__MAIN_TEXT__

Page 1

Der findes et sted mellem Horsens og Vejle...

HEDENSTEDERNE Karriere på landet Barndommens venskaber

styrker parforhold og arbejdsliv i voksenlivet

Fremtidens luksus Tid, enkelthed, nærhed

Fællesskab er nøglen til et godt og langt liv


Velkommen til Hedensted Kommune Som borgmester glæder det mig at kunne byde dig velkommen til Hedensted Kommune – eller til Hedenstederne, som vi også kalder vores område. Det gør vi for at understrege, at kommunen foruden de tre centerbyer; Hedensted, Tørring og Juelsminde består af 28 stærke og aktive lokal­ områder, hvor borgerne har stor indflydelse på hverdagen. Vi ønsker, at den enkelte borger føler sig hørt, er i centrum og gerne deltager i dialogen om, hvordan vi skaber en spændende udvikling for hele kommunen. Hedensted Kommune er kåret til et af de bedste steder at bo uden for hovedstadsområdet og Danmarks 5. bedste er­hvervskommune. I Hedenstederne bestræber vi os på at skabe ideelle rammer om ”det gode liv”. Flere end 200 foreninger er med til at sikre, at du kan få dine ønsker til en aktiv fritid indfriet. Tilbuddene er mange og varierede; Musik-, billed- og dramaskoler, svømmehaller, golfbaner, idrætshaller og hele fem bibli­oteker, der giver adgang til oplevelser og en verden af viden. På de tre centerbyers skoler er der desuden talentlinjer inden for musik, sport og science. Også på kulturområdet venter mange oplevelser på dig. Havnefest, Palsgaard Sommerspil i Juelsminde, gademusikfestival i Uldum og maj­fest og Kulturfabrikken i Hedensted for nu blot at nævne nogle få årlige højde­ punkter. I Hedenstederne lægger vi vægt på, at borgerne er tæt på skoler, pasningstilbud og fritidsklubber. Vi arbejder målrettet på at gøre de unge klar til uddannelse eller job, den dag de forlader folke­skolen. Det sker blandt andet i sam­arbejde med vores meget aktive og lokalt engagerede er­hvervs­virksomheder. På gensyn! Med venlig hilsen

Kasper Glyngø Borgmester

2 | HEDENSTEDERNE


Barndommens venskaber ...

8

20

Tæt på by og alligevel for sig selv

36

3 sikre point på fællesskabskontoen

46

Flyt din virksomhed til Hedensted

10

Både små og store kan være gode venner

Mere bolig for pengene

24 40

Danskere skifter oftest job

48

Et lokalt innovations-mekka

12

Klar til Læring: De 7 kompetencer

28

Her bidrager alle med grønne initiativer

41

Karriere på landet

49

Klar på en teknisk uddannelse?

18

Fremtidens luksus: Tid, enkelthed, nærhed

34

Fællesskab er nøglen til et langt liv

44

Et sted mellem Horsens og Vejle

50

Er dit ”barn” klar til gymnasiet?

HEDENSTEDERNE | 3


4 | HEDENSTEDERNE


Hvis jeg var en fugl, ville jeg flyve over Kirkholm strand hver dag Tænk, hvis man som en fugl på himlen kunne se ud over Hedensted Kommune. Fra vest mod øst ville man få et panorama-vue fra Gudenåens udspring tæt på Tørring og den unikke natur i Uldum Kær til de indbydende hvide sandstrande på Juelsminde­ halvøen. I dette magasin tager vi dig med på en tur rundt i vores naturskønne kommune. Vi gør undervejs stop hos børn, unge og voksne, der hver dag er med til at skabe liv, trivsel og sammenhold i de 31 lokal­ områder, som tilsammen udgør en kommune, der er udpeget til et af de bedste steder at både bo og drive virksomhed i Danmark. En kommune med stærke fællesskaber og stor virkelyst, og hvor vi lægger særlig vægt på at give børn og unge en god start på livet. Rigtig god læselyst.

HEDENSTEDERNE | 5


Aale

Hjortsvang

Hammer Rask Mølle

TØRRING Herning - 49 min. <

Uldum

Flemming

Hornborg

Korning

ØlholmLangskov

Løsning Øster Snede Lindved

HEDENSTED Vejle Hirtshals Frederikshavn

17 min.

VEJLE

Aalborg

Daugård

51 min. - Kolding < Herning

Aarhus

Horsens København

Vejle Esbjerg Kolding

Flensburg

6 | HEDENSTEDERNE

Odense

Ø


Hedenstederne er de 31 aktive lokalsamfund i Hedensted Kommune - lige midt mellem Horsens og Vejle Fra vest til øst strækker området sig fra Gudenåen i Tørring til kysterne på Juelsmindehalvøen. Arealmæs­ sigt er kommunen på størrelse med Horsens.

Blandt de 31 lokalsamfund finder du de tre handels­ byer Tørring, Hedensted og Juelsminde. Kommunen har cirka 46.000 indbyggere, og de omkring 2.000 virksomheder beskæftiger 20.000 medarbejdere. Hvert år skabes der cirka 200 nye arbejdspladser.

20 min.

HORSENS

Eriknauer

> 44 min. - Aarhus

Hjarnø Snaptun

Ølsted

Glud

Stenderup

Bjerre

As Rårup Urlev Hornsyld

Ørum Vrigsted

Barrit Stouby

JUELSMINDE

HEDENSTEDERNE | 7


Vidste du, at Hedenstederne har - over 200 foreninger. - institutioner og dagplejere i alle skoledistrikter Brug dem til at fĂĽ ny venner!

Barndommens venskaber

styrker parforhold og arbejdsliv i voksenlivet

8 | HEDENSTEDERNE


Vi ved det godt selv: At have en ven giver glæde, tryghed og følelsen af at være ”god nok” Men at barndommens venskaber er grundlaget for, at man som vok­ sen står stærkere i både parforhold og relationer på arbejdspladsen, har de færreste af os nok tænkt over. Det er ikke desto mindre, hvad flere forskellige børneeksperter peger på: ”Barnet får følelsen: Jeg er noget værd, når en anden godt kan lide mig. Den tro har en livslang betydning og styrker evnen til at indgå i en dybere relation med andre mennesker senere i livet”, fortæller Stig Brostrøm, der er børneekspert og forsker ved Dan­ marks Institut for Pædagogik og Uddannelse, i en artikel i Politikken. Det handler ganske enkelt om, at de børn, som formår at skabe gode relationer og venskaber med andre børn, tager de gode erfaringer med sig videre i livet. Lykkes man med at få legekammerater i børneha­ven og skolen, så er man mere tryg ved som ung og voksen at ”kaste sig ud” i nye relationer. Og når man har

gode relationer til de mennesker, der er omkring én, så trives man. ”Når børn – og voksne – trives so­ cialt lægges grunden til at kunne mestre de udfordringer, man mø­­ der. Det betyder overskud, livs­mod, ressourcer og den kreati­ vitet, der skal til, for at det kan lykkes.”, siger professor Per Schultz Jørgen­ sen, der er tidligere formand for børnerådet, i en artikel fra Dansk Center for Undervisning­ smiljø. Og trivsel opnås ikke kun via de fysiske rammer, for eksempel kvali­teten og mængden af legetøj: ”Et godt børnemiljø handler om det sociale netværk i institu­ tionen, blandt børnene og mellem børnene og de voksne. Kvaliteten er ikke nødvendigvis forbundet med at have et overdådigt udstyret legemiljø men at have den sociale tryghed og sikkerhed, der giver selvværd og ro til at opdage verden”, fortæller Per Schultz Jørgensen. I vores danske samfund, hvor de fleste børn er i institution fra de er ganske små, er det derfor utro­ lig vigtigt, at rammerne og pæda­ gogikken i institutionerne giver mulighed for gode sociale relation­ er. I artiklen på næste side kan du læse om Ølholm Børnehave, der har stort fokus på børnenes for­ hold til hinanden og de voksne.

Hedenstederne fokuserer på børnenes fællesskaber: Sundhedsplejersker skaber fællesskaber ved at starte mødregrupper. Kommunens syn på de sociale relationer opprioriteres yderligere via en ny politik på læringsområdet, der hedder ”Klar til læring i fællesskaber”.

HEDENSTEDERNE | 9


  Anette Nielsen Leder af Ølholm børnehave og SFO

Både små og store kan være gode venner

I den lokale boldhal i Ølholm er et smil og et hej fra en 9-årig til en 4-årig ikke spor usædvanligt. Der er nemlig stor sandsynlighed for at de to børn kender hinanden fra den fælles morgenmad i børnehaven, eller at den 4-årige har set den 9-årige, når de ”store” børnehavebørn bliver fulgt over i skolen for at snuse til den kommende skolegang.

Fællesskabet og de sociale rela­ tioner mellem børn er centralt i Hedensted Kommunes Dagtil­ budspolitik. En af grundtankerne er, at børn lærer meget igennem samværet med andre – både fak­ tuel viden men i høj grad også det at begå sig i verden med indlevelse i og forståelse for andre. Men hvordan fører man sådan en politik ud i praksis? I Ølholm lever børnehave, SFO og skole under samme tag. Og lige ved siden af ligger i øvrigt en stor­ dagpleje. Både børnehavebørn og

10 | HEDENSTEDERNE

SFO-børn, der møder tidligt, spi­ ser morgenmad sammen. Med de samme voksne hver dag, vel at mærke. Børnene kan bruge hinan­ dens legepladser, og når man går i 6. klasse har man mulighed for at blive frivillig ’mini-pædagog’ i børnehaven en time om ugen. Hvis man altså skriver en ansøgning til børnehave og SFO-leder Anette Nielsen. Når de store børnehavebørn nær­ mer sig skolealderen, er de af og til med i skolens aktiviteter for at lære deres ”nye voksne” at kende.

De møder dog altid ind i deres velkendte børnehave og følges over i skolelokalerne af Anette. Er der mindre børn, der har lyst til at følge med på gåturen – og det er der ofte – så er de meget velkomne. For at sikre optimale rammer for venskaber og gode sociale relationer er børnene i børnehaven ikke delt op i de klassiske stuer. I Ølholm har man forskellige hold á ca. 17 børn, som har udskiftninger hver 3. måned. Der er for eksempel et modtagehold med de yngste. Derudover varierer typerne af hold, fx har man forsøgt med opdeling efter køn, alder eller helt på tværs af alle børn. Hvis nogen trænger til nye relationer eller venner byt­ ter man løbende rundt. Man er i holdene fra kl. 9-12, derefter er der fælles aktiviteter.


”Det handler om at alle er trygge og har gode relationer. Når man er tryg har man modet til at prøve nye ting. Sammen med en ven tør man gynge lidt højere på gyngen, end hvis man er alene. Og måske får man modet til at invitere andre ind i legen – og til at opfinde nye lege. Det er kompetencer, som man kan bære med sig videre i skolen og voksenlivet.”, fortæller Anette Nielsen, der er leder af både børne­ have og SFO. ”Nogle forældre synes umiddel­ bart det lyder utrygt med skift hver 3. måned, men der er altid en fast voksen på holdet og altid nogen børn, man kender. Desuden har de voksne stort set de samme arbejds­ tider hver dag, hvilket bidrager til trygge rammer. Faktisk kender alle børn og voksne hin­ anden rigtig godt. Børnene trives

godt i det. Og hvis de ikke gør, så snakker vi voksne sammen og æn­ drer på rammerne.” Og der må være noget om, at børnene trives i Ølholm. Man kan i hvert fald konstatere, at 12 ud af de 50 børn i børnehaven har forældre, som selv har gået der som små. Forældre, der altså har valgt at stifte familie i samme lokal­ område, som de selv er vokset op i – og som har gået i den samme børnehave. Og for ”nye” familier er der masser af muligheder for at komme med i det lokale fællesskab via forældrekaffe, fællesspisninger og andre arrangementer lavet af forældrerådet eller børnehaven. Sidst men ikke mindst er der altid mulighed for en hurtig snak eller hilsen på den fælles parkerings­ plads, hvor der hentes og bringes børn fra 0-12 års alderen!

Noah og Sofie er to særlig gode venner i Ølholm børnehave. Noah venter gerne på Sofie, når der skal spises madpakker og Anette Nielsen, leder af SFO og børnehave, er allerede inviteret med til deres fremtidige bryllup. For som Noah siger:

”Når vi bliver voksne, skal Sofie og mig giftes, og du må gerne komme med”

Vidste du, at... 21,3% af unge fraflyttere flytter tilbage til Hedensted Kom­ mune, inden de fylder 33 år ef­ ter at have været væk i mindst 2 år. Landsgennem­ snittet er 14,3% Tallet bekræftes til fulde i Øl­ holm, hvor 24% af børnehave­ børnene har forældre, der selv har gået i samme børnehave.

HEDENSTEDERNE | 11


Klar til Læring – en god start på livet i Hedenstederne

De 7 kompetencer:

Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader skolen.

12 | HEDENSTEDERNE

Robusthed: Barnet skal lære at håndtere modgang og problemer. At tåle egne og andres følelser. Automatisering: Øvelse – og succes – gør mester. Giver barnet en tro på at kunne noget selv. Behovsudsættelse: At kunne udsætte egne behov er nødvendigt for at lære og indgå i en social relation. Nysgerrighed: En forudsætning for at barnet bliver i stand til at fordybe sig i ukendte emner. Vedholdenhed: At kunne fastholde koncentrationen og lukke indre og ydre påvirkninger ude. Selvregulering/-disciplin: At vænne barnet til at holde sig inden for givne rammer og regler. Gode omgangsformer: Fornuftig og ordentlig kommunikation er grundlaget for læring og fællesskab.


Forskning viser, at de kompetencer, som børn lærer tidligt, har stor betydning for dem res­ ten af livet. Grundlaget for en uddannelse lægges altså helt fra barnets fødsel, hvor barnets grundlæggende behov skal dækkes, og forudsætningerne for læring skal stimuleres. I Hedensted Kommune er vi derfor gået all in på at sikre, at alle børn og unge i alderen 0-18 år er klar til ud­ dannelse eller job, når de forlader en af kommunens 21 folkeskoler.

Vi står på tæer for, at vores børn og unge får udnyttet deres potentialer fuldt ud og har styrket de kompe­ tencer, der skal sikre dem succes i voksenlivet, både når det gælder læring og trivsel. Den røde tråd i den ambitiøse målsætning er ”Klar til Læring”, der bygger på udviklingen af syv kompetencer, som alle er vigtige for at opnå læring.

goger til lærere og skoleledere ar­ bejder sammen mod det samme mål. Det betyder også, at forældrene får den nødvendige inspiration, så de i samværet med deres børn kan være bevidste om børnenes læring – og understøtte den. Du kan læse mere på klartillaering.dk

Klar til Læring” betyder, at alle der har med kommunens børn at gøre fra sundhedsplejersker og pæda­

HEDENSTEDERNE | 13


87% flere folkeskoler end i resten af landet Som en af de ganske få kommuner i hele landet har vi ikke lukket en eneste skole siden kommunalreformen i 2007. Fak­ tisk har vi åbnet en ny! Det giver os alt i alt 21 folkeskoler fordelt i kommunen: Barrit skole. Daugård skole. Glud skole. Hedensted skole. Hornsyld skole. Juelsminde skole (billedet). Korning skole. Lindved skole. Løsning skole. Rask Mølle skole. Rårup skole. Skolen i Midten. Stenderup skole. Stjernevejskolen. Stouby skole. Tørring skole. Uldum skole. Ølholm skole. Ølsted skole. Øster Snede skole. Aale-Hjortsvang skole.

14 | HEDENSTEDERNE


HEDENSTEDERNE | 15


16 | HEDENSTEDERNE


Bliv nabo til de fedeste spor i Bjerre skov Bjerre Skov byder på både smuk natur og udfordrende oplevel­ ser for mountain­ bikere, trailløbere, vandre­re, ornitologer, botanikere, kunst­malere m.fl. og er blot et af mange rekreative områder, som står til rådighed for alle, der vil have sved på panden og elsker naturen. Rundt om i kommunen finder du kilometervis af løbestier, ”hjertestier”, mountainbike­ ruter, tre svømmehaller, to golfbaner og verdens største parkourbane. Se mountainbikeruterne på www.bjerremtbspor.dk

HEDENSTEDERNE | 17


Fremtidens luksus Tid, enkelthed, nĂŚrhed

18 | HEDENSTEDERNE


 Susan og Jesper med børn, Rask Mølle

Unge børnefamilier vælger i stadig højere grad de større byer fra til fordel for et mere enkelt liv tæt på natur, og hvor man kommer hinanden ved. De fleste vil sikkert, når de hører or­ det luksus, tænke stort og lækkert hus, dyre biler, eksklusive smykker, designermøbler og mange og lange ferierejser eller ophold i egen haci­ enda i Sydeuropa. Vores opfattelse af luksus er langt hen ad vejen knyt­ tet til materielle goder. Men noget er ved at ske. De seneste års øgede fokus på klima, miljø, overforbrug og ressourceknaphed er ved at sætte en helt ny dagsorden for hele kloden. På forkant af hele klimadebatten forudså en af Tysklands førende samfundsdebattører, Hans Mag­ nus Enzensberger, allerede tilbage i midten af 1990’erne den udvikling. I essayet ”Efter overfloden” for­ udsiger han, at vores opfattelse af luksus i fremtiden vil ændre sig radikalt. Vores begær efter at eje en overflod af materielle ting vil blive afløst af længslen efter nye luksusgoder som tid, ro, enkelthed, nærhed, miljø og sikkerhed. Luksus vil ifølge Enzensberger være at beskæftige sig med net­ op det, man vil, når man ønsker det. ”I øjeblikket ønsker de fleste stadig at få et større forbrug af ting og tjenester. Men der er også et voksende mindretal af folk, der føler, at deres liv er overfyldte. Der er et problem med overmættelse og fråds; en følelse af, at der er for

meget. Alle ved, at der er for mange biler, og går man i et stormagasin, er det overfyldt af folk, støj og ting,” uddybede han sine synspunkter i dagbladet Information. Flere vil ifølge Enzensberger stræ­ be efter at opnå en enkelthed i deres liv, og flere vil søge den uden for de større byer. De vil søge ud til landkommuner med masser af na­ tur og renere luft. En tendens som ifølge samfunds­forsker Jesper Bo Jensen kun vil blive styrket i de kommende år. ”Nu begynder vi at nærme os et tidspunkt, hvor man godt kan arbejde i storbyen og bo et andet sted. I dag er det ofte i orden at komme ind på arbejde to dage om ugen og arbejde hjemmefra resten af tiden. Hvis vi kigger 10-15 år frem vil det sandsynligvis være i orden kun at møde frem en til to gange om måneden, fordi der kommer andre former for kommu­ nikationssystemer,” udtalte han i oktober 2018 til Horsens Folkeblad. Og tilføjede: ”Udflytningen fra de større byer startede i 2014 og tager stadigvæk til. De unge børnefamilier er be­gyndt at fortælle om, hvor fedt det er at flytte ud og hvor glade de er for det. Det genere­ rer flere, som flytter ud.”

HEDENSTEDERNE | 19


Susan og Jesper Riel har med deres fire børn valgt at bo på landet i Rask Mølle, hvor de nyder roen, friheden, det stærke sammen­ hold og det aktive forenings­liv i nærmiljøet.

Det startede med, at Valdemar fik foræret nogle høns af sin oldefar. Af lommepengene sparede han sammen til at købe nogle flere, og i dag tæller Valdemars Æg hele 120 høns af racerne grønlæggere og rød amerikaner. De bliver fodret hver morgen, inden den 8-årige ”direktør” stiger på skolebussen med kurs mod Rask Mølle. ”Bestyrelsen” i hønsefarmen, hvor hønsene dagligt lægger omkring

20 | HEDENSTEDERNE


Tæt på by og alligevel for sig selv

100 æg, består af de 35-årige forældre, Susan og Jesper Riel, der for 12 år siden faldt pladask for det lille idylliske husmands­ sted med tilhørende fem hektar jord i nærheden af Rask Mølle. ”Vi har fået væsentligt mere for pengene, end vi ville få i Horsens eller Vejle, og så bor vi centralt. Tæt på store byer og motorvej og med den ro og frihed, der giver os mulig­hed for at gøre de ting, vi

gerne vil,” siger Susan Riel, der i ar­ mene sidder med sidste skud på familietræet, seks uger gamle Dag­ mar. Børneflok­ken tæller desuden 10- årige Benedikte og Sofia på 3 år. Jesper ”far-til-fire” Riel, der stam­ mer fra Aarhus, arbejder som for­ mand hos HedeDanmark i Kol­ ding, er uddannet landmand og har tidligere været selvstændig entreprenør. Lige nu er han i gang med at skærpe kompetencerne

med en merkonom-uddannelse i erhvervs­ økonomi. Når kontorud­ dannede Susan ikke er på barsel, arbejder hun i stordagplejen i byen Ølholm, hvor hun også er født og opvokset. ”Vi ville bo tæt på by og alligevel for os selv. Her kan børnene løbe frit rundt i den natur, der omgiver dem. Vi kiggede på hus i både Aarhus og ved Skanderborg, men jeg tror 

HEDENSTEDERNE | 21


ikke det kom bag på vores fami­ lie og venner, at vi endte med at købe det her sted. Og jeg har faktisk familie i Aarhus, som rigtig gerne vil herud, hvor man kan høre fugl­ ene kvidre, og hvor jeg på min af­ ten-gåtur ofte oplever både ræv og rådyr,” siger Jesper Riel. ”Ja og så er her virkelig mørkt, når det er mørkt. Især i starten stillede vi os ofte ud på græs­ plænen sent om aftenen og bare lagde nakken tilbage for at opleve stjernehavet over os,” tilføjer Susan. Ifølge hende bor der rigtig mange børnefamilier i og omkring Rask Mølle, så der er masser af legekammerater i nærheden, om end det kræver lidt mere ”arrangeren”, end hvis man boede i en by med legekammeraterne lige rundt om hjørnet. ”Vi blev meget positivt overras­ kede over, hvor engagerede og akti­ve folk er herude, og her er tingene lokalt forankrede. Ikke som i en storby, hvor børnene på for eksempel et fodboldhold kan bo i vidt forskellige dele af byen,” siger Jesper.

22 | HEDENSTEDERNE

Der er ifølge parret et stærkt sam­ menhold i lokalmiljøet og et aktivt foreningsliv, hvor de begge har ta­ get deres tørn som frivillige. Men med fire børn er frivilligheden for en stund sat på pause. ”Det er der heldigvis forståelse for, men børnene spiller fodbold og går til gymnastik og spejder, så der er nok at se til,” smiler Susan. Familien har lige anlagt en plantage med æble-, pære-, abrikos- og kirse­bærtræer, som de forventer sig meget af. ”Jorden herude er registreret som økologisk, og ligesom stadig flere danskere stiller vi høje krav til det, vi og vores børn spiser. Og heldig­ vis er kravene til danske fødevarer høje,” siger Susan. ”Man skal være indstillet på, at det kræver tid at bo på den her måde. Der er altid ting, der skal vedlige­ holdes eller renoveres. Men så er det jo heldigt, at jeg slapper af med det. Der er ikke noget mere afstressende end at sætte sig op på havetraktoren og bare nyde omgivel­serne,” supplerer Jesper.


HEDENSTEDERNE | 23


Med en stigning på 25% i salget af solgte villaer/rækkehuse fra april 2019 til april 2020 ligger Hedensted Kommune blandt de 5 kommuner i landet, der har oplevet størst stigning. Kilde: Boligsiden

24 | HEDENSTEDERNE


Få mere for pengene Et hus på 140 m2 er i gennemsnit 400.000 kr. billigere end i både Vejle og i Horsens Realiserede handelspriser (kr. pr m2) for parcelhuse på kommuneniveau, 1. kvartal 2020: Kilde: Realkreditrådet

kr.

kr.

H E D E N ST

ED

kr.

140 m hus 00 kr. 1.260.0 2

kr.kr. kr.kr.

kr. kr.

kr.

+ 33% 00 kr. 1.680.0

+ 33% 00 kr. 1.650.0

HORSENS

VEJLE

AARHUS

+ 158% 00 kr. 3.200.0

I Hedensted får du råd til den helt rigtige bolig – den med have og bil nr. 2

Skal du bygge nyt, kommer du langt for pengene i Hedenstederne. Du sparer fx 215.000 kr. på en byggegrund i Hedensted Kommune frem for Vejle Kommune*.

kr.

H E D E N ST

ED

d Byggegrun 8 5 kr. 468.2

kr.

kr.

HORSENS

+ 50% 0 . kr 703.40

kr.

VEJLE

+ 56% 4 . r k 731.54

kr. kr.

kr.

kr.

AARHUS

+ 264% 15 . kr 1.705.6

*Gennemsnit af udbudspriser på helårs byggegrunde på Boligsiden i maj 2020.

Se mere på byggegrunde.hedensted.dk HEDENSTEDERNE | 25

k


Bliv nabo til den betagende natur ved Uldum Kær Uldum Kær er et stykke enestående natur og et af de mest besøgte mose- og kær­ arealer ved Gudenåen. Tørvegravning under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-, fiske- og fugleliv, og ca. 1050 ha. af kæret er af EU udpeget til Natura 2000-område. På hedensted.dk/ture kan du finde en guide til vandre- og cykelruter i kommu­ nens mange rekreative områder og til de 70 km. kyst, der giver rig mulighed for at sejle, fiske, surfe og bade.

26 | HEDENSTEDERNE


HEDENSTEDERNE | 27


Fra borgerdrevne ”green-teams” til klimabevidste virksomheder

Her bidrager alle med grønne initiativer

Daka – et mønstereksempel på cirkulær økonomi Småkager, sol og minkfoder giver varmen i Hedensted

I mange år var bilister på E45 ikke i tvivl om, hvornår de var nået til Hedensted. Der er blevet rynket meget på næsen af Daka – men det er heldigvis fortid.

At mindske brugen af fossile brændstoffer er et budskab, der tit høres i klima-debatterne. Det hand­ ler i stedet om at tænke alternativt og klimavenligt. Det gør man hos Hedensted Fjernvarme Amba. Overskudsvarme fra lokale virksomheder ryger via fjernevarme­anlægget ud i de huse, lejligheder mv., der er tilknyt­tet det lokale anlæg. Til glæde for både miljøet og medlemmernes varmeregning. I 2014 var Jacobsens Bakery Ltd. de første til at leve­re overskudsvarme, som kom fra småkageo­ vnene. Siden har SuperBrugsen, R2Agro A/S samt Glud & Marstrand A/S sluttet sig til. Næste år følger Air Liquide A/S, hvis overskudsvarme alene svarer til 1000 husstandes årlige forbrug. I kombination med et kæmpe solvarmeanlæg fra 2016 forventer Heden­ sted Fjernvarme at være 95 procent CO2-neutrale i 2020.

Daka ecoMotion A/S er den første og største virk­ somhed i Danmark, der arbejder cirkulært med af­ fald og er samtidig den første af sin slags i Europa. Hos Daka er man drevet af ambitionen om at bidrage til både miljøvenlig, sikker håndtering og genanven­ delse af naturens organiske ressourcer. Her bliver animalsk fedt, som udvindes af restprodukter fra slagterier og landbrug ved hjælp af højteknologise processer omdannet til biogas og biodiesel. Og når den efterfølgende bliver blandet op med almindelig fossil diesel, er biodieselen med til at mindske udled­ ningen af CO2. Det er nok kun de færreste danskere, der er klar over, at de, når de tanker diesel, kører på andengenera­ tions-biodiesel fra Daka. I dag er vi stolte over at huse en virksomhed med en for samfundet så bæredygtig og nyttig produktion.

28 | HEDENSTEDERNE


Den er fin med Compas(set) Med iværksætter-miljøet Compas på Danmarksvej i Hedensted har Hedensted Kommune i 2018 skabt et ambitiøst bidrag til realisering af FN’s 17 Verdensmål, der handler om at skabe en bæredygtig fremtid for vores planet.

Hos Palsgaard A/S går CO2-regnskabet i nul Biogas, vandkraft, solceller og halmfyring. Hos emulgatorproducenten Palsgaard A/S i Juelsminde har man taget hele klima-paletten i brug og har to år tidligere end forventet opnået status som CO2-neutral virksomhed.

Ambitionen med Compas er at skabe et fyrtårn for cirkulær økonomi, som skal tiltrække iværksættere, der vil gøre produktion og vækst bæredygtig. Antallet af virksomheder vil løbende blive udviklet i samarbej­ de med blandt andre VIA University College i Hor­ sens. Ønsket er at tiltrække kloge hænder og hoved­ er til kommunen. I 2020 forventes der at være 10-12 iværksættere tilknyttet Compas. Ansøgere screenes på baggrund af tre kriterier: 1. Kan virksomheden få styrket sin forretning ved at være i Compas. 2. Kan virksomheden bidrage til, at andre virksom­ heder i Compas styrkes. 3.  Kan virksomheden bidrage til, at Compas og Hedensted Kommune styrkes og bidrage til at hol­ de fører­positionen inden for cirkulær økonomi.

En investering i kroner og tid, som er givet godt ud på den lange bane. Stadig flere af virksomhedens kunder efterspørger en CO2-neutral produktion, og også i forhold til rekruttering af nye medarbejdere spil­ler det en stor rolle, at virksomheden har en bæredygtig klima-profil. I en intern undersøgelse blandt medar­ bejderne kom CO2-neutrali­teten ind på en 3. plads over de vigtigste grunde til, at de har valgt en ansæt­ telse hos virksomheden. Palsgaard A/S i Juelsminde har to år tidligere end forventet opnået status som CO2-neutral virksomhed.

HEDENSTEDERNE | 29


En gren der stikker ud på cykelstien, en tom coladåse eller en halvfyldt plasticpose. Intet slipper forbi de flittige indsamlere, der mødes 6-8 gange om året i et par timer. Indsamlerne er frivillige, der går en tur i deres lokalområde og samler affald. Og skulle der være noget som trænger til vedligeholdelse, fx huller i veje og fortov, ødelagte bænke eller affaldsstati­­ ver, så giver de et praj til kommunens materiel­ gård, der tager over. Hoved­formålet er at holde sit lokalsamfund rent og pænt, men sammen­ holdet og den gode følelse af ”at gøre noget” fylder bestemt også meget. Det er måske derfor, at idéen om Green Teams, der oprindeligt op­ stod i Tørring, ret hurtigt har spredt sig til 8 andre lokalsamfund i Hedenstederne.

Grønne fingre holder byerne rene

30 | HEDENSTEDERNE


“Tryllevejen” holder børnene varme

Når regnen siler ned på vejen foran Børnehuset Lille Dalby, har de fleste af børnene hørt for­ ­ tællingen om, at vandet siver ned gennem vejen og på mystisk vis ender med at varme børnehaven op. Selv for voksne kan det være

svært at forstå teknikken bag, og børnene kalder da også vejen for ”Tryllevejen”. Helt trylleri er det dog ikke, for gennem den permeable asfalt siver regnen ned i en behold­ er. Der er lagt jordvarmeslanger ned i beholderen, og når slangerne bliv­

er opvarmet af regnvandet, sørger de for varme til børnehaven. Klima­ vejen er det første af sin art i Dan­ mark og bliver i en publi­kation fra Realdania og Sustainia fremhævet som et af de 100 bedste klimapro­ jekter i landets 98 kommuner.

Vejen adresserer to af tidens store klimaudfordringer i én og samme løsning, nemlig håndtering af den stigende mængde regnvand og produktion af bæredygtig varme. Dette sker hhv. gennem permeabel asfalt og jordvarme­slanger under vejen.

HEDENSTEDERNE | 31


Altid legekammerater og plads til at lære at cykle I Hedenstedernes 31 lokalområder er der ro og plads til at både store og små kan boltre sig. Om det er i en af de mange foreninger, skoler eller på foldboldba­ nen (hvor vi har tæt på dobbelt så mange baner pr. indbygger som landsgennem­ snittet) er op til dig selv. Men en gang cykelræs med søskende og venner fra vejen er jo altid et hit.

32 | HEDENSTEDERNE


HEDENSTEDERNE | 33


Fællesskab er nøglen til et langt og godt liv

Det vi gør for og med hinanden er vigtigere end frisk luft, sund kost og motion. Vi ved det kun alt for godt. Motion og sund kost - så skulle billetten til et langt liv være sikret. Forskere i indog udland har entydigt peget på, at personer, der dyr­ ker motion, lever længere. Men i de senere år er billedet blevet nuanceret. Det er, viser det sig nu, ikke lige meget, hvilken motion du dyrker. Det afgørende er, at du gør det sammen med andre. Social sport som fodbold, tennis eller bad­ minton kan tilføje næsten 10 år ekstra til dit liv. Og til

34 | HEDENSTEDERNE

trøst for de, der måske ikke lige er til sinds at hoppe i fodboldstøvler eller svinge ketsjeren, så er der godt nyt at hente i den nyeste forskning. Den viser, at tætte relationer, fællesskabet – ja, social integration i det hele taget - faktisk overtrumfer frisk luft og motion, når det handler om at sikre sig et langt og godt liv. Tilbage i istiden var vores forfædre klar over, at det at være en del af et fællesskab var eneste måde at over­ leve på. Sammen kunne man nedlægge bytte og sikre slægtens overlevelse. Også i dag er vi i høj grad af­ hængige af hinanden. Forskere har i dag påvist, at det at være en del af noget større er en livsbetingelse, der sikrer vores mentale sundhed og det, der gør, at vores liv giver mening. Men inden du nu slår dig til tåls med dine


Sverrigsvej i Juelsminde: Fællesspisning med naboerne

mange - men måske også lidt overfladiske - Facebook­ venner og -grupper, så er forskerne parat med en løftet pegefinger. De fællesskaber, du indgår i, skal nemlig rumme mulighed for, at du ikke blot kan spejle dig i dem men også nok så vigtigt have en følelsesmæssig tilknytning til dem, for at det lange og gode liv er sikret. Relationer og fællesskaber kræver, at man inves­ terer sig selv og også tid i dem.

som helhed er trukket hårdt op. Ikke uden grund har der gennem de senere år været støt stigende fokus på, at det vi gør for og med hinanden er den mest effektive livsforlænger.

I en undersøgelse foretaget af Spar Nord svarer syv ud af ti danskere, at vi er blevet mere individualistiske og tænker mest på os selv. Mobiltelefonen og de sociale medier opfattes af de fleste som en overfladisk sam­ værsform. Et flertal peger derfor på lokale initiativer som meget vigtige og på, at det nære fælles­skab sikrer mening og tryghed i en tid, hvor fronterne i samfundet

HEDENSTEDERNE | 35


3 sikre point på fællesskabskontoen En sejr blev det ikke til for old boys-holdet i As mod lokalrivalerne fra Hedensted, men spillerne nyder det stærke venskab og et sammenhold, der ræk­ ker ud over kridtstregerne. Der er blæst til lokalopgør på As Stadion. Efter to nederlag i træk skal old boys-holdet i As denne onsdag aften på hjemmebane sætte tre sikre point ind på kon­ toen, når lokalrivalerne fra Heden­ sted kommer på besøg. Mens august-solen langsomt sæn­ ker sig over Juelsmindehalvøen, går det da også kun én vej for As-­

36 | HEDENSTEDERNE

mandskabet - fremad. Som meje­ tærskeren på marken, der støder op til stadion, tromler hjemmehol­ det hen over gæsterne, og kan gå til pause med en sikker 3-0-føring. Taktikken, der minutiøst blev lagt før kampen, er fulgt til punkt og prikke. ”Det her kan ikke gå galt”, som holdets skadede topscorer konstaterer fra sidelinjen.

Det kan det så, skal det hurtigt vise sig. På ti gyldne Hedensted-minut­ ter i 2. halvleg må As-målmand og anfører Michael Meiniche frustreret hente bolden ud af netmaskerne tre gange. Skuffelsen er derfor til at tage og føle på, da 3.-halvlegs-øllen skylles ned i omklædningsrummet. ”Jeg hader at tabe, og det uanset om det er i fodbold, eller jeg skal samle et skab fra Ikea. Pyt-mentali­ teten er bare ikke mig”, lyder det fra den 33-årige anfører. Knap så skuffede er holdkammer­ aterne, 39-årige Miki Jensen fra Hornsyld og 31-årige Jan Marshall fra Juelsminde. Fællesskabet på


og uden for banen vægter for dem begge tungere end resultatet af kampen, bedyrer de. ”Men man får jo hele pakken, fællesskabet, hyggen og fodbolden,” siger Jan Marshall, der både har været træner for ung­ domshold og seniorer siden han var 17 år. Miki Jensen har delt sit talent i to og spiller Old Boys-bold i As og se­ niorbold i Hornsyld. Han har i flere år været formand for ungdoms­ fodboldafdelingen i Hornsyld og har haft gavn af den træner­ uddannelse, som han i sin tid fik på den nærtliggende Hellebjerg Efter­skole. Han, der i år blev kåret til Årets Hornsyld-borger, har be­ styrelsesposter i grundejerforenin­ gen, byfesten og idrætsforeningen, mens hustruen sidder i skolebesty­ relsen. ”Når man bor i et lille lokalsamfund, er det svært ikke at blive involveret. Og jeg synes jo også, at hvis man

har ressourcerne og tiden, så bør man bidrage og give noget igen til sit lokalsamfund, så de gode ting, vi har skabt i fælles­skab, kan vi­ dereføres, siger han og tilføjer: ”De fleste af byerne her i kommu­ nen har en størrelse, hvor man er på fornavn med de fleste. Michael Meiniche har efterhånden fået skyllet skuffelsen ned. Han boede nogle år i Frederikshavn og er i dag bosat i Horsens. Men han er ikke i tvivl om, hvor han finder fæl­ lesskabet. ”Jeg glemmer aldrig den varme og positive modtagelse jeg fik her i fodboldklubben i As, da jeg som 16-årig stoppede med at spille i Juelsminde. Sammenholdet i klub­ ben er helt utroligt godt og er årsa­ gen til, at klubben overlever i en tid, hvor flere klubber i området enten lukker eller fusionerer. ”Jeg var i hvert fald aldrig i tvivl om, at jeg skulle tilbage hertil.

Jeg er ikke specielt socialt anlagt, men klubben her i As er et stort frirum for mig“, siger Michael Meiniche. Øllet er drukket, humøret genvun­ det og ”verdenssituationen” i As og omegn ved at være vendt op til flere gange, så 3. halvleg er på nippet til at blive fløjtet af. På vej ud af døren falder snakken på vig­ tigheden af, at man rundt omkring i klubberne holder fast i 3. halvleg og ikke bare forsvinder hver til sit som dug for solen, så snart det sidste dommerfløjt har lydt. ”Faktisk har vi i Hornsyld indført bødestraf, hvis man tager hjem for tidligt for netop at understrege vigtigheden af fællesskabet, smiler Miki Jensen. Ganske vist kastede lokalopgøret mod Hedensted kun et enkelt point af sig til tabellen, men til gengæld blev der igen sat 3 sikre point ind på fællesskabskontoen i As.

Old boys-holdet i As

HEDENSTEDERNE | 37


Over 200 foreninger i Hedenstederne Om du er til sport, kreative sysler eller noget helt tredje, finder du helt sikkert en forening, der vil byde dig velkommen. Her finder du fællesskaber og glæde over fælles interesser, som håndbold­ pigerne i Juelsmindehallen. Masser af frivillige lægger stor energi i kommunens foreninger. Mange foreninger giver gratis prøvetimer. Find din forening på conventus.dk/hedensted

38 | HEDENSTEDERNE


HEDENSTEDERNE | 39


Vidste du, at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor der oftest skiftes job?

I gennemsnit er danskerne på samme arbejdsplads i 7,5 år. For nordmænd og svenskere er tallet 9 år, mens tyskerne holder ud i 11 år. I Sydeuropa er loyaliteten over for arbejdspladsen endnu større. Grækerne og portugiserne bliv­ er i henholdsvis 13 år og 12,5 år på samme arbejdsplads. Men hvorfor søger man egentlig nyt job, hvis man allerede er i arbejde? Ifølge Danmarks Statistik gav 6 pct. af lønmodtagerne i fjerde kvartal 2018 udtryk for, at de havde søgt nyt job inden for de sidste fire uger. Det svarer til 165.000 lønmodtag­ ere. De fleste – nærmere beteg­ net 30 pct. – søgte, fordi de ønsker bedre arbejds­forhold. 14 pct. søgte, fordi de ønsker flere arbejds­timer, mens 11 pct. søgte andet arbejde, fordi nuværende job var midler­ tidigt.

40 | HEDENSTEDERNE

Eksperterne har forskellige bud på, hvorfor danskerne skifter job oftere end deres europæiske naboer. I en artikel på dr.dk forklarer Thom­ as Bredgaard, der er professor fra Center for Arbejdsmarkedsforsk­ ning ved Aalborg Universitet, at vi i Danmark har et meget fleksibelt ar­ bejdsmarked, hvor det er let både at hyre og fyre. I et samfundsøkonomisk per­ spek­ tiv er det godt, fordi det gør det nemmere for virksomhederne at tilpasse og udskifte arbejds­kraf­ten efter behov. Selv­om der er om­kostninger og tab af viden, så overstiger fordelene generelt ulem­perne. I samme ar­ tikel fortæller Marianne Levinsen, forskningschef ved Center for Frem­tidsforskning, at det særligt er de yngre, der hopper fra det ene job til det andet.

Det handler både om at søge nye udfordringer, men også om, at ar­ bejdsgiverne i visse brancher, fx medie- og bureaubranchen kun til­ byder midlertidige job. Generelt mener Marianne Levin­ sen, at vi som arbejds­tagere bliver mindre og mindre loyale. Især de yngre er mest optaget af, hvordan de kan få deres eget liv til at hænge sammen. På de næste sider kan du læse om Lise Holst Jacobsen, der bor i en af de 31 Hedensteder, nemlig Stouby. Herfra har hun i en årrække pend­ let til forskellige jobs i Hor­sens og Vejle samtidig med, at hun og fami­ lien oplever fordelene ved at bo i et mindre lokalsamfund.


Karriere på landet Fire børn og bopæl ”på landet” kombine­ret med jobs som henholdsvis projekt­leder i Vejle og byggeleder rundt omkring i Danmark kan lyde som en opskriften på en temmelig presset hverdag. Men sådan oplever familien Holst Jacobsen fra Stouby det bestemt ikke.  

HEDENSTEDERNE | 41


 Karriere på landet

Med nem adgang til motor- og hoved­veje, lokal skole og børne­ have samt velfungerende skole­ busser fungerer hverdagens logis­ tik uden de store sværdslag. Lise Holst Jacobsen mødte sin mand Nis, da de begge uddan­ne­de sig til bygningskonstruktører i Hor­­sens. Da de efter studie­tiden be­ sluttede sig for at flytte ud af byen, valgte de Juelsminde-halvøen på grund af naturen og vandet. Køre­ ture i området førte dem forbi

42 | HEDENSTEDERNE

Stouby, hvor der viste sig at være en række storparceller til salg.

der er opvokset i Horsens, mens manden Nis er fra Sønderjylland.

”Egentligt ledte vi efter et mindre husmandssted, som vi kunne sætte i stand. Men med en fanta­ stisk storparcel, der på davæ­ rende tidspunkt kun kostede 330.000 kr. – og med smuk natur til den ene side og en hyggelig landsby med både skole og købmand til den anden side - besluttede vi os for at bygge nyt”, fortæller Lise Holst Jacobsen,

Siden 2005, hvor huset stod færdigt, har Lise arbejdet ved et arkitektfirma i Vejle, en tegnestue i Horsens og er nu tilbage i Vejle, hvor hun arbejder som projekt­leder for kommunale bygninger i Vej­le Kom­ mune. Begge byer kan nås på cirka ½ time, også selvom Lise vælger at køre på samme tid som mange andre, nemlig omkring kl. 7.45 efter fælles morgenmad med børnene.


Stouby: Tid til nærvær

Herning

Silkeborg

Aarhus

48 min.

41 min.

48 min.

Brande

Horsens

33 min.

14 min.

Billund 39 min.

Esbjerg

1 time 6 min.

Vejle Fredericia

14 min.

31 min.

Kolding 31 min.

Haderslev 49 min.

”Så længe børnene bor hjemme, så passer det mig godt med en transporttid på omkring ½ time. Og med Horsens og Vejle inden for den afstand er jobmulighederne ganske udmærkede. Om en årrække kan jeg så udvide min køretid og dermed horisont til fx Brande, Kolding, Fredericia og Århus.”, fortæller Lise, som der­med ser positivt på nye jobmu­ ligheder, hvis kun skulle få lyst til det.

De knap 15 minutters kørsel til E45 og Midtjyske motorvej er også en stor fordel for Nis, der gennem foreløbig 19 år som byggeleder har arbejdet på byggepladser i det meste af landet. ”Vi er rigtig glade for at bo i Stou­ by. Vi bruger naturen og den nærliggende strand til både mo­ tion og familiehygge. Vi går ture, løber, kører mountainbike eller fanger fisk fra en lille jolle, som vi spænder på en trailer bag bilen.”

Odense 59 min.

Lise kan ikke sige sig 100% fri for at savne butiks- og kulturlivet i byen. Men trygheden og fællesskabet i Stouby samt nærheden til naturen opvejer det klart. Og med kun en lille halv time til biograf, caféer og butikker i Horsens og Vejle går det sagtens. ”Og så har vi jo en købmand i Stou­ by og kun et kvarters tid til Heden­ sted, som har en del butikker, apo­ tek, matas osv.”

HEDENSTEDERNE | 43


Et sted mellem Horsens og Vejle...

3.33 #2 Skumfiduser på en tirsdag Carsten bliver uventet budt på ristede skumfiduser af en far i Hedenstederne, der har fået råd til at gå ned i arbejdstid og op i livskvalitet. Men hvor kom de unger lige fra? 44 | HEDENSTEDERNE

3.33 #3 Et hjerte “to go” Den trængende Carsten bliver budt på cafe latte af Anne-Mette og forbløffes over det lækre hus, fællesskabet og ikke mindst en imponerende espressomaskine...

3.33 #4 - Hedenstederne - det er ÆG så dårligt Det er ÆG så dårligt at bo på landet. Eller hva’? Tjek dine fordomme sammen med den selvudnævnte brandingekspert – og bybo – Carsten Brand Andersen.


YouTube

Facebook

Er du en af de flere hundrede tusinder Facebook- og Youtube brugere, der er blevet præsenteret for den selv­udnævnte branding­ekspert Carsten Brand Andersen? I seks små film kan du følge Carsten - i skikkelse af skuespille­ren Anders Brink Madsen – på opgave i Heden­ stederne. Han skal markedsføre området som et godt sted at bo, men først skal han ”ud at møde borgerne”. Det fører ham rundt i nogle af de 31 lokal­områder, som Hedenstederne jo består af. Carsten er ret vild med caffe latte, hvilket i kombination med hans ret lille sel­skabs­ blære fører ham til mere eller mindre impulsive besøg i haver, på stranden og i et forsamlinghus, ishus, rådhus og privat hus! Han rister skumfiduser på en tirsdag sammen med en far og hans børn, dumper uforvarende ind til en brætspilsaften i Aale forsamlingshus, køber is (og kajak!) i Juelsminde og deltager i æggeløb hos en familie på landet ved Rask Mølle. Filmene kan ses på hedenstederne.dk og på youtube under titlen ”Et sted mellem Horsens og Vejle”.

3.33 #5 - Nordens La Santa - KA-JA-TAK! Kan man rent faktisk bo i ”Nordens La Santa”? Følg brandingeksperten Carsten, der efter et uheldigt møde med et stød­ hegn kører til Juelsminde efter is…

4.21 #6 - Lav på batteri - høj på kærlighed Brætspils café i et forsamlingshus? Den caffe latte-tørstige brandingekspert overvældes af gæstfrihed, matador og fællesskab.

#1 Ko ms Et ste d mell å, Carsten! em komm unens Horsens og brand Vejle s til at b ing tår yd Heden e Carsten v konsulent k elk lar st ningen ederne. Ca ommen til rsten p op til s is in hidt il stør ker stem­ste op gave...


Flyt din virksomhed til Hedenstederne 5. bedste erhvervskommune

Virksomhederne stortrives i Hedensted Kommune Otte år i træk er Hedensted Kommune blevet placeret i top-5 i Dansk Industris årlige måling af erhvervsven­ ligheden i landets kommuner. Og den seneste må­ling gør kommunen til den mest erhvervsvenlige i hele Østog Sydjylland. Kommunen kan samtidig bryste sig af at være landets bedste, når det kommer til at skaffe ledige borgere i

46 | HEDENSTEDERNE

arbejde og samtidig sikre virksomhederne den kvalifi­ cerede arbejdskraft, som de har så hårdt brug for. Konkurrencen kommunerne imellem om at have det bedste erhvervsklima er benhård. Og man skal derfor virkelig præstere på servicen over for og i dialogen med det lokale erhvervsliv for at placere sig i toppen år efter år. Vi er kommunen med det 5. bedste erhvervs-image i landet og både antallet af nystartede virksomheder og indbyggere er steget gennem de senere år.


Hvordan bidrager vi til din virksomhed? Ved at være en veldrevet og effektiv kommune som prio­riterer erhvervslivet og dermed din virksomhed højt, kan vi tilbyde din virksomhed en lang række øko­ nomiske fordele • Ingen dækningsafgift • Hurtig og gratis byggesagsbehandling • Lav grundskyldspromille på kun 18 i 2020 • Attraktive og billige erhvervsgrunde – bl.a. med facade mod E45. • Adgang til 1 mio. medarbejdere indenfor 1 times kørsel • Flere unge (28%) i Hedensted end i resten af landet påbegynder en erhvervsuddannelse.

Hvad betyder beliggenhed for din virksomhed? ”Hedensted Kommune har en god beliggenhed ”i første række” til global infrastruktur” President Lars Jensen, Eltronic A/S

“Det er flot gået, at Hedensted endnu engang placerer sig i top fem i Lokalt Erhvervsklimaundersøgelsen. Det vidner om den stærke indsats, som Hedensted Kommune lægger for dagen for at være en af landets bedste erhvervskommuner. Hedensted fortjener ros for det arbejde, kommunen gør for at sikre gode rammer for virksomhederne“ Johannes Saugbjerg, formand for DI Horsens.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed… Vores centrale placering i Danmark medfører, at mange virksomheder vælger Hedensted Kommune, da de herfra har let adgang til både det nationale og internationale marked. • Hurtig og let adgang til E45 & Midtjyske motorvej • Hedensted Kommune er en del af det østjyske vækstbånd • International lufthavn indenfor 40 minutter • Flere havneanlæg indenfor 30 minutter

Hvad gør ”service” for din virksomhed? • Du har én kontaktperson, som er til rådighed 24/7 • Hurtig og smidig sagsbehandling, hvor dine behov er det centrale • Sikrer din virksomhed de bedste muligheder for vækst • Adgang til specialist viden • Hedensted Erhverv arrangerer inspirerende foredrag og sikrer opdateret viden og sparring • Proaktivitet sikrer din virksomhed langsigtet behovsafdækning • Adgang til et dynamisk erhvervsnetværk • Krydsservice giver hurtig sagsbehandling

Herning

Silkeborg

Aarhus

48 min.

41 min.

48 min.

Brande

Horsens

33 min.

14 min.

Billund 39 min.

Esbjerg

1 time 6 min.

Vejle Fredericia

14 min.

31 min.

Kolding 31 min.

Haderslev 49 min.

Odense 59 min.

HEDENSTEDERNE | 47


Et lokalt innovations-mekka

Rugekassen Iværksætteri har stort fokus i Hedensted Kommune. Derfor har vi i kommunens innovations-miljø, Innovation House Nord på Spet­ trupvej, etab­leret Rugekassen.

må­de kan skabe en synergi, der gør Rugekassen til et innovationsmek­ka.

Her kan iværksættere alle ugens dage for en billig penge råde over møde- og kontorlokaler, trådløst netværk, skærme, køkken og fro­ kost­stue.

I regi af Hedensted Erhverv tilbyder og udvikler vi løbende målrettede kurser, hvor både iværksættere og potentielle iværksættere bliver ud­ styret med de redskaber, der gør dem i stand til at realisere deres ide eller forretningsplan.

Ideen med Rugekassen er at bringe mange kreative hjerner sammen under samme tag og forskellige kompetencer i spil, så vi på den

Desuden er vi på vej med en iværksættercafé, som kan danne ramme om infomøder og temaarrangementer for iværksættere.

48 | HEDENSTEDERNE


Klar på en teknisk uddannelse? – i Hedensted? Siden 2008 har man kunne ud­ danne sig til ’Automationstek­ nolog’ i Hedensted. Men hvad gem­ mer der sig egentlig bag det måske ikke særlig mundrette navn? Jo – uddannelsen handler om at analysere tekniske proces­ ser og gøre dem automatiske ved hjælp af programmer, maskiner og robotteknologi. Efter endt uddan­ nelse ligger de potentielle jobs i fx ingeniør- og IT-virksomheder, hvor titlen kan blive alt fra projektleder og udviklingsingeniør til PLC-pro­ grammør. Uddannelsen er oprettet i regi af Erhvervsakademi Dania i Ran­ders. Det særlige ved at tage uddannels­ en i Hedensted frem for andre byer er, at man under hele uddannelsen er tilknyttet en virksomhed i loka­ lområdet.

Når det er lykkedes at få skruet uddannelsen sammen på den måde, skyldes det et tæt samar­ bejde med en række lokale er­ hvervsvirksomheder, som har til­kendegivet, at der vil være prak­ tikplads til alle studerende. På den måde har vi skabt en helt særlig Hedensted-model. Uddannelsen ligger fysisk sammen med det, vi kalder Rugekas­sen. Her arbejder lokale iværksættere side om side, så der er god inspiration og energi at hente i uddannelses­ miljøet. Det er visionen, at automations­ teknolog-uddannelsen kan blive løftestang for et egentligt uddan­ nelsescampus i Hedensted, - altså en samling af flere uddannelser efter samme model.

HEDENSTEDERNE | 49


Er dit ”barn” klar til gymnasiet? I Hedensted Kommune finder I hele to gymnasier: Tørring Gymnasium og Vejlefjordskolens Gymnasium.

Sandsynligheden for, at man gennemfører en ungdomsuddannelse, er størst, når man trives socialt. Tørring Gymnasium har både et godt socialt og fagligt miljø. Eleverne fremhæver netop det sociale miljø, når de bliver spurgt, hvad der kendetegner Tørring Gymnasium, og dette bekræftes hvert år i elevtrivselsundersøgelsen.

Med fællesskabet kommer fag­ ligheden, og gymnasiet sætter en ære i at kunne tilbyde en høj faglighed og et godt undervisningsog arbejdsmiljø for både elever og ansatte. Målt på løfteevne, ligger Tørring Gymnasium på en flot 15. plads ud af 131 almene gymnasier (målt på elevernes af­ gangskarakterer). I 2017 lå gymna­ siet desuden i top 3 i Syd- og Sønderjylland målt på karakter­ niveau. Udover den daglige undervisning har gymnasiet en række initiativer, der støtter elevernes interesser og talenter – eksempelvis talent­ udvikling i dansk, MusikTalent

50 | HEDENSTEDERNE


Tørring (samarbejde med Musik­ skolen i Hedensted) og samarbej­ de med Insero i naturvidenskab. Fra 2020 vil Tørring Gymnasium samarbejde med Learnmark Hor­­sens om en ny EUX-uddannelse inden for bygge- og anlægs­ branchen. EUX kombinerer en erhvervsuddan­nelse med en gym­ nasial eksamen. Vejlefjordskolens gymnasium er et privat gymnasium og et såkaldt kostgymnasium – dvs. man kan bo på skolen i de 3 år, man er gym­­ nasieelev. En stor del af gymnasie­ eleverne benytter sig af denne mulighed.

I fritiden kan man som kostelev dyrke en masse fritidsaktiviteter, som findes på skolen, eksempelvis sport, natur, heste og musik. Vejlefjordskolens gymnasium er et af landets mindste gymnasier. Det giver en stor styrke i forholdet til den enkelte elev. Vejlefjord­skolen er i øvrigt en kombineret skole, der ud over gymnasium for både dag- og kostelever tilbyder efter­ skole, grundskole, børnehave og vuggestue. Skolens værdigrundlag bygger på kristne værdier og læg­ ger vægt på fællesskab, respekt for andre og rummelighed.

HEDENSTEDERNE | 51


Der findes et sted mellem Horsens og Vejle, hvor du får mere bolig for pengene • Tæt på alt – 6 større byer og 500.000 arbejdspladser • Fællesskab, nærvær og handlekraft • Det nære liv – masser af lokale skoler og institutioner • En af landets bedste erhvervskommuner (Dansk Industri) • Et af de bedste steder at bo udenfor hovedstadsområdet (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)

www.hedenstederne.dk

Profile for Hedensted Kommune

Der findes et sted mellem Horsens og Vejle... HEDENSTEDERNE  

Få mere bolig for pengene. Flyt til Hedenstederne.

Der findes et sted mellem Horsens og Vejle... HEDENSTEDERNE  

Få mere bolig for pengene. Flyt til Hedenstederne.