a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

HedemølleNyt SOMMER 2019


HedemølleNyt SOMMER 2019

Velkommen til HedemølleNyt HedemølleNyt udgives af Hedemølle Efterskole

Efterskoleliv er mange ting.

Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro

Her i bladet får du glimt fra skoleåret 18-19.

Tlf.:

86 68 50 21

E-mail: hedemoelle@hedemoelle.dk Hjemmeside: www.hedemoelle.dk

Efterskoletid er en vigtig tid! Hedemølle ønsker at vejlede til et sundt ungdomsliv. Vi ønsker at give klare kristne

Redaktion:

Vita Kristensen

værdier, solid undervisning og

Jens Dam (ansv.)

god opdragelse.

Fotos:

Skolens elever og medarbejdere

Design:

Freehand, Herning

Layout:

Vita Kristensen

ISSN: 0109-5765 Tryk:

Øko-Tryk, Skjern

Læs selv – og få et indblik i skolens liv. Ring gerne og aftal et besøg.

Jakob K. Nielsen, viceforstander Jens Dam, forstander


Skolehilsen

Andagt

Side 4

Side 10

Forældrehilsen

Skolebillede

Side 12

Side 14

Skitur til Østrig

Musical

Side 16

Side 18

Tur til Italien & Slovenien

FLL i Norge

Side 20

Side 22

Atletikdag

CAMP-Hedemølle

Side 26

Side 27


Af Jens Dam, forstander

SKOLEHILSEN Et skoleår er ved at slutte. Vi skal sige

neskelige og åndelige værdier med ud i livet.

farvel til en dejlig flok elever efter et væld af gode og intense oplevelser i skoleåret

DEN BEDSTE VÆRDI

2018-19.

Som kristen efterskole vil vi gerne forkynde evangeliet. Vi ser det som den bedste værdi, at

EN VIGTIG TID

eleverne møder budskabet om Jesus og får ham

I de sidste to måneder er der først skriftlige

med i deres liv. Det skal naturligvis altid være frit

og dernæst mundtlige prøver for alle elever.

for den enkelte at forholde sig til forkyndelsen.

Det er en vigtig tid. Fra ministeriet lægges der

Men det er et stort privilegium at se den enkelte

meget vægt på, at alle elever så vidt muligt får

som uendelig værdifuld. Vi tror, at alle er skabt,

en afsluttende eksamen efter 9. eller 10. klasse.

villet og elsket af Gud. Vi tror, at Jesus kom for

Samtidig er det en vigtig tid for fællesskabet.

at frelse alle mennesker. Vi tror, at Helligånden

Det er dejligt at slutte et skoleår med kanotur, bål og gallafest efter flere uger med prøver. NY EFTERSKOLELOV I den nye efterskolelov (vedtaget i Folketinget d. 30. april 2019) står der, at efterskolerne blandt andet skal forberede eleverne til at ”leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.” Og det er en vigtig opgave, som vi meget gerne tager del i. Vi vil gerne give eleverne en god ballast med fra skolen. Hedemølle vil gerne give både men-

4

Vandretur i Slovenien


HedemølleNyt SOMMER 2019 er den bedste vejleder. Det vil vi gerne fortælle og give eleverne med fra skolen. HØJ FAGLIGHED Samtidig vil vi gerne give eleverne det bedste grundlag for deres ungdomsuddannelse og arbejdsliv. Det vigtigste er at få gode arbejdsvaner og

Kampråb

Taktikken aftales

sig på, er arbejdsindsatsen

skolens opgave at vejlede i god

i indefodbold. En lørdag først i

afgørende. Det gælder både i

opførsel og at tage samtaler

januar kørte bussen fra Hede-

studielivet og i arbejdslivet.

med eleverne, når det ikke lyk-

mølle til Hedensted med fire

Vi tilstræber et højt fagligt

kes. Vi tror, at rigtig mange får

hold og en stor flok tilskuere.

niveau. Vi arbejder for, at den

værdifulde erfaringer i fælles-

Det blev en rigtig god dag,

enkelte kommer længst muligt.

skabet i løbet af et efterskole-

hvor både pige- og drengehol-

Vi er glade for, at rigtig mange

år. Det er også meget vigtige

dene fik gode kampe i både

elever rykker markant fagligt i

værdier, som vi kan tage med

A- og B-rækken. Alle fire hold

løbet af deres efterskoleår.

ud i livet!

prøvede både at vinde og at

GOD OPFØRSEL

FODBOLDSTÆVNE

videre fra deres pulje, men alle

Som efterskole oplever vi,

Det har i alle skolens år været

nød at deltage i stævnet.

hvor værdifuldt det er med

en fast tradition at være med

PROJEKTUGE OG FAGDAGE

ærlighed, godt kammeratskab

til Østjyske Mesterskaber (ØM)

Sidst i januar arbejdede alle

studievaner. For uanset hvilket niveau, den enkelte befinder

tabe. Ingen af holdene gik

og sammenhold. Det er også

Halvdelen af elevflokken ved drypstenshulerne i Slovenien


sidst med en udtalelse og en

begynder. Det vil vi gerne have

karakter.

overført til skolen herhjemme.

I samme uge har 10. klasse såkaldte ”fagdage”. Dvs. en halv eller en hel dag, hvor der arbejdes med ét fag i stedet for mange lektioner med forskellige fag. Det giver en rigtig god mulighed for faglig Lærke LJ, Jeppe BS og Katrine K

fordybelse. FANTASTISK SKITUR

Det er altid

I uge 6 var alle elever på skitur

spændende at

til Østrig. Igen i år boede vi i

se, hvor langt

Kaprun på et rigtig godt vandrerhjem med skibusser lige til

nybegynderne

døren.

kommer.

Alle elever kom i skiskole. De var inddelt i hold efter erfaringsniveau. På hvert hold var der en østrigsk skilærer og en Stefan på Kitzsteinhorn

i 8.-9. klasse i en uge med projektopgave under overskriften: ”Globalisering”. Det er en vigtig arbejdsform. Rigtig meget af vores arbejde i samfundet handler jo om at gøre et projekt færdigt til en bestemt dato. Så det er en meget relevant øvelse. Alle projekter fremlægges og bedømmes til Klar til begynderbakken

af skolens egne lærere. Det blev en herlig uge med

ØM I HÅNDBOLD Efter vinterferien deltog vi i

masser af gode oplevelser. Det

ØM i håndbold både med et

er altid imponerende at se,

drengehold og et pigehold.

hvor langt de mange nybe-

Begge hold havde en meget fin

gyndere kommer på ganske

dag med gode kampe. Pigerne

få dage. Den intense under-

klarede sig så godt, at de

visning er virkelig noget, der

endte i finalen. Selv om de ikke

rykker. Og så er det dejligt at

vandt finalen, var det en flot

opleve, at eleverne om mor-

præstation. Det er altid sjovt

genen spørger, om de selv må

at møde de andre efterskoler i

begynde FØR undervisningen

østjyske region.


HedemølleNyt SOMMER 2019 ÅRETS MUSICAL Hele den første uge i marts handler om årets musical. I år var det ”Prinsen og tiggerdrengen”. Lærer Ditte Nygaard havde skrevet musicalen ud fra Mark Twains roman. Som sædvanlig havde flere lærere skrevet sangtekster til nyere melodier, som på en fin måde blev brugt i stykket. Skuespillerne havde arbejdet i længere tid med deres replikker. Men nu kom alle andre elever også i gang. Nogle byggede scene. Nogle arbejdede med kulisser

Jeppe LH, prinsen Rebekka H og Simon S

og kostumer, mens andre stod for lys og teknik. Koret og bandet øvede sang og musik. FLOT FORESTILLING Alle dele var vigtige, og det hele skulle være klar til de tre forestillinger fredag og lørdag. Og det lykkedes! Også i år blev det flotte forestillinger og en stor oplevelse. Det er herligt at se elevernes og medarbejdernes engagement. Der er noget særligt over direkte skuespil, der ”ikke kan tages om”. Det

Kor og solisterne Laura og Heidi

er er her og nu. Det er stort, når musik og sang går op i en højere enhed med selve skuespillet.

fastelavnsfest med tøndeslagning mm.

Der er mange elever, der får store og små sejre i

Midt i marts havde vi forårsfest. Temaet var ”Det

en musicaluge. Det kan give gode erfaringer og

vilde Vest” – og det kunne ses i udklædningen.

stærke minder.

Fester indledes altid med en flot servering fra

Tak for indsatsen til både elever og medar-

køkkenet og sluttes oftest med fælles lovsang.

bejdere! ØM I VOLLEY BEDSTE- OG VENNEDAG

Sidst i marts stod der volley på hele dagspro-

Sidst i marts havde vi igen gæster på skolen.

grammet. Vi var til Østjyske Mesterskaber i volley

Nu var det elevernes bedsteforældre og venner,

med 5 drengehold og 5 pigehold. Der var hold

der var inviteret. Der kom mange gæster. Det er

fra mange af de østjyske efterskoler, men der

meget positivt at møde flokken af interesserede

var ikke andre skoler, der havde 10 deltagende

familiemedlemmer og venner. De lever virkelig

hold. Det er en fornøjelse, at volley her på He-

med i elevernes og skolens liv. De spørger til

demølle både er for øvede og for nybegyndere,

skolens indhold og historie og flere af dem siger,

og at alle kan deltage i stævnet! Det blev til

at de også beder for skolen.

mange timers spændende volley for alle hold.

TAK for jeres besøg og opbakning! DM I VOLLEY FASTELAVNSFEST OG FORÅRSFEST

For holdene i A-rækken gjaldt det, at vinderen

Det er altid hyggeligt, når hverdagen krydres

af rækken også kvalificerede sig til DM i volley.

med en af årets fester. Sidst i februar var der

Både drengene og pigerne havde yderst spæn-

7


dende kampe. Det lykkedes faktisk for pigerne at vinde den afgørende vildt spændende kamp. Dermed skulle de også senere til DM og møde de 10 bedste efterskoler i Danmark. Her fik de også rigtig flotte kampe og endte som nr. 7. Godt spillet! CAMP-HEDEMØLLE Det blev en succés at invitere 7.-9. klasses elever til at opleve et par døgn på skolen. Campen var i DM-holdet og ungmedarbejder Johanna

dagene op til påske, hvor folke- og friskoleelever har fri. Det var flot, at der kom 30 deltagere! Tak for jeres besøg. FORÅRSTUR TIL SYDEUROPA I april var vi på stortur til Slovenien og Italien. Vita og Nikolaj havde planlagt en afvekslende tur med masser af spændende besøg. Vi boede på et Hostel i Portoróz i Slovenien med flot udsigt over Adriaterhavet. Vi oplevede meget flot natur og sjov riverrafting i Slovenien. Vi besøgte en rigtig god evangelisk kirke i Trieste. Vi så en

Nogle af deltagerne på CAMP-Hedemølle

spændende fodboldkamp i Udinese og mødte den danske spiller Jens Stryger Larsen. Vi var på dagstur til det smukke Venedig. Hertil kom besøg i shopping-center og tur til det hyggelige havneområde i Piran og Portoróz. Det var en rigtig interessant tur, der var med til at styrke fællesskabet og give mange nye indtryk. Tak for en god tur! SKRIFTLIGE PRØVER Først i maj havde vi de afsluttende skriftlige prøver.

Clara RP, Lea TL og Heidi

Elever i 9. og 10. klasse var til folkeskolens prøver (FP9 eller FP10). Elever i 8. klasse fik en tilsvarende årsprøve, så de ved lidt om, hvordan det er at gå til afsluttende prøver. MUNDTLIGE PRØVER Her i juni er der mundtlige prøver for alle klasser. Det er vigtigt, at eleverne får et godt udgangspunkt for deres ungdomsuddannelse. Den enkelte elev har brug for at acceptere sit eget niveau og arbejde positivt videre ud fra det. Vi glæder os over, at

Nikolai N til skriftlig prøve

8

eleverne generelt har fået rigtig gode karakterer.


Så er det igen tid til kanotur - Cecilie M og Clara LP

Men samtidig er det stadigvæk

KANOTUR OG AFSLUTNING

Tak for opbakning, medleven

vigtigere med en god karakter.

Når vi er færdige med prøver-

og forbøn.

ne, gælder det oprydning, ren-

Vi vil minde om løftet i

NÆSTE ÅR

gøring og afslutning. De sidste

Mathæus 28,20:

Da der er færre elever til næste

to dage op til afslutningen er

”Jeg er med jer alle dage indtil

skoleår, har vi måttet skære

der kanotur på Gudenåen.

verdens ende”.

lærerne og for køkkenet.

TAK

Rigtig god sommer!

Det betyder, at vi desværre

Vi vil gerne sige tak til elever,

siger farvel til Birgitte Isaksen

forældre, medarbejdere og

som køkkenmedarbejder. Vi vil

skolens bagland.

ned i arbejdstimer både for

Jakob K. Nielsen Olga & Jens Dam

gerne sige dig hjertelig tak for godt arbejde og godt fællesskab! Vi vil også gerne sige en stor tak til Mads K. Christensen, Anders M. Noer og Johanna L. Andersen for jeres gode indsats som ungmedarbejdere i dette skoleår. Vi vil sige velkommen til to nye ungmedarbejdere til næste skoleår: Julie K. Futtrup og Samuel M. Christiansen.

Thomas S og Frederik

Jeppe LH i vandkrig

9


GlĂŚd jer altid i Herren! Jeg siger jer atter: GlĂŚd jer!


HedemølleNyt SOMMER 2019 ANDAGT:

GLÆDE ALTID GLÆDE?

nu går op eller ned, kan vi altid bringe vores

”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger jer atter: Glæd

ønsker frem for Gud. I bønnen får vi direkte

jer! Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud

forbindelse til Gud. Og han har bragt vores livs

i bøn og påkaldelse med tak.”

vigtigste forhold i orden. Vi kan glæde os over,

Sådan står det i Paulus’ brev til Filipperne i

at forholdet til Gud er bragt i orden. Det kan vi

kapitel 4 vers 4 og 5. Disse sætninger fremstår

takke for, uanset hvordan vores humør er. Han

på én og samme tid som en opfordring og som

vil altid lytte til vores ønsker og give os efter

en formaning. Vi kan ofte opleve livet som lidt af

behov.

Mathias Lykkegaard Pedersen

en rutsjebanetur. Det er de færreste af os, der

Lærer på Hedemølle

går igennem livet uden sorg og modgang. Netop der i modgangen kan disse vers opleves som en formaning. Måske oplever vi det negativt eller dømmende, fordi vi ikke umiddelbart oplever glæden. Måske oplever vi nærmere lyst til at

Clara LP og Maria KH

klage til Gud end til at glæde os i Ham. GRUNDEN TIL GLÆDE Jeg tænker, at alle kender til at have det sådan ind i mellem. Men når vi har det sådan, tror jeg, at vi læser verset i det forkerte perspektiv. For ligesom Hollywood-filmene har vildledt os til at tro, at kærlighed kun er en følelse og ikke også en handling og et valg, tror jeg vi nemt læser denne glæde på samme måde. Paulus giver ikke en ordre til altid at være glad. Han peger derimod på, hvordan vores forhold til Gud er. Hvis vi fokuserer på Gud og det forhold, som Gud har bragt i orden for os, så har vi jo netop altid grund til at glæde os i Herren. For uanset om livets rutsjebanetur går op eller ned, så er vores forhold til Gud uændret. I ham har vi sejret, og det fuldstændig uafhængigt af, hvordan vi ellers har det. VI MÅ ALTID TAKKE OG BEDE Derfor kan vi også med frimodighed læse verset som en positiv opmuntring. Uanset om det lige

11


FORÆLDREHILSEN:

ET GODT VALG FOR LIVET Da vi for godt to år siden

i et godt åndeligt fællesskab,

nyanlagte faunapassage af

for første gang satte kurs

og en mulighed for at skabe

Hedemølle bæk givet et flot

mod Hedemølle, var det

venskaber, der holder langt

løft. I hverdagen bliver naturen

både noget helt ny og gan-

ud over årene på efterskole.

og de flotte rammer i området

ske velkendt for os.

Det er vores erfaring er, at

benyttet til hygge og fysiske

venskaber fra efterskoleophold

aktiviteter.

ET NYT VALG

præger mange år frem.

Det at skulle vælge efterskole

Sport har altid fyldt meget

EN BID AF VERDEN

havde vi prøvet tre gange før

i Kammas hverdag, og vi

Selv om Hedemølle i sig selv

med Kammas ældre søstre,

fornemmede, at det at bruge

er en lille perle, så ser skolen

men at Hedemølle denne gang

sin krop var en integreret del

også udad mod verden. Den

var på listen over mulige efter-

af livet på skolen. For Kamma

årlige stortur og skitur har

skoler, det var nyt for os.

har konkurrencedelen af sport

været højdepunkter i Kammas

Men børn er forskellige, og det

også været vigtig. På Hedemøl-

ophold. Turene har været en

er efterskoler heldigvis også.

le er der plads til alle, uanset

anden måde at være sammen

Hedemølle var fra flere sider

hvilket niveau man dyrker sin

med venner og lærere på.

blevet anbefalet som et godt

sportsgren på. Kamma er også

Tyskholdets tur til Hamburg

sted, så vi valgte at lægge

blevet godt introduceret til

gav god mulighed for at møde

plejer på hylden.

volleyball, som for hende var

andre unge og øve sproget.

Om kærlighed ved første

helt nyt. De fysiske udfoldelser

blik gælder for valg af eftersko-

bliver imødekommet af den

EN VARM ANBEFALING

le, ved vi ikke, men på vej hjem

altid gode mad, som serveres

Vi vil huske de altid imødekom-

fra vores tur rundt til mulige

hver dag.

mende, lyttende og humør-

efterskoler, var stemningen i

fyldte ansatte. Vi har aldrig

bilen klar, Hedemølle var det

MIDT I NATUREN

fortrudt vores valg og vil give

helt rigtige sted for Kamma.

Hedemølles skønne belig-

skolen de varmeste anbefa-

genhed giver skolen en helt

linger til kommende elever

ÅND OG KROP

speciel atmosfære, og det at

og forældre. Vi håber en dag i

Det var vigtigt for både os for-

have naturen lige uden for

fremtiden at komme tilbage til

ældre og Kamma, at det var et

døren har været værdifuldt for

bedsteforældredag…

sted, hvor man kunne deltage

Kamma. Derudover har den

Benthe og Carsten Sørensen, Nørager

12


HedemølleNyt SOMMER 2019 FORÆLDREHILSEN:

EN UDBYTTERIG OPLEVELSE En epoke er ved at være slut for os. Vi har

har vi kunnet hente nogle næsten voksne men-

haft 4 børn på Hedemølle. Igennem en pe-

nesker hjem, som har været langt mere afklaret

riode på 12 år er vi kommet på skolen. I den

om dem selv og verden omkring dem.

anledning er vi blevet opfordret til at skrive et indlæg til HedemølleNyt.

VI ER TAKNEMMELIGE Vi er taknemmelige for, at de har gået et sted,

VI HAR BETALT MED GLÆDE

hvor de har hørt Guds ord. I Esajas 55,11 står

Hvis vores lokale brugsuddeler havde opfordret

der om Guds ord: ”Det vender ikke virkningsløst

os til det samme, efter at vi havde handlet for

tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører

flere hundrede tusinde kroner hos ham, ville vi

mit ærinde.”

være blevet provokeret. Men med Hedemølle

Også en STOR tak til køkkenet for lækker

stiller sagen sig anderledes, for Hedemølle er

mad til forældredage. Vi husker de fantastiske

ikke det lokale supermarked. Når sandheden

birkes og marabou-boller :)

skal frem, har vi altid betalt skolepengene til Hedemølle med glæde, på trods af, at det er en post der kan mærkes i budgettet. MODNING OG UDVIKLING Fælles for vore børn er, at de alle har gennemgået en enorm modning og udvikling under deres efterskoleophold. Vi har afleveret dem som usikre og søgende børn. Når opholdet har været slut, har de været afklaret på en lang række områder, de er blevet mere omgængelige, men først og fremmest har de fået en større appetit på livet og mod og lyst til at gå ud og leve det. STORT UDBYTTE Børnene siger selv: Vi har fået venner for livet. Vi har fået oplevelser for livet igennem O-ture,

Helle og Arne med Christian, Frederikke, Nils og Emil

skiture og storture. Vi har mødt engagerede lærere og ungmedarbejdere, der har udvist oprigtig

TAK

interesse for den enkelte elev.

Vi ønsker Hedemølle Efterskole og ansatte Guds

Som forældre er vi dybt taknemmelige for at, vi har kunnet aflevere vore børn på Hedemølle på et tidspunkt i de unge menneskers liv, hvor de har været under ombygning. Et par år senere

rige velsignelse fremover. Hjertelig TAK for rige og fantastiske oplevelser og minder!

Helle og Arne Lykke-Sørensen, Fur

13


14


HedemølleNyt SOMMER 2019

15


SKITUR TIL

Dejligt vejr, dejlig sne, dejlige venner og dejlig oplevelse

I februar er alle elever med

med i skiskolen. Eleverne

alle på skitur til Østrig. Jeg hav-

på skitur til Østrig. Der er

er inddelt i hold og bliver

de aldrig prøvet at stå på ski

tid til skiskole, øvelser og

undervist på forskellige

før. Men jeg glædede mig helt

frit løb på ski. De fleste af

niveauer.

vildt meget. Det var lidt svært

eleverne har aldrig prøvet

i starten, men når man først

slalomski – men alle lærer

SVÆRT I BEGYNDELSEN

fandt teknikken og balancen,

rigtig meget ved at være

I ugen op til vinterferien tog vi

kom man ret hurtigt efter det.

Karen, Helena T og Alexander

Øvelse gør mester

Sara R


ØSTRIG Så skulle man også lige lære at bremse, men det lærte man også hurtigt. SKILIFTEN EN UDFORDRING Efter ca. halvanden dags tid gik det faktisk ret godt. I begyndelsen var det ekstra hårdt, fordi jeg skulle gå op ad bakken. Så jeg fik at vide, at jeg skulle prøve at tage liften. Men det havde jeg ikke mod på i starten. Så jeg fortsatte med at gå langsomt op og køre hurtigt ned. Jeg syntes, at liften var meget skræmmende. Efter en del

AHs hold på toppen af Kitzsteinhorn

overtalelse prøvede jeg den første gang. Jeg havde jo set, at selv små børn kunne gøre det, så kunne jeg også. Til at begynde med kom jeg ikke længere end tre eller fire meter. Men lige så langsomt kom jeg længere og længere op. Næste dag kom jeg faktisk helt op på toppen ad bakken. Det var en mega fed følelse. Så var der kun en vej. Og det var ned. Herligt! EN PRAGTFULD OPLEVELSE Vi boede på et dejligt vandrehjem: JUFA Kaprun.

Proff ser det ud :)

Her fik vi rigtig god og sund mad. Efter en solid morgenmad lavede vi madpakker og tog frugt og vand med til skidagen. Der var skibusser lige uden for hoveddøren. De kørte os til de forskellige skiområder. Efter skidagen fik vi et dejligt aftensmåltid. Udover sang og andagt var der hver aften en samling med fælles program bl.a. med underholdning og konkurrencer. Skituren blev en pragtfuld oplevelse i et meget flot bjergområde.

Karen Sode

På hvert hold er der en skiguide og en lærer


MUSICAL

Skuespillere og ensemble

18

Årets musical ”Prinsen og tiggerdrengen”

os til auditions for evt. at få en rolle. Vi kom

var et stort fælles projekt for alle elever og

ind i hallen og skulle sige en linje, som vi havde

medarbejdere. Det er imponerende at se

fået på forhånd. Derefter skulle vi lave en masse

det hele vokse frem i ugen op til forårets

øvelser. Senere var der også auditions vedr.

forældredag. Den fælles glæde er stor, når

sangene. Det var vildt spændende. Musicalen er

musicalen vises tre gange: for skoleelever,

skrevet sådan, at der er rigtig mange roller og

for offentligheden og til forældredagen.

sange.

LANG FORBEREDELSE

ØVELSE OG ARBEJDE

Forberedelsen af årets musicalen begyndte alle-

Alle, der fik en rolle eller en sang, fik senere

rede i efteråret. Vi var mange elever, der meldte

teksten og skulle så øve. Hver tirsdag øvede vi


HedemølleNyt SOMMER 2019 sammen, når vi havde valgfaget drama. Da det blev musicaluge fik alle en opgave. Der var scenebyggere, designere, skuespillere, band, lyd- og lysfolk m.m. Alle knoklede med deres del af projektet. Skuespillere og ensemble skulle øve forskellige danse. Alle elever skulle også lære en fælles dans, da det var den sidste dans. EN SUCCÉS Derefter fremførte vi stykket. Fredag formiddag var der knap 500 elever fra folkeskoler og friskoler i området omkring

Afslutning med sang og dans

Hedemølle. Fredag aften var der godt 400 tilskuere til en

eftermiddag sluttede vi med

da man ikke havde ”grupper” i

offentlig forestilling. Lørdag

at vise musicalen for elever og

musicalugen. Man havde ikke

forældre til næste skoleår samt

bestemte venner, som man

vores egne forældre. Jeg tror,

skulle være sammen med, man

jeg taler for alle, når jeg siger:

var blot sammen med dem,

”Det var en succes”.

som var på ens hold. Det var en helt igennem fantastisk

Einar og Markus H

EN FANTASTISK OPLEVELSE

oplevelse, og jeg har aldrig

Efter hver forestilling var alle

prøvet noget lignende. Det var

glade. Der var bump på vejen,

også et stykke med et godt

men sammen klarede vi os

budskab. Det handlede om, at

igennem. Det styrkede mit

man skulle være sig selv, og at

forhold til alle andre elever,

alle er lige.

Naomi Jónsdóttir Poulsen

Tiggerdrengen Lærke I

Tiggeren Mikkel

Kong Ramballe med følge

19


ITALIEN OG S og var klar til at drage mod

trætte, og klar til at indtage

Slovenien. Storturen startede

vandrehjemmet.

selvfølgelig med det obligatoriske ”pitstop” ved grænsekio-

RIVERRAFTING

sken i Tyskland. Her havde vi

Lørdag morgen skulle vi også

rigeligt tid til at handle slik.

tidligt op og opleve mere af Sloveniens smukke natur. Nu

Miriam og Lea TL

Hvert år har Hedemølle en stortur til udlandet. I år var det Italien og Slovenien der var destinationen, og vi havde en fantastisk tur. Rejsedagen begyndte tidligere end sædvanlig, men humøret var højt, og kufferterne var pakket. Kl. 7 sad vi i busserne

Jens Stryger Larsen og en flok elever

DRYPSTENSHULER

mere nordpå i området ved

Da vi vågnede, var vi ankom-

Tolmin. Her skulle vi riverrafte

met i Slovenien. Her var første

og vandre. Det var et utroligt

stop ved nogle drypstenshuler

smukt område, og vi havde

i et fantastisk naturområde

meget engagerede guides til

med masser af forårsblomster.

begge aktiviteter.

Det var dejligt at få lov til at

Da vi skulle riverrafte kunne

strække benene efter knap et

alle være med. Dem der ikke

døgn i bus. Det var virkelig en

havde valgt en ”dry-boat”,

smuk oplevelse at se dryp-

havde sjov med at sprøjte vand

stenshulerne og høre, hvordan

på de andre. På et tidspunkt

de var blevet formet af vandet.

stoppede vi ved en klippe, hvor

Efter en smuk naturoplevelse

en af bådene blev vendt om

var vi klar til at shoppe, og vi

og brugt som rutsjebane. Det

fik mulighed for at komme i

var vildt sjovt, og vi fik mange

et shoppingcenter. Da vi var

gode grin den dag.

færdige i centeret, var alle godt

På vejen tilbage mod van-


HedemølleNyt SOMMER 2019

SLOVENIEN Tid til shopping

Karen, Clara LP, Miriam, Marianne og Theresia - Venedig

drerhjemmet fik vi aftensmad på en restaurant i en landsby, og da vi kom hjem, lavede ungmedarbejderne underholdning. GUDSTJENESTE OG FODBOLD Da det blev søndag, gik turen til Italien. Her blev vi kørt til Trieste, hvor vi skulle til en gudstjeneste. Menigheden var virkelig rare, og vi blev taget godt imod. Om eftermiddagen tog vi ud for at se fodbold. Udinese spillede mod Empoli, og danske

Riverrafting var virkelig sjovt

Jens Stryger vandt med Udinese i en spændende

dig i mindre grupper. Det var spændende at gå

bundgyser, som endte 3-2. Bagefter fik vi lov

på opdagelse i Venedigs smukke små gader. Vi

til at møde Stryger til snak og mulighed for at

havde fået penge til at købe aftensmad, så det

tage fotos. Til sidst gav han os sin vindertrøje

var sjovt selv at vælge et spisested i Venedig.

som gave til skolen. Det var en vildt spændende oplevelse både for dem, der elsker fodbold,

LAST MINUT SHOPPING OG HJEMTUR

men helt sikkert også for dem, der oplevede en

Tirsdag var storturens sidste dag. Her var der

fodboldkamp for første gang.

mulighed for at tage ned i den gamle by Piran nedenfor vandrehjemmet. Vi kunne bruge vores

DAGSTUR TIL FLOTTE VENEDIG

sidste euro på nogle af byens specialiteter: salt,

Mandag gik turen til den flotte by Venedig.

chokolade og olie. Og så gik turen ellers hjem til

Hjemmefra havde vi valgt, om vi ville i Markuskir-

Hedemølle.

ken, i Dodgepaladset, eller op i tårnet ved Markuspladsen. Alle tre er absolut et besøg værd! Efterfølgende shoppede og udforskede vi Vene-

Tak for en rigtig god og oplevelsesrig tur til Italien og Slovenien!

Lærke Lindeskov Jensen

21


FLL TIL NORGE

Yoel, Nikolai GP, Nikolai N, Gabriel og de andre nominerede

First Lego League (FLL) er et spændende

træning, teambuilding og konkurrence. Vi skulle

valgfag, hvor der både skal arbejdes med

afsted allerede dagen efter, vi kom hjem fra ski-

forskning og programmering af en robot.

tur i Østrig. Vi var naturligvis trætte efter en uge

Eleverne deltager hvert år i en konkurrence

med højt tempo og en lang bustur. Men nu var

i Herning. De hold, der klarer det bedst, går

kursen sat mod Norge og vi glædede os. Vi fløj

videre til en nordisk konkurrence.

fra Billund via Oslo til Trondheim.

SCANDINAVIAN INNOVATION AWARD

EN KÆMPE OPLEVELSE

I dette skoleår har 11 elever haft valgfaget FLL.

Vi skulle tidligt op og med bussen ud til selve

Efter deres flotte præstation ved efterårets

konkurrencen. Det var lidt forvirrende, da alt

konkurrence blev de nomineret til deltagelse i

var på norsk. Da vi ankom, skulle vi ind i et stort

”Scandinavian Innovation Award”. Ud af godt

auditorium, hvor åbningsceremonien blev af-

900 hold blev der nomineret 20 hold. I decem-

holdt. Vi var i alt 10 hold fra hele Skandinavien.

ber fik vi at vide, at vores hold var med blandt

Vi pitchede vores projekt om at anvende melor-

de 10 udvalgte! Det betød, at vi skulle til Trond-

me som fødekilde til folk, der er ude i rummet.

heim med vores forskningsprojekt. Herligt!

Publikum og dommerne var meget imponerede. Vi vandt ikke en præmie, men de opfordrede os

MANGE OPLEVELSER

meget til at arbejde videre på vores ide. Selv om

Derfor var vi fire fra FLL-holdet, der skulle en tur

vi ikke vandt, var det en mega stor oplevelse.

til Trondheim i februar. ”Scandinavian Innova-

Tak for en super god tur!

tion Award” bød på mange oplevelser. Der var

22

Nikolai O. Nissen


HedemølleNyt SOMMER 2019

SPORT Det er vigtigt med sund

masse forskellige valgfag. Man

bordtennis, spring og svøm-

motion. Derfor er det godt,

får muligheden for at nørde

ning. Hertil kommer musik og

at der er mange muligheder

lidt med tingene og dykke ned

bevægelse, floorball, løb og

for sport. Det fylder meget

i de valgfag, man synes er

ridning.

for mange elever både som

spændende.

valgfag og i fritiden. Det er

DM I VOLLEY

dejligt, at sporten både er

SPÆNDENDE TURNERINGER

I år vandt pigernes 1. hold i

for nybegyndere og øvede.

Hedemølle er hvert år med til

volleyball ØM og kom derfor

Det giver rigtig god mening.

Østjyske Mesterskaber (ØM)

med til DM. Det var en mega

i de store boldspil: håndbold,

fed oplevelse. Man får prøvet

STORT UDBUD

indendørs og udendørs fod-

og set en helt masse flot volley

På Hedemølle Efterskole er

bold og volleyball. Det er super

på ret højt niveau, når man ser

udbuddet af sportsvalgfag

godt. Men det er også sjovt at

de 10 bedste efterskolehold i

meget bredt. Der er noget til

have sport i hverdagen.

Danmark.

og udendørs. Det jeg blandt

FRIT VALG

ET GODT STED

andet synes er fedt ved at gå

Hvis man har lyst, kan man

Hedemølle et godt sted for dig,

på Hedemølle er, at der ikke

sammensætte et skema kun

som gerne vil dyrke en masse

er faste linjer, men bare en hel

med sportsvalgfag. Der er

forskellig sport.

enhver smag, både indendørs

blandt andet mulighed for at vælge badminton, basketball,

Anette L. Nielsen

Østjyske mestre i volleyball

23


BEDSTE- OG VENNEDAG

Maja R med sin morfar og moster

Mange bedsteforældre vil

ALLE TIL UNDERVISNING

havde også tid til at vise ens

gerne følge børnebørnene på

Vi skulle følges med vores

gæster sit værelse og ellers

efterskole. Det kan også gælde

gæster hele dagen. Om formid-

vise rundt på hele skolens

andre i familien eller venne-

dagen var der et fælles obliga-

store areal.

kredsen. Derfor inviterer vi på

torisk program. Det begyndte

Hedemølle alle bedsteforældre,

med fællestime. Her hørte vi

TAK FOR DAGEN

faddere, naboer mv. til at op-

lidt om skolens historie og ind-

Det var godt at have besøg af

leve en dag på Hedemølle. I år

hold. Der har været vandmølle

bedsteforældre og andre ven-

var det en lørdag i marts, hvor

på stedet i flere hundrede år,

ner. Tak for jeres besøg. Det

vi fik mange gæster.

men i 1980 begyndte Hede-

blev en god dag.

mølle Efterskole. Herefter var UDEN MAD OG DRIKKE…

alle til undervisning i en klasse.

Bedste- & Vennedag er en

Der var dansk, fysik, biologi og

dag, hvor man kan invitere en

kristendom i hver sin klasse.

Simon M. Johansen

ven, et familiemedlem eller ens

24

bedsteforældre. Der er forskel-

VALGFRIE AKTIVITETER

lige ting på programmet, og

Efter middag var der frit valg

køkkenet sørger rigtig godt for

mellem forskellige aktiviteter.

os. Det begynder kl. 10 med

Der var tilbud om kreativ aktivi-

kaffe, kl. 12 er der middags-

tet i dagligstuen, om blomster-

mad, og vi slutter kl. 14 – igen

værksted i vinkelbygningen og

med kaffe.

om sport i hallen. Men man

Tobias M viser rundt


HedemølleNyt SOMMER 2019

SØSKENDEDAG Når en elev er på efterskole, kan det også mærkes i familien. Derfor er det sjovt at invitere søskende, fætre og kusiner til at opleve en dag på Hedemølle. Det er godt både for eleven og for gæsterne. MANGE GÆSTER Lørdag den 19. januar var der søskendedag på Hedemølle. Det betyder, at vi elever havde besøg af vores søskende, fætre og kusiner. Vi fik rigtig mange gæster på dagen. Marianne med vinderholdet

SJOVE KONKURRENCER Dagen blev skudt i gang med et konkurrenceløb i hallen. Vi elever havde forberedt en række poster med sjove opgaver og små udfordringer. Nogle elever sad ved posterne, mens vi andre var værter for vores gæster. LÆKKER MAD OG VALGFAG Efter køkkendamerne havde sørget for lækker mad gik turen videre til de hyggelige og de lidt vildere valgfag. Der var mulighed for gocart, fodbold, bagning, bordtennis og mange flere gode muligheder for sjov og hygge. Dagen blev afsluttet med et dejligt kaffebord.

Lærke LJ laver cookies med kusinerne

EN DEJLIG DAG Det var en dejlig dag, som blev nydt af de besøgende, men helt sikkert også af os her på Hedemølle. Dejligt at få besøg!

Simon Møller Sørensen

Helena T og lillesøster

25


ATLETIKDAG sjovt. Da vi ankom til atletikbanen, kunne vi næsten ikke vente med at gå i gang. MANGE AKTIVITETER Vi fik prøvet mange aktiviteter. Vi prøvede højdeog længdespring. Vi var med til 100 m og 800 m løb. Og vi prøvede kuglestød og spydkast. Det var alt sammen gode aktiviteter, som alle kunne være med i, også dem der ikke dyrker så meget sport i hverdagen. Personligt var 800 m. løb min Spydkast er en svær disciplin :)

favorit aktivitet - nok fordi jeg vandt.

Atletik hører med til faget idræt, som er

EN GOD DAG

obligatorisk i 8. og 9. klasse. Derfor er det

Atletikdagen gjorde også, at vi lærte hinanden

dejligt, at vi kan leje et godt atletikanlæg

bedre at kende. Alle var glade for at prøve ak-

ved Viborg Gymnastikhøjskole. Her får alle

tiviteterne af. Det var sjovt at være på et rigtigt

mulighed for løb, kast og spring.

atletikanlæg og løbe på løbebaner. Normalt løber man jo bare på en græsplæne eller fod-

STOR FORVENTNING Den sidste mandag i marts skulle vi efter middagsmaden med bus til atletikdag. Det var mega

boldbane. Det var en rigtig god dag, hvor vi fik prøvet nogle nye ting.

Yoel Beraki

Kasper i svæv


HedemølleNyt SOMMER 2019

CAMP-Hedemølle I dagene op til påske invi-

og tillid, og som derfor giver

TRO I FOKUS

terede vi for første gang til

mod til at være, den man er.

En del af programmet var op-

CAMP-Hedemølle. Alle fra

takt til den forestående påske.

7.-9. klasse var velkomne,

UD AF COMFORTZONEN

Deltagerne fik en kristen-

og 30 tog imod tilbuddet.

Først skal man jo finde ud af,

domstime, en bibeltime og en

hvem man skal sove sammen

lovsangsaften, hvor temaet var

KOMMET FOR AT BLIVE

med. Så skal man igennem de

påske. Det er vigtigt for os, at

Det blev nogle forrygende

obligatoriske ”lær-hinanden-

når man er på Hedemølle, så

dage med et spækket program,

at-kende-lege”, eksempelvis

er kristendommen en naturlig

hvor pointen var at give indblik

speedtalking i et minut om

del af hverdagen.

i efterskolens hverdag, fag,

den værste ferieoplevelse man

valgfag og alt det, der foregår

har haft, eller om den bedste

FÆLLESSKAB OG HYGGE

deromkring. Men også at give

gave man nogensinde har fået.

Vi var privilegerede og havde

mulighed for at opleve et fæl-

Også kroppen blev udfordret,

godt vejr til Campen. Derfor

lesskab, der bygger på respekt

da der var både træklatring og

kunne vi lave bål, snobrød og

mountainbike på programmet.

skumfiduser i aftensolen, og skulle der være en enkelt der

HVAD ER AIOLI?

frøs, så var der mulighed for

Til festaftenen blev smagslø-

en tur i den nye hjemmebyg-

gene forkælet med tapas. Ikke

gede udendørs sauna. Der blev

tapas som køkkenet serve-

snakket, hygget og svedt.

rede, men ni små retter som

Så er vi klar til CAMP

de unge selv kokkererede.

TAK TIL ALLE

Og det var ikke flæskesteg og

Dagene gik hurtigt, og den ene

brunede kartofler, de var ude

aktivitet afløste den anden.

i. Tværtimod lærte de nye ord

Men det, der står tilbage, er

og smage – som blinis, haydari

mindet om tre skønne dage,

og aioli. Vi tilberedte maden

hvor en herlig aldersgruppe

i Rosenlund, den tidligere

kom og indtog stedet med

forstanderbolig, og det er ret

humør og lyst til at være sam-

sikkert, at køkkenet her ikke

men. TAK til alle der var med.

tidligere har set ud, som det

Det var sjovt og meningsfuldt!

gjorde under denne proces.

CAMP-Hedemølle er kommet

Men resultatet var lækkert, og

for at blive.

der blev spist og smagt med stor appetit og fornøjelse.

Lone Jacobsen Lærer på Hedemølle

Tid til en tur med go-cart

27


HEDEMØLLE EFTERSKOLE Hedemølle Efterskole er en selvejende institution oprettet af Evangelisk Luthersk Missionsforening, der er en missionsforening på Folkekirkens grund. Skolen har 100 elever fordelt på 8., 9. og 10. klassetrin. Foruden forstander, viceforstander, sekretær og pedel er der 14 lærere. I køkkenet er der fem ansatte. Skolens grundlag er Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter. Målet er at forkynde evangeliet for eleverne, give almendannende undervisning samt give almen opdragelse.

GAVER TIL HEDEMØLLE Hedemølle Efterskole har hvert år brug for 100 gavegivere, der hver giver mindst 200 kr., hvis skolen skal opretholde retten til at modtage gaver, der kan fradrages i giverens skattepligtige indtægt. Ordningen gør også, at Hedemølle kan modtage arve med nedsat arveafgift. Husk at oplyse CPR-nr. så skolen kan indberette gaven til SKAT. Tak for enhver gave! MobilePay 29565. Skolens konto 2331 3080101715.

Kry Herholdt, formand

Hedemøllevej 31 | 8850 Bjerringbro | T: 8668 5021 | E: hedemoelle@hedemoelle.dk | W: www.hedemoelle.dk

Modning med mål og mening

Profile for Hedemølle Efterskole

HedemølleNyt - Sommeren 2019  

Skolens blad som udkommer 2 gange om året.

HedemølleNyt - Sommeren 2019  

Skolens blad som udkommer 2 gange om året.

Advertisement