemeen Onze Kring, Lode Bauwenskoor, Maurice Lambrechts Personen Bauwens-Hanssen Abstract Verslag vierin van mevrouw Lode Bauwens ter gelegenheid van haar 90 ste verjaardag. Titel Adriaan Dirckx Categorie Personen, Beroepen Algemeen soldaat Oostenrijkse dienst, Regiment van Murray

PEW

Kaft 2 - Dubbelz - 24,4 x 15,8 cm Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW

Simon, Henri

PEW

Redactie

PEW

Beinaerdts, Pol

PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

44 44 45

Titel van het heemkundig artikel 4 9

1971/2

16

1

45 45

2 3

45

4

45

9

46

1971/2

23

46 46 46

46 47 48 48 48 48

1 2 3 4

9 1971/3

0

1971/3

4

1 2 3 4

Personen Pol Beinaerdts, Dirckx-Delport, Grave van Murray, Fryherr van Bleckhove Abstract Verzoek van ouders om hun zoon te ontslaan uit het Oostenrijkse leger om thuis te helpen op de boerderij, anno 1786. Titel Voorgeschiedenis van Kapellen

Auteur van artikel

Aard

Van De Wygaert, Jan (M.; Melchior)

PEW

Categorie Gemeente, Streek Algemeen Kapellen, geschiedenis, gezanten, steentijdperk, Essen, Menapiërs, Germanen, Usipeten, Tenkteren, Romeinen, druïden, Wilrijk, Keulen, Trier, Tongeren, Germania, Vandalen, Maastricht, Luik, Franken, Barbaren, Rome, Schoten, Saal-Franken, Gallo-Romeinse, Deurne, Ekeren, Vorselaar, Vosselaar, Zoersel, Kasterlee, Turnhout, Kalmthout, biest, turf, leem, hout, drieslagstelsel, Parijs, Frankenland, Alamannen, Benedictijnerklooster, Quercolodra, Taxandrië, Neustrië, Austrasië, Langobarden, graafschappen, vuurproef, tweegevecht, parochies, tienden, patronaat, cyns, korentienden, zaktienden, rabatie, Aken, Verdun, Lotharingen, leenheren, heerlijkheden, Noormannen, Vikingers, Moustier Personen Servatius, Hlodwic, Clovis, Clotilde, Amandus, Fredegandus, Willibrordus, Lambertus, Karel de Grote, Pippijn, Berthrada, Bertha, Hildegardis, Fastrada, Augustinus, Palatijnen, Karloman Abstract In vogelvlucht de geschiedenis van West Europa, vanaf het Stenentijdperk over Karel de Grote tot in 836 toen Antwerpen door een inval van de Vikingers werd verwoest. Bogaerts, G. (Cor van den Titel De Sint Sebastiaensgilde (1) Hoek) Categorie Verenigingsleven Algemeen gilde, schuttersgilde, caert, koningskroon, koninginnekroon, Kempische dansen, deken Personen Cor van den Hoek , St.-Sebastiaan,Mirraeus, Lucas Everaerts, Charles Meyers, Kennes Adriaan, Meester Eugeen Voet, Peter van Denegem, Pastoor Guido Knopff, Jacobus, Dominicus De Moor, hoftman, Jan de Clerck, Koninck, Andries van Roey, Cornelus Clock, Fransus Rosenboom, Lamaan, Mattheussen, van Dorpel, Verbeeck, Bogaerts, Bosch, Bruyninckx, Clerck, Huybregs, Rochus, Neyen, Domin Denis, Henne, Wolff, Wils, Hoeykens, Calluy, Crom, rendant, Wouters Abstract Eerste deel van de geschiedenis van de St.-Sebatiaansgilde. Kaft 2 - Dubbelz - 24,4 x Kaft Nr 8 – 1971/3 – 28 blz 15,8 cm Titel Het gemeentewapen van Kapellen Categorie Gemeente, Streek Algemeen akers, Ettenhove, Hooghuishoeve, Witvenhoeve, Stampehoeve, Hoevenen, Ekeren, Hogeschoot, Hoghescote, Hoeckscote, Hogescote, Hogescoet, Hoogeschoot, Hooghenschoodt, Capelle, Cappelle, Cappellen, Santiago de Compostela Personen Jacob, Jacobus

PEW

PEW PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

48 49

1971/3

10

49 49 49 49 50 50 51

Titel van het heemkundig artikel 9

Abstract

1

Titel

2 3 4

1971/3

15

1971/3

17

9 1 2 1

51 51

2 3

51

4

51

9

52

1971/3

22

52 52 52 53 53

1 2 4

1971/3

23

9 1 2

De onbekende auteur beschrijft het ontstaan van de gemeente Kapellen uit de heerlijkheid Ekeren en hoe als herinnering aan de eeuwenlange binding het Kapelse gemeentewapen ontstaan is. Moeder Sisca

Auteur van artikel

Aard

Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW

Categorie Personen, Beroepen Algemeen rijshout, loterijkraam, hondenkar Personen Cor van den Hoek, Sisca, Suscouwe, Joannes Castermans, Franciscus Verresen, Bart de Pegger, Witte van Suscouwe, Jaak Meganck, Nel Kloeck, Trien van Bazinnekes, Jantje Noot Abstract Dorpsfiguur Siska wordt hier beschreven. Titel Toneelkring De Broederband (2) Categorie Verenigingsleven Bogaerts, G. (Cor van den Titel De Sint Sebastiaensgilde (2) Hoek) Categorie Verenigingsleven Algemeen processie, dans, gildekamer, zuip, patroonsfeest, polka, wals, mazurka, de zevensprong, de Engelsche, De klepperwals, Het Schietspoel, De Kolom, Het Spinnen, De Kadril, Mieke Stout, Jan Pirrewit, De marche van Napoleon, Streep, De Stomme, De Lancier, De Zatte, De Bogendans, Pak me mee, hoofdmannen, confreers, Camp Balten, Lambrechts Jacobus, Van Denegem Peter, Daems Jan, De Moor Dominicus, Wyns Cornelis, Wils Adriaan, Denissen Jef, De Klerck Adriaan, Van Broeckhoven Willem, De Moor Antoni, De Win Peter, Hennen Joannes, Huybrechts F., Coucheir M., Veresen Louis, Vervoort Jaak, Petrus Van Aken, Henri Janssens, Fitte, Jef Verzwijvelen, dekens, koningen, koninginnen Personen Sint Jacobus, Sint Huybrecht, Patrys Cornelis, Everaerts Cornelis, Cloeck Jan, Van Camp Jan, Adriaan, Patrys Jan Cornelis, De Roey Dierik Abstract Verenigingsleven bij de St.-Sebastiaensgilde vanaf 1767, alle hoofdmannen, dekens, koningen, koninginnen. Titel Kunstschilder Corneel de Beuckelaer Bogaerts, G. (Cor van den Hoek) Categorie Personen, Beroepen Personen Cor van den Hoek, Corneel De Beuckelaer, Jesepha Arnou, Constant Wemers, Monneke de garde, Guyotlei, Eduard Geelhand, Eduard Ryck,Karel Kandael Abstract Bogaerts, G. (Cor van den Titel Het Ratteke (2) Hoek) Categorie Personen, Beroepen

PEW PEW

PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

53

53 54 54 54

54 55

Titel van het heemkundig artikel 4

1971/3

26

9 1 2 4

9 1

1971/3

55 55 55 56

2 4 9 1972/1

0

57

1972/1

2

1

57 57

2 3

57

4

57 58 58 58

1972/1

9

9 1 2 3

Auteur van artikel

Personen Ratteke, Eduard Sprangers, Monneke Pis, toenaam, roepnaam, Pis, de Zoom, de Leuf, Beer de Smid, de Zavel, de Keskespisser, ' t Bleitmachientje, ' t Geitje, den Bidder, de Putifar, de Snevi, Rossen Bul, den Bies, den Boeffer, ' t Scheirke, den Toerel, de Pain, de Pappes, Louis Kruipin, ' t Kanneke, Jos Fiool, Mie l Petat, de Vuilk, den Harte, ' t Sleurke, den Tjeeuw, Louis Puin, de Rups, den Hoendere, jaak den Duierd Abstract Het gebruik van toenamen. Titel Overzicht van onze organisatie 1972 Lenaerts, J. Heemkring Hoghescote Categorie Personen J. Lenaerts,J. Van de Wijgaert, L. Vervliet, Fr. Cornelissens, G. Bogaerts, R. Nagels, Schepen van Cultuur J. Piqueur, R. De Beuckelaer, J. Janssens, A. Lynen, A. Van Erck, W. Van Glabbeek, L. De Schutter, J. Janssens, Mevr. Cornelissens, Juffr. Veraart, H. Simon, Lynen-R. De Beuckelaer, J. Janssens, R. Van Erck, Mevr. Cornelissens, G. Amssoms, A. Van de Walle, M. Lambrechts, Fr. Cornelissens, R. De Clercq, L. De Schutter, A. Huybrechts, R. Nagels, F. Van Uffel Abstract Samenstelling bestuur van Culturele Kring Kapellen anno 1971. Titel Focidak Bogaerts, G. (Cor van den Hoek) Categorie Verenigingsleven Personen Vermeulen, Etienne Abstract Inrichten dia-avond november 1971 Kaft Nr 9 – 1972/1 – 28 blz Kaft 2 - Dubbelz - 24,4 x 15,8 cm Titel Kapelse godshuisfiguren Bogaerts, G. (Cor van den Hoek) Categorie Personen, Beroepen Algemeen godshuis, gesticht, Prop, Rood, Bruggeske, tongooieders, handboog, schijvenspel, pitteleer, biechtgeheim, De Kievit, Witte Kloeck, Verli, zippeke, kiel Personen Jefke Perlemoen, Jaak de Jood, Lion, lange Charles, notaris Bareel, Edward Verbiest, Rik Raeymaeckers, Aloïs Voet, Suske Hermans, Keeske den Beul, Lodewijckx, Snijer, Sutteman, Albert, Eulodie Abstract Een bloemlezing over de sukkelaars die in het rusthuis verbleven. Bogaerts, G. (Cor van den Titel De Sint Sebastiaensgilde (3) Hoek) Categorie Verenigingsleven Algemeen Sint-Sebatiaensgilde, vaandel, vendelier, tamboor, trommel, tamboer, vaandrig

Aard

PEW

PEW

PEW PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

58

58 59 59 59 59 59 60

Titel van het heemkundig artikel 4

1972/1

12

1972/1

24

9 1 2 3 4 9 1

60 60

2 3

60 60 61

4 9 1

1972/1

61 61

2 3

61 62

9

63 63 63 63 64 64

1972/2

0

1972/2

4

1972/2

12

1 2 3 9 1 2

Auteur van artikel

Personen Cor van den Hoek, Adriaen De Klerck, ouderman, Adriaen Dierckx, Jan de Moor Coninck, Willem de Klerck, Symons Cornelis Jan, Jaspers Antoni Peter, Jacops Adriaan, Kloeck Cornelius, Hoeykens I., Geerts, Everaerts, Cornelis Wouters, Coppens Peter, Peeter Coppens, Denys Dirk, De Crom, Jan, De Crom Joannes-Baptista, Nysen Geraard, Iebens joannes-Baptist, Hubert Van Uffelen (Bart de Pegger), De Klerck Adriaan, Sanders Peter, Sanders Michiel, Wouters Peter, Pitoors Peter Jan, Caluy Cornelis, Maes Jacobus, P. Van de Leur (Peeke de Leur), J.B. Van Veithoven, Toon Kruk, Jaak Veresen, Fons Elst Abstract Geschiedenis van het gildeleven bij de Sint Sebaensgilde. Beinaerdts, Pol Titel Jan Saus – Beelden uit mijn kinderjaren Categorie Personen, Beroepen Algemeen bolhoed, paren, communie, hondenkot, putemmer Personen Jan Saus Abstract Het verhaal van de bolhoed van een eerste communiekant anno 1911. Titel De Pest Van De Wygaert, Jan (M.; Melchior) Categorie Gebeurtenissen, Feiten Algemeen pest, zwarte dood, rattenepidemie, pestbuilen, dodenkarren, bevernel, pimpernel, Pestweg, Helmstraat, rattenvlo Personen Jan Van de Wygaert, Rochus, Chirurgijnen Abstract Relaas over de pestepidemieën in Europa anno 1623,1631,1656. Titel Tentoonstelling Bestuur Culturele Kring Kapellen Categorie Heemkring Hoghescote Algemeen Tentoonstelling, kermis, De Beuckelaer, Proost, Becquaert, Bender, Geelhand, Alfred Ost, Picqueur, Focidac Abstract 4de tentoonstelling tijdens Kapellen kermis. Kaft Nr 10 – 1972/2 – 20 blz Kaft 2 - Dubbelz - 24,4 x 15,8 cm Titel Kunstschilder Frans Proost Janssens, Johan Categorie Personen, Beroepen Algemeen Frans Proost, Johan Janssens, Verschueren, kroep, Veroft, Beaufaux, Verlat, Richard Baseleer, Leo Bruin, Hendrik Luyten, Hendrik Rul, Scalden, Van Kuyck, Max Rooses, Greefs, Mees, Dubosq, impressionist Abstract Leven en werk van kunstschilder Frans Proost Beinaerdts, Pol Titel De Witte Madame – Beelden uit mijn kinderjaren Categorie Personen, Beroepen

Aard

PEW

PEW

PEW PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

64 64 65

3 9 1

1972/2

65 65 65 66 67 67 68

2 3 9 1973/1

0

1973/1

2

1973/1

Categorie Heemkring Hoghescote Algemeen Voordrachten, Schelde, Van Gogh, Raymond Van Uffelen, Dennenburghoeve, Reizend Volkstheater Abstract Aankondiging van 3 voordrachten tijdens de winter 1973. Kaft Nr 11 – maart 1973 – 23 blz

8

Titel De Sint Jacobusparochie (1) Categorie Gemeente, Streek Titel De Sint Sebastiaansgilde (5)

2 1

Categorie Verenigingsleven Titel Wereldoorlog I: Wilhelm II Keizer van Duitsland 1859-1941

2

Categorie Gebeurtenissen, Feiten Kaft Nr 12 – juli 1973 – 11 blz

1973/1

12

69 70

1973/2

0

71 71 72

1973/2

1

1973/3

0

73 73 74 74 75

1973/3

2

1973/3

8

1973/3

15

1974/1

0

1974/1

2

77 77

Algemeen Pol Beinaerdts, spoken, Witte Madame, Zwarte Madame, Speelberg, de Prop, Biart, Leuvense stoof, Rosse Marten, Sprangers Abstract Een spookverhaal over “De Witte Madame”. Titel Voordrachten

1 2 1

68 69

75 76

Titel van het heemkundig artikel

1 2

Titel Ten geleide (Bestuur) Categorie Heemkring Hoghescote Kaft Nr 13 – december 1973 – 24 blz De Sint Jacobuskerk (2) Gebouwen, Monumenten Een Kongolees verhaal over mensen, dingen en gebeurtenissen van toen Geschiedenis, Algemeen De Sint Sebastiaansgilde (6)

1 2 1 2 1

Titel Categorie Titel Categorie Titel

2

Categorie Verenigingsleven Kaft Nr 14 – juni 1974 – 17 blz

1 2

Titel De Sint Jacobuskerk (3) Categorie Gebouwen, Monumenten

Auteur van artikel

Aard

Bestuur Culturele Kring Kapellen

Kaft 3 - Dubbelz - 27,5 x 21,5 cm W.B.

PEW

Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW

Van De Wygaert, Jan (M.; Melchior)

PEW

KaftS73 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm Bestuur Hoghescote

PEW

Kaft 3 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm W.B.

PEW

Janssens, Johan

PEW

Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW

Kaft 3 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm W.B.

PEW

PEW

PEW

PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

78 78 79

1974/1

9

1974/1

13

1975/1

0

1975/1

2

1975/1

12

1975/1

16

1975/2

0

85 85 86

1975/2

13

1975/3

0

87 87 88

1975/3

12

1978/1

0

89 89 90

1978/1

5

1980/1

0

91 91 92 92 93 93 94

1980/1

2

1980/1

6

1980/1

16

1981/1

0

79 80 81 81 82 82 83 83 84

Titel van het heemkundig artikel 1 2 1

Titel De Lievenskapel Categorie Gebouwen, Monumenten Titel De Sint Sebastiaansgilde (7)

2

Categorie Verenigingsleven Kaft Nr 15 – Jaargang 7 nr 1 – 20 + 7 (bijlage) blz

1 2 1

De Sint Jacobusparochie (4) Titel Categorie Gemeente, Streek Titel Jefke Schnaps, Jef Wagemaekers

2 1 2

Categorie Titel Categorie Kaft

1 2

1 2

1 2

1 2 1 2 1 2

Personen, Beroepen Fanfare Sint Cecilia – Reglement Verenigingsleven Nr 16 – Jaargang 7 nr 16 – 16 blz

Titel Kringnieuws (Bestuur) Categorie Heemkring Hoghescote Kaft Nr 17 – Jaargang 7 nr 2 – 23 blz Titel Gebeurtenissen, Feiten Categorie Kaft Nr 18 – 1978/1 – 18 blz Titel De Sint Dyonisiuskerk van Putte Categorie Gebouwen, Monumenten Kaft Nr 19 – 1980/1 – 19 blz Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft

Henri Simon Personen, Beroepen De gemeentejongensschool Centrum Gemeente, Streek Statutaire vergadering van 19 maart 1980 Heemkring Hoghescote Nr 20 – 1981/1 – 20 blz

Auteur van artikel

Aard PEW

Bogaerts, G. (Cor van den Hoek)

PEW

Kaft 3 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm W.B.

PEW

De Beuckelaer, Mon; De Schutter Louis (D.S.)

PEW

PEW

PEW Kaft 4 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm Bestuur Hoghescote

PEW

Kaft 3 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm W.B.

PEW

Kaft 4 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm W.B.

PEW

Kaft 4 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm Janssens, Johan

PEW

W.B.

PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Kaft 4 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm

PEW

PEW

PEW

PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

95 95 96 96 97 97 98 98 99

1981/1

3

1981/1

7

1981/1

10

1981/1

14

1982/1

0

100 100 101 101 102 102 103 104 104 105 105 106 106 107 108 108 109 109 110 111 111 112 112 113 113

1982/1

3

1982/1

6

1982/1

17

1984/1 1984/1

0 3

1984/1

16

1984/1

18

1984/2 1984/2

0 1

1984/2

18

1984/3 1984/3

0 2

1984/3

4

1984/3

6

Titel van het heemkundig artikel 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft

Pastoor Alfons Vandenhoudt Personen, Beroepen K.A.J. En V.K.A.J. Bestaan 20 jaar Verenigingsleven Aan mijn dorp Kapellen – Renaat van Leuven Personen, Beroepen Bidprentjes Michael Dhanis en Georges Guiette Personen, Beroepen Nr 21 – maart 1982 – 20 blz

Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie

Fons van Wanzeele Personen, Beroepen Archief. Pastoor Leonard Kenis Personen, Beroepen Adriaan van Kolen Personen, Beroepen Nr 22 – maart 1984 – 24 blz Het Starrenhof Gebouwen, Monumenten Oude volksspelen in Vlaanderen Geschiedenis, Algemeen Molens van Kapellen (1) Gebouwen, Monumenten Nr 23 – juli 1984 – 19 blz De culturele kring van Kapellen Heemkring Hoghescote Afdeling Heemkunde van Culturele Kring Hogheschote Heemkring Hoghescote Nr 24 – oktober 1984 – 24 blz Het nieuwe voorblad van 't Bruggeske Heemkring Hoghescote Hoghescote Heemkring Hoghescote Mensen van bij ons: Staf Bogaerts Personen, Beroepen

Auteur van artikel

Aard PEW PEW

Van Leuven, Renaat

PEW PEW

Kaft 4 - Enkelz - 27,5 x 21,5 cm

PEW PEW PEW PEW

Kaft 5 - Enkelzijdig - A4 Arren, Paul

PEW PEW PEW

Veulemans, Piet

PEW

Kaft 5 - Enkelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Verschueren, Marleen

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

114 114 115 115 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122 123 124 124 125 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130 130 131 132

1984/3

12

1984/3

14

1985/1 1985/1

0 3

1985/1

7

1985/1

12

1985/1

14

1985/1

15

1985/1

24

1985/2 1985/2

0 2

1985/2

4

1985/2

9

1985/2

12

1985/2

15

1985/2

21

1985/2

22

1985/3 1985/3

0 12

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Lokaal – Museum – Informatiecentrum Heemkring Hoghescote Genealogie, een heemkundige bedrijvigheid Genealogie, Heraldiek Nr 25 – januari 1985 – 27 blz Mensen van bij ons ... Jeanne Veraart Personen, Beroepen Pintjesmeesteres van Hoogboom Geschiedenis, Algemeen De biegilde van Sint Ambrosius (1) Verenigingsleven Molens van Kapellen (2) Gebouwen, Monumenten Geschiedenis van de Rijkswacht (1) Gemeente, Streek Genealogie – Klim in je stamboom Genealogie, Heraldiek Nr 26 – mei 1985 – 27 blz Algemene vergadering Hoghescote Heemkring Hoghescote De gildekaarten van Kapellen (1) Verenigingsleven Geschiedenis van de Rijkswacht (2) Gemeente, Streek Molenaarsfamilies te Kapellen (1) Personen, Beroepen Zelf een bakoven maken Geschiedenis, Algemeen Genealogie – Klim in je stamboom Genealogie, Heraldiek Genealogie – Klim in je stamboom Genealogie, Heraldiek Nr 27 – juli 1985 – 18 blz De biegilde van Sint Ambrosius (2)

Balbaert, Roger

PEW

Veulemans, Piet

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Veulemans, Piet

PEW

Veulemans, Piet

PEW

Veulemans, Piet

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Van Bockel, Paul

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Veulemans, Piet

PEW PEW

Veulemans, Piet

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Veulemans, Piet

PEW

De Puydt, Hendrik

PEW

Van Bockel, Paul

PEW

Van Bockel, Paul

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Veulemans, Piet; Staar, Guy

PEW PEW


Nr 132 133 133 134 134 135 136 136 137 137 138 138 139 140 140 141 141 142 142 143 143 144 144 145 146 146 147 147 148 149 149 150 150 151 151

Jg / Nr

Blz

1985/3

14

1985/3

17

1985/4 1985/4

0 4

1985/4

11

1985/4

15

1986/1 1986/1

0 4

1986/1

14

1986/1

16

1986/1

19

1986/1

23

1986/2 1986/2

0 17

1986/2

18

1986/3 1986/3

0 2

1986/3

7

1986/3

12

Titel van het heemkundig artikel 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie

Verenigingsleven De Sint Kristoffelgilde Verenigingsleven De Sint Sebastiaansgilde (8) Verenigingsleven Nr 28 – december 1985 – 26 blz Mensen van bij ons ... Meester Albert De Bruyn (1) Personen, Beroepen Molenaarsfamilies te Kapellen (2) Personen, Beroepen De gildekaarten van Kapellen (2) Verenigingsleven Nr 29 – januari 1986 – 23 blz Mensen van bij ons ... Paul Bareel Personen, Beroepen Wie is wie in de klas van Meester Albert De Bruyn (2) Personen, Beroepen Zwarte Maarten Personen, Beroepen De gildekaarten van Kapellen (3) Personen, Beroepen Genealogie – Klim in je stamboom Genealogie, Heraldiek Nr 30 – 1986/2 – 19 blz De Brandweer van Kapellen (1) – Brandreglement Gemeente, Streek In memoriam Staf Bogaerts Personen, Beroepen Nr 31 – oktober 1986 – 24 blz Mon De Beuckelaer garde van Kapellen Personen, Beroepen De Brandweer van Kapellen (2) Gemeente, Streek Allereerste reglement van de brandweer van Kapellen Gemeente, Streek

Auteur van artikel

Aard

Veulemans, Piet

PEW

Veulemans, Piet

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Veulemans, Piet

PEW

Veulemans, Piet

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Veulemans, Piet

PEW

Veulemans, Piet

PEW

Van Bockel, Paul

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Van Cleef, J.

PEW PEW

Janssens, Johan

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Verschueren, Marleen

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Van Cleef, J.

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

152 153 153 154 155 155 156 156 157 157 158 159 159 160 161 161 162 162 163 163 164 164 165 165 166 167 167 168 168 169 169 170 171 171 172

1987/1 1987/1

0 4

1987/2 1987/2

0 1

1987/2

2

1987/2

5

1987/3 1987/3

0 25

1987/4 1987/4

0 2

1987/4

10

1987/4

12

1987/4

14

1987/4

17

1988/1 1988/1

0 2

1988/1

10

1988/1

23

1988/2 1988/2

0 2

1988/2

3

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Nr 32 – januari 1987 – 23 blz Lijdensweg van vroegere gemeentehuizen van Kapellen Gebouwen, Monumenten Nr 33 – april 1987 – 24 blz Ereleden 1987 Heemkring Hoghescote Een droom, tentoonstelling werken van Rita Van Herck Personen, Beroepen Monument der gesneuvelden en kunstenaar Theo Blickx Gebouwen, Monumenten Nr 34 – 1987/3 – 28 blz Dorpsstraat 1914 Gemeente, Streek Nr 35 – november 1987 – 24 blz Hoeve Van Paesschen Gebouwen, Monumenten Dorpsstraat 1914 (2) Gemeente, Streek Ereleden 1987 Heemkring Hoghescote Een kapelse kunstenaar ... Hubert Wijnings Personen, Beroepen Molens van Kapellen Gebouwen, Monumenten Nr 36 – februari 1988 – 25 blz Mensen van bij ons ... Jos van Bouwel Personen, Beroepen Kapellen in de oorlog 1914-1918 (1) Gebeurtenissen, Feiten 't Bruggeske in vroeger jaren Heemkring Hoghescote Nr 37 – juni 1988 – 25 blz Bestuur van de kulturele kring Hoghescote Heemkring Hoghescote Lijst van ereleden 1988

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

De Schutter, Herman

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft CKK - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Hendrickx, Carina

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Verswijvelen, Dr.

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Huybrechts, Marion

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW


Nr 172 173 173 174 174 175 176 176 177 178 178 179 179 180 180 181 181 182 183 183 184 184 185 185 186 186 187 188 188 189 189 190 190 191

Jg / Nr

Blz

1988/2

4

1988/2

16

1988/3 1988/3

0 22

1988/4 1988/4

0 2

1988/4

9

1988/4

15

1988/4

20

1989/1 1989/1

0 2

1989/1

5

1989/1

7

1989/1

15

1989/2 1989/2

0 2

1989/2

8

1989/2

10

1989/2

11

Titel van het heemkundig artikel 2 1 2 1

Categorie Titel Categorie Titel

2

Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Heemkring Hoghescote Kapellen in de eerste wereldoorlog (2) Gebeurtenissen, Feiten Kapelse oorlogshelden 1914-1918: Augustinus Bernaerts, Auguste Jean Van Rompaey, Adriaan Lenaerts, Jan Constant Van Hoydonck, Joseph Constant Van Den Wyngaert Personen, Beroepen Nr 38 – 1988/3 – 23 blz Ontstaan en doel van de vereniging (Hobonia) Verenigingsleven Nr 39 – november 1988 – 21 blz Jan 1, Jan 2, Jan 3, Jan 4 Personen, Beroepen Kapellen tijdens de 1e wereldoorlog (3) Gebeurtenissen, Feiten Kapelse oorlogshelden 1914-1918: Alfons De Ren, Hendrik De Ren, Pieter Heystraeten Personen, Beroepen Prijskamp ontwerp van een voorblad van 't Bruggeske Gebeurtenissen, Feiten Nr 40 – januari 1989 – 21 blz Uw lidgeld voor 1989 – Bestuur Heemkring Hoghescote Leon Cruysweegs ... Mijmeringen Personen, Beroepen Meester Marcel De Dooy Personen, Beroepen De afsluiting rondom de pastorij en het kerkhof Gebouwen, Monumenten Nr 41 – april 1989 – 29 blz Mensen van bij ons ... Rik Raemaekers Personen, Beroepen Lijst van ereleden 1989 Heemkring Hoghescote Meester Marcel De Dooy (aanvulling) Personen, Beroepen Antwerp Golf Club

Auteur van artikel

Aard

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Roelands, Raymond

PEW PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Verzwijvelen, Christel

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Verzwijvelen, Christel

PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Kaft 6 - Enkelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Schonkeren-Budding, Ina

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Verzwijvelen, Christel

PEW


Nr 191 192 192 193 193 194 194 195 196 196 197 198 198 199 199 200 200 201 202 202 203 203 204 204 205 206 206 207 208 208 209 209 210 211

Jg / Nr

Blz

1989/2

18

1989/2

19

1989/2

23

1989/3 1989/3

0 2

1989/4 1989/4

0 1

1989/4

2

1989/4

13

1990/1 1990/1

0 2

1990/1

9

1990/1

17

1990/2 1990/2

0 2

1990/3 1990/3

0 2

1990/3

12

1990/4 1990/4

0 3

Titel van het heemkundig artikel 2 1 2 1 2 1

Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel

Verenigingsleven Kapelse oorlogshelden 1914-1918: Van Camp Petrus Josephus Personen, Beroepen Spionnen in Kapellen tijdens de Eerste Wereldoorlog Gebeurtenissen, Feiten Dagboek uit de Eerste Wereldoorlog (4)

2

Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel

Gebeurtenissen, Feiten Nr 42 – 1989/3 – 22 blz Kazerne Bauwin van Hoogboom, vroeger en nu Gebouwen, Monumenten Nr 43 – december 1989 – 28 blz Lidgeld 1990 – Bestuur Heemkring Hoghescote Het wel en wee van Fanfare Sint Cecilia (1) Verenigingsleven Militaire werken in polder en kempen benoorden Antwerpen Gebouwen, Monumenten Nr 44 – april 1990 – 26 blz Ereleden 1990 Heemkring Hoghescote Het wel en wee van Fanfare Sint Cecilia (2) Verenigingsleven Mensen van bij ons ... Eduard Stokmans Personen, Beroepen Nr 45 – 1990/2 – 20 blz Geschiedenis van de fotografie Geschiedenis, Algemeen Nr 46 – september 1990 – 28 blz Het wel en wee van Fanfare Sint Cecilia (3) Verenigingsleven Jozef Muls Personen, Beroepen Nr 47 – december 1990 – 38 blz Mensen van bij ons ... Bertha Huguenay

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Auteur van artikel

Aard

Verzwijvelen, Christel

PEW

Stessens-Feyens, Yvonne

PEW

Balbaert, Roger; Schelfout, Cyriel

PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4

PEW PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Havermans, Robert

PEW

Kaft 7 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Coenen, Roger

PEW PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Kuse-van Linden, Marita

PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW


Nr 211 212 212 213 213 214 214 215 215 216 217 217 218 218 219 219 220 221 221 222 222 223 224 224 225 226 226 227 227 228 229 229 230 230 231

Jg / Nr

Blz

1990/4

16

1990/4

26

1990/4

32

1990/4

32

1991/1 1991/1

0 2

1991/1

4

1991/1

16

1991/2 1991/2

0 2

1991/2

19

1991/3 1991/3

0 2

1991/4 1991/4

0 3

1991/4

9

1992/1 1992/1

0 2

1992/1

9

1992/2

0

Titel van het heemkundig artikel 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft

Personen, Beroepen Het wel en wee van Fanfare Sint Cecilia (4) Verenigingsleven Waren onze voorouders ridders ? Geschiedenis, Algemeen De gemeentesecretaris Gemeente, Streek Lidgeld 1991 – Bestuur Heemkring Hoghescote Nr 48 – maart 1991 – 27 blz Ereleden 1991 Verenigingsleven Wel en wee van een Kapelse fanfare: Sint Cecilia (5) Verenigingsleven Kapelse verenigingen van weleer – Toneelkring Ick Dien Verenigingsleven Nr 49 – juni 1991 – 26 blz Wel en wee van een Kapelse fanfare: Sint Cecilia (6) Verenigingsleven Heraldische grafstenen te Kapellen – Familie Robert-Geelhand Personen, Beroepen Nr 50 – extra editie 1991 – 16 blz De geschieden is van Kapellen FC (1) Verenigingsleven Nr 51 – december 1991 – 29 blz Georges Capiau Personen, Beroepen De geschiedenis van Kapellen FC (2) Verenigingsleven Nr 52 – februari 1992 – 28 blz V1-wapens in Kapellen Gebeurtenissen, Feiten De geschiedenis van Kapellen FC (3) Verenigingsleven Nr 53 – juni 1992 – 44 blz

Auteur van artikel

Aard

Balbaert, Roger

PEW

Kuse-van Linden, Marita

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Goolenaerts, Jos

PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 7 - Enkelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

232 232 233 233 234 234 235 236 236 237 238 238 239 239 240 240 241 242 242 243 243 244 245 245 246 246 247 248 248 249 250 250 251 251 252

1992/2

2

1992/2

3

1992/2

20

1992/3 1992/3

0 3

1992/4 1992/4

0 4

1992/4

8

1992/4

20

1992/5 1992/5

0 16

1992/5

25

1993/1 1993/1

0 3

1993/1

6

1993/2 1993/2

0 3

1993/3 1993/3

0 3

1993/3

11

1993/4

0

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Ereleden 1992 Heemkring Hoghescote De geschiedenis van Kapellen FC (4) Verenigingsleven Burgemeester Mathieu De Clerck Personen, Beroepen Nr 54 – 1992/3 – 18 blz Onderwijs in Kapellen Gemeente, Streek Nr 55 – oktober 1992 – 24 blz Kastelen in Kapellen Gebouwen, Monumenten Cappellen FC in moeilijkheden (5) Verenigingsleven Ex Libris Geschiedenis, Algemeen Nr 56 – december 1992 – 28 blz De geschiedenis van Kapellen FC (6) Verenigingsleven De militaire steenbakkerijen te Kapellen in 1862 Industrie, Bedrijven Nr 57 – februari 1993 – 24 blz 25 jaar kulturele kring Kapellen (Hoghescote) Heemkring Hoghescote De gemeentelijke jongensschool (1) Gemeente, Streek Nr 58 – april 1993 – 36 blz De gemeentelijke jongensschool (2) Gemeente, Streek Nr 59 – juli 1993 – 18 blz Ereleden 1993 Heemkring Hoghescote De gemeentelijke jongensschool (3) Gemeente, Streek Nr 60 – oktober 1993 – 24 blz

Bestuur Hoghescote

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Meeus, Frans

PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4

PEW PEW

Havermans, Robert

PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4 Lenaerts, J.

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

253 253 254 255 255 256 256 257 258 258 259 259 260 261 261 262 262 263 264 264 265 265 266 266 267 267 268 268 269 269 270 270 271 271 272

1993/4

16

1993/5 1993/5

0 16

1993/5

23

1994/1 1994/1

0 7

1994/1

13

1994/2 1994/2

0 5

1994/2

9

1994/3 1994/3

0 5

1994/3

6

1994/3

17

1994/3

19

1994/3

22

1994/3

24

1994/3

25

1994/3

26

1994/4

0

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

50 jaar Paters Oblaten in Kapellen Personen, Beroepen Nr 61 – december 1993 – 24 blz Briefhoofden uit Kapellen Geschiedenis, Algemeen 20 november 1993 – Jubileumviering 25 jaar Hoghescote Heemkring Hoghescote Nr 62 – februari 1994 – 24 blz Hoghescote 25 jaar Heemkring Hoghescote Het zijdefabriek Industrie, Bedrijven Nr 63 – april 1994 – 24 blz Bevrijding van Kapellen - oktober 1944 Gebeurtenissen, Feiten Oorsprong en betekenis van onze familienamen Genealogie, Heraldiek Nr 64 – juli 1994 Extra editite – 28 blz Ereleden Hoghescote 1994 Heemkring Hoghescote Bestuur van de kulturele kring Hoghescote Heemkring Hoghescote Christiaan Pallemans Personen, Beroepen Julien Breugelmans Personen, Beroepen Frans Wouters Personen, Beroepen Leopold Scheipers Personen, Beroepen Louis Palinckx Personen, Beroepen Lucien Bevernage Personen, Beroepen Nr 65 – oktober 1994 – 24 blz

Van Doosselaer, E.

PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Redactie

PEW

Kaft 8 - Dubbelzijdig - A4 Redactie

PEW PEW

Van Rossem, W.

PEW

Kaft 9 - Dubbelzijdig - A4 Dockx, A.

PEW PEW PEW

Kaft 9 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 9 - Dubbelzijdig - A4

P


Nr

Jg / Nr

Blz

273 273 274 274 275 275 276 277 277 278 279 279 280 281 281 282 282 283 284 284 285 286 286 287 287 288 289 289 290 290 291 292 292 293 293

1994/4

15

1994/4

19

1994/4

21

1994/5 1994/5

0 4

1995/1 1995/1

0 3

1995/2 1995/2

0 3

1995/2

4

1995/3 1995/3

0 16

1995/4 1995/4

0 3

1995/4

12

1995/5 1995/5

0 3

1995/5

6

1996/1 1996/1

0 2

1996/1

17

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Grenspalen in Kapellen Gemeente, Streek Frans De Peuter Personen, Beroepen René de Pauw Personen, Beroepen Nr 66 – december 1994 – 24 blz Mensen van bij ons – Zuster Micheline Personen, Beroepen Nr 67 – februari 1995 – 24 blz Het gemeentepark Gemeente, Streek Nr 68 – april 1995 – 24 blz Ereleden 1995 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Het ontstaan van de parochie Zilverenhoek Gemeente, Streek Nr 69 – juni 1995 – 28 blz De 63e Scoutsgroep O.L.Vrouw Onbevlekt (Zilverenhoek) aangesloten bij het V.V.K.S.M. Verenigingsleven Nr 70 – augustus 1995 – 28 blz Begraafplaats Kapellen Centrum Gemeente, Streek De lotgevallen van matroos Jozef Van de Velde Personen, Beroepen Nr 71 – december 1995 – 32 blz Hoghescote 1996...28e jaargang voor “'t Bruggeske” en Jaarprogramma 1996 Gemeente, Streek Openbaar vervoer in Kapellen (1) Gemeente, Streek Nr 72 – februari 1996 – 35 blz – Kruiswoordraadsel Openbaar vervoer in Kapellen (2 – slot) Gemeente, Streek De naam Hoghescote Heemkring Hoghescote

Balbaert, Roger

P

Balbaert, Roger

P

Balbaert, Roger

P

Kaft 9 - Dubbelzijdig - A4 De Wel, André

PEW PEW

Kaft 9 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Kaft 9 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Dondelinger, Marcel

PEW

Kaft 9 - Dubbelzijdig - A4 Van Den Kieboom, Karel

PEW PEW

Kaft 9 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 9 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Mardon

PEW

Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4 Mardon

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

294 294 295 295 296 296 297 298 298 299 299 300 300 301 301 302 303 303 304 304 305 305 306 306 306 306 306 306 307 307 308 309 309 310 310

1996/1

19

1996/1

24

1996/1

30

1996/2 1996/2

0 36

1996/2

40

1996/2

41

1996/2

50

1996/3 1996/3

0 60

1996/3

65

1996/3

71

1996/3 1996/4 1996/3

80 103 73

1996/4

100

1996/4 1996/4

0 111

1996/4

121

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2

Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Titel Titel Categorie Categorie Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Putte, het tweelingdorp met drie! Gemeente, Streek Vic Wauters Personen, Beroepen Indoka Verenigingsleven Nr 73 – mei 1996 – 23 blz – Kruiswoordraadsel De voorzitter geeft wat uitleg Heemkring Hoghescote Ereleden 1996 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Heks Cathalijn Mortelmans (1) Personen, Beroepen Woordje uitleg bij het nieuwe titelblad van 't Bruggeske Heemkring Hoghescote Nr 74 – augustus 1996 – 33 blz – Kruiswoordraadsel In memoriam - Mensen van bij ons ... Jeanne Veraart Personen, Beroepen Spreuken en gezegden ontleend aan de zeemanstaal Geschiedenis, Algemeen Mandus de Rus Personen, Beroepen Onze voorouders leren kennen – Genealogie cursus (1) Steenbakkerijen in Putte – Industriële activiteiten in Putte tijdens de 19de eeuw Heks Cathalijne Mortelmans (2) Genealogie, Heraldiek Industrie, Bedrijven Personen, Beroepen Staf Bogaerts Personen, Beroepen Nr 75 – december 1996 – 41 blz – Kruiswoordraadsel Onze voorouders leren kennen – Genealogiecursus (2) Genealogie, Heraldiek Indoka Verenigingsleven

Jennes, A.M.

PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Wauters, Vic E.

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4

PEW PEW

Redactie

PEW

Lathouwers, Jos

PEW

Vanummissen, Jack Balbaert, Roger Wauters, Vic E.

PEW PEW PEW

Gerits, J.

PEW

Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4 Vanummissen, Jack

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

311 311 312 313 313 314 314 314 314 314 314 315 315 315

1996/4

123

1997/1 1997/1

0 1

1997/1

5

1997/1

14

1997/1

26

1997/2 1997/2

0 41

1997/2

46

315 316 316 316 316 317 318 318 319

1 2 1 2 1 2 3 4 5 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1

319 319

2 3

319 320 320 320 320 321 321

9 1 2 3 9 1 2

1997/2

69

1997/2

71

Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Personen Plaatsen Abstract Titel Categorie Algemeen

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

De molen van Kapellen Centrum Gebouwen, Monumenten Nr 76 – maart 1997 – 37 blz – Kruiswoordraadsel Ereleden 1997 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Sander, de Grijze, ... us vaoder – Mensen van bij ons Personen, Beroepen Kapellen; Putte; De Gryze, Sander; Michielsen, Alexander De Gryze, Sander; Michielsen, Alexander Kapellen; Putte

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Jennes, A.M.

PEW

Cornelis, Robert

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Herman, Jef

PEW

Jennes, A.M.

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Brouwerij De Hoorn Industrie, Bedrijven Kapellen; Brouwerij Den Hoorn; Brouwerij; Veraart, Jan Baptist; Van Den Bosch, Maria Ludovica

Abstract Titel De molen van Putte – Kapellen – Industriële activiteiten in Putte tijdens de 19de eeuw Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen PUTTE-KAPELLEN; WINDMOLEN/ VAN SALM-SALM/ PHILIPS, JOANNES JOSEPHUS/ SPRANGERS, FRANCISCUS Abstract Kaft Nr 77 – juni 1997 – 50 blz – Kruiswoordraadsel Titel Leden en ereleden Categorie Heemkring Hoghescote Titel Het verhaal van een toneelkring. (1) De toneelgroep “Onze kring” en de “Lode Bauwenskring” te Kapellen. Categorie Verenigingsleven Algemeen KAPELLEN; GESCH.; ONZE KRING/ KAPELLEN; LODE BAUWENSKRING/ BAUWENS, LODE/ ROUFFAER, ETIENNE/ SOETEWEY, PIET/ HERMAN, GUILLAUME Abstract Titel Plaatsnamen of toponiemen Categorie Plaatsen, Plaatsnamen Algemeen TOPONYMIE Abstract Titel Negentig jaar gemeentehuis – politiecentrum – cultureel centrum – Indoka Categorie Gebouwen, Monumenten


Nr 321 321 322 323 323 323 323 324

Jg / Nr

Blz 3 9

1997/3 1997/3

0 91

1997/3

108

324 324 324 325 326 326 326 326 327 327 327 327 328 328 328 328 329 330 330 331 331 331 331 332

Titel van het heemkundig artikel

1 2 3 9 1 2 3 9

1997/4 1997/4

0 136

1997/4

145

1997/4

153

1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9

1998/1 1998/1

0 3

1998/1

5

1998/1

11

1 2 1 2 3 9 1

Auteur van artikel

Aard

Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4 Herman, Jef

PEW PEW

Het verhaal van een toneelkring. (2) De toneelgroep “Onze kring” en de “Lode Herman, Jef Bauwenskring” te Kapellen. Categorie Verenigingsleven Algemeen KAPELLEN; GESCH.; ONZE KRING/ KAPELLEN; LODE BAUWENSKRING/ BAUWENS, LODE Abstract Kaft Nr 79 – december 1997 – 31 blz – Kruiswoordraadsel Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4 De eerste burgemeester van Kapellen: Maire Mathieu De Clerck Vanummissen, Jack Titel Categorie Personen, Beroepen Algemeen DE CLERCK, MATHIEU; STAMBOOM Abstract Titel De mattenbreiers van Putte De Wils, M. Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen PUTTE; GESCHIEDENIS Abstract Titel Het verhaal van een toneelkring. (3) De toneelgroep “Onze kring” en de “Lode Herman, Jef Bauwenskring” te Kapellen. Categorie Verenigingsleven Algemeen KAPELLEN; LODE BAUWENSKRING Abstract Kaft Nr 80 – maart 1998 – 34 blz Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote Titel Ere-leden en sponsors 1998 Categorie Heemkring Hoghescote Titel De gasfabriek van A. Champy Balbaert, Roger Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen KAPELLEN; GESCHIEDENIS/ CHAMPY, NESTOR AUGUST JOSEPH Abstract Titel Heraldiek voor een wandelaar te Kapellen - Van Vredenburch Goolenaerts, Jos

PEW

Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

KAPELLEN; GESCHIEDENIS Nr 78 – september 1997 – 43 blz – Kruiswoordraadsel Het aannemersbedrijf Gebroeders David en Petrus Van Herck Industrie, Bedrijven VAN HERCK/ KAPELLEN; BOUWOND. VAN HERCK

PEW PEW

PEW

PEW

PEW PEW PEW

PEW


Nr 332 332 332 333 333 333 333 334 334 335 335 335 335 336 336 337 338 338 338 338 339 339 339 339 340 340 340 340 341 341 341 341

Jg / Nr

Blz

Titel van het heemkundig artikel

13

2 3 9 1

Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen KAPELLEN; HERALDIEK Abstract Titel Fotograaf Frans Hoelen

1998/1

18

2 3 9 1

1998/1

30

1998/1

37

1998/2 1998/2

0 39

1998/2

43

1998/2

45

Categorie Personen, Beroepen Algemeen HOELEN, FRANS Abstract Titel Het verhaal van een toneelkring. (4) De toneelgroep “Onze kring” en de “Lode Bauwenskring” te Kapellen. Categorie Verenigingsleven Titel De kerk van Putte—Ertbrand Categorie Gebouwen, Monumenten Algemeen PUTTE; ST-DONYSIUSPAROCHIE Abstract Titel Ere-leden en sponsors 1998: deel 2 Categorie Heemkring Hoghescote Kaft Nr 81 – juni 1998 – 38 blz Titel Portret van een B K: Anna De Schutter Categorie Personen, Beroepen Algemeen DE SCHUTTER, ANNA Abstract Titel Familie De Pret Roose de Calesberg Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen KAPELLEN; ST-JACOBSKERK/ HERALDIEK Abstract Titel Het verhaal van een toneelkring. (4) De toneelgroep “Onze kring” en de “Lode Bauwenskring” te Kapellen. Categorie Verenigingsleven Algemeen KAPELLEN; LODE BAUWENSKRING Abstract Titel Het ontstaan van de Winkelhaakstraat op Zilverenhoek Categorie Gemeente, Streek Algemeen KAPELLEN; GESCHIEDENIS Abstract

1998/1

1998/2

58

2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9

Auteur van artikel

Aard

Redactie; De Schutter, Henri (Rik)

PEW

Herman, Jef

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Kaft 10 - Dubbelzijdig - A4 Vanummissen, Jack

PEW PEW

Goolenaerts, Jos

PEW

Herman, Jef

PEW

D'hooge, Wim

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

342 342 342 342 343 344 344 344 344 345 345 346 346 347 347 348 348 348 348 349 349 350 350 350 350 351 351 352 353 353 353

1998/2

61

1998/3 1998/3

0 76

1998/3

76

1998/3

82

1998/3

85

1998/3

89

1998/3

92

1998/3

98

1998/3

102

1998/4 1998/4

0 115

353

1 2 3 9

1 2 3

Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Kaft Titel Categorie Algemeen

9

Abstract

1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Geschiedenis van de adel toegepast op Kapellen Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; ADEL

Vannoppen, Dr. Henri

PEW

Nr 82 – september 1998 – 38 blz Heraldiek voor een wandelaar te Kapellen Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; HERALDIEK

Kaft 11 - Dubbelzijdig - A4 Goolenaerts, Jos

PEW PEW

Heraldiek voor een wandelaar te Kapellen: Paul Moretus Genealogie, Heraldiek Grenspaal 257 Gemeente, Streek Het Ketje (1) – Renaat Grassin Personen, Beroepen Steenbakkerij Gysen te Putte Industrie, Bedrijven GYSEN/ PUTTE; STEENBAKKERIJ

Goolenaerts, Jos

PEW

Steyaert, Georges

PEW

Herman, Jef

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Jos Peeters Personen, Beroepen Graanstokerij en likeurfabriek De Posson Industrie, Bedrijven DE POSSON; FAMILIES

Vanummissen, Jack

PEW

Over namen gesproken Genealogie, Heraldiek Nr 83 – december 1998 – 36 blz 11 november 1918 ... 80 jaar geleden (deel 1) Gebeurtenissen, Feiten WO I/ BERNAERTS, AUGUSTINUS/ BOURGUIGNON, ARMANDUS LUDOVIC/ DENISSE, PETRUS JOSEPHUS/ DE REN, ALFONS/ DE REN, HENDRIK/ HERMANS, CORNELIUS/ HEYSTRAETEN, PIETER/ MERTENS, LOUIS FRANS/ LENAERTS, ADRIAAN/ PLOMPEN, PETRUS EDUARDUS/ KERSTENS, CORNELIUS/ KOOLEN,

Jennes, A.M.

PEW

Kaft 11 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

354

1998/4

129

1

Titel

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Heraldiek rond vroegere eigenaars van Dennenburg

Goolenaerts, Jos

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

354 354 354 355 355 356 356 356 356 357 358 358 359 359 360 360 360 360 361 361 361

361 362 362 362 362 363 363 364 364 365

Titel van het heemkundig artikel 2 3

1998/4

133

1998/4

138

1999/1 1999/1

0 2

1999/1

5

1999/1

7

1999/1

11

1999/1

23

1999/1

34

1999/1

36

1999/2

0

9 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3

9 1 2 3 9 1 2 1 2

Categorie Gebouwen, Monumenten Algemeen HERALDIEK/ KAPELLEN; DENNENBURG/ GEELHAND/ MEYERS/ VAN DER STEGEN DE SCHRICK/ CORNET DE WAYS RUART Abstract Titel Het Ketje (2) – Renaat Grassin Categorie Personen, Beroepen Titel De eerste gediplomeerde onderwijzer van Kapellen: Joannes Vercammen Categorie Personen, Beroepen Algemeen VERCAMMEN, JOHANNES/ VERCAMMEN; STAMREEKS Abstract Kaft Nr 84 – maart 1999 – 38 blz Titel Een primeur voor Hoghescote – Het van Dyck-jaar wordt te Kapellen geopend Categorie Gebeurtenissen, Feiten Titel Ereleden 1999 (Hoghescote) Categorie Heemkring Hoghescote Titel Els van Doorslaer Categorie Personen, Beroepen Algemeen Kapellen; Van Doorslaer, Els Abstract Titel 11 november 1918 ... 80 jaar geleden (deel 2 - slot) Categorie Gebeurtenissen, Feiten Algemeen Kapellen; Wereldoorlog 1; Schram, Antonius Ludovicus; Spelier, Georges Leopol; Van Heule, François Joseph; Valkenborg, Pieter Frans; Van Camp, Petrus Josephus; Van Den Wyngaert, Joseph Const; Van Der Linden, François Theop; Van Offelen, Joseph; Van Hoydonck, Jan Constant; Van Rompaey, Auguste Jean; Vileyn, Arthur Camiel; Verresen, Constant Abstract Titel Familie Speth te Kapellen Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen SPETH; FAMILIES/ KAPELLEN/ HERALDIEK Abstract Titel Familienamen Categorie Genealogie, Heraldiek Titel Mijmeringen van een Kapellenaar over vroeger Categorie Personen, Beroepen Kaft Nr 85 – juni 1999 – 38 blz

Auteur van artikel

Aard

Herman, Jef

PEW

Vanummissen, Jack

PEW

Kaft 11 - Dubbelzijdig - A4 Redactie

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Vanummissen, Jack

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Goolenaerts, Jos

PEW

Jennes, A.M.

PEW

Verpraet, Louis

PEW

Kaft 11 - Dubbelzijdig - A4

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

366 366 367 367 367 367 368 368 369 369 369 369 370 370 370 370 371 371 371 371 372 373 373 373 373 374 374 374 374 375 375 376 376 376 376

1999/2

40

1999/2

43

1999/2

60

1999/2

63

1999/2

67

1999/2

71

1999/3 1999/3

0 79

1999/3

82

1999/3

85

1999/3

87

1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9

Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Ereleden 1999 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Vliegende bommen (V1 en V2) boven Kapellen Gebeurtenissen, Feiten KAPELLEN; V-BOMMEN/ V-BOMMEN; KAPELLEN

Bestuur Hoghescote

PEW

Vanderhaeghe, Jan

PEW

Het Ketje (3) Personen, Beroepen Verborgen heraldiek te Kapellen: Familie van Sonsbeeck (1) Genealogie, Heraldiek HERALDIEK/ KAPELLEN; HERALDIEK/ VAN SONSBEECK, LUDOVICUS HENRI

Herman, Jef

PEW

Goolenaerts, Jos

PEW

Lydia Sandee Personen, Beroepen SANDEE, LYDIA/ KUNSTSCHILDERS

Vanummissen, Jack

PEW

Ontstaan van de koning Albertlei en Koningin Elisabethlei Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Balbaert, Roger

PEW

Nr 86 – september 1999 – 36 blz Kapellen (200 jaar) als onafhankelijke gemeente Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Kaft 11 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Heraldiek langs de openbare weg te Kapellen – Familie Von Mallinckrodt Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; HERALDIEK/ HERALDIEK

Goolenaerts, Jos

PEW

Het schijvenspel Geschiedenis, Algemeen Putte, het tweelingdorp met drie! Gemeente, Streek PUTTE; GESCHIEDENIS/ ETYMOLOGIE/ TOPONYMIE

Lathouwers, Jos

PEW

Jennes, A.M.

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

377 377 377 377 378

1999/3

105

1999/3

108

1999/4 1999/4

0 121

378 379 380 380 380 380 381 381 381 381 382 382 382 382 383 383 383 383 384 384 385 386 386 387 387 387 387

1 2 3 9 1 2

1999/4

129

1999/4

136

1999/4

140

1999/4

150

2000/1 2000/1

0 2

2000/1

5

1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 3 9

Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Verborgen heraldiek te Kapellen: Familie van Sonsbeeck (vervolg) Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; HERALDIEK/ HERALDIEK/ VAN SONSBEECK; FAMILIES

van Bommel, H. (NL)

PEW

Tentoonstelling schilderijen en tekeningen – Schildersgroep van het Open Atelier en RVT Buyck, Harry Welvaart Categorie Verenigingsleven Kaft Nr 87 – december 1999 – 38 blz Kaft 11 - Dubbelzijdig - A4 Titel Het paternosterfabriek van Veldhoven, A. (NL); mmv Beens-van Beeck, Mw. Mieke (NL) Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen PUTTE/ WIJNINGS; FAMILIES Abstract Titel Zander Van den Bleeken (1) Herman, Jef Categorie Personen, Beroepen Algemeen VAN DEN BLEEKEN, ZANDER Abstract Titel Wapenschild van de familie Rouffaer - Zoeken naar een familiewapen Goolenaerts, Jos Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen HERALDIEK Abstract Titel Het Sint Jozefziekenhuis (1) Balbaert, Roger Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen KAPELLEN; GESCH. HOSPITAAL Abstract Titel Den Hoed in Putte Categorie Gebouwen, Monumenten Kaft Nr 88 – maart 2000 – 38 blz Kaft 11 - Dubbelzijdig - A4 Titel Ereleden 2000 (Hoghescote) Bestuur Hoghescote Categorie Heemkring Hoghescote Zander Van den Bleeken (2) Titel Herman, Jef Categorie Personen, Beroepen Algemeen VAN DEN BLEEKEN, ZANDER Abstract

PEW

PEW PEW

PEW

PEW

PEW

PEW PEW PEW PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

388

2000/1

15

388 388 388 389 389 390 390 390 390 391 391 391 391 392 392 393 394 394 395 395 396 396 396 396 397 397 397 397 398 398 399 399 399

2000/1

20

2000/1

21

2000/1

32

2000/1

36

2000/2 2000/2

0 41

2000/2

42

2000/2

55

2000/2

58

2000/2

60

2000/2

63

Titel van het heemkundig artikel 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3

Titel

Wapenschild van de familie Geelhand de Merxem – Van een stadsmuseum naar een kasteel te Kapellen Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen HERALDIEK/ MORETUS; FAMILIES/ GEELHAND; FAMILIES Abstract Titel Bijnamen in Kapellen (1) Categorie Genealogie, Heraldiek Het Sint Jozefziekenhuis (2) Titel Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen KAPELLEN; GESCH. HOSPITAAL Abstract Titel Familie Bastiaensens (1) Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen BASTIAENSENS, JACOBUS Abstract Titel Boer Vernaljen Categorie Personen, Beroepen Kaft Nr 89 – juni 2000 – 40 blz Titel Ereleden 2000 (Hoghescote) Categorie Heemkring Hoghescote Titel Zander Van den Bleeken (3) Categorie Personen, Beroepen Titel Familie Bastiaensens (2) Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen BASTIAENSENS; FAMILIES Abstract Titel Algemene geschiedenis van Putte – Streekgeschiedenis, in de rand van de wereldhistorie Categorie Gemeente, Streek Algemeen VANDER GHEYNSTE, JANNEKE Abstract Titel Bijnamen in Kapellen (2) Categorie Genealogie, Heraldiek Het Sint Jozefziekenhuis (3) Titel Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen KAPELLEN; GESCH. HOSPITAAL

Auteur van artikel

Aard

Goolenaerts, Jos

PEW

Herman, Jef

PEW

Balbaert, Roger

PEW

De Mulder, Rien

PEW

De Wils, M.

PEW

Kaft 11 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Herman, Jef

PEW

Herman, Jef

PEW

Jennes, A.M.

PEW

Herman, Jef

PEW

Balbaert, Roger

PEW


Nr 399 400 400 401 401 402 403 403 403 403 404 404 404 404 405 405 405 405 406 406 406 406 407 407 407 407 408 409 409 410 410 410 410 411

Jg / Nr

Blz

2000/2

75

2000/2

77

2000/3 2000/3

0 83

2000/3

91

2000/3

93

2000/3

99

2000/3

104

9 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9

2000/4 2000/4

0 119

2000/4

122

2000/4

126

1 2 1 2 3 9 1

Abstract Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Mijn tweede grote liefde was Geschiedenis, Algemeen Familie Plompen Genealogie, Heraldiek Nr 90 – september 2000 – 38 blz Pieter Jan August Dens Personen, Beroepen DENS, PIETER JAN AUGUST

Herman, Jef

PEW

Jennes, A.M.

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Vanummissen, Jack

PEW PEW

Bouwreglement van Kapellen 1853 Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS

De Wils, M.

PEW

Zander Van den Bleeken (4) Personen, Beroepen VAN DEN BLEEKEN, ZANDER

Herman, Jef

PEW

Wapenschild van de familie Van den Kerckhove – Over Ridder-, Burger- en Abdijwapens Genealogie, Heraldiek HERALDIEK

Goolenaerts, Jos

PEW

Herbergen en café's in Putte voor de periode 1900 tot 2000

Peeters, Jos; mmv De Wils, M.

PEW

Nr 91 – december 2000 – 36 blz Een pluim op de hoed (fototentoonstelling) Heemkring Hoghescote Herbergen – Estaminets in de Kapelsestraat voor de periode 1900-2000 Gebouwen, Monumenten KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Herman, Jef

PEW PEW

Lathouwers, Jos

PEW

Hansez-Fetser luchtvaartpioniers

Balbaert, Roger

PEW

Gebouwen, Monumenten PUTTE; GESCHIEDENIS


Nr 411 411 411 412 412 412 412

413 413 413 413 413 414 414 415 415 415 415 416 416 416 416 417 417 417 417 418 418 419 420 420 420

Jg / Nr

2000/4

Blz

141

2000/4

147

2001/1 2001/1

0 3

2001/1

5

2001/1

16

2001/1

22

2001/1

36

2001/2 2001/2

0 38

Titel van het heemkundig artikel 2 3 9 1 2 3 9

1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract

Auteur van artikel

Aard

Vanderhaeghe, Jan

PEW

Personen, Beroepen HANSEZ-FESTER/ LUCHTVAARTGESCHIEDENIS Boswachters te Kapellen Personen, Beroepen

KAPELLEN; GESCHIEDENIS/ BEROEPEN; GESCHIEDENIS/ BASTIAENSEN, PIETER/ BLANKERS, LODEWIJCK/ BLANKERS, JAN FRANS/ COENEN, ARTHUR/ DE BEUKELAER, PAUL/ DE BRUYN, FRANS/ FISSERS, JAN/ HOFMANS, GUSTAAF/ LETENS, JAN/ MARIEN, ARTHUR/ RAEYMAEKERS, ALFONS/ RAEYMAEKERS, JOZEF/ SUYKERBUYCK, CONSTANT/ SUYKERBUYCK, PIETER/ VOGELS, FRANS Titel Wapenschild van de familie Hermans Goolenaerts, Jos Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen HERMANS; FAMILIES/ HERALDIEK Abstract Kaft Nr 92 – maart 2001 – 36 blz Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Titel Ereleden 2001 (Hoghescote) Bestuur Hoghescote Categorie Heemkring Hoghescote Grafmonument van de familie Cenie Vanderhaeghe, Jan Titel Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen KAPELLEN; GRAFMONUMENTEN/ GRAFMONUMENTEN Abstract Titel Het wapenschild van de familie Meeus Goolenaerts, Jos Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen MEEUS; FAMILIES/ HERALDIEK Abstract Titel Het verhaal: De familie Ketels (1) Herman, Jef Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen KETELS; FAMILIES Abstract Titel Het kermisreglement van Kapellen uit 1866 Redactie Categorie Gemeente, Streek Kaft Nr 93 – juni 2001 – 40 blz Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Titel De haven van Antwerpen ... een heel leerrijke ontdekking Van den Bleeken, Roger Categorie Gemeente, Streek Algemeen ANTWERPEN; HAVEN

PEW

PEW PEW PEW

PEW

PEW

PEW PEW PEW


Nr 420 421 421 422 422 422 422 423 423 423 423 424 424 424 424 425 425 426 426 426 426 427 427 428 429 429 429 429 430 430 431 431 431 431

Jg / Nr

Blz

2001/2

40

2001/2

41

2001/2

45

2001/2

56

2001/2

61

2001/2

62

2001/2

67

2001/3 2001/3

0 78

2001/3

82

2001/3

83

9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1

Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

2 1 2 3 9 1 2

Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract

1 2 3 9 1 2 1 2 3 9

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Ereleden 2001 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Met de boerentram naar school (1) Geschiedenis, Algemeen KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Bestuur Hoghescote

PEW

Herman, Jef

PEW

Witven in de Heerlijkheid Ekeren (1) Gebouwen, Monumenten EKEREN (HH); GESCHIEDENIS

Wauters, Vic E.

PEW

Grenspalen Gemeente, Streek PUTTE; GESCHIEDENIS/ GRENSPALEN

Vanummissen, Jack

PEW

Het protest van mijnheer Hendricx

Lambrechts-Augustijns, Hugo

PEW

Goolenaerts, Jos

PEW

Vanummissen, Jack

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Vanummissen, Jack

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Herman, Jef

PEW

Gebeurtenissen, Feiten De Oosthoeve te Putte (1) Gebouwen, Monumenten PUTTE; OOSTHOEVE/ HERALDIEK Vertellingen uit de oude doos Geschiedenis, Algemeen Nr 94 – september 2001 – 36 blz Politie door de eeuwen heen Geschiedenis, Algemeen POLITIE; GESCHIEDENIS Erelid 2001 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Met de boerentram naar school (2) Geschiedenis, Algemeen KAPELLEN; GESCHIEDENIS


Nr

Jg / Nr

Blz

432

2001/3

86

2001/3

87

2001/3

100

2001/3

105

2001/3

108

2001/4 2001/4

0 114

2001/4

118

2001/4

122

2001/4

131

432 433 433 433 433 434 434 434 434 435 435 435 435 436 436 437 438 438 439 439 439 439 440 440 440 440 441 441 441 441

1

Titel

2 1 2 3 9 1 2 3

Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen

9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3

Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen

9

Abstract

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Bart de Pegger

Overgenomen uit De Polder - 28 september 1952

PEW

Wauters, Vic E.

PEW

Wapenschild van de familie Donnet Genealogie, Heraldiek DONNET; HERALDIEK/ MAUS; HERALDIEK/ DE TERWAGNE; HERALDIEK/ SMULDERS; HERALDIEK/ RUTGERS DE ROZENBURG; HERALDIE/ MUULS; HERALDIEK/ DEYM; HERALDIEK

Goolenaerts, Jos

PEW

Poederfabriek Prodhomme Industrie, Bedrijven PUTTE; GESCHIEDENIS

Balbaert, Roger

PEW

De Oosthoeve te Putte (2) Gebouwen, Monumenten Nr 95 – december 2001 – 32 blz Vanwege het bestuur van Hoghescote Heemkring Hoghescote Van het Comité over de COO tot het OCMW Geschiedenis, Algemeen ARMENZORG; GESCHIEDENIS/ ZIEKENZORG; GESCHIEDENIS

Meeus, Frans

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Vanummissen, Jack

PEW

De vereniging ELERES te Kapellen (1) Verenigingsleven KAPELLEN; VERENIGING ELERES

Brooymans, Leon

PEW

Wapenschild van de familie De Vos Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; HERALDIEK/ DE VOS VAN STEENWIJK/ STAS DE RICHELLE/ VAN HOOREBEKE/ PEERS DE NIEUWBURGH/ VAN DER LINDEN/ THYS/ TERLINDEN/ LALLEMAND

Goolenaerts, Jos

PEW

Personen, Beroepen Witven in de Heerlijkheid Ekeren (2) Gebouwen, Monumenten EKEREN (HH); GESCHIEDENIS


Nr

Jg / Nr

Blz

442

2001/4

137

2002/1 2002/1

0 2

2002/1

5

2002/1

12

442 443 444 444 445 445 445 445 446 446 446 446 447 447 447 447 448 448 448 448 449 449 449 449 450 450 450 450 451 452 452 453

2002/1

14

2002/1

22

2002/1

34

2002/1

35

2002/2 2002/2

0 38

2002/2

43

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Tijdsverslag van een groot natuurliefhebber

Vanummissen, Jack; Brans, Marc

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Brooymans, Leon

PEW

Kanora, Hendrik (pseudoniem Hilda)

PEW

Wapenschild van de familie Van Wezemael Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; HERALDIEK

Goolenaerts, Jos

PEW

De familie Ketels – Priester Jozef Ketels (2) Genealogie, Heraldiek KETELS, JOZEF

Herman, Jef

PEW

Familiegeschiedenis van Meeus (1) Genealogie, Heraldiek MEEUS; FAMILIES

Meeus, Frans

PEW

Het landgoed “Welkom” en enkele van zijn bewoners Gebouwen, Monumenten VAN NIFTRIK; FAMILIES/ KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Meeus, Frans

PEW

Nr 97 – juni 2002 – 32 blz Ereleden 2002 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote De vereniging ELERES te Kapellen (3)

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Brooymans, Leon

PEW

1

Titel

2

Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

Personen, Beroepen Nr 96 – maart 2002 – 36 blz Ereleden 2002 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote De vereniging ELERES te Kapellen (2) Verenigingsleven KAPELLEN; VERENIGING ELERES

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel

Gemeente, Streek PUTTE-ERTBRAND; GESCHIEDENIS

1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1

Dorpsgeschiedenis van Putte – Ertbrand


Nr 453 453 453 454 454 454 454 455 455 455 455 456 456 456 456 457 458 458 459 459 459 459 460 460 460 460 461 461 461 461 462 462 462 462 463

Jg / Nr

Blz

2002/2

49

2002/2

56

2002/2

67

2002/3 2002/3

0 70

2002/3

71

2002/3

80

2002/3

86

2002/3

90

2002/3

93

Titel van het heemkundig artikel 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

Auteur van artikel

Aard

Obiits in de Sint Jacobuskerk Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; ST-JACOBUSKERK

Goolenaerts, Jos

PEW

De familie Ketels - Eerbetoon aan een priester (3 - slot) Genealogie, Heraldiek KETELS, JOZEF

Herman, Jef

PEW

Familiegeschiedenis van Meeus (2) Genealogie, Heraldiek MEEUS; FAMILIES

Meeus, Frans

PEW

Nr 98 – september 2002 – 36 blz Ereleden 2002 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Vondelingen in Kapellen (1) Genealogie, Heraldiek VONDELINGEN; GESCHIEDENIS/ HOTAG, IGNATIUS/ KAPELLEN

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Vanderhaeghe, Jan

PEW

Familiegeschiedenis van Geelhand (1) Genealogie, Heraldiek GEELHAND, FERDINAND

Vanummissen, Jack

PEW

De vereniging ELERES te Kapellen (4 - slot) Verenigingsleven KAPELLEN; VERENIGING ELERES

Brooymans, Leon

PEW

Nog vragen bij een grafkelder te Kapellen Genealogie, Heraldiek CARPENTIER; FAMILIES/ KAPELLEN; BRONNEN

Goolenaerts, Jos

PEW

Kapelse jongeren in Duitse Arbeidsdienst

Herman, Jef

PEW

Verenigingsleven KAPELLEN; VERENIGING ELERES


Nr 463 463 463 464 464 465 465 465 465 466 467 467 468 468 468 468 469 469 469 469 470 470 470 470 471 472 472 473 473 474 474 475 475

Jg / Nr

Blz

2002/3

94

2002/3

102

2002/4 2002/4

0 108

2002/4

118

2002/4

124

2002/4

128

2003/1 2003/1

0 2

2003/1

4

2003/1

6

2003/1

17

Titel van het heemkundig artikel 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie

Auteur van artikel

Aard

Brieven naar huis (1) Personen, Beroepen Steenbakkerij Biart te Putte-Kapellen Industrie, Bedrijven PUTTE-KAPELLEN; STEENBAKKERIJE/ BIART; STEENBAKKERIJ

Herman, Jef

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Nr 99 – december 2002 – 34 blz Brieven naar huis (2) Personen, Beroepen Familiegeschiedenis van Geelhand (2) + Stamtafel Genealogie, Heraldiek GEELHAND DE MERXEM; STAMLIJST

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Herman, Jef

PEW PEW

Goolenaerts, Jos

PEW

Messagerie van Gend en Loos Genealogie, Heraldiek LOOS, JEAN-BAPTISTE/ VAN GEND, JEAN-BAPTISTE

Vanummissen, Jack

PEW

Vondelingen in Kapellen (2) Genealogie, Heraldiek VONDELINGEN; GESCHIEDENIS/ KAPELLEN

Vanderhaeghe, Jan

PEW

Nr 100 – maart 2003 – 36 blz Jaarverslag 2002 Heemkring Hoghescote Lijst van ereleden 2003 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Brieven naar huis (3) Personen, Beroepen Vondelingen te Kapellen (3) Genealogie, Heraldiek

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Herman, Jef

PEW

Vanderhaeghe, Jan

PEW

Personen, Beroepen Wereldoorlog II


Nr

Jg / Nr

Blz

475

475 476 476 476 476 477 477 477 477 478 478 478 478 479 479 479 479 480 481 481 482 482 483 483

Titel van het heemkundig artikel 3

2003/1

22

2003/1

31

2003/1

33

2003/1

34

2003/2 2003/2

0 39

2003/2

40

2003/2

41

9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2

Algemeen VONDELINGEN; GESCHIEDENIS/ KAPELLEN/ BARIAL, MECHTILDIS/ DAEKS, MONICA/ DELVA, THOMAS/ DE REYCK, MARIA/ DU BRERUIL, STEPHANIE/ DU BRERUIL, LUDOVICUS/ DU GUESCLIN, JOANNES/ ESCHEL, HUGO/ FABELS, ELISABETH/ MALTEN, JAN/ NUSE, EUGENIE/ RABIOT, JOANNES/ TISMUNT, DOMINICUS/ VAN WICHTEN, CLARA Abstract Titel 80 jaar Kazerne Bauwin (1) Categorie Gebouwen, Monumenten Algemeen HOOGBOOM; KAZERNE CDT. BAUWIN Abstract Titel Portretschilderijen met wapenschild Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen HERALDIEK Abstract Titel Nogmaals de familie Hermans Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen HERMANS; FAMILIES Abstract Steenbakkerij Van Cleef Titel Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen VAN CLEEF; FAMILIES Abstract Kaft Nr 101 – juni 2003 – 36 blz Titel 2e lijst van ereleden 2003 (Hoghescote) Categorie Heemkring Hoghescote Titel Handmolens te Kapellen Categorie Gebouwen, Monumenten Titel Vondelingen in Kapellen (4 - slot) Categorie Genealogie, Heraldiek

Auteur van artikel

Aard

Brans, Marc

PEW

Goolenaerts, Jos

PEW

Goolenaerts, Jos

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Van den Bleeken, Roger

PEW

Vanderhaeghe, Jan

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

483

483 484 484 485 485 485 485 486 486 486 486 487 487 488 488 488 488 489 490 490 491 491 491 491 492

Titel van het heemkundig artikel 3

2003/2

48

2003/2

50

2003/2

58

2003/2

67

2003/2

69

2003/3 2003/3

0 74

2003/3

75

2003/3

79

9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1

Auteur van artikel

Algemeen VONDELINGEN; GESCHIEDENIS/ KAPELLEN/ CLAESSENS, JOANNA/ CLAESSENS, JOANNES/ DE LAVA, FELIX MATHEUS/ DE RIDDER, SOPHIA/ DE ROECK, JOANNA CLARA/ DIRCKX, PETRUS/ DURE, JAN GERARD/ GAFFENAER, ELISABETH/ GREEFS, ANNA CATHARINA/ GREEFS, FRANS ALFONS/ JANSSENS, MARIA ELISABETH/ JANSSENS, CORNELIS/ JOOSTENS, ANNA MARIA/ KOECKELBERG, FRANCISCA/ PALMANS, JAN BAPTIST/ POOTERS, JAN BAPTIST/ PAUWELS, JACOBUS EMANUEL/ PERSOONS, JOANNES LUDOVICUS/ RAEYMACKER, JACOBUS/ REYNTJES, THEOPHIEL/ SCHELLEKENS, ANNA CATHARINA/ SIBOS, JAN BAPTIST FRANS/ STROOBANTS, ANNA/ VANDEPUT, JACOBUS/ VAN AEL, PAULINA/ VAN LOON, ROSA/ VAN MELSEN, ANTONIA/ VIVET, FRANCISCUS/ VIVET, Abstract Vondelingennamen Vanderhaeghe, Jan Titel Categorie Genealogie, Heraldiek Titel Steenbakkerij Van den Berghe—Moretus Balbaert, Roger Categorie Industrie, Bedrijven Algemeen VAN DEN BERGHE; FAMILIES/ MORETUS; FAMILIES/ PUTTE-KAPELLEN; STEENBAKKERIJE Abstract 80 jaar Kazerne Bauwin (2 - slot) Brans, Marc Titel Categorie Gebouwen, Monumenten Algemeen HOOGBOOM; KAZERNE CDT. BAUWIN Abstract Balbaert, Roger Titel Soorten verkiezingen Categorie Geschiedenis, Algemeen Titel Grafschriften en monumenten in en rond de Sint Jozefskerk te Hoogboom Vanummissen, Jack Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen HOOGBOOM; ST-JOZEFSKERK Abstract Kaft Nr 102 – september 2003 – 30 blz Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Kapelse kunstwerken Bestuur Hoghescote Titel Categorie Heemkring Hoghescote Titel Bezoek uit Amerika (Gabrielle Bullens) Redactie Categorie Personen, Beroepen Algemeen BULLENS; FAMILIES/ WOUTS; FAMILIES Abstract Titel De slag van Ekeren 1703 Van den Bleeken, Roger

Aard

PEW PEW

PEW

PEW PEW

PEW PEW PEW

PEW


Nr 492 492 492 493 493 493 493 494 494 494 494 495 495 495 495 496 497 497 498 498 498 498 499 499 499 499 500 500 500 500 501 501 501

Jg / Nr

Blz

2003/3

90

2003/3

96

2003/3

98

2003/4 2003/4

0 103

2003/4

113

2003/4

118

2003/4

121

2003/4

124

Titel van het heemkundig artikel 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9

Auteur van artikel

Aard

Sint Bernardus te Kapellen? Personen, Beroepen HEILIGENLEVENS; ST-BERNARD/ KAPELLEN; ST-BERNARDSABDIJ

Goolenaerts, Jos

PEW

Leerlooierij Vouwé Industrie, Bedrijven KAPELLEN; GESCHIEDENIS/ OUDE BEROEPEN

Balbaert, Roger

PEW

Grafschriften in en rond de St. Jozefskerk te Heide-Kalmthout Genealogie, Heraldiek KALMTHOUT; HEIDE/ GRAFSCHRIFTEN

Vanummissen, Jack

PEW

Nr 103 – december 2003 – 36 blz Datering en klassering van de postkaarten van Hoelen Geschiedenis, Algemeen Het eigendomsrecht over de pastorij van de Sint Jacobusparochie (1) Gemeente, Streek KAPELLEN; ST-JACOBUSPAROCHIE/ ST-JACOBUSPAROCHIE; GESCHIEDEN/ GESCHIEDENIS 18eE/ EIGENDOMSRECHT; GESCHIEDENIS

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Van Elst, Johan

PEW PEW

Balbaert, Roger

PEW

De sporen van Dhanis Van Den Broeck Personen, Beroepen VAN DEN BROECK; DHANIS

Brans, Marc

PEW

Nogmaals handgraanmolentjes Gebouwen, Monumenten KAPELLEN; BRONNEN

Van den Bleeken, Roger

PEW

Archief Charles Bosschaert

Lambrechts-Augustijns, Hugo

PEW

1 2 1 2 3

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen

Gebeurtenissen, Feiten EKEREN; GESCHIEDENIS

9 1 2 3 9 1 2 3 9 1

Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

2 3

Categorie Personen, Beroepen Algemeen KAPELLEN; BRONNEN


Nr 501 502 502 503 504 504 505 505 506 506 507 507 507 507 508 508 508 508 509 509 509 509 510 510 511 511 511 511 512 513 513 514 514

Jg / Nr

Blz

2003/4

127

2004/1 2004/1

0 2

2004/1

4

2004/1

5

2004/1

6

2004/1

9

2004/1

21

2004/1

23

2004/1

27

2004/2 2004/2

0 38

2004/2

39

9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1

Abstract Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

2 3 9 1 2 1 2 3

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen

9

Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie

1 2 1 2

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Iets over het poloplein te Hoogboom Gebouwen, Monumenten Nr 104 – maart 2004 – 36 blz Jaarverslag 2003 Heemkring Hoghescote Lijst van ereleden 2004 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Kapellen en het archief van Charles de Bosschaert Personen, Beroepen Bezoek aan de Sint-Lambertuskerk te Ekeren Gebouwen, Monumenten EKEREN; ST-LAMBERTUSKERK

Brans, Marc

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Redactie

PEW

Meeus, Frans

PEW

Priester Guido Boonants (1) Personen, Beroepen BOONANTS, GUIDO

Herman, Jef

PEW

Petrus en Paulus waren geen heiligen (messentrekkerij in 1739)

Lambrechts-Augustijns, Hugo

PEW

Een Hannoveraan te Kapellen in 1814 Personen, Beroepen Het eigendomsrecht over de pastorij van de Sint Jacobusparochie (2) Gemeente, Streek KAPELLEN; ST-JACOBUSPAROCHIE/ ST-JACOBUSPAROCHIE; GESCHIEDEN/ GESCHIEDENIS 18eE/ EIGENDOMSRECHT; GESCHIEDENIS

Brans, Marc

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Nr 105 – juni 2004 – 40 blz Beste vrienden van Hoghescote – statuten vzw Heemkring Hoghescote 2e lijst van ereleden 2004 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Gebeurtenissen, Feiten AERTS, PETER/ ROOSENBOOM, CATHARINA


Nr

Jg / Nr

Blz

515 515 516 516 516 516 517

2004/2

41

2004/2

42

2004/2

52

517 517 517 518 518 519 519 520 520 520 520 521 521 521 521 522 523 523 523 523 524 524 525 525 525

2004/2

58

2004/2

59

2004/2

60

2004/2

68

2004/3 2004/3

0 78

2004/3

82

2004/3

83

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Hoghescote op het internet Heemkring Hoghescote Priester Guido Boonants (2) Personen, Beroepen BOONANTS, GUIDO

Brans, Marc

PEW

Herman, Jef

PEW

Van den Bleeken, Roger; Balbaert Roger

PEW

Redactie

PEW

Lambrechts-Augustijns, Hugo

PEW

Brans, Marc

PEW

De lotgevallen van Jeanne Leys, krankzinnige Personen, Beroepen LEYS, JEANNE

Balbaert, Roger

PEW

Nr 106 – september 2004 – 36 blz Louis Mertens en Putte in de Groote Oorlog Personen, Beroepen MERTENS, LOUIS

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Mertens, Ludo

PEW PEW

Feest bij Heemkring Hoghescote Heemkring Hoghescote Priester Guido Boonants (3) Personen, Beroepen BOONANTS, GUIDO/ PASTOORS

Redactie

PEW

Herman, Jef

PEW

1 2 1 2 3 9 1

Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

2 3

Categorie Heemkring Hoghescote Algemeen KAPELLEN; WAPENSCHILD/ EKEREN; WAPENSCHILD/ VAN DEN WIJNGAERT, CYRIEL/ KAPELLEN; HOGHESCOTE Abstract Titel Nieuwe lokalen Hoghescote Categorie Heemkring Hoghescote Titel De zilveren knopen van Jan Haes

9 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3

Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen

Nieuw logo Hoghescote

Gebeurtenissen, Feiten Koepokken in Kapellen Gebeurtenissen, Feiten KAPELLEN; GESCHIEDENIS


Nr 525 526 526 527 527 527 527 528 528 528 528 529 529 530 531 531 532 532 532 532 533 533 534 534 534 534 535 535 535 535 536 536 537

Jg / Nr

Blz

2004/3

94

2004/3

97

2004/3

106

2004/3

112

2004/4 2004/4

0 115

2004/4

116

2004/4

126

2004/4

128

2004/4

134

2004/4

138

2004/4

140

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Overstroming te Lillo (hulpvaardige Kapellenaren) Gebeurtenissen, Feiten Dienst aan Gezinnen door Oorlog Geteisterd (DGOG) Gemeente, Streek KAPELLEN; D.G.O.G./ VERENIGING; D.G.O.G.

Brans, Marc

PEW

Van den Bleeken, Roger

PEW

De volkstelling van Kapellen anno 1693 (1)

Vanderhaeghe, Jan; Vervoort, Georges

PEW

9 1 2 1 2 3 9 1

Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

2 3 9 1 2

Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; VOLKSTELLING/ EKEREN (HH); BRONNEN

1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

2 3 9 1 2 1

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel

Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; VOLKSTELLING

Waerschouwinge (rupsenplaag 1820) Gebeurtenissen, Feiten Nr 107 – december 2004 – 36 blz Overstroming te Lillo (aanvulling) Gebeurtenissen, Feiten Rik Raemaekers 90 jaar (1) Personen, Beroepen RAEMAEKERS, RIK

PEW Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 D'hooge, Wim

PEW PEW

Herman, Jef

PEW

Rooinek en Bittereinders (geldelijke hulp aan de Afrikanen rond 1900) Gebeurtenissen, Feiten Belgen en Nederlanders in de Franse Militaire Inlichtingendienst 1939-42 (1) Personen, Beroepen FRANSE MILITAIRE INLICHTINGENDienst

Brans, Marc

PEW

Verhoeyen, Etienne

PEW

De volkstelling van Kapellen anno 1693 (2)

Vanderhaeghe, Jan;, Vervoort, Georges

PEW

Brans, Marc

PEW

Herman, Jef

PEW

Wir fahren gegen Kapellen (bezoek van Duits Marinepersoneel in 1905) Gebeurtenissen, Feiten Noors voetbalclub (1)


Nr 537 538 538 539 540 540 541 541 542 542 543 543 544 544 544 544 545 545 545 545 546 546 546 546 547 547 548 548 548 548 549 550 550 551

Jg / Nr

Blz

2004/4

150

2005/1 2005/1

0 2

2005/1

4

2005/1

6

2005/1

8

2005/1

10

2005/1

17

2005/1

19

2005/1

26

2005/1

33

Titel van het heemkundig artikel 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9

2005/2 2005/2

0 38

2005/2

40

1 2 1

Auteur van artikel

Aard

Brans, Marc

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Van den Bleeken, Roger

PEW

Redactie

PEW

Herman, Jef

PEW

Onafhankelijkheidsfeesten in Kapellen in 1905 Gebeurtenissen, Feiten KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Brans, Marc

PEW

Belgen en Nederlanders in de Franse Militaire Inlichtingendienst 39-42 (2) Personen, Beroepen FRANSE MILITAIRE INLICHTINGENDienst

Verhoeyen, Etienne

PEW

Noorse voetbalclub (2) Verenigingsleven Volkstelling van Kapellen anno 1693 (3)

Herman, Jef

PEW

Vanderhaeghe, Jan; Vervoort, Georges

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Redactie

PEW PEW

Bestuur Hoghescote

PEW

Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel

Verenigingsleven De ambtskledij van de burgemeester Geschiedenis, Algemeen Nr 108 – maart 2005 – 36 blz Jaarverslag werkingsjaar 2004 Heemkring Hoghescote Lijst van ereleden 2005 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Benaming lokaal “De Kroon” van Heemkring Hoghescote Heemkring Hoghescote Evaluatie van de enquête over “'t Bruggeske” Heemkring Hoghescote Rik Raemaekers 90 jaar (2) Personen, Beroepen RAEMAEKERS, RIK/ HOOGBOOM; GESCHIEDENIS/ PASTOORS

Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel

Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; VOLKSTELLING Nr 109 – juni 2005 – 36 blz Wandeling in domein Geelhand Plaatsen, Plaatsnamen 2e lijst van ereleden 2005 (Hoghescote)


Nr 551 552 552 553 553 554 554 554 554 555 555 555 555 556 556 557 557 557 557 558 559 559 559 559 560 560 561 561 562 562 562 562

Jg / Nr

Blz

2005/2

43

2005/2

46

2005/2

48

2005/2

53

2005/2

62

2005/2

68

2005/3 2005/3

0 76

2005/3

81

2005/3

85

2005/3

90

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Van den Bleeken, Roger

PEW

Brans, Marc

PEW

Herman, Jef

PEW

Het Eeuwfeest te Kapellen 1930 Gebeurtenissen, Feiten KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Brans, Marc

PEW

Noorse voetbalclub (3) Verenigingsleven De volkstelling van Kapellen anno 1693 (slot)

Herman, Jef

PEW

Vanderhaeghe, Jan; Vervoort, Georges

PEW

Nr 110 – september 2005 – 40 blz Rik Raemaekers (4) Personen, Beroepen RAEMAEKERS, RIK

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Herman, Jef

PEW PEW

Putse Kermis—Koekloting—Ruslandkermis—de Sluitingsprijs

Peeters, Jos; Groenewege, François

PEW

Herman, Jef

PEW

Bouckaert, Raf

PEW

2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1

Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel

Heemkring Hoghescote 150 jaar Post in Kapellen Industrie, Bedrijven Kermis te Kapellen in 1844 Gebeurtenissen, Feiten Rik Raemaekers 90 jaar (3) Personen, Beroepen RAEMAEKERS, RIK

2 3 9

Gebeurtenissen, Feiten KAPELLEN; VOLKSTELLING

1 2 3 9 1

Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

2 1 2 1 2 3 9

Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract

Gebeurtenissen, Feiten Noorse voetbalclub (4) Verenigingsleven 125 jaar Vrije Basisschool te Putte Gemeente, Streek PUTTE; ONDERWIJS


Nr

Jg / Nr

Blz

563

2005/3

92

2005/3

105

2005/4 2005/4

0 115

2005/4

117

2005/4

122

2005/4

126

2005/4

133

2005/4

139

2006/1 2006/1

0 4

2006/1

9

2006/1

10

563 564 564 564 564 565 566 566 567 567 568 568 569 569 570 570 570 570 571 571 571 571 572 573 573 573 573 574 574 575 575 575 575

Titel van het heemkundig artikel 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9

Titel

Wat zit er in mijn familie? Hoe maak ik mijn stamboom op? Hoe schrijf ik mijn familiegeschiedenis? Categorie Genealogie, Heraldiek Straatnamen van de wijk Zilverenhoek (1) Titel Categorie Gemeente, Streek Algemeen KAPELLEN; ZILVERENHOEK; STRAATNAMEN Abstract Kaft Nr 111 – december 2005 – 40 blz Titel Tentoonstelling en boek 150 jaar Post in Kapellen Categorie Gebeurtenissen, Feiten Titel Onze activiteiten van de afgelopen maanden Categorie Heemkring Hoghescote Titel Het Witven - herinneringen aan vroeger Categorie Gebouwen, Monumenten Titel Nog rond stambomen en familiekunde Categorie Genealogie, Heraldiek Titel Straatnamen van de wijk Zilverenhoek (2) Categorie Gemeente, Streek Algemeen KAPELLEN; ZILVERENHOEK; STRAATNAMEN Abstract Titel De hoeve “Den Vettenduim” op het Klein Heiken Categorie Gebouwen, Monumenten Algemeen KLEIN HEIKEN; DEN VETTENDUIJM Abstract Kaft Nr 112 – maart 2006 – 36 blz Kapellenaar Victor Calluy emigreerde naar Amerika Titel Categorie Personen, Beroepen Algemeen CALLUY, VICTOR/ EMIGRATIE; AMERIKA Abstract Titel Gelegenheidsvondst (penning Slag bij Ekeren 1703) Categorie Geschiedenis, Algemeen Titel De familie Adriaenssens alias Vettenduym Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen ADRIANSSEN; FAMILIES/ KLEIN HEIKEN; DEN VETTENDUIJM Abstract

Auteur van artikel

Aard

Vanderhaeghe, Jan

PEW

Fraipont, Jos

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PEW PEW

Redactie

PEW

Hennen, M.J.

PEW

Vanderhaeghe, Jan

PEW

Fraipont, Jos

PEW

D'hooge, Wim

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Van den Bleeken, Roger

PEW PEW

Brans, Marc

PEW

D'hooge, Wim

PEW


Nr

Jg / Nr

Blz

576 576 576 576 577 577 578 578 579 580 580 581 581 581 581 582 582 583 583 583

2006/1

17

2006/1

23

2006/1

35

2006/2 2006/2

0 38

2006/2

44

2006/2

49

2006/2

50

2006/2

60

2006/2

63

2006/2

67

2006/3 2006/3

0 74

2006/3

76

583 584 584 584 584 585 585 586 586 587 588 588 589 589

1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2

Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Straatnamen van den wijk Zilverenhoek (3) Gemeente, Streek KAPELLEN; ZILVERENHOEK; STRAATNAMEN

Fraipont, Jos

PEW

Uit het dagboek van Albert De Wagter, een begaafd organist (1) Personen, Beroepen Koninklijk bezoek (Maria Hendrika in 1895) Gebeurtenissen, Feiten Nr 113 – juni 2006 – 36 blz Jaarverslag 2005 Heemkring Hoghescote Cholera in Kapellen Gebeurtenissen, Feiten KAPELLEN; GESCHIEDENIS/ KAPELLEN; CHOLERA

Herman, Jef

PEW

Brans, Marc

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PEW PEW

Brans, Marc

PEW

Inhuldiging van het gemeentehuis (penning uit 1907) Geschiedenis, Algemeen Het grafmonument van de familie Frédéric Speth Genealogie, Heraldiek KAPELLEN; GRAFMONUMENT/ SPETH, FREDERIC/ JONCKHEER, CLEMENT/ DE BRAEY, MICHEL

Brans, Marc

PEW

Havermans, Anne-Mie

PEW

Het groot Puts woordenboek Geschiedenis, Algemeen PUTTE; DIALECT/ DIALECTEN

Gout, Prof. dr. H.TH.G.Y.

PEW

Familiekiekjes (fotoalbum baron Osy de Zegwaert) Personen, Beroepen Uit het dagboek van Albert De Wagter, een begaafd organist (2) Personen, Beroepen Nr 114 – september 2006 – 36 blz Dank aan Rik Berkhof (in memoriam) Personen, Beroepen De Eerste Wereldoorlog (Putte, de grens en smokkelen) Gebeurtenissen, Feiten

Brans, Marc

PEW

Herman, Jef

PEW

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 de Kock, Arthur

PEW PEW

Nuyes, Jos

PEW


Nr 589 589 590 590 590 590 591 591 592 592 593 593 593 593 594 595 595 596 596 597 597 597 597 598 598 599 599 599 599 600 600 601

Jg / Nr

Blz

2006/3

84

2006/3

88

2006/3

96

2006/3

99

2006/4 2006/4

0 111

2006/4

113

2006/4

118

2006/4

128

2006/4

130

2006/4

137

2007/1

0

Titel van het heemkundig artikel 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 3 9

Auteur van artikel

Aard

Huwelijk te Hoogboom (Coraly Osy de Zegwaert, 1897) Gebeurtenissen, Feiten HOOGBOOM; BRONNEN

Brans, Marc

PEW

KFC Cappellen—100 jaar jong Verenigingsleven Een polowedstrijd in 1929 Geschiedenis, Algemeen Gemeentelijke jongensschool in Putte (1) Gemeente, Streek PUTTE; ONDERWIJS

Van den Bleeken, Roger

PEW

Brans, Marc

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Nr 115 – december 2006 – 40 blz Nieuwe webstek voor Hoghescote Heemkring Hoghescote Raad van bestuur (van Hoghescote) - Samenstelling bestuur Heemkring Hoghescote Gemeentelijke jongensschool in Putte (2) Gemeente, Streek PUTTE; ONDERWIJS

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Brans, Marc

PEW PEW

Van den Bleeken, Roger

PEW

Balbaert, Roger

PEW

Overlijden te Hoogboom (Coraly Osy de Zegwaert, 1898)

Overgenomen uit De Huisvriend

PEW

Wereldoorlog I; PUTTE

1 2 1 2 1 2 3 9 1

Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

2 1 2 3

Categorie Titel Categorie Algemeen

Gebeurtenissen, Feiten Kapellenaars in Guatemala (kolonisatie 1843-1845) Vanderhaeghe, Jan Personen, Beroepen KOLONIE; SANTO-TOMAS DE GUATEM/ GUATEMALA; BELG. KOLONIE/ KAPELLEN; BRONNEN/ DERIDDER, PETRUS FRANS/ VAN WALLENDAEL, MARIA ELISABETH/ KUYLEN, PETRUS FRANS/ VAN TICHELT, ADRIANA

9 1 2

Abstract Mevrouw Maria Van Rompaey—De Lannoy, schrijfster Titel Categorie Personen, Beroepen Kaft Nr 116 – maart 2007 – 36 blz

Balbaert, Roger Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4

PEW

PEW PE


Nr

Jg / Nr

Blz

602 602 603 603 603 603 604 604 605 605 606

2007/1

4

2007/1

6

2007/1

18

2007/1

19

2007/1

22

606 606 606 607 607 607 607 608 608 608 608 609 610 610 611 611 612 612 613 613 614 614

2007/1

26

2007/1

32

2007/2 2007/2

0 38

2007/2

39

2007/2

40

2007/2

43

2007/2

46

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 1

Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Titel

Informatienota (vrijwilligers Hoghescote) Heemkring Hoghescote Bibliotheek “De Leeslust” Verenigingsleven KAPELLEN; BIBLIOTHEEK

Balbaert, Roger

PE

Van den Bleeken, Roger

PE

Geboortehuis familie Verpraet (Hoevensebaan) Genealogie, Heraldiek Valsemunters terechtgesteld te Antwerpen 1571 Gebeurtenissen, Feiten Mevrouw Maria Van Rompaey—De Lannoy, schrijfster (deel 2)

Verpraet, Louis

PE

Driesen, Hugo

PE

Balbaert, Roger; Van Cleemput, Gerda; De Meulenaere, Herman

PE

2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie

Personen, Beroepen DE LANNOY, MARIA Een generaal te Hoogboom (Constant Willaert, Burgerwacht) Personen, Beroepen HOOGBOOM; BRONNEN/ WILLAERT; FAMILIES

Brans, Marc

PE

Het voormalig landgoed “Heirust” en enkele van zijn bewoners Gebouwen, Monumenten KALMTHOUT; HEIRUST

Meeus, Frans

PE

Nr 117 – juni 2007 – 40 blz Het oud-gemeentehuis is 100 jaar Gemeente, Streek Het privémuseum van Jan Augustijns Heemkring Hoghescote Hoghescote wint Cultuurprijs 2007 Heemkring Hoghescote Met dank aan onze ereleden Hoghescote voor hun steun Heemkring Hoghescote Nederlandse douanepalen Gemeente, Streek

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Redactie

PE PE

Redactie

PE

Redactie

PE

Bestuur Hoghescote

PE

Bieze, Co

PE

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2


Nr 614 614 615 615 615 615 616 616 617 617 617 617 618 619 619 620 620 620 620 621 621 622 622 622 622 623 623 624 625 625 625 625 626 626 627

Jg / Nr

Blz

2007/2

49

2007/2

60

2007/2

61

2007/3 2007/3

0 78

2007/3

84

2007/3

95

2007/3

98

2007/3

115

2007/4 2007/4

0 120

2007/4

127

2007/4

129

Titel van het heemkundig artikel 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 1

Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel

Auteur van artikel

Aard

NEDERLAND; DOUANEPALEN Maria De Vleeschouwer—Verbraeken, schrijfster Personen, Beroepen DE VLEESHOUWER-VERBRAEKEN, MARIA

Balbaert, Roger

PE

Gevangenisuitbraak bij de vorster van Kapellen en Ekeren 1572 Gebeurtenissen, Feiten Putte met de douanen, de smokkelaars,…(1) Gemeente, Streek PUTTE; DOUANE

Driesen, Hugo

PE

Nuyes, Jos

PE

Nr 118 – september 2007 – 40 blz Verslag tentoonstelling Oud-Gemeentehuis Gebeurtenissen, Feiten Historiek van “De Nieuwe Wijk” Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PE PE

Dreessen, Walter

PE

Alles met mate—gebruik van het metriek stelsel Geschiedenis, Algemeen Putte met de douanen, de smokkelaars,… (2) Gemeente, Streek PUTTE; DOUANE

Brans, Marc

PE

Nuyes, Jos

PE

Verkeersreglement anno 1899 Geschiedenis, Algemeen Nr 119 – december 2007 – 40 blz Historiek van “De Nieuwe Wijk” (2) Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Brans, Marc

PE

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Dreessen, Walter

PE PE

Cornelis, Robert

PE

Redactie

PE

Eerste Vlaamse kermis te Kapellen 1935 (Pater Veraart) Gebeurtenissen, Feiten Gelegenheidsvondst (voetbalprentje Cappellen FC seizoen 1935-36)


Nr 627 628 628 628 628 629 629 629 629 630 630 631 631 631 631 632 632 632 632 633 634 634 635 635 635 635 636 636 636 636 637 637 637 637 638

Jg / Nr

Blz

2007/4

130

2007/4

140

2007/4

143

2007/4

149

2007/4

154

2008/1 2008/1

0 2

2008/1

5

2008/1

13

2008/1

20

2008/1

28

Titel van het heemkundig artikel 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1

Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

Geschiedenis, Algemeen Putte met de douanen, de smokkelaars,… (3) Gemeente, Streek PUTTE; DOUANE

Auteur van artikel

Aard

Nuyes, Jos

PE

Louis Van Hoydonck, bijna gefusilleerd in mei 1940 Personen, Beroepen VAN HOYDONCK, LOUIS

Verpraet, Louis

PE

Sneeuw in de winter (naar school tijdens de oorlog) Gebeurtenissen, Feiten Een rebel uit Kapellen in de wereld van de literatuur… Georges Eekhoud Personen, Beroepen EEKHOUD, GEORGES

Van den Bleeken, Roger

PE

Balbaert, Roger

PE

J.P.F. Lamorinière en het landgoed Le Pavillon te Nederlands Putte Gebouwen, Monumenten LAMORINIERE, JEAN PIERRE FRANCOIS

Meeus, Frans

PE

Nr 120 – maart 2008 – 36 blz Ereleden 2008 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Historiek van “De Nieuwe Wijk” - historiek van de Sint Jozefskapel (deel 3 en slot) Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PE PE

Dreessen, Walter

PE

Louis Mertens (gemobiliseerde 1914) Personen, Beroepen MOBILISATIE

Verstraete, Herman

PE

Industrie in Kapellen—Leerlooierij Bogaerts Industrie, Bedrijven BOGAERTS

Brans, Marc

PE

Bidprentjes

Vanderhaeghe, Jan

PE


Nr 638 638 638 639 640 640 641 641 642 642 643 643 643 643 644 644 645 645 646 646 647 647 648 648 649 650 650 651 651 651 651 652 652 653

Jg / Nr

Blz

Titel van het heemkundig artikel 2 3 9

2008/2 2008/2

0 38

2008/2

38

2008/2

40

2008/2

43

2008/2

48

2008/2

51

2008/2

63

2008/2

66

2008/2

70

2008/3 2008/3

0 74

2008/3

75

2008/3

133

2008/3

136

1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 1

Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

Geschiedenis, Algemeen BIDPRENTJES/ BIDPRENTJES; GESCHIEDENIS

Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel

Gebeurtenissen, Feiten De Tiendaagse Veldtocht—Slag bij Kapellen Gebeurtenissen, Feiten Industrie in Kapellen—Leerlooierij De Hert Industrie, Bedrijven Putte en zijn kermis Gebeurtenissen, Feiten Het Nederlands, de oudste taal? Geschiedenis, Algemeen Nr 122 – september 2008 – 74 blz – JUBILEUMnummer Jubileumnummer 't Bruggeske Heemkring Hoghescote Hoghescote 1968-2008 Heemkring Hoghescote KAPELLEN; HOGHESCOTE/ KAPELLEN; BRONNEN

Auteur van artikel

Aard

Nr 121 – juni 2008 – 36 blz Hoghescote laureaat Cultuurprijs Kapellen Heemkring Hoghescote Tweede lijst van onze ereleden 2008 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote Nu 't Bruggeske ook via internet ontvangen Heemkring Hoghescote Water en waterlopen te Kapellen (1) Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Van den Bleeken, Roger

PE PE

Bestuur Hoghescote

PE

Bestuur Hoghescote

PE

Meeus, Frans

PE

Dit jaar de 75ste sluitingsprijs te Putte

Carpentier, Eddy; Groenewege, François

PE

Brans, Marc

PE

De Meulenaere, Herman

PE

Eekhoud, Georges

PE

Brans, Marc

PE

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Van den Bleeken, Roger

PE PE

Balbaert, Roger

PE

Redactie

PE

Vanderhaeghe, Jan

PE

Zo was Kapellen in 1968 Gebeurtenissen, Feiten Een waardevolle gift (familie Kennis, De Schutter, Pedley)


Nr 653 653 653 654 655 655 655 655 656 656 656 656 657 657 657 657 658 658 658 658 659 659 660 661 661 662 662 663 663 664 664 665 665 666

Jg / Nr

Blz

Titel van het heemkundig artikel 2 3 9

15

1 2 1 2 1 2 1 2 1

Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel

17

2 1

Categorie Gemeente, Streek Titel Burgemeester Michel Dhanis

2008/4 2008/4

0 154

2008/4

164

2008/4

170

2008/4

173

2008/4

181

2009/1 2009/1

0 3

2009/1

4

2009/1

11

2009/1

12

2009/1

2009/1

1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2

Auteur van artikel

Aard

Personen, Beroepen DE SCHUTTER; FAMILIES/ KAPELLEN/ KENNIS, JOANNA Nr 123 – december 2008 – 36 blz Water en waterlopen te Kapellen (2) Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Meeus, Frans

PE PE

Jos De Bakker: sprinten was mijn leven Personen, Beroepen KAPELLEN/ DE BAKKER, JOS

Van den Bleeken, Roger

PE

Borgbrieven van de in- en uitwijkelingen van Kapellen Personen, Beroepen KAPELLEN; BORGBRIEVEN

Driesen, Hugo

PE

Historiek van het weeshuis van Kapellen Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Dreessen, Walter

PE

Over een foto uit ‘t Bruggeske van december 2007 (eerste Vlaamse Kermis) Gebeurtenissen, Feiten Nr 124 – maart 2009 – 36 blz Over een foto uit ‘t Bruggeske van december 2007 (eerste Vlaamse Kermis) Gebeurtenissen, Feiten Water en waterlopen te Kapellen (3) Gemeente, Streek Halfvasten—Perdje Greef Geschiedenis, Algemeen Op zoek naar het verleden: metaaldetectie Geschiedenis, Algemeen Kapellenbos, een mooie streek

Redactie

PE

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Redactie

PE PE

Meeus, Frans

PE

Brans, Marc

PE

Lenaerts, François (Frans)

PE

Overgenomen uit Gazet van Antwerpen

PE

Brans, Marc

PE


Nr 666 666 666 667 667 667 667 668 668 669 670 670 671 671 672 672 673 673 674 674 674 674 675 675 675 675 676 676 676 676 677 677 678

Jg / Nr

Blz

2009/1

26

2009/1

35

2009/2 2009/2

0 38

2009/2

39

2009/2

40

2009/2

42

2009/2

46

2009/2

54

2009/2

62

2009/2

63

2009/2

64

Titel van het heemkundig artikel 2 3 9 1 2 3 9 1 2

Auteur van artikel

Aard

Weeshuisleven begin 20ste eeuw Gemeente, Streek WEESHUIS

Dreessen, Walter

PE

Buitensluit Geschiedenis, Algemeen Nr 125 – juni 2009 – 36 blz Jaarverslag 2008 Heemkring Hoghescote ‘t Bruggeske via internet Heemkring Hoghescote Ereleden 2009 (Hoghescote) Heemkring Hoghescote De Lievenskapel en OLV van La Salette Gebouwen, Monumenten De koekjesfabriek op de Zilverenhoek

Lathouwers, Jos

PE

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PE PE

Bestuur Hoghescote

PE

Bestuur Hoghescote

PE

Verstraete, Herman

PE

Van Linden, Gusta; Pallemans, Annie

PE

Het grafmonument van de familie Dhanis Genealogie, Heraldiek DHANIS; FAMILIES/ GRAFMONUMENTEN

Brans, Marc

PE

Industrie in Kapellen—leerlooierij Maes Industrie, Bedrijven KAPELLEN; INDUSTRIE/ MAES, JOANNES FRANCISCUS

Balbaert, Roger

PE

Iets over Pinksteren Geschiedenis, Algemeen Het centrum van Kapellen in het begin van de 18de eeuw

Claes s.j. , Frans

PE

Wauters, Vic E.; nabewerking Brans, Marc

PE

Personen, Beroepen DHANIS, MICHEL/ KAPELLEN; BURGEMEESTER

1 2 1 2 1 2 1 2 1

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel

2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel

Industrie, Bedrijven EKEREN; ZILVERENHOEK; BETTERFOOD


Nr 678 678 678 679 679 680 681 681 681 681 682 682 682 682 683 683 683 683 684 684 685 685 685 685 686 686 687 687 688 688 689 689

Jg / Nr

2009/2

Blz

71

2009/3 2009/3

0 76

2009/3

88

2009/3

90

2009/3

94

2009/3

96

2009/3

101

2009/3

102

2009/3

103

2009/3

104

Titel van het heemkundig artikel 2 3 9 1

Categorie Gemeente, Streek Algemeen KAPELLEN; GESCHIEDENIS/ KAPELLEN; BRONNEN/ HUIZINGEN Abstract Titel Foto vlaginhuldiging Kristen Syndicaat voor Staatsbedienden

2

Categorie Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

1 2 3 9 1 2 3 9 1

Geschiedenis, Algemeen Nr 126 – september 2009 – 36 blz Zinnebeeld der hooge betrachtingen (eretekens WO I op bidprentjes) Geschiedenis, Algemeen ERETEKENS Industrie in Kapellen—kunstmestfabriek Blanckaert Industrie, Bedrijven KAPELLEN; INDUSTRIE

2 3 9 1 2 1

Enkele gebeurtenissen uit de familie Dierckx (landmeter Peter en militair Adriaan—18e eeuw) Categorie Genealogie, Heraldiek Algemeen DIERCKX; FAMILIES Abstract Titel Verkiezingen Categorie Geschiedenis, Algemeen Titel Uit de collectie van Hoghescote: vlaggen van de KAJ en VKAJ, Jongens- en Meisjesschool, Moed en Eendracht, Sint Sebastiaansgilde Categorie Geschiedenis, Algemeen Algemeen HOGHESCOTE; VLAGGEN Abstract Titel Nogmaals het grafmonument Dhanis Categorie Genealogie, Heraldiek Titel De Leien en hun naamoorsprong

2 1 2 1 2

Categorie Titel Categorie Titel Categorie

2 3 9 1 2 1

Geschiedenis, Algemeen Gelegenheidsvondst (pro justitia 1918) Geschiedenis, Algemeen Het centrum van Kapellen in het begin van de 18de eeuw (deel 2) Gemeente, Streek

Auteur van artikel

Aard

Overgenomen uit Stad Antwerpen 04

PE

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Brans, Marc

PE PE

Balbaert, Roger

PE

Brans, Marc

PE

Brans, Marc

PE

Brans, Marc

PE

Redactie

PE

Overgenomen uit Gazet van Antwerpen

PE

Redactie

PE

Brans, Marc

PE


Nr 689 689 690 690 691 692 692 692 692 693 693 693 693 694 694 694 694 695 695 696 696 697 697 698 698 698 698 699 700 700 700 700 701 701 701

Jg / Nr

Blz

2009/3

107

2009/4 2009/4

0 112

2009/4

122

2009/4

126

2009/4

131

2009/4

132

2009/4

133

2009/4

137

2010/1 2010/1

0 4

2010/1

13

Titel van het heemkundig artikel 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3

Algemeen Abstract Titel Categorie Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen

Auteur van artikel

Aard

Dreessen, Walter

PE

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PE PE

Kapelsestraat (ode) Gemeente, Streek KAPELLEN; STRAATNAMEN

Van Tricht, Louis

PE

Schroef onderdeel van funerair erfgoed Gebouwen, Monumenten MILITAIRE GESCHIEDENIS

Van Humbeek, Frans

PE

Allerheiligen—Halloween Geschiedenis, Algemeen Freiten (deel 3) - Uitleg ivm Grafmonument Dhanis Genealogie, Heraldiek Da’s straf… Kapellen International Airport (deel 2, voor deel 1 zie ‘t Bruggeske 2000/4) Gebouwen, Monumenten Er waren eens douanen en smokkelaars te Putte Gemeente, Streek PUTTE; DOUANE/ PUTTE; GESCHIEDENIS

Brans, Marc

PE

Swiggers, Robert

PE

Balbaert, Roger

PE

Nuyes, Jos

PE

Nr 128 – maart 2010 – 36 blz De "Keure" van Kapellen dezelfde als die van Ekeren? Gemeente, Streek KAPELLEN; KEURE/ EKEREN; KEURE

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Vanderhaeghe, Jan

PE PE

Het zwemdok van Kapellen Gebouwen, Monumenten KAPELLEN; GESCHIEDENIS

Brans, Marc

PE

KAPELLEN; GESCHIEDENIS/ KAPELLEN; BRONNEN/ HUIZINGEN Gedichten en geschriften van toen Geschiedenis, Algemeen Nr 127 – december 2009 – 40 blz Bij het afscheid van de Zusters van Mater Salvatoris Gemeente, Streek KAPELLEN; MATER SALVATORIS (ZUSTERS)


Nr 701 702 702 702 702 703 703 703 703 704 704 704 704 705 706 706 706 706 707 707 707 707 708 708 709 709 710 710 711 711 712 712

Jg / Nr

Blz

2010/1

18

2010/1

21

2010/1

26

2010/2 2010/2

0 38

2010/2

40

2010/2

44

2010/2

45

2010/2

46

2010/2

49

2010/2

51

9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1

Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Titel

2 1 2 1 2

Categorie Titel Categorie Titel Categorie

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Wist je dat… Geschiedenis, Algemeen GESCHIEDENIS

Dreessen, Walter

PE

Uit de collectie van Hoghescote: Vlaggen en vaandels Sint Cecilia Verenigingsleven VLAGGEN

Brans, Marc

PE

Er waren eens douanen en smokkelaars in Putte Gemeente, Streek PUTTE; DOUANE/ PUTTE; GESCHIEDENIS/ WETBOEKEN

Nuyes, Jos

PE

Nr 129 – juni 2010 – 36 blz In Memoriam Marcel Dondelinger (1939-2010) Personen, Beroepen DONDELINGER, MARCEL

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PE PE

Dialect in Putte en Kapellen Gemeente, Streek KAPELLEN; DIALECT/ PUTTE; DIALECT

Dondelinger, Marcel

PE

Mededeling aan onze leden Heemkring Hoghescote Aanvulling: Bij het afscheid van de Zusters van Mater Salvatoris Personen, Beroepen Jaarverslag 2009

Bestuur Hoghescote

PE

Peeters, Annie

PE

Balbaert, Roger; Lenaerts, Jacky

PE

Bestuur Hoghescote

PE

Swiggers, Robert

PE

Heemkring Hoghescote Ereleden Heemkring Hoghescote 2010 Heemkring Hoghescote De aarden wallen op de hoek van de Kapelsestraat en de Dennenburgdreef Plaatsen, Plaatsnamen


Nr

Jg / Nr

Blz

713

2010/2

52

2010/2

53

2010/2

66

713 714 714 714 714 715 715 715 715 716 717 717 718 718 718 718 719 719 719 719 720 720 721 721 721 721 722 722 722 722

2010/3 2010/3

0 73

2010/3

78

2010/3

79

2010/3

81

2010/3

85

2010/3

89

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Cappellen - Bijna verongelukt

Overgenomen uit Polder en Kempen – 13 juni 1909 (nr 21)

PE

Van den Bleeken, Roger

PE

Wauters, Vic E.; nabewerking Brans, Marc

PE

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 De Vleeschouwer, André

PE PE

Dondelinger, Marcel; Van den Bleeken, Roger

PE

Industrie in Kapellen in vroegere tijden. Landbouwstokerij G.A. Cruys. Industrie, Bedrijven KAPELLEN; GESCHIEDENIS/ CRUYS; LANDBOUWSTOKERIJ

Balbaert, Roger

PE

Blue Band Personen, Beroepen Het centrum van Kapellen in het begin van de 18de eeuw (deel 4 en slot) Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS/ KAPELLEN; BRONNEN/ HUIZINGEN

Meynen, Bert

PE

Brans, Marc

PE

Duivenbond "Kapelse Vereniging" (2de deel en slot) Verenigingsleven KAPELLEN; DUIVENSPORT

Van den Bleeken, Roger

PE

1

Titel

2 1 2 3 9 1

Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

Gebeurtenissen, Feiten Duivenbond "Kapelse Vereniging" Verenigingsleven KAPELLEN; DUIVENSPORT

2 3 9

Gemeente, Streek KAPELLEN; GESCHIEDENIS/ KAPELLEN; BRONNEN/ HUIZINGEN

1 2 1

Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel

2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9

Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract

Gemeente, Streek KAPELLEN; DIALECT/ PUTTE; DIALECT

Het centrum van Kapellen in het begin van de 18de eeuw (deel 3)

Nr 130 – september 2010 – 36 blz Onze nieuwe website is operationeel Heemkring Hoghescote Dialect in Putte en Kapellen (vervolg)

Aard


Nr

Jg / Nr

Blz

723

2010/3

95

2010/3

100

2010/4 2010/4

0 109

2010/4

112

2010/4

122

2010/4

135

2011/1 2011/1

0 4

2011/1

6

2011/1

7

723 724 724 724 724 725 726 726 726 726 727 727 727 727 728 728 729 729 729 729 730 731 731 731 731 732 732 733 733 734 734

2011/1

9

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Het vlechten van biezen in Putte

van den Berg-Buijs, Mevr. A.A.M. (NL); Van den Bleeken, Roger

PE

Groenewege, François

PE

Nr 131 – december 2010 – 36 blz In Memoriam Jef Herman (1937-2010) Personen, Beroepen HERMAN, JEF

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PE PE

De Rijkswacht landelijk en meer in het bijzonder die van Kapellen (vervolg en slot) Personen, Beroepen KAPELLEN; RIJKSWACHT/ PUTTE

Groenewege, François

PE

Historiek van de Antwerpse en Kapelse gasmaatschappij Industrie, Bedrijven Kapellen en de familie Le Grelle (1) Genealogie, Heraldiek LE GRELLE; FAMILIES

Dreessen, Walter

PE

Vermeulen, Etienne

PE

Nr 132 – maart 2011 – 36 blz In Memoriam Michel Koolen (1920-2010) Personen, Beroepen KOOLEN, MICHEL/ KAPELLEN

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Balbaert, Roger

PE PE

Verhuis naar Administratief Centrum Heemkring Hoghescote Jaarverslag 2010

De Vleeschouwer, André

PE

Balbaert, Roger; Lenaerts, Jacky

PE

Bestuur Hoghescote

PE

1

Titel

2 1 2 3 9

1 2 3 9 1 2 1

Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel

2 1 2

Categorie Heemkring Hoghescote Titel Ereleden 2011 (Hoghescote) Categorie Heemkring Hoghescote

1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 3 9

Personen, Beroepen De Rijkswacht landelijk en meer in het bijzonder die van Kapellen Personen, Beroepen KAPELLEN; RIJKSWACHT/ PUTTE

Aard


Nr

Jg / Nr

Blz

735 735 736 736 736 736 737 737 738

2011/1

11

2011/1

13

2011/1

30

2011/1

30

1 2 1 2 3 9 1 2 1

2011/1

31

2 1

738 739 739 740 740 740 740 741 741 741 741 742 743 743 744 744 745 745 745 745 746 746 746 746

2011/1

32

2011/1

33

2011/2 2011/2

0 4

2011/2

5

2011/2

6

2011/2

16

2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9

Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Website statistisch bekeken Heemkring Hoghescote Kapellen en de familie Le Grelle (2de deel) Genealogie, Heraldiek LE GRELLE; FAMILIES

De Vleeschouwer, André

PE

Vermeulen, Etienne

PE

Van den Bleeken, Roger

PE

Van den Bleeken, Roger

PE

Overgenomen uit De Huisvriend

PE

Van den Bleeken, Roger

PE

De bevolking en veestapel van Kapellen in 1965 Personen, Beroepen KAPELLEN; BEVOLKING/ KAPELLEN; BRONNEN

Vanderhaeghe, Jan

PE

Nr 133 – juni 2011 – 36 blz Inventaris van digitale bestanden te raadplegen in het archief van Hoghescote Heemkring Hoghescote Aanvulling van de lijst ereleden 2011 Heemkring Hoghescote Kapellen en de familie Le Grelle (3de deel en slot) Genealogie, Heraldiek LE GRELLE; FAMILIES

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Adriaensen, Gerda

PE PE

Bestuur Hoghescote

PE

Vermeulen, Etienne

PE

Een relaas over de familie Verbelen Personen, Beroepen VERBELEN; FAMILIES

Verbelen, Petrus

PE

Reactie van een lid op artikel 463 - Het vlechten van biezen in Putte Personen, Beroepen Rechtzettingen op artikel De Rijkswacht … (artikel 465) en Kapellen en de familie Le Grelle (artikel 467) Categorie Geschiedenis, Algemeen Titel Cappellen - Ontsporing

Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract

Gebeurtenissen, Feiten Koffiebranderij Placke uit Kapellen Industrie, Bedrijven KAPELLEN; KOFFIEBRANDERIJ PLACKE

Aard


Nr

Jg / Nr

Blz

747 747 747 747 748 749 749 750 750 750

2011/2

33

2011/3 2011/3

0 3

2011/3

4

2011/3

36

2011/3

36

2011/4 2011/4

0 2

2011/4

3

2011/4

5

2011/4

6

2011/4

9

2011/4

10

750 751 751 752 752 753 754 754 755 755 755 755 756 756 757 757 758 758 759 759 759

1 2 3 9 1 2 1 2 3

9 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2 3

Titel Categorie Algemeen Abstract Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen

Abstract Titel Categorie Titel Categorie Kaft Titel Categorie Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Titel Categorie Algemeen

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Kapelse kerkrekeningen (1ste deel) Gemeente, Streek KAPELLEN; KERKREKENINGEN

Vanderhaeghe, Jan

Aard PE

Nr 134 – september 2011 – 36 blz Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Hoeve Van Paesschen: ons nieuw onderkomen De Vleeschouwer, André Heemkring Hoghescote De “Hoeve Van Paesschen” of “De Grote Hoeve” en haar eigenaars en/of haar bewoners Balbaert, Roger Gebouwen, Monumenten KAPELLEN; HOEVE VAN PAESSCHEN/ DIRICX, FRANS/ CORNELISSEN, CATHARINA/ WILDERS, PETRUS/ THYS, JOANNA/ WILDIERS, JAN/ MERTENS, ELISABETH/ WILDIERS, JACOBUS/ CALLUY, ANNA CATHARINA/ WILDIERS, JAN FRANS/ VAN DEN BERGH, JOANNA/ VAN DEN WOUWER, ALBERT/ VAN PAESSCHEN, ALFONS/ GABRIELS, MARIA/ VAN PAESSCHEN, PETRUS/ VAN PAESSCHEN, AUGUST/ VAN PAESSCHEN, JULIA/ VAN PAESSCHEN, MARIA

PE PE

Schenkingen voor het archief van Hoghescote Heemkring Hoghescote Wij verwelkomen volgende ereleden Heemkring Hoghescote Nr 135 – december 2011 – 36 blz Hoeve Van Paesschen: ons nieuw onderkomen Heemkring Hoghescote In Memoriam Jos Goolenaerts Personen, Beroepen GOOLENAERTS, JOS

Bestuur Hoghescote

PE

Bestuur Hoghescote

PE

Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Bestuur Hoghescote

PE PE

Bestuur Hoghescote

PE

Groenewege, François

PE

De Vleeschouwer, André

PE

Van Tricht, Louis

PE

Vanderhaeghe, Jan

PE

Onze reis in een notendop Heemkring Hoghescote 't Bruggeske al toe aan zijn 43ste jaargang Heemkring Hoghescote “Hoeve van Paesschen” voor Erfgoedcentrum van Hoghescote (gedicht) Heemkring Hoghescote Kapelse kerkrekeningen (2e deel) Gemeente, Streek KAPELLEN; KERKREKENINGEN

PE


Nr 759 760 760 760 760 761 761 761 761 762 762 762 762 763 764 764 765 765 766 766 767 767 767 767 768 768 768 768 769 769 769 769

Jg / Nr

Blz

2011/4

14

2011/4

29

2011/4

30

2012/1 2012/1

0 2

2012/1

5

2012/1

7

2012/1

8

2012/1

17

2012/1

18

9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 1 2 1 2 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9

Abstract Titel Categorie Algemeen Abstract Titel

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Oorlogsherinneringen - “Ik was verplicht tewerkgesteld in Polen tijdens WO II” Gebeurtenissen, Feiten Wereldoorlog II

Vermeulen, Etienne

De “Hoeve Van Paesschen” of “De Grote Hoeve” en haar eigenaars en/of haar bewoners Adriaensen, Gerda (aanvullingen en verbeteringen) Categorie Gebouwen, Monumenten Algemeen KAPELLEN; HOEVE VAN PAESSCHEN Abstract Balbaert, Roger Titel Hens Veevoeders (1ste deel) Categorie Personen, Beroepen Algemeen HENS; FAMILIES Abstract Kaft Nr 136 – maart 2012 – 36 blz Kaft 12 - Dubbelzijdig - A4 Titel Wij zijn verhuisd! Van den Bleeken, Roger Categorie Heemkring Hoghescote Balbaert, Roger; Lenaerts, Titel Jaarverslag 2011 Jacky Categorie Heemkring Hoghescote Titel Digitalisering in onze vereniging - een oproep De Vleeschouwer, André Categorie Heemkring Hoghescote Titel Kapelse kerkrekeningen (3e deel) Vanderhaeghe, Jan Categorie Gemeente, Streek Algemeen KAPELLEN; KERKREKENINGEN Abstract Titel De ramp van de Titanic Lenaerts, François (Frans) Categorie Personen, Beroepen Algemeen TITANIC/ ASPESLAGH, GEORGE/ BRICOUX, ROGER/ KRINS, GEORGES/ BIRNBAUM, JACOB Abstract Titel Hens Veevoeders (2e deel) Balbaert, Roger Categorie Personen, Beroepen Algemeen HENS; FAMILIES Abstract

Aard

PE

PE

PE

PE PE PE

PE PE

PE

PE


Nr

Jg / Nr

Blz

770 770 770 770 771 771

2012/1

28

2012/1

31

1 2 3 9 1 2

Titel Categorie Algemeen Abstract Titel Categorie

Titel van het heemkundig artikel

Auteur van artikel

Aard

Treinongeval van 25 juni 1907 Gebeurtenissen, Feiten KAPELLEN; TREINONGEVALLEN

Van den Bleeken, Roger

PE

Op bedevaart naar Santiago de Compostela Gebeurtenissen, Feiten

Vermeulen, Etienne

PE

ArtikelsBruggeske  

B2 2 Categorie Gebeurtenissen, Feiten B2 3 Algemeen B2 9 Abstract B4 2 Categorie Verenigingsleven B4 3 Algemeen B4 9 Abstract Balbaert, Roge...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you