Page 1

www.hedemoelle.dk

HedemølleNyt Vinter 2009

Modning med mĂĽl og mening

side 1


Vinter2009

Skolehilsen

side 3

Andagt

side 10

HedemølleNyt

Overlevelsestur

side 12

HedemølleNyt udgives af

Sport

side 14

Musik

side 16

Terminsfest

side 17

Avisuge

side 18

Praktik

side 19

Brobygning

side 20

Obligatorisk opgave

side 21

Hedemølle Efterskole Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro Tlf.:

86 68 50 21

Fax:

86 68 51 22

E-mail:

hedemoelle@hedemoelle.dk

Hjemmeside: www.hedemoelle.dk Redaktion:

Vita Kristensen

Jens Dam (ansv.)

Fotos:

Skolens elever og lærere

Robotkonkurrence

side 22

Design:

Freehand.dk

Temadage

side 23

Layout:

Vita Kristensen

ISSN:

0109-5765

Cloud computing

side 24

Tryk:

Øko-Tryk, Skjern

Elevholdet 2009 – 10

side 26


Skolehilsen Vinteren nærmer sig

Vi glæder os meget over den opbakning vi får

Efter en lang og våd november har vi nu haft to

fra jer fra Færøerne.

decemberdage med klar frostluft. Det har været

Tak, at I viser os den tillid, at I sender jeres unge

med til at give lidt mere vinter- og julestemning.

helt her ned!

Der er blevet pyntet med guirlander ved hoveddøren og på flere værelser. I haven er juletræet

Kristen skole giver god mening

kommet op og i spisesalen er der ophængt

Det giver rigtig god mening at samle en flok

julehjerter mv. Jo, vi nærmer os vinteren og julen

unge i et skoleår, for at møde dem med under-

2009.

visning, opdragelse og forkyndelse. Vi vil gerne at den enkelte elev møder evangeliet om Jesus.

Mange positive elever

Vi vil gerne opdrage og undervise således, at

Vi kan se tilbage på den første halvdel af skole-

hver enkelt får et rigtig godt udgangspunkt for

året 09/10. Vi kan glæde os over 96 elever. Det

det videre liv. Vi lægger vægt på et godt fagligt

er en stor velsignelse.

niveau i hverdagen.

Vi kan glæde os over rigtig mange positive og glade elever fordelt i tre 8.-9. klasser og to 10.

Gåtur og bustur

klasser.

Vi har allerede haft mange gode oplevelser sam-

Vi har elever mange forskellige steder fra i

men med elevholdet. Efter den første skoleuge

landet – og endda helt fra Færøerne. Vi har i

i august havde vi skoleweekend med forskellige

årenes løb haft mange elever fra Færøerne, men

programpunkter.

aldrig tidligere så mange på et elevhold som i år.

Fredag var drengene ude for at overnatte i shel-

Grønt hold på Bornholm

side 3


ters i Hjermind skov, mens pigerne overnattede på en gård ved Bjerring. Det var rigtig godt med en bålaften med sang og hygge i de to grupper hver sit sted. Alle gik tilbage til skolen lørdag formiddag. Søndag eftermiddag kom alle elever på butur. Vi fik en hyggelig eftermiddag i Den Gamle By i Århus. Om aftenen var der velkomstmøde i missionshuset. Det er meget værdifuldt med et aktivt bagland, der lever med i skolelivet og beder for arbejdet og for eleverne. Isvafler til alle

kontaktgruppetur I slutningen af anden skoleuge var alle elever afsted i kontaktgrupper fra torsdag til fredag. En sådan tur med kontaktgruppelæreren er god til at ryste eleverne sammen.

Volley-turnering Efter at alle var kommet tilbage fredag middag, havde vi årets ”egns-turnering” i volley. Det er rigtig sjovt at se de forskellige ”landsdele” kæmpe mod hinanden. Der var et hold fra Nordjylland, flere fra Midtjylland, et fra Vestjyl-

En hyggelig tur i Den gamle By

side 4


S KO L E H I LS E N land, et fra Østjylland, et fra øerne og et fra Færøerne! Årets vinderhold blev forholdsvis lokalt nemlig holdet fra Viborg-Ålestrup! Pragtfuld O-tur til Bornholm I september var den store oplevelse at være på årets ”overlevelsestur”. For anden gang havde vi besluttet, at henlægge turen til Bornholm med DSB skolerejse. Det kræver ganske meget planlægning at få en fire dages tur med næsten 100 elever og 5 lærere til at gå op. Der skal laves mange aftaler, og samtidig vil vi helst holde det hemmeligt, hvor vi skal hen. Det er sjovest for eleverne, når de ikke kender stedet på forhånd. Vi tror, at det lykkedes i år. Der var i hvert fald mange spørgsmål op til turens start – men kun få svar. Vi fik en rigtig rigtig god tur. Inddelt i forskellige hold blev eleverne sendt af sted fra skolen. Lidt senere var de i Bjerringbro og skulle for 400 kr. købe ind i Netto, så holdet Orange hold

kunne klare sig til næste

mod Århus – og senere Kø-

morgen.

benhavn. Først var der bowling i DGI-byen, senere S-tog

Overraskelser på turen

til Køge for at tage natbåden

Overraskelsen og glæden var

til Rønne!

stor, da de skulle med toget

Det var en flok meget glade og forventningsfulde elever, der stod af færgen i Rønne i den flotteste morgenrøde. Herefter gik turen i nye hold mod Nordbornholm. En stor del af dagens aktiviteter, som vi havde et professionelt firma til at stå for, skulle foregå i området ved Hammershus. Her blev der rapelling ved Opalsøen (et nedlagt stenbrud) og ”deadsliding” samme

side 5


Klar til afgang

”Højt at flyve...”

sted. Det sidste var en ny

Plask

der var en færing på holdet!

aktivitet, hvor hver elev skulle

overnatningssted

Men alle fik mad og en sove-

med en svævebane ud over

Om aftenen samledes alle

plads og var næste dag klar

kanten i fuld fart ned mod

grupperne efterhånden ved

til at fortsætte syd på langs

vandet. Ved et givet signal

Egeløkkegård. Et fantastisk

østkysten.

skulle eleven give slip – for

dejligt sted med gode mulig-

så at lande med et plask i

heder for bål og bivuakbyg-

O-tur og kunst

vandet!

ning for natten. Aftensmaden

Desværre var vinden dagen ef-

Det var givetvis grænse-

bestod naturligvis af rigtige

ter drejet om i øst. Det betød,

overskridende for nogle, men

fisk. Der var en skrubbe pr.

at vi ikke kunne gennemføre

næsten alle gennemførte og

mand, som eleverne selv

en ellers meget spændende

flere spurgte straks om de

gjorde i stand før bålstegning.

post. Det var meningen, at

måtte prøve igen!

Flere grupper var glade for at

eleverne i våddragter skulle

Rødt hold

side 6


S KO L E H I LS E N lovsang. Det er altid godt at mødes og både have et sportsligt og åndeligt fællesskab! Udendørs fodbold Både drengeholdet og pigeholdet deltog i et kvalifikationsstævne til Østjyske Mesterskaber i fodbold. Begge hold fik gode kampe og kæmpede flot, men placeringen rakte ikke til direkte kvalifikation. Åbent Hus Sidste søndag i september er ”Efterskolernes Dag”. Her havde vi også i år et rigtig godt besøgt Åbent Hus. Ca. 300 gæster blev vist rundt Lise Marie, Jens Dam og Maria renser fisk

have svømmet ind i en grotte ved Helligdomsklipperne, men det måtte vi aflyse. I stedet for blev det til en hastigt planlagt

og så aktiviteter i mange forskellige valgfag og fik anledning til at snakke med elever og medarbejdere. Eleverne løste opgaven på en rigtig fin måde! Tak for det!

post med rundvisning ved Birthe Koefoed-Hansen på Bornholms kunstmuseum. Godt klaret! Senere skulle alle elever høre lidt om maleren Oluf Høst. Det foregik ved Bokul med en flot udsigt over Gudhjem. Her skulle grupperne også selv prøve at male! Så man må sige, at det lykkedes at få kunst indlagt i årets o-tur. Klatrevæg og afslutning Det sidste stop blev klatrevæggen i Nexø Skatercenter. En udfordring for alle elever, hvor Nils Skarsholm var klar til at give point for, hvor langt den enkelte kunne klatre. Ved aftensmaden på Bækkely var stemningen fantastisk. Det var dejligt, at alle havde gennemført og nu kunne nyde afslutningen! Tidligt næste morgen var der rengøring, oprydning og bus tilbage til Rønne – hvor det gik retur over Ystad og København. Tak for en fantastisk tur! Tak til Vita Kristensen og Morten Kjeldsen for rigtig god planlægning! Efterskolebesøg Midt i september havde vi besøg fra Djurslands Efterskole til sport, underholdning, andagt og

Pigerne spiller håndbold i hallen

Godt elevstævne Efter efterårsferien havde vi elevstævne. Det blev en god lørdag. Christian Mikkelsen holdt bibeltime om formiddagen og Benjamin Kousholt gav koncert og små vidnesbyrd om aftenen. Vi glæder os over at møde gamle elever og høre nyt fra dem. Især er det godt, at høre om den betydning deres efterskoleophold har haft. Selv 25-års-jubilarer kan huske meget fra deres efterskoletid og betydningen heraf. Det er meget opmuntrende! Vejledende brobygning Eleverne i 10. klasse har i oktober/november været af sted i to ugers såkaldt brobygning. Det

side 7


er uger, hvor de kan snuse til to ungdomsuddannelser. Det er meningen, at det skal ”bygge bro” til fremtiden. Der var naturligvis forskel på de erfaringer eleverne gjorde, men vi ved også, at nogle elever fik rigtig god hjælp til det senere valg. Spændende avisuge og praktik

Koret synger

Mens eleverne i 10. klasse havde brobygning havde 8.-9. klasserne ligesom sidste år først

Fin tilslutning til forældredag

”Avisuge” og dernæst ”Praktikuge”.

I november havde vi også forældredag. Det blev

To hold lavede en avis, som skulle indsendes

en rigtig god dag med samling om formiddagen

i en landsdækkende konkurrence. Et tredje hold

og samtaler om eftermiddagen. Ved samlingen

prøvede noget nyt og lavede en lokal TV-avis.

fik vi sang, musik, skolehilsen og glimt fra sko-

Til det havde vi rigtig god hjælp fra Rasmus Paul-

lelivet. Det var bl.a. rigtig dejligt at høre skolens

sen fra TV/MIDT-VEST. Den blev vist direkte om

tre bands spille hver sit nummer. Der var meget

fredagen kl. 12.00. Lidt af den blev senere vist

stor tilslutning til dagen, og vi vil gerne sige tak

ved forældredagen.

for det flotte fremmøde.

Det var en flot redigeret TV-avis med mange interessante indslag. Men ligesom i den almin-

Alvorligt brud på skolens regler

delige TV-avis havde ”journalisterne” oftest den

Desværre fik vi dagen efter en god forældredag

kristiske synsvinkel på sagerne.

en meget trist information: flere elever havde

Det blev en god og lærerig uge!

indtaget alkohol. Vi var rystede over oplysningen men samlede eleverne næste morgen og gav

Flot resultat i robot konkurrence

hver enkelt mulighed for selv at fortælle, hvad

Også i år deltog eleverne med valgfaget First

han/hun havde været med til. Efter opklaring

Lego Legaue i en konkurrence. Her går det bl.a

af forholdene sendte vi alle elever, der havde

ud på at være god til at programmere en robot.

smagt på alkohol hjem, og tre af eleverne har

I år kom holdet hjem med to pokaler og fik en

ikke lov til at komme tilbage til skolen.

meget flot samlet placering som nr. 2. Forældredag

side 8

Det har været en rigtig træls sag. Men vi er


S KO L E H I LS E N overbeviste om, at det er absolut nødvendigt med et helt klart alkoholforbud. Vi er meget kede af at sende elever hjem, men det ville være endnu værre, hvis det ikke fik konsekvenser, når skolens regler brydes. Derfor var det godt og nødvendigt, at sagen blev opklaret. Forberedelse til julen De sidste uger af første halvår er naturligvis præget af jul.

Anne Sofie og farmor med dekorationer fra bedste-vennedag

Køkkenet har serveret en flot

Vi siger tak til Marianne og

Derfor vil vi gerne slutte hilse-

julefrokost! Forude venter

byder velkommen til Bolette.

nen med Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16: ”For således

en juletur til Århus. Der er udskrevet en konkurrence om

Tak

elskede Gud verden, at han

det flottest pyntede værelse.

Tak for opbakning og forbøn

gav sin enbårne søn, for at

Vi har intern julefest torsdag

for skolearbejdet i 2009. Vi

enhver som tror på ham, ikke

aften, mens forældre kan kom-

håber, at I fortsat vil støtte

skal fortabes, men have evigt

me til spisning og afslutning i

skolens arbejde i det kom-

liv.”

Mammen Kirke fredag på årets

mende år.

Det er da en fantastisk kærlighed at gå ind i et nyt år med!

sidste skoledag. Julehilsen Personale

Juletid handler om, at Gud

I forbindelse med årsskiftet

sendte Jesus for at frelse.

sker der enkelte ændringer

Olga & Jens Dam Køkkenet serverer julefrokost

blandt skolens personale. Ditte Nygaard og Linda Schrøder går på barselorlov til januar. Nogle af deres timer læser de andre lærere, men vi glæder os også over, at vi har kunnet ansætte lærer Bolette Stålegaard Rasmussen fra Silkeborg. Vi ser også frem til, at Inge Ravnsbæk kommer tilbage til marts efter afsluttet barselsorlov. Endelig har Marianne Mouritsen fået ny ansættelse nærmere hjemmet og stopper derfor sin timeansættelse på skolen.

side 9


... Jesu fødsel skete, for at vi skulle få barnekår.

Barnekår side 10


A N DA G T Vi har et problem

Gud ville frelse

I Galaterbrevet 4,4-7 forklarer Paulus, hvorfor

Som Guds Søn var han ikke under loven, men

Kristus, der er Guds evige Søn, måtte blive

tværtimod over loven, for som Guds Søn, Her-

mennesket Jesus af kød og blod i jomfru Maria

ren, havde han selv givet loven. Alligevel blev

ved Helligånden. Det skete, for at vi skulle få

Kristus ”født under loven”. Han gik ind under

barnekår, skriver Paulus (Gal 4,5).

loven. Skønt han ikke selv syndede én eneste

”Få”, fordi vi mennesker ikke længere har det.

gang, fik han alligevel den strenge straf, som

Det handler ikke om at mangle en far eller mor,

loven kræver. Han blev ramt af lovens, af Guds

men om at være under Guds vrede og dødsdom. Vi undfanges og fødes alle som én uden barnekår hos Gud. Hvorfor? Fordi Adam og Eva syndede i Edens have. Lige siden er alle mennesker, der er født på naturlig vis, født som syndere. Vi er ”vredens børn”, skriver Paulus (Ef 2,3). Guds vrede ramte Adam og Eva, og de døde åndeligt, og siden hen døde de også legemligt. Sådan er vi af natur, fra fødslen af, alle under Guds vrede og dødsdom. Gud gav et løfte Men Gud Herren gik selv ud i Edens have og kaldte på Adam. Han konfronterede ham med

forbandelse (Gal 3,13), fordi han bar al verdens

hans og Evas synd (1 Mos 3,8ff) og afslørede

synd, alle menneskers synder, på Golgata.

den. Han forbarmede sig også over dem og

Det var den måde, Gud Fader, Søn og Helligånd

forkyndte for dem, at Eva engang skulle få et

havde besluttet at frelse os syndere fra døden

barn, Kristus, som skulle knuse slangens hoved.

og fra Guds vrede og Helvede. Gud ville give os

Men sejren over slangen, over Djævelen, ville

barnekår igen. Han ville frelse os ved dåben og

koste. Den ville bide Kristus i hælen. Han skulle

evangeliet.

dø af slangens gift. Derfor måtte han blive menneske. Det var et godt budskab, et evangelium,

Grund til fest

for han skulle gøre det for Adam og Eva og for

Derfor er der grund til at fejre julefest, for Jesu

enhver, der ligesom dem er født under Guds

fødsel skete, for at vi skulle få barnekår. For Jesu

vredesdom.

Kristi skyld skal vi ikke længere være under vrede

Men det varede længe, førend det skulle ske.

og dom, men have barnekår. Når vores synd er

”Tidens fylde” kom først flere tusind år senere.

tilgivet, har vi barnekår og evigt liv hos Gud.

Da skete det store under. Guds egen Søn blev

I Edens have gik Herren ud for at afsløre synden

undfanget ved Guds Helligånd og født af en

og forkynde evangeliet. Men lige siden har

kvinde, jomfru Maria. For at frelse os. Selv var

han kaldt andre til at forkynde evangeliet. Den

Kristus ikke en synder under Guds dødsdom,

bedste julefest er derfor at lytte og tro evange-

for han arvede ikke synden og skylden, så han

liet om, at Guds Søn blev født ”for at vi skulle få

ikke kunne andet end at synde. I modsætning

barnekår”.

til hver og en af os. Men han blev menneske af

Nu kan vi for Jesu Kristi skyld holde en velsignet

kød og blod, et menneske, der fødes ligesom

julefest!

os, så han kunne dø.

Georg S. Adamsen, Århus

side 11


O-tur til Bo Årets overlevelsestur var en stor overraskelse. Vi fik en tur helt til Bornholm, hvor der var planlagt en lang række aktiviteter. En O-tur giver rigtig mange gode oplevelser og udfordringer. Bagagetjek og første post Det var en tirsdag som alle andre. Vi startede med at samles i klasserne, som vi plejer. Men pludselig efter få beskeder blev vi sendt over i samlingssalen, og så var O-turen 2009 begyndt! Vi gik først til Bjerring Kirke. Vi var uvidende om vores endelige destination. Vores bagage blev tjekket af Carina ungarbejder og Lone. Så skulle vi videre til Bjerringbro og købe mad ind i Netto til næste morgen. Rejse med tog Vi blev sat i et tog, stadig uvidende. Da vi kom til Århus station, blev vi dirigeret ud. Vi kom videre i et nyt tog, som endte i København, og vi gik videre til DGI-byen, hvor vi bowlede! Det Alberte er kommet godt ned

Skønt vejr på solskinsøen

var sjovt – men vi var forvirrede. For hvor skulle vi hen? Vi skulle så med S-tog til Køge. Her skulle vi med en færge og vågnede op næste morgen i Rønne! På Bornholm I Rønne blev vi delt i nye hold og sendt af sted på små stier langs vestkysten op mod Hammershus og Opalsøen. Der var en post for hver ca. 3 km. Der var meget forskellige poster: en fortælling om Jon, ved ”Jons Kapel”, forskellige spørgsmål, rappelling i klipper, svævebane over Opalsøen og opgaver med et kompas. Trætte og slidte Meget trætte i benene og i ryggen af tunge tasker, gik vi det sidste stykke til gården, hvor vi skulle overnatte. Her lavede vi mad over bål, som bestod af fisk og kartofler med grønsager, og slog bivuakker op. Vi sov vist alle sammen rigtig godt den nat, lige indtil vi nådesløst blev vækket meget tidligt om morgenen!


O - TU R

ornholm og hen til Carina, der lavede tomatsuppe. Det var bare rigtig dejligt! Vi gik videre til Lone på en bakke over Gudhjem. Hun fortalte om ekspressionistisk kunst og så skulle vi selv male et billede af Gudhjem fra vores udkigspunkt. Vi skulle så vi-

Klar til ”Dead-slide”

dere ned til Kjeldsen, som gav chokolade, efter hvor mange sprællemænd, englehop og armbøjninger vi ville lave rundt på havnen i Gudhjem. Nichlas foran klipperne

I Skatercenter og på Vi gik og gik

strandtur

Vi gik og gik og gik igen, nu

Vi blev kørt videre til Nexø

mod Gudhjem. Vi skulle rigtig

kristne skatercenter. Vi gik det

have været ude at svømme

sidste stykke langs stranden

Tak for turen

i våddragter ved Helligdoms-

og så solen gå ned i vandet.

Næste morgen tog vi hjem

klipperne. Pga. blæsten blev

Vi endte ved Bækkely, hvor

med et bedre sammenhold,

det desværre aflyst. Vi kom i

O-turen 2009 officielt slut-

gode oplevelser og en ufor-

stedet ind på et museum om

tede. Vi kunne gå i bad og få

glemmelig tur. TAK for turen!

kunst, hvor Birthe guidede os

et varmt måltid mad. Alle fik

rundt. Derefter blev vi kørt et

udleveret deres mobiler og vi

stykke, og glade elever kom

sov i senge med madrasser!

derefter ud af Dams minibus

Stort!

Hjelmene på og klar til rappelling

Anders Jacobsen Sofie Bruun


Sport Mange af os dyrker rigtig meget sport, mens vi er på efterskole. Vi har gode muligheder bl.a. til badminton, fodbold, håndbold, basket og volleyball. Især er vi mange, der spiller volley og fodbold. Fodbold Vi var til fodboldstævne i Vivild den sidste lørdag i september. Vi var af sted med et drengeGodt med lidt varm kakao

hold og et pigehold. Begge hold spillede hver fire kampe.

arbejder og en elev bakkede

til inden ØM. Vi skal spille

Begge hold prøvede både at

også godt op omkring spil-

”play off” kampe mod to af

vinde og tabe. Pigerne tabte

lerne. De lavede varm kakao,

de hold, vi også spillede mod i

en, fik en uafgjort og vandt to

og det var en rigtig god kur

september. Hvis vi vinder over

kampe.

mod en tabt kamp.

begge hold, kommer vi videre til ØM.

Fantastisk opbakning

Vi har endnu en chance

Hele skolen var med og

På trods af den tidlige væk-

Volley for de mange

bakkede spillerne op med

ning og den lange køretur,

Vi er rigtig mange, der spiller

heppekor og opbakning. Selv

kæmpede vi os igennem

volley i år. Faktisk er det 73

om, at der var mange der ikke

dagen, men kom desværre

af skolens 96 elever, der har

spillede, så alle ud til at have

hjem uden nogen sikker plads

valgfaget volley. Vi spiller også

en god dag med en masse

til ØM, men vi har stadig et

meget i fritiden og vi nyder, at

hyggesnak. Vores ungmed-

håb! Vi får nemlig en chance

vi nu har rigtig god plads med

Heppekoret er klar

side 14

Man kunne jo lige tage en lur.

Sten, saks, papir - jeg tager angrebet


S P O RT Luise og Anne Sofie klar til badminton

Pigernes 1. hold i volley

tre baner i den nye hal. Mange af os har ikke

vi få tre drengehold og to pigehold med. Anden

på forhånd spillet så meget volley. Men vi har

gang fik vi to drengehold og fire pigehold plus

fundet ud af, at det er en rigtig sjov sport!

et mixhold med. I alt var vi 57 elever fra Hedemølle med til stævnet!

Meget stor bredde på skolen Når vi er så mange elever, der har faget, kan vi

Flot medaljehøst

også stille med mange volleyhold. Vi har forelø-

Alle hold klarede sig rigtig godt. Vores fjerde-

big stillet med tre drengehold og fire pigehold.

hold piger vandt over en anden skoles første-

Der er en rigtig god bredde på elevholdet. Det

hold! Samlet fik vi to bronzemedaljer og tre

er ikke kun førsteholds spillerne, der får tid til

guldmedaljer ved sidste stævne! Så vi var meget

at spille.

glade efter stævnet. Det er virkelig en stor fornøjelse at være med til

VESTJYSK TURNERING

volleystævne!

Vores volleyhold deltager i en vestjysk turnering med en række andre skoler. Vi har foreløbig været til to ud af fire stævner. Første gang kunne

Astrid Lund Jensen Annika Joensen

Drengenes 1. hold i volley

side 15


MUSIK

Musik og lydstudie

På Hedemølle har vi fået

musik eller synger. Det nye

akustiske, da det ofte larmer

nye lokaler - blandt andet

lydstudie er snart ved at være

mere end andre instrumenter.

et nyt musik og lydstudie.

klar, så vi kan få indspillet musik. Indtil videre er det me-

Meget positivt resultat

Rigtig gode muligheder

ningen, at det må benyttes til

Vores nye mini ”lydstudie”

Det er virkelig fedt, at vi kan

eget brug, hvis man f.eks. selv

giver os rigtig god mulighed

øve os, når vi har lyst. Vi har

har et musikprojekt i gang.

for at indspille musik. Til dét,

rigtig gode forhold for at spille

er der også blevet købt en

sammen med andre. Det er

Nyt udstyr

bærbar fra Apple. Udstyret er

en fin motivation, at vi er flere

Der er også blevet købt en ny

lækkkert og vi glæder os over

om det. Der er et godt fæl-

mixer, som er yderst funktio-

de flotte faciliteter!

lesskab mellem musikere og

nel til vores brug af elektriske

Resultatet har allerede vist sig

sangere.

instrumenter og mikrofoner.

at være positivt, da der blev

Der blev også købt et elektrisk

spillet til lovsangsaftener og

Mange elever er aktive

trommesæt lige før efterårs-

terminsfesten.

Vi har nu to lovsangsband.

ferien. Det giver en bedre

Det skyldes, at der er rigtig

helhed, at der bliver spillet

mange elever, der spiller

på el-trommer i forhold til de

side 16

Kasper og Stefan Rasmussen


TE R M I N S F EST

Terminsfest På Hedemølle har vi hvert

den for hende, han skulle

lækker mad, og i løbet af af-

år forskellige fester med

have med til festen.

tenen kom eleverne med for-

spisning, underholdning,

skellige indslag - for eksempel

andagt og lovsang. Lige før

God stemning

var der mange jokes. Der var

efterårsferien og påskefe-

Endelig blev det festaften.

også kåringer af de bedst

rien holder vi terminsfest.

Parrene blev råbt op og gik

udklædte. Musikken kørte i

et efter et ind i spisesalen,

baggrunden og snakken gik.

Invitation til fest

hvor der var pyntet op med

Alle fester bliver arrangeret

store blomster, farvede lys og

Dejligt med lovsang

af nogle kontaktgrupper.

peacetegn, så man kom i den

Til sidst havde vi en rigtig

Efterårets terminsfest blev

rette stemning. Eleverne var

fin lovsangssamling. Det var

arrangeret af Dittes, Lones

klædt på til party i spændende

dejligt at slutte en god festaf-

og Christians kontaktgrupper.

kostumer, som passede til

tenen med lovsang. Og vores

Hver fest har sit eget tema –

temaet. Det var sjovt at se

lovsangband spillede rigtig

og vi valgte, at det skulle være

vennerne i flower-power eller

godt.

en hippiefest!

hardcore tøj. Hippierne havde

Drengene skulle invitere

friske farver og masser af

pigerne til festen på den mest

peace tegn og andet gøgl.

kreative måde. Vinderen var

Punkerne havde mest sort tøj

en dreng, som skrev en sang

på og et tykt lag makeup.

på en kendt melodi, og sang

Køkkenet havde lavet rigtig

Mirjam og Emil

Lise Marie og Mathias F.

Anita Andersen Nanna Søndergaard

Lissy, Danni og Anna Marie

Jakob W. og Sara V.

side 17


AV I S U G E

Redaktionsmøde eller Facebook?

Hedemølle News skal filmes

Filip J. i OB-vognen

Avisuge I uge 44 stod der avispro-

En stor udfordring

med at lave en TV-avis. Det

duktion på skemaet for

Det var en udfordring og læ-

var helt nyt og rigtig spæn-

8.-9. klasserne.

rerigt at arbejde sammen som

dende. Rasmus Paulsen fra

en avisredaktion. Begge hold

TV/MIDT-VEST mødte op med

god aviskonkurrence

fik, ved hjælp af layouterne

en såkaldt OB-vogn (Online

Vi skulle i samarbejde frem-

stykket en rigtig flot avis sam-

Broadcasting)med en masse

stille en rigtig avis, som skulle

men. Desværre blev det ikke

redigeringsudstyr. Der blev

bedømmes af Viborg Stifts

til nogen placering, men vi var

indrettet et studie i klasse 2.

Folkeblad. Det overordnede

meget stolte af vores aviser. Vi

Selve TV-avisen blev sendt

emne var ”Fællesskaber”. Vi

ved nu meget mere om sam-

direkte fredag kl. 12. Det blev

blev delt ind i to grupper og

arbejde og avisproduktion.

et rigtig flot produkt!

fik hver især tildelt roller efter ønske og evner. Kilderne skul-

TV-avis

le hentes udefra, hvilket førte

Udover de hold, der arbejdede

til nye oplevelser hos mange

med aviser i papirudgave var

spændende mennesker.

der i år et hold, der arbejdede

Sigrid Wibe Nielsen Anne B. Sloth

Brainstorm på Smart-board

side 18


P RA KTI K

Elias - Sælger hos STARK

Anja N. - Butiksassistent hos Body Shop

Hanna - Dyrlæge på dyreklinikken

Erhvervspraktik Vi skulle selv ønske

hverdag lige fra at ordne

praktiksted

afskårne blomster til at lave

I uge 47 var der praktikuge

dekorationer.

for alle elever i 8.-9. Klasse.

Onsdag var jeg med ude og

Her var vi ude på forskellige

demonstrere julens blomster

arbejdspladser. Vi skulle hver

og tilbehør, såsom advents-

især komme med vores ønske.

kranse for en pensionistfor-

Det kunne være alt lige fra

ening.

børnehavepædagog til mili-

Det kunne måske være en

tæret. Praktikugen skal gerne

mulighed for mig at arbejde

give et indblik i de forskellige

som blomsterbinder, men jeg

jobs, der er på arbejdsmar-

er ikke sikker.

Peder - Fogograf hos Schønhoff

kedet. spændende arbejdsplads En lærerig uge

Mia: Jeg var i praktik som bu-

Lissy: Jeg var i praktik som

tiksassistent i Tusindfryd i Vi-

blomsterbinder i Sejs tæt ved

borg. Jeg synes, det var rigtig

Silkeborg. Jeg har altid godt

spændende at komme i prak-

kunnet lide at arbejde med

tik der. Jeg valgte det, fordi jeg

blomster. Det var en rigtig

gerne ville se, hvordan det er

lærerig uge, hvor jeg fik indblik

at arbejde i en butik.

i, hvad det vil sige at være

Jeg fik rigtig meget ud af ugen.

blomsterbinder.

Jeg er dog ikke sikker på, om

Jeg fik mulighed for at opleve

jeg vil blive uddannet som

en blomsterbinders normale

butiksassistent.

Daniel F. - Mekaniker hos Toyota

Camilla - Tjener & Bibi - Kok på Golfhotellet

Mia Davidsen Lissy Nedergaard

Kasper K. - Elektronikfagtekniker på Grundfos

side 19


Brobygning To uger på ungdomsuddannelser

Det var vildt lærerigt og spændende at få indblik

Alle elever i 10. klasse, har været to uger i

i denne uddannelse!

brobygning. Vi måtte selv vælge, hvilke to ung-

I den anden uge var jeg på HF. Det var noget

domsuddannelser vi ville besøge - en uge hvert

helt andet end SOSU. Jeg fik et godt indblik i

sted.

uddannelsen og forskellen mellem den og det

Vi har alle sammen fået noget forskelligt ud af

almene gymnasium.

ugerne. Nogle er blevet mere bekræftet i, hvad

Selvom begge uger var gode, har jeg fundet ud

de gerne vil efter 10.klasse, og andre har måske

af, at jeg ikke vil nogle af delene. Jeg tror, jeg

fundet ud af, at netop denne uddannelse ikke

vil gå på alment gymnasium, bl.a. fordi man kan

var dem.

vælge flere studieretninger der.

På SOSU og HF

På handelsSkolen og i gymnasiet

Mirjam: I den første uge var jeg på social- og

Luise: Jeg var på HHX i den første uge og STX i

sundhedsskolen (SOSU). Vi diskuterede mange

den anden uge. Jeg synes, begge uger var inte-

relevante emner. Vi brugte en hel dag til at være

ressante, og gav et godt indblik i, hvad disse to

i en øvelejlighed, hvor vi f. eks. prøvede at blive

uddannelser indebærer. Jeg blev også klogere på

lagt i seng ved hjælp af en lift. Derefter snak-

hvilke studieretninger man kan vælge, og hvilke

kede vi om, hvordan det var at være ældre eller

fag/valgfag der tilbydes.

handicappet.

Jeg vil gerne på gymnasium næste år, men er dog stadig i tvivl, om det bliver det alm. gymnasium eller handelsgymnasium, så helt afklaret er jeg dog ikke blevet endnu. Et særligt introduktionsskema Få ting der var tilfælles for alle disse steder vi besøgte var, at der var lavet klasser kun for os brobyggere. Vi fik et særskema, som rummede de fag, man kan have på den bestemte ungdomsuddannelse. Det andet der var ens for os alle var, at vi mere eller mindre deltog i tour de Bjerringbro, for vi skulle cykle frem og tilbage til bussen i alt slags vejr – der var ingen kære Dam her.

Mirjam D. Oehlenschlæger Luise L. Nøhr

Sofie og Linea sjaskvåde hjem fra brobygning

side 20


O B L I G ATO R I S K O P G AV E

Obligatorisk selvvalgt opgave - OSO En opgave for alle Alle elever i 10. klasse har skrevet OSO (obligatorisk selvvalgt opgave). Det går ud på, at man laver et produkt, en rapport, eller en mundtlig fremlæggelse, som har noget at gøre med ens eventuelle følgende uddannelse. Vi fik tre dage til at lave vores OSO. Da de dage var gået, var der nogen, der lavede en udstilling med deres produkt, nogen afleverede deres rapport og andre skulle fremlægge deres opgave for hele klassen.

Det gode og det onde

Gode fremlæggelser Jeg synes, at det gik godt for dem, der fremlagde. De der lavede et produkt, skulle være lidt kreative, og det kunne være lige fra at tage fotografier, til at male et billede eller lave en reklame. De skulle også aflevere en problemformulering. De der afleverede rapport, skulle skrive en masse omkring uddannelsen og rapporten skulle helst være lang. De der valgte at holde en fremlæggelse kunne f.eks. lave en film, en sang, eller et diasshow, hvor de

Den fredfyldte barndom

forklarede om deres emne. De skulle også aflevere en problemformulering. Min fotoudstilling Jeg valgte at tage billeder, da jeg gerne vil være fotograf. Så jeg gik ud og tog en masse billeder af efteråret, da det var smukkest. Bagefter redigerede jeg billederne, og blev færdig med det hele ret hurtigt. Dagen før lærerne skulle vurdere mine billeder gik jeg over i udstillingslokalet og

Livets bro

satte min udstilling op. Dagen efter, skulle jeg så ind at forklare om billederne. Det var ikke så svært. Her kan I se nogle af mine billeder.

Sara Sandoy

Lad det flyde

side 21


Bedste robot Der findes mange forskelli-

inden konkurrencen modtog

First Lego League Champions

ge valgfag på Hedemølle Ef-

vi en bane identisk med den,

og derved gå videre til Det

terskole. Et af dem er First

vi skulle køre på til konkurren-

Nordiske Mesterskab i Sverige.

Lego League, hvor man bl.a.

cen. Derefter skulle vi så byg-

Vi var også nominerede til fire

skal bygge og programmere

ge og programmere en Lego

andre priser: FLL Champions,

robotter.

Mindstorms NXT robot, som

Indsigtsprisen, Konstruktions-

kunne gennemføre opgaverne

prisen og Opfinderprisen.

Teori & programmering

på banen. Vi skulle også frem-

Vi programmerer med Lego

lægge en teoretisk opgave om

Et spændende fag

Mindstorms NXT, som er tek-

transport og logistik.

Vi synes, at det er et rigtig spændende fag, man bliver

nisk lego med motorer, censorer og en lille styreenhed. Vi

Vi vandt to pokaler

udfordret både teknisk og

skulle også løse en teoretisk

Vi vandt to Lego-guldpokaler

kreativt. Det er ikke kun det,

opgave, der i år handlede om

for vores flotte præstationer.

at bygge lego, vi bruger tid på.

CO2 venlig transport. Her fik

Den ene for Programme-

Det er mindst ligeså meget at

vi ideer og god vejledning fra

ringsprisen og den anden

programmere robotterne til at

Flemming Jacobsen, der er

for Robotkonkurrencens 1.

gennemføre banerne.

shippingchef på Grundfos.

pris. Vi var i alt 0,1 point fra

Vi er fem drenge (Kasper

at vinde det hele, og blive

Kronborg, Arne Rasmussen,

Robotten sættes i gang

Kasper Kronborg Arne Rasmussen

Andreas Rønne-Hansen, Lars Eriksson og Jacob Simonsen), der har valgt faget. deltog i konkurrence Sammen med vores lærer Vita Kristensen deltog vi lørdag den 7. november i First Lego League konkurrencen på Handels- og Ingeniørhøjskolen i Birk ved Herning. Otte uger Foto: Bent Simonsen, Ans

side 22


TEM A DA G E

Temadage: Miljø, klima og skat Sidst i november havde vi

til El-museet

Besøg fra ”SKAT”

tre temadage. Om manda-

Tirsdag tog vi bussen (godt

Om fredagen havde vi om

gen havde vi om miljø og

nok imod vores klimauge prin-

skat, og fik besøg af Gudrun

klimadebat. Tirsdag var vi

cipper) til El-museet i Tange.

Bjerregaard fra SKAT. Vi blev

på El-museet i Tange. Og

Igen blev vi delt i drenge og

delt op i to grupper – denne

om fredagen havde vi om

piger. Det ene hold blev sendt

gang blandet piger og drenge.

skat og besøg fra Skat.

ud på tur med opgaver, mens

Den ene gruppe fik et langt

det andet hold blev rundvist

foredrag af Bjerregaard (58

Klima til debat

af Erik, en meget entusiastisk

dias), mens den anden så

Mandag morgen startede

medarbejder på El-museet

film om sorte penge. Til sidst

vi med en præsentation af

med meget forstand på

lavede vi udregninger om skat-

emnet med en skæg sang og

forskning og historie indenfor

teprocenter og spillede spil,

hver især skulle vi tage stilling

klima og energiformer. Det

der handlede om skat. Alt i alt

til, hvor meget vi egentlig ville

var en rigtig god dag med god

var det en rigtig god måde til

gøre for miljøet. Derefter blev

information!

at få mere forståelse for skat i

vi delt op i drenge og piger.

Danmark.

Peder V. Kjeldsen

Pigerne startede i Fysik, hvor de lavede forskellige forsøg med energiformer, f.eks. vind,

Vi har lejrbål her!

Vicky M. Ibsen

varme, damp osv. Drengene startede i samlingssalen med en heftig debat over en udsendelse med Christine Feldthaus og Mads Christensen som henholdsvis klimaduksen og klimaskeptikeren. Over middag samledes vi igen i samlingssalen for at overvære lærernes fiktive klimatopmøde. Lærerne præsenterede henholdsvis Kina, EU, Afrika og USA. Dagen sluttede af med, at vi igen skulle tage stilling til, hvor meget vi ville gøre for miljøet. Vi tror faktisk, at flere af os blev noget mere miljøbevidste i dagens løb.

side 23


C LO U D CO M PUTING

Helt hen i vejret Om nye internet mulig-

egne ord. Så har man selv

og alle får mulighed for selv at

heder for computere og

ejerskab over det, man har

formulere sig. Det kan endda

undervisning (Cloud Com-

fundet frem til. Det er ikke

bruges i sprogundervisning.

puting)

længere andres viden, men

Desværre sker det af og til, at

min.

når gruppen skal fremlægge,

til at give deres viden videre.

Måske problem med

så er den computer, man har

Desværre fandtes også lærere,

fremlæggelsen

brugt enten til reparation, eller

der vidste meget, men som

Hvordan får man elever i gang

eleven er syg. Så falder den

ikke formåede at videregive

med selv at producere det, de

fremlæggelse til jorden.

det til eleven.

skal lære – og oven i købet

I dag vil vi gerne anderledes.

bruge deres computer? Ofte

Nye internet muligheder

Vi har lært, at elever lærer

benyttes gruppearbejde. Det

Heldigvis er nogle nye

bedst ved selv at undersøge,

er smart, for en af eleverne

internet-redskaber på vej ind

beskrive og re-formulere med

kan notere på sin computer,

i undervisningen. Det er en

Vi skal bruge computere i skolen. Det byder hele vores omverden os. Det stiller nye krav til undervisning og til lærere. Eleverne lærer ved selv at producere I gamle dage var læring noget med at kopiere lærerens viden. De gode lærere var gode

række web-sider med forskellige muligheder. Nogle giver mulighed for at arbejde i en ’office’-pakke med flere brugere. Dvs. gruppearbejdet kan ske der, og når dokumenterne er gemt på hjemmesidens server, så kan alle i gruppen hente dem ned til redigering eller præsentation. Andre giver mulighed for at fremstille alternative sprogpræsentationer i tegnefilmsform eller ligefrem som små animationer. Andre igen hjælper med, at eleven Alle elever på Hedemølle har sin egen computer

side 24


M E DA R B E J D E R E kan gemme gode citater fra

til fælles, at man registrerer

i november haft et kursus

en bestemt hjemmeside inkl.

sig som bruger, og så gem-

om dette. Vi håber derfor, at

det præcise link til siden – så

mer sine dokumenter på siden

der fremover vil være en del

man kan vise, hvor citatet er

selv. Der arbejdes altså ude på

elever, der kan sige om deres

fra. Igen andre hjælper til for-

nettet (internettet) – eller som

timer, at de havde hovedet

ståelse af regler fra fysikken

nogen siger – man laver com-

helt oppe i skyen!

og kemiens verden.

puterarbejde i skyen (engelsk:

Det fælles for disse redskaber

cloud computing).

Lærer Knud W. Skov

er, at de kan koste noget, men at en del af faciliterne er gra-

Kursus for fremtiden

tis tilgængelige. De har også

På Hedemølle har lærerne

Medarbejdere

Bageste række: Andreas Brixen, Christian Mikkelsen, Mogens Jensen, Kim Pahus, Knud W. Skov, Jakob Nielsen, Linda Schröder Midterste række: Anders Storgaard, Erna Nicolajsen, Ditte Nygaard, Filip Nielsen, Vita Kristensen, Morten Kjeldsen Forreste række: Carina Bitsch, Birthe Koefoed-Hansen, Rebekka Paulsen, Lone Jacobsen, Olga Dam, Jens Dam Fra køkkenet mangler: Inge Marie Wilhelmsen, Birgitte Isaksen, Mariann Birkkjær, Marianne Mouritsen, Mathilde Vindum

side 25


Elevholdet 2009 – 2010

8. KLASSE Mia H. Davidsen, Møllevangsvej 63 D, Haslund, 8940 Randers SV Lise Marie M. Holm, Guldagervej 23, 9620 Ålestrup Anna Marie M. Lauritzen, Guldregnallé 5, 6920 Videbæk David T. Laursen, Lindevænget 75, 8600 Silkeborg Lissy Nedergaard, Sørkelvej 117, Sminge, 8600 Silkeborg Kathrine L. Pekruhn, Kjærsgårdsvej 4 R, 7323 Give Tabitha Schrøder-Thomsen, Vindumvej 166, 8840 Rødkærsbro 9. KLASSE Sarah Bech, Liseborg Mark 13, 8800 Viborg Søren H. Bruhn, Erantisvej 17, 7800 Skive Ida M. Dideriksen, Røgindvej 16, Højmark, 6940 Lem St. Mathias B. Frølund, Hedevej 10, 8643 Ans Daniel Førrisdahl, Kejlstrupvej 6, 8766 Nr. Snede Bibi D. Hansen, Hesselskovvej 11, Frederiksdal, 8620 Kjellerup Maria Steen Hansen, Viking Banke 18, 9990 Skagen Vicky M. Ibsen, Skrevej 1, Sinding, 7400 Herning Johanne J. Jensen, Hedevej 42, 8723 Løsning Filip F. Jørgensen, Fuglsøvej 9, Stenvad Hede, 8586 Ørum Djurs Rasmus Kirkegaard, Vindumvej 42, 8850 Bjerringbro Peder V. Kjeldsen, Solvangvej 7, 6900 Skjern Filip B. B. Kristensen, Pederstrupvej 32, 8620 Kjellerup Kasper L. Kronborg, Bredgade 122, 6920 Videbæk Betina H. Lange, Pederstrupvej 80, 8620 Kjellerup Mathias Ø. Lauridsen, Remmevej 16, 7400 Herning Sarah Ø. Lauridsen, Schæferivej 10, 7400 Herning Camilla Laursen, Kingosvej 24, 8850 Bjerringbro Filip Lundberg, Hyldehegnet 2, 7600 Struer Emil Lykke-Sørensen, Ladegårdsvej 6, 7884 Fur Sander Madsen, Nedertoften 4, Tjørring, 7400 Herning Elias G. Mikkelsen, Brandstrupvej 41, 8840 Rødkærsbro Magnus K. Mortensen, Skoleparken 55, 7500 Holstebro Anja E. D. Nedergaard, Halesøvej 3, Roum, 9632 Møldrup Julie H. Nielsen, Kattesletsvejen 6, 3730 Nexø Sigrid W. Nielsen, Havrebakken 24, 8200 Århus N. Hanna S. Norup, Nordkystvejen 53, Rygårdstrand, 8961 Allingåbro Mads S. Pedersen, Stationsvej 19, 9330 Dronninglund Samuel Pedersen, Ålvej 4, 7830 Vinderup Kristian N. Poulsen, Åvej 14, 9700 Brønderslev Andreas Rønne-Hansen, Ranunkelvej 9, Blenstrup, 9520 Skørping Jacob A. Simonsen, Østre Langgade 21, 8643 Ans By Anne B. Sloth. Mellerupvej 29, 9740 Jerslev J. Kasper K. Søderberg, Rugmarken 2, Daugbjerg, 8800 Viborg Nanna H. Søndergaard, Vestergade 32, 6622 Bække Andreas Vendelbo, Trælundvej 30, 7400 Herning Stine B. Vindum, Husbondvej 37, Tange, 8850 Bjerringbro 10. KLASSE Karen S. Adamsen, Februarvej 28, 8210 Århus V Anita K. Andersen, Præstegårdsvej 48, 6900 Skjern

side 26


E L E V H O L D ET 2 0 0 9 – 2 0 0 1 0 Magnus M. H. Andersen, Herredsvejen 182, 9500 Hobro Nichlas B. Bendix, Pederskervejen 31, 3720 Åkirkeby Anja V. V. Bunch, Kumlvej 5, Sjørring, 7700 Thisted Jonvør Christiansen, Tradagøta 16, FO-700 Klaksvik, Færøerne Joel Z. Dam, Ystadvej 1 A, 3700 Rønne Lars E. Eriksson, Svanekevej 40, 3700 Rønne Jón Finnsson, Klavusarvej 2, FO-625 Glyvrar, Færøerne Jakob Frøkjær-Jensen, Sundevej 16, 7884 Fur Petur Hansen, Geilargøta 3, FO-640 Rituvik, Færøerne Karina Hessellund, Ålholmvej 137, Tjørring, 7400 Herning Anne Sofie Holm, Nejstlunden 4, 9850 Hirtshals Anne J. Hove, Viborgvej 9, Hammershøj, 8830 Tjele Anders Jacobsen, Hans Jensens Allé 8, 9850 Hirtshals Astrid L. Jensen, Højmarkstoften 40, 8600 Silkeborg Danni Jensen, Velbastavegur 43 B, FO-100 Torshavn, Færøerne Rebekka K. Jensen, Bjerregårdsvej 2, Sdr. Vium, 6893 Hemmet Annika Joensen, Aggusteinusvegur 3, FO-188 Hoyvik, Færøerne Torborg F. Joensen, Heimasandsvegur 100, FO-210 Sandur, Færøerne Linea Kiel, Engvangen 8, 9620 Aalestrup Anna G. Knudsen, Nybovej 11, 8600 Silkeborg Nikolaj B. Knudsen, Bækgaardsvej 7, 9620 Aalestrup Dina Kristensen, Allingskovgårdsvej 10, Grauballe, 8600 Silkeborg Johanne L. Larsen, Granvænget 12, 8832 Skals Ryan Lauridsen, Remmevej 24, 7400 Herning Jens B. Markussen, Ved Kroen 2, 9260 Gistrup Maria S. Mikkelsen, Nidaragøta 56, FO-188 Hoyvik, Færøerne Alberte J. N. Miltersen, Nordøgade 9, 8200 Århus N Bolette T. Munk, Præstevejen 40, Borris, 6900 Skjern Rebekka Z. Nielsen, Næringen 20, 8240 Risskov Nikolaj M. Noer, Elsøvej 250, Frøslev, 7900 Nykøbing M. Luise L. Nøhr, Klokkelyngen 4, 8643 Ans Mirjam D. Oehlenschlæger, Ålborggårdvej 49, 9750 Østervrå Dagmar W. Olsen, Fur Kirkevej 6, 7884 Fur Birgitte T. Pedersen, Charlottenlundvej 37, 8620 Kjellerup Andreas Poulsen, Reynstun 1, FO-160 Argir, Færøerne Arne K. Rasmussen, Marie Curies Alle 26, 1.4, 9220 Aalborg Ø Kasper K. Rasmussen, Sandmarksvej 14, Muleby, 3700 Rønne Stefan K. Rasmussen, Sandmarskvej 14, Muleby, 3700 Rønne Cecilie L. Ringgaard, Ejnar Nielsensvej 15, 8883 Gjern Sara V. Sandoy, I Nesi 16, FO-210 Sandur, Færøerne Sofie B. Simonsen, Bandsbølvej 41, 6893 Hemmet Tommy T. Sinnavar, Kiselvej 10, 9220 Aalborg Ø Dina F. Sørensen, Helmsvej 32, 8870 Langå Aske Teilgård, Koldkildevej 1, 7884 Fur Laura G. Vindum, Koldskær 2, 8850 Bjerringbro Emilie P. Vistisen, Nygade 4, 3720 Åkirkeby Ida Wanzenried, Ramskovvej 22, 7550 Sørvad Jakob M. Wibe, Dalager 12, 3230 Græsted Daniel F. Østergaard, Præstegårdsvænget 4, 7755 Bedsted Joan-Heidi Østerø, Kastanievej 9, 9900 Frederikshavn

side 27


Hedemølle Efterskole Hedemølle Efterskole er en selvejende institution oprettet af Evangelisk Luthersk Missionsforening, der er en missionsforening indenfor Folkekirken. Skolen har 96 elever fordelt på 8., 9. og 10. klassetrin. Foruden forstander, viceforstander, sekretær og pedel er der 12 lærere. I køkkenet er der 6 ansatte. Skolens grundlag er Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter. Målet er at forkynde evangeliet for eleverne, give almendannende undervisning samt give almen opdragelse. Læs mere på www.hedemoelle.dk

Hedemøllevej 31 | 8850 Bjerringbro | T: 8668 5021 | E: hedemoelle@hedemoelle.dk | W: www.hedemoelle.dk

side 28

Modning med mål og mening

HedemølleNyt - Vinter 2009  

Skolens blad som udkommer 2 gange om året

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you