Page 1

news # 15

juni 2012

Shake & bake

HEDEGAARD foods prĂŚsenterer nyt produkt i tre varianter


INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen v/ Ivan Noes Jørgensen ..... 3 Produktnyhed SHAKER ..... 4-5 Shake & bake - 3 varianter ..... 6-7 Dansk særstatus på skalæg ..... 8-9 Æggebakker tilbage til Naturen ..... 10-11 Livskraft æg ..... 12 Pita & Tun ..... 13 Omeletmix - produktnyhed hos Svenska Lantägg ..... 14-15 Nyt palleteringsanlæg ..... 16-17 Vores robotter kan også håndtere smartboxen ..... 18 Salg & marketing - to sider af samme sag ..... 19 Papirbryllup DK/SE ..... 20 Æggekølere i Rema1000 - før & efter ..... 21 Sundhedsanprisninger på fødevarer ..... 22-23 Vask af æg ..... 24-25 Messer og markedsdag..... 26 Skilt grillet tun salat ..... 27 Årsmøde 2012 ..... 28-29 Løst & Fast ..... 30-31


# 15 juni 2012

VELKOMMEN til vores nye Egg News Høje råvarepriser, høje foderpriser, nye økologiske regler på vej, særstatus, skabe synergier Sverige og Danmark imellem, der er nok af udfordringer at tage op, men vi er som altid klar.

Af Ivan Noes Jørgensen

De internationale spotpriser er efter et forår med ekstremt høje priser nu faldet til et mere stabilt niveau. Prisen er fortsat på et højt niveau, der afspejler massive investeringer i nye produktionssystemer og høje foderpriser. Vi forventer resten af året relative høje internationale spotmarkedspriser. Danmark har fået særstatus på æg og de danske æg er nu af EU blåstemplet til at være på samme høje niveau, som de svenske og finske æg, hvad angår salmonella. Arbejdet med ansøgningen om særstatus har pågået i mere end 10 år, så det er en stolt dansk ægbranche, der nu sammen med Sverige og Finland kan markedsføre verdens sikreste æg! Salget af økologiske æg og pasteuriserede ægprodukter øges år for år. Reglerne og forbrugernes forventninger til økologi øges i samme takt. I EU arbejdes der med nye regelsæt, der forventes i høring ved årsskiftet. Vores forventninger til EU er, at der bliver mere ens regler (læs fortolkninger) i de enkelte

medlemslande således, at vi kan konkurrere på lige vilkår landene imellem. Vi forventer, at en af stramningerne bliver et krav om, at de økologiske æglæggere skal fodres med 100 % økologisk foder, hvor det i dag er 95 %. Vi er i samarbejde med tre økologiske ægproducenter begyndt at teste fordele og eventuelle ulemper ved en 100 % økologisk fodring, specielt med fokus på trivsel og hønens ydeevne. I forsøget arbejdes ligeledes med en ide om, at minimum 40 % af fodret skal komme fra egen avl. Det er nu et år siden, at Svenska Lantägg og HEDEGAARD foods blev søsterselskaber. Jeg skal her udtrykke stor glæde over det første år, her tænker jeg specielt på den positive måde, vi er blevet modtaget på af vores kunder og ægleverandører.

varemærket, som det er tilfældet med ”Livskraft”. Ved anvendelse af ét varemærke skabes synergi og genkendelse af vore produkter i begge lande, hvilket ses som en stor styrke. Bag varemærket gemmer sig stadig to kompetente produktioner. Medarbejderne i Sverige og Danmark er et kapitel for sig selv. Det er med stolthed, at jeg iagttager det samarbejde og den dialog, der foregår mellem de danske og svenske kolleger. Den positive fælles ”team spirit”, der er skabt og er under udvikling, er fantastisk. Jeg ser frem til, at vi sammen kommer til at skabe endnu flere synergier i et frugtbart og konstruktivt samarbejde Sverige og Danmark imellem, tak! Med ønske om en god sommer ...

I den kommende tid lancerer vi nye og spændende produkter i begge lande. Dette kommer til at ske under HEDEGAARD foods

3


# 15 juni 2012

produktnyhed

SHAKER

Ikke nok med at vi har udviklet en nyhed inden for pandekagemix, vi har også gjort det lettere for den travle familie at lave en hurtig omgang scrambled eggs

Af Michaela Samuelsen, Key Account Manager

Shakeren, vi har ventet på, bliver ikke kun en variant men hele tre forskellige nye produkter i HEDEGAARD foods sortiment. Vores nyhed er et to-komponent produkt, som består af en flydende æggemasse i bund og mel i låget. De tre produktnyheder, dessertpandekage, madpandekage og scrambled eggs med bacon, skulle i første omgang kun have været en dessertpandekage. Men langsomt som vi kom frem i testforløbet indså vi, at vi ikke kunne nøjes med denne variant. Flere kunder, som vi rådspurgte, havde så mange gode ideer, at vi VAR nødt til at udvikle flere varianter – og disse er ikke de sidste! For knapt to år siden startede historien bag pandekagemixen, da vi solgte den

unikke Q-pan. Når vi var ude på messer var det ikke særligt smart at skulle blande pandekagedej på den ”gammeldags” facon. Det var alt for besværlig at skulle medbringe alle ingredienser, redskaber mv. for at kunne lave en pandekage. Derfor medbragte vi en færdigblandet dej og pandekagerne var altid en succes. Duften af de frisklavede pandekager var noget ALLE store som små kunne bruge og flere kom gerne igen!

eggs med bacon. Vi har altid fået en god og positiv tilbagemelding på vores scrambled eggs og flere kunder har givet udtryk for at kunne sælge vores scrambled eggs i detail. Faktisk findes den allerede i vores 1 kg dunk, men uden bacon. Vores udfordring med 1 kg er, at mange kunder synes portionen er for stor men husk på, at scrambled eggs kan bruges til almindelig æggekage og til æggefyldet til en tærte – så problemet er ikke så stort.

Udfordringerne har været mange, men vi mener nu, at vi har ramt et helt unikt produkt. Smagen er fantastisk og det, at produktet kan rystes sammen, uden at give problemer med klumper, er ikke noget, man ser hos tilsvarende pandekageprodukter.

Vi håber, at I alle vil tage godt imod de nye produkter i Shaker. Rigtig god fornøjelse.

Sammen med dessert- og madpandekagen kommer vi også med en scrambled

5


# 15 juni 2012

Shake ...

Shaker Varenr.

Netto indhold

Shaker / dessertpandekager

700108

6

740 g

Shaker / madpandekager

700110

6

740 g

Shaker / scrambled eggs m/ bacon

700197

6

880 g

Lancering august 2012 6

Antal karton

Stregkode


# 15 juni 2012

& bake!

7


# 15 juni 2012

Dansk SÆRSTATUS på skalæg

Den 18. april 2012 blev en skelsættende dag for den danske ægbranche. Her vedtog EU at tildele Danmark særstatus vedrørende salmonella i konsumæg.

Af Vivi Nielsen, Kvalitets- og projektleder

Den 18. april 2012 blev en skelsættende dag for den danske ægbranche. Her vedtog EU at tildele Danmark særstatus vedrørende salmonella i konsumæg. Der er arbejdet hårdt på at opnå denne særstatus på lige fod med Sverige og Finland. Danmark er det første land, som har fået imødekommet en særstatusansøgning i EU, idet Sverige og Finland fik særstatus på æg i forbindelse med deres indtræden i EU. Med særstatus anerkender EU resultaterne af den danske indsats med at eliminere salmonellaforekomsten i den danske skalægsproduktion og sikring af fødevaresikkerheden omkring skalæg. Gennem de sidste 16 år har den danske ægbranche arbejdet med at nedbringe antal af salmonellaforekomster i skalægsproduktionen og derigennem at minimere risiko for, at forbrugerne kunne blive smittet med salmonella via æggene.

8

Danmark valgte en anden strategi end den, som mange af de øvrige EU lande anvender i dag, hvor dyrene bliver vaccineret. I 1996 blev den første salmonellahandlingsplan udarbejdet og den er senere revideret. Den betegnes som ”verdenens skrappeste” og er en ambitiøs plan, som nu har givet resultater i form af særstatus og den lave forekomst af salmonellatilfælde, der kan føres tilbage til danske skalæg. Fra 1. juli 2012 træder særstatus i kraft og det betyder, at Danmark kan stille krav til udenlandske æg, som ønskes afsat på det danske marked. Der gælder samme krav for udenlandske æg som for de danske æg – de skal være fri for salmonella. Forbrugerne er fra 1. juli dermed sikret, at æg, som indkøbes i de danske butikker, ikke udgør en risiko for salmonellasmitte.

Særstatus giver desuden den fordel, at det nu er muligt at eksportere æg til Sverige og Finland uden de hidtidige handelsdokumenter, som skulle godkendes af veterinærer før hver levering. Ligeledes skulle danske producenter, hvorfra der blev leveret æg til Sverige, efterleve både danske og svenske regler i forhold til prøveudtagning, hvilket gav forhøjede analyseomkostninger. Dette er nu alt sammen ændret og giver muligheder i forhold til udvidelse af forretningsområder mod øst. HEDEGAARD foods og Svenska Lantägg er klar til de nye udfordringer, som særstatus medfører. Vore kunder vil ikke kunne mærke nogen forskelle af betydning, men særstatus giver mulighed for at udnytte synergien HEDEGAARD foods og Svenska Lantägg imellem.


# 15 juni 2012

fakta

Den danske salmonellahandlingsplan • Løbende overvågning af alle høneflokkene, hvor der indsendes æg og gødningsprøver til analyse hver 9. uge. (EU reglerne foreskriver indsendelse af gødningsprøver hver 15. uge). • Der sker varmebehandling af alt fjerkræfoder, der tilgår høneflokkene. • Der er indført skærpede egenkontrolprogrammer • Der er regler for hvilket høneracer, der må anvendes i ægproduktionen

9


# 15 juni 2012

Æggebakker

tilbage til naturen Forbrugerne kan komme af med de brugte æggebakker, så det gavner miljøet. Brdr. Hartmann har fået en række af deres produkter godkendt til kompostering

Kilde: Brdr. Hartmann

Brdr. Hartmann er en af verdenens største producenter af æggebakker i støbepap. Hartmann leverer størsteparten af æggebakkerne, som Svenska Lantägg og HEDEGAARD foods anvender på deres pakkerier. Virksomheden arbejder blandt andet med miljøaspektet omkring æggebakkerne og de har nu opnået komposteringscertificering på flere af deres produkter. Kompostering af æggebakker af støbepap kan være en god måde at komme af med den brugte emballage med et minimum af miljømæssig påvirkning. Kompostering nedbryder emballagen fuldt ud, så den indgår i det naturlige økokredsløb. Komposten kan eksempelvis anvendes til at forbedre jorden i landbruget eller på gartnerier.

10

Støbepap er lavet af en fornybar ressource, som kan genbruges flere gange for herefter at vende tilbage til naturen i komposteret form og starte forfra. På den måde indgår æggebakkerne i en naturlig og miljøvenlig livscyklus. Før en emballage kan kaldes komposterbar, skal den testes grundigt. Testen afhænger af, om det er hjemmekompostering eller industriel kompostering, fordi et materiale nedbrydes forskelligt i de to miljøer. Brdr. Hartmann har fået testet og godkendt et antal produkter til kompostering af det belgiske certificeringsorgan Vinçotte. Dette giver ret til at bruge deres logo OK compost, som er blandt de mest anerkendte logoer inden for komposte-

ring. Et komposteringslogo er en hjælp til forbrugerne til at komme af med æggebakkerne, så de vender tilbage til naturen. Brugen af kompostering som affaldsbehandling varierer fra land til land, men generelt stiger kapaciteten for biologisk affaldsbehandling i Europa, ligesom hjemmekompostering også er blevet populært.


# 15 juni 2012

fakta

Før en emballage kan kaldes komposterbar, skal den testes på fem parametre, som specificeret i standarden EN13432: • Bionedbrydelighed: Materialet omdannes til CO2, CH4 og H2O. Papir er generelt anset for at være bionedbrydeligt. • Disintegration: Den fysiske nedbrydning af materialet i mindre stykker. • Kompostkvalitet: Den endelige kompost skal have en naturlig farve og konsistens. • Tungmetaller: Indholdet af tungmetaller må ikke overstige nogle fastsatte grænseværdier. • Økotoxicitet: Testes med planter.

11


# 15 juni 2012

Livskraft ™

Livskraft ™ Kategori

Skrabeæg

12

Varenr.

109130

Emballage

8 stk.

Størrelse

L/XL

Minimum nettovægt

504 g

Antal kasse

15

Stregkode


# 15 juni 2012

pita & tun

i det kække “caesar-dress” med blødende æg, salte agurker og lidt for sprødt bacon 2 personer

Dressing: 5 ansjoser 2 fed hvidløg 2 spsk dijonsennep 1 spsk oliven u. sten ½ dl hvidvinseddike eller 1 citron, saft og skal 1 dl olivenolie 50 g reven parmesanost 1 ds tun i vand 2 pitabrød 4 skiver bacon 4 æg 1 tsk Chilisalt 5 cornichoner eller drueagurker 1 icebergsalat 1 spsk Thai Lemon friske skud af dild og andre krydderurter

Dressing: Hæld ansjoser, pillet hvidløg, sennep, oliven samt hvidvinseddike eller saft og skal af en citron op i en blender. Sæt fuld skrue på, og kør i et minut. Hæld olien på i en tynd stråle, mens blenderen kører. Tilsæt ost. Åbn dåsen med tun, og lad den dryppe af. Hæld den i en skål. Kør dressingen henover. Lun brødet, og fyld det med tun og dressing. Eller lad folk gøre det selv. Steg bacon, og læg det i et lille fad. Kog æggene smilende. Del æggene, drys med Chilisalt, og læg dem i en skål. Bland fintsnittede drueagurker, skyllet, plukket salat og Thai Lemon i en smuk skål. Lav evt. også en skål med friske skud af dild og andre pivfrække krydderurter – lige til at nappe af. Sæt alle de små skåle og fade ind på bordet.

13


SVAMPE-omelet 1. Bland posens indhold med vand

1. Bland posens indhold med vand

14

2. Hæld blandingen på panden

2. Hæld blandingen på panden

3. Rør forsigtigt under bagning

2. Rør forsigtigt under stegning


# 15 juni 2012

produktnyhed i Sverige

oMELETMIX Omeletmix er let at have med i rygsækken på udflugt i naturen, på telt- eller campingturen, på weekendtur i sommerhuset eller lignende situationer, hvor adgang til mange ingredienser er begrænset.

Af Michaela Samuelsen, Key Account Manager

I uge 40 lancerer vi et helt nyt convenience produkt på det svenske marked. Omeletmix er et komplet produkt, hvor forbrugeren blot skal tilsætte vand under tilberedning. Produktet fås i tre forskellige smagsvarianter, rejer, svampe eller bacon.

drater) og en mere proteinholdig kost. En anden målgruppe for produktet vil være studerende, der har behov for et simpelt billigt måltid, der kan tilberedes i en fart samtidigt med, at det stadig er sundt og nærende.

Omeletmix er et let måltid at have med på campingturen, på udflugt i naturen mv. hvor en let oppakning har stor betydning og hvor der ikke er adgang til mange ingredienser. Produktet er også rart at have på lager i de situationer, hvor køleskabet er gabende tomt og der er behov for et let og hurtigt måltid.

Det er meget enkelt at tilberede omeletterne: Pisk posens indhold ned i 1,5 dl vand og lad det hvile i ca. 5 min. uter Hæld en smule olie i en ikke alt for varm pande og tilføj herefter æggemassen. Rør forsigtigt rundt i massen, så den ikke brænder på. Når omeletten har en passende konsistens, hvor den stadig er en smule cremet, er den ganske enkelt klar til servering. Server eventuelt med en salat af årstidens grønt og et stykke groft brød til, men ellers er den lækker i sig selv.

Omeletterne er næringsrige og passer fint ind i tidens trends, når det kommer til ”low carb” (fødevarer med lavt indhold af kulhy-

Emballagen indeholder to separate poser svarende til to måltider. Produktet er placeret sammen med andre tørvarer. I første omgang er de tre varianter af omeletmix ikke tiltænkt det danske marked, men hvis vores kunder ser et potentiale heri, er vi klar på udfordringen.

15


fakta Vægt med fod Hastighed

16

ca. 2200 kg ca. 1,6 m/sek

Rækkevidde

ca. 3,5 m

Løftekapacitet

ca. 100 kg

Cyklustid

ca. 9 sek.


# 15 juni 2012

nyt

palleteringsanlæg To friarmsrobotter udgør HEDEGAARD foods nye palleteringsanlæg. Anlægget håndterer både åbne og lukkede kasser.

Af Jan Fly Tekniker

Netop samme dag som årets kanon fest af et årsmøde i Hedegaard foods løb af staben, gik vi i gang med en større ombygning af vores palleteringsanlæg fra 2003. Begrundelsen for ombygningen er et ønske fra vores kunder om åbne og mindre kasser. Det vil sige, at vi skal håndtere flere kasser inden for samme tidsrum. Dette havde vores gamle Kuka protal robot svært ved at leve op til. Vi har i samarbejde med Lytech fra Blenstrup og Nordland Automatic fra Nørresundby valgt en løsning med to friarmsrobotter fra Japanske MOTOMAN. De kører hver især væsentlig hurtigere end vores gamle Kuka protalrobot og så løfter de kasserne ved at gribe omkring dem i stedet for at løfte kasserne i låget.

Det har krævet en større ombygning af banerne i anlægget for at få plads til de to robotter. Dette arbejde har Klaus fra Lytech taget sig af sammen med konstruktionen af løftehovederne til robotterne. Det elektriske og programmerne har et team bestående af Niels, Henrik og Mads fra Norland Automatic klaret. De har udviklet et nyt program til udsorteringen, da der var mange gamle programstumper fra tidligere ombygninger i det gamle program. Vi har fået en touch pc til at afvikle vores brugerflade i palleteringen og brugerfladen er samtidig tilpasset de to nye robotter.

kan de for os som noget nyt lægge mellemlægspapir på pallerne. Det gør, at vi får en meget mere stabil stabling af kasserne.

De to robotter har hver fire baner og fire pallepladser at betjene. Der udover

17


# 15 juni 2012

Vores nye robotter kan også håndtere smartboxen!

Af Michaela Samuelsen, Key Account Manager

Med vores nye palleteringsanlæg er det nu muligt at opfylde de mange forespørgsler fra vore kunder om at få leveret æggene i åbne kasser. De to nye robotter kan håndtere både åbne og lukkede kasser, så det giver os en fleksibilitet i forhold til emballage. Vi arbejder for tiden med vores nye sortiment og vi kan allerede nu løfte sløret for, at den nuværende kasse med 240 stk. æg udgår til fordel for vores ”Smartbox” med 120 stk. æg. Ud over det før nævnte produkt kommer der fem nye varianter i Smartbox. Med ”Smartboxen” efterkommer vi mange af vores kunders ønsker om at få en mindre pakning, som er nemmere at opbevare i kølerum, køleskab mv. og som reducerer antallet af tunge løft både på lagre samt i kantiner og køkkener.

18

Generelt forventer vi os meget af de nye åbne kasser og hører gerne fra jer – kunder – hvis I skulle have ønsker eller spørgsmål til det nye sortiment. Sortimentet forventes at være klar i sensommeren, hvor I kan forvente at modtage vores flotte sortimentshæfte.


# 15 juni 2012

Salg & marketing - to sider af samme sag! Salg i Danmark og Sverige foregår ikke på samme vis, men det betyder ikke, at vi ikke kan lære af hinanden og udnytte viden fra begge lande til at skabe synergi, når det gælder salg og marketing

Af Michaela Samuelsen, Key Account Manager

Ligesom de i vores marketingsafdelinger har samlet kræfterne i en fælles dansk/ svensk afdeling, forsøger vi i salg at forene det bedste fra to markeder og lære af hinandens styrker og forskelligheder gennem en tæt dialog. Vores kommunikation udadtil og vores materialer er et værdifuldt værktøj i det daglige arbejde og ikke blot nogle flotte billeder og smarte ord, som marketing har fundet på. På salgssiden er der noget større forskel på, hvordan det danske og svenske marked er bygget op og bearbejdes. I Sverige er beslutningsprocessen i detailhandlen en del mere decentral. Selvfølgelig skal produkterne sælges ind i selve butikskæderne (eks. ICA, COOP) og den øverste indkøbsfunktion bearbejdes. Men det er ude i de enkelte butikker, at butikschefen beslutter om og hvilke af Svenska Lantägg’s æg, de ønsker at tilbyde forbrugerne og dette kræver en stor indsats af salgsafdelingen. Svenska Lantägg har

på detailmarkedet derfor fem udesælgere og regionsansvarlige. Thomas og Sven i Sydsverige, Stig-Ove i vest og Susanne og Malin i Stockholm og den østlige del af landet. I Danmark er markedet, som bekendt noget anderledes bygget op. Her er indkøbet centraliseret i en funktion hos de forskellige kæder og dermed er der få samarbejdsparter at skulle bearbejde. Er aftalen først kommet i stand med den centrale indkøber, ender æggene og ægprodukter ude i alle kædens butikker. Der ligger så naturligvis et stort arbejde i at være i løbende dialog med de forskellige indkøbere for at sikre, at sortiment er det rigtige til at dække slutbrugernes ønsker og krav. Ligesom det er vigtigt at varerne tager sig godt ud i butikkernes space. I Sverige har sælgerens rolle forandret sig en del inden for de seneste år. Fra næsten udelukkende at sælge varerne

ind i butikkerne, har sælgeren nu fået rollen som den hjælpende og rådgivende samarbejdspartner, den som taler om økonomi og lønsomhed, vareeksponering og salgstryk med den butiksansvarlige. Det handler i ligeså høj grad om at sælge æggene ud af butikken som at få solgt dem ind. Gennem dialog og ved at komme ud til kunderne i forbindelse med besøg, messer, demo’er i butikkerne mv. får vi mulighed for at indsamle nødvendig viden om slutbrugernes behov og markedets efterspørgsel. Desuden er det lærerigt at observere, hvad konkurrenter og nye aktører på markedet gør. Disse inputs er uundværlig for salg og marketing til at finde inspiration og udvikle nye tiltag samt tilpasse kampagne- og butiksmateriale, så det afspejler tidens trends og forbrugernes behov.

19


# 15 juni 2012

Papirbryllup DK/SE - godt et år med vores Svenska Lantägg kolleger

Det seneste år har vi i salgs- og marketingafdelingen arbejdet målrettet på at forene det bedste fra vores svenske og danske afdelinger til en fælles stærk marketingindsats

Af Mette Due Andersen, Projektchef

Et år er gået siden Svenska Lantägg blev en del af HEDEGAARD foods og rigtig meget er sket. I processen med at lære hinanden at kende og samkøre indsatsen har vores svenske kolleger ofte taget sig selv til hovedet og tænkt, om vi for pokker da ikke kan tænke os om en ekstra gang, inden vi taler og handler. Man kan da ikke bare at bruse frem og trumfe igennem … Og omvendt har vi danskere tænkt: Så tag dog en beslutning og handl derefter, så vi kan komme videre. Ét møde må da være rigeligt! Mange flere eksempler kunne tages frem til at illustrere, hvor vi danskere og svenskere adskiller os, men på mange andre punkter ligner vi hinanden utrolig meget. Vi har valgt at fokusere på det positive i at have fået nogle nye skønne svenske kolleger og se på, hvor vi kan forbedre vores processer og arbejdsgange, lære af hinanden og bruge det bedste fra to verdener. I salgs- og marketingafdelingen har vi arbejdet frem imod et tæt og godt samarbejde med en fælles marketingafdeling.

20

I Danmark har vi været stærke på en flot designlinje med en tydelig rød tråd, når det gælder selve emballagerne, brochurer mv. målrettet distributionsleddet. Første skridt på rejsen var derfor en relancering af hele det svenske emballagedesign med en ny designlinje, der nærmede sig den danske. Modtagelsen på det svenske marked af den nye designlinje og det nye sortiment har været fantastisk positivt. I Sverige har de været rigtig dygtige med hensyn til in store løsninger og har på mange måder præsenteret sig selv bedre i selve butikkerne med en totalløsning på papkasser, displays mv. Desuden har de været stærkere på det mere slutbrugerorienterede kampagnemateriale. Dette har vi taget til os i Danmark, hvor vi er begyndt at udskifte vores papemballage til hvide open top kasser med HEDEGAARD logo. Lige nu kører vi desuden et forsøg med hvide papstykker med logo i vores containere. Fælles for begge lande er, at vi er blevet

meget mere helheds- og kampagneorienteret, når nye produkter lanceres. Vi vil gerne være endnu mere synlige i butikkerne og arbejder kontinuerligt på at finde de bedste løsninger til de enkelte butikker i samråd med vores kunder. Som et eksempel kan vi nævne vores æggekølere hos REMA1000. I samråd med REMA1000 blev vi enige om, at vores æggekølerne kunne trænge til en opgradering, så æggene synliggøres og fremstår mere indbydende i butikkerne. Næste spændende udfordring er udarbejdelse af en fælles design- og produktlinje, der tilgodeser begge markeder og sikrer, at vi fremadrettet opnår endnu større synergi i materialer og kampagneplanlægningen, hvor målet er 2-3 A-lanceringer årligt. Vi arbejder desuden på at kunne præsenterer en fælles ny webplatform inden udgangen af 2012.


# 15 juni 2012

Æggekølere hos REMA1000

FØR & EFTER Vi er godt i gang med at opgradere kølerne i diverse REMA1000 æggekølere rundt om i hele landet

Før

Efter

21


# 15 juni 2012

Sundhedsanprisninger på fødevarer

Af Mette Due Andersen, Projektchef

Sundhedsanprisninger på fødevarer Med lanceringen af Livskraft ægget fik HEDEGAARD foods markedsføring pludselig en helt ny dimension. Grunden hertil var, at vi anpriste fødevaren ved at fremhæve de særlige egenskaber, som blandt andet det styrkede indhold af Dog E-vitamin og Selen tilfører produktet. Hvis en fødevarer indeholder minimum 15% af den anbefalede daglige tilførsel af et bestemt vitamin eller mineral, må man angive, at produktet er ”kilde til” og er indholdet minimum 30%, må man angive, at det er ”rig på”. Mere kompliceret bliver det, når man begynder at fremhæve den sundhedsmæssige egenskab ved et bestemt vitamin eller mineral. Eksempelvis at et indtag på 7,5 μg D-vitamin dagligt bidrager til at styrke immunforsvaret, opretholder stærke muskler og vedligeholder knogler og tænder. Ikke verdens mest forståelige sætning, men der er en god grund til,

22

at vi formulerer os således. Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet, EFSA, konkluderer ud fra et tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag, hvorvidt der er belæg for en sundhedsanprisning eller ej. De godkendte såkaldte claims kommer på deres positivliste med en meget klar formulering af hvilke egenskaber, det pågældende vitamin medfører. For at overholde markedsføringsloven er det derfor meget vigtigt ikke at overtolke disse claims men holde sig inden for EFSAs formuleringer. 222 godkendte sundhedsanprisninger Kommissionen har netop godkendt 222 sundhedsanprisninger, der baserer sig på almindeligt anerkendt viden/evidens om fødevarer eller bestanddele heraf og deres virkning på vores sundhed. Sundhedsanprisningerne omhandler forskellige vitaminer, mineraler, fedtsyrer, protein eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner mv.

Forordningen trådte i kraft den 14. juni 2012 og skal anvendes fra den 14. december 2012. I praksis har virksomhederne nu seks måneder til at tilpasse deres mærkning og markedsføring til de nye regler, som gælder for emballage, reklame og hjemmesider. Efter den 14. december 2012 er det forbudt at anvende ikke godkendte sundhedsanprisninger. To ud af tre tror på anprisninger Ifølge en undersøgelse fra Forbrugerrådet vil forbrugerne gerne tro, at en fødevare er sund, hvis det bliver fremhævet på indpakningen. Når producenterne for eksempel skriver: ”Indeholder kostfibre. Kostfibre bidrager til vedligeholdelse af fordøjelsessystemets normale funktion”, så vil to ud af tre forbrugere betragte produktet som sundt. Hver tredje forbruger i undersøgelsen siger, at de sagtens kan forestille sig


# 15 juni 2012

fakta

Ernæringsanprisninger

Sundhedsanprisninger

Anprisninger er udsagn, som fremhæver en fødevares positive egenskaber. De deles op i ernærings- og sundhedsanprisninger. Ernæringsog sundhedsanprisninger er frivillige oplysninger, som gives i forbindelse med markedsføringen af fødevarer.

er budskaber, der indikerer, at en fødevare har særlige gavnlige ernæringsmæssige egenskaber på grund af et konkret indhold/fravær af energi, næringsstoffer eller andre stoffer.

er budskaber, der fortæller noget om, at der er en sammenhæng mellem et indtag af et produkt og produktets effekt på sundheden.

Hvad er en anprisning?

Alle angivelser, logoer, billeder, symboler og varemærker, - der indikerer en ernæringsmæssig eller sundhedsmæssig egenskab ved et produkt eller ved produktets effekt på sundheden - er ernærings- eller sundhedsanprisninger.

Anprisninger, der beskriver eller henviser til: • et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner, eller • psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, eller • en slankende virkning eller vægtkontrol eller nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse eller til en reduktion af kostens energiindhold

Anprisninger, der beskriver eller henviser til: • en reduceret risiko for sygdom, eller • børns udvikling og sundhed Eksempel: ’Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler og tænder’ eller ”plantesteroler har vist sig at sænke kolesterolindholdet i blodet. Et højt kolesteroltal er en risikofaktor i forhold til udvikling af koronar hjertesygdom”

Eksempler: ’fedtfattig’, ’indeholder kostfibre’ eller ’god kilde til kalk’.

at bruge sundhedsanprisninger som vejledning, når de køber ind. For os i fødevareindustrien er dette naturligvis særdeles interessant. Samtidigt må vi af flere årsager tage ansvar for, at vi vejleder og ikke vildleder forbrugerne. For os er det vigtigt, at vores kommunikation er troværdig og baseret på valid dokumentation. Lutein og Cholin Livskraft ægget har et langt højere indhold af Lutein end normalt i æg. Vi tror på, at Lutein indenfor en overskuelig fremtid, kommer på EFSAs positiv liste. Et stort antal anderkendte forskere har udgivet videnskabelige artikler, der beskriver Luteins positive indvirkning på eksempelvis reduktion af aldersblindhed. Det samme gælder stoffet Cholin, der findes naturligt i æg. Flere videnskabelige studier påviser at Cholin har en positiv indvirkning på udvikling af hjernen hos fostre.

23


# 15 juni 2012

Vask af

æg

I Sverige vasker man æg, det gør man ikke i Danmark og hvorfor så lige denne forskel?

Af Vivi Nielsen, Kvalitets- og projektleder

De, som har været hos HEDEGAARD foods gennem mange år herunder vores Direktør Ivan, kan huske, at der blev vasket æg på Pakkeriet. Hvornår det lige helt præcist var, kniber det med at huske, men en gang i 80’erne. Ifølge den daværende Handelsnorm for æg var det tilladt at vaske æg. Frem til 2006 var der 3 kategorier af æg: A, B, C, hvor vaskede æg hørte til i kategori B. Efter ændringen var der kun tale om 2 kategorier A og B, hvor B var æg til industri. Men ændringen forsvandt også retten til at måtte vaske æg til konsum dog med en klausul, der tillod enkelte lande fortsat at vaske æg blandt andet Sverige og Holland.

24

”Ekspertpanelet for Biologiske Farer” under EFSA (den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet) har vurderet processen med vask af æg og fremkommet med både argumenter for og imod. For Reduktion af bakterieantallet på overfladen af æggene, minimering af risiko for smitte med patogene bakterier specielt salmonella spp. Imod Potentiel beskadigelse af fysiske barrierer (hinden) hvorved bakterier kan trænge ind i ægget, vaskeprocessen kan beskadige æggeskallen, er æggene ikke tilstrækkelig tørret er der risiko for vækst af skimmel.

For HEDEGAARD foods gælder, at kunderne skal sikres sunde og sikre fødevarer. Vi arbejder derfor på at få ændret reglerne, så vi også i Danmark igen kan vaske æg og dermed højne hygiejnestandarden ved anvendelse af æg i køkkenet. Der er ingen tvivl om, at vask af æg skal foregå under kontrollerede forhold og her har vi heldigvis vores kolleger i Svenska Lantägg, som har stor erfaring med vask af æg. I de følgende afsnit kan I læse om deres proces og kontrol af heraf.


# 15 juni 2012

VÄLJ TVÄTTADE ÄGG! Af Margareta Jonsson, Kvalitets- och miljöchef

30 års erfaring med fødevarehygiejne Svenska Lantägg har vasket æg i mere end 30 år. Vi har udviklet og forbedret metoden gennem tiden. Vask af æg er en del af en længere kæde med handlinger og kontrol, der højner kvaliteten og fødevaresikkerheden i processen. Vores proces minimerer normalt mængden af bakterier mv. på æggene med mere end 99 %. Vores laboratorium kontrollerer æggene ved analyse både af skallen og æggemassen. Rene hele æg Svenska Lantägg vasker og kontrollerer æggene som leveres ud fra vores Pakkerier. Alt dette for at sikre, at konsumenterne får både hele, rene og fødevaresikre æg. Med vaskeprocessen minimerer vi betydeligt mængden af bakterier uden på skallen, hvilket minime-

rer risiko for, at bakterier fra hønsehusene ender i køkkenet hos konsumenterne. Uanset om alle vore ægleverandører har en god hygiejne i deres produktioner, så findes bakterierne og andre forureninger på alle æg. Selv om æggene ser rene ud, er de alle forurenet i nogen grad. Svenska Lantägg vasker og behandler derfor æggene i vores fødevarevirksomheder (Pakkerierne). Æggene vaskes og skylles med tempereret vand i mindre end et halvt minut og tørres herefter ved hjælp af luft. Forbrugerne, som køber æg fra Svenska Lantägg, får hermed altid æg af højeste fødevarekvalitet.

25


# 15 juni 2012

Messer & Markedsdag

Af Mette Zander Svenningsen Salg- og marketingelev

Markedsdag med Claus Holm på Danmarks Saltcenter HEDEGAARD deltog traditionen tro på saltcenterets markedsdag fredag den 8. juni. Vejret var bestemt ikke med os, men det forhindrede ikke folk fra hele Mariager Fjords området i at besøge Danmarks Saltcenter og alle udstillerne. Der var masser af smagsprøver til de 1.300 besøgende. Til en forandring serverede vi ikke de berømte dessertpandekager men havde valgt at tage kokken Claus Holm med. Han tryllede med HEDEGAARDS økologiske æg. Det helt store hit var ægge wraps, en sandwich uden brød. Der var mulighed for at købe opskriftsbogen, ’KÆRLIGHED KANT OG SMAG’, som vi har udarbejdet i samarbejde med Claus Holm, Danmarks Saltcenter og Karlsens Krydderier. De, der købte bogen, fik en lille hilsen og Claus’ autograf.

26

Claus Holm tryller, mens Ivan Noes Jørgensen og Henrik Hansen fra Saltcentret tilfreds kigger på

Der var rigtig god stemning i teltene ude i gårdhaven trods regnvejret. Som Claus ville have sagt, husk kærligheden, kanten og ikke mindst smagen! Færøerne Messeteamet, Michaela og Mette Zander, drog lystigt til Færøerne for at deltage i leverandørmesse hos Poul Michelsen den 19.-20. april. Messen var rigtig godt besøgt og vi havde på standen besøg af mange interesserede kunder fra hotellerne, restauranterne og skibsproviantering. Mange af de besøgende bruger i forvejen vores produkter. De havde mulighed for at stille spørgsmål til produkterne og vi fik fortalt dem om vores Scrambled eggs, hvilke de var meget begejstret for til de mange brunch, der serveres på Færøerne. Poul Michelsen og hans personale havde sørget for, at der var tid til, at vi kunne studere den smukke ø på egen hånd og en guidet tur i Thorshavn.

Vi ser meget frem til at besøge Poul Michelsen og deres fantastiske medarbejdere på den næste leverandørmesse. Hørkram Hørkram afholder to foodmesser om året, den seneste foregik i Fredericia Messecenter, hvor HEDEGAARD foods deltog. Messen var rigtig godt besøgt - bedre end forventet. Der var så mange besøgende, at vi havde en fragtmand til at komme med ekstra forsyninger (opskriftsbøger) to gange. Vi fik i alt udleveret 1.600 pandekageopskriftsbøger og 800 ’Viden om æg’. Michaela og Mette Zander bagte pandekager på højtryk og der var rift om vores dessertpandekager, efter som vi kom Karlsens Lakrids Sirup i. Det lokkede rigtig mange til.


# 15 juni 2012

SKILT GRILLET TUN SALAT

med pocheret æg og trukket grøn mayo 4 personer Solskinsmayo: 1 dl pasteuriseret æggeblomme 1 citron, saft og skal ½ dl hvidvinseddike ½ dl koldpresset rapsolie 1 bdt estragon 1 spsk Tomatsalt 1 tsk Magic Curry

200 g frisk tunfilet 1 citron, saft og skal 1 spsk Brændenældesalt 1 tsk Blue Ocean Liquorice 2 spsk græskarkerneolie 2 æg 1/2 l vand 1 dl hvidvinseddike

Solskinsmayo: Pisk pasteuriseret æggeblomme, citronsaft og hvidvinseddike sammen i en skål. Tip skålen, og pisk mens rapsolie hældes på i en tynd stråle. Bliv ved med at piske, til konsistensen er tyk. Skyl og hak estragon. Bland estragon i, og smag til med salt, krydderier og citronsaft og -skal.

Grill tunen på alle sider, et minut på hver side. Den skal være rå i midten. Skær den i skiver, pres citronsaft over og krydr med Brændenældesalt og Blue Ocean Liquorice. Hæld halvdelen af græskarolien over. Pocher æggene. Tag et fad, og læg en klat solskinsmayo på. Træk med en ske på tværs gennem mayoen, og dryp lidt græskarkerneolie over. Skær salatløg og syltede agurker i skiver. Skyl og pluk salaten. Fordel herefter fisk, æg og grønt rundt på tallerknen, så man kan se de forskellige elementer.

27


årsmøde 2012 med tilhørende kongefest ... Af Mette Tranholm Marketingkoordinator

Endelig kom dagen, hvor der skulle knyttes bånd mellem vores svenske og danske afdelinger og relationerne skulle styrkes. Det var dagen, som vi havde glædet os til og arbejdet hårdt henimod - lørdag den 19. maj 2012. Hele 82 af vores svenske kollegaer valgte at tage turen fra Skara og Hässleholm i Sverige til Hadsund i Danmark og 54 danske kollegaer mødte op. Dagens program bestod i rundvisning af sveskerne, frokost til alle, indlæg v/ vores allesammens Ivan Noes Jørgensen og Åke Häljestig, Försäljningschef, Svenske Lantägg. Herefter var der tid til aktiviter. Man kunne vælge mellem at

spille golf på Mariager Golfcenter, tage en sejltur med Svanen til Danmarks Saltcenter, hvor der ventede en rundvisning eller tage ud at cykle mountainbike i lokalområdet. Kl. 18:15 blev der budt op til teltfest i italiano style på parkeringspladsen. Tanken bag temaet: ’ITALIENSK fremfor svensk og dansk - væk med alle sprogvanskeligheder ...’ Alle svenske og danske navne blev for aftenen kasseret til fordel for italienske navne. Alle fik udleveret en miniparlør, så kneb det med at forstå det svenske/danske, kunne man altid slå over i italiensk. Aftenen bød først på velkomstdrink, så velkomsttale holdt af Ivano med sort langt hår og på nylært italiensk efter-

Svenska Lantägg & HEDEGAARD foods

fulgt af en hårrejsende ’O sole mio, sunget af Claus Hassing fra Danband (Claus havde fået privat undervisning i italiensk, så han kunne synge sangen fejlfrit ... og det gjorde han vist nok!) ... og så var festen SKUDT i gang! Der blev serveret en dejlig italiensk festmiddag, kolleger udfordrede hinanden i psykomusik-quiz, Danband spillede op til dans og som ’rosinen i pølseenden’ - pølsevognen var åben sidst på aftenen. 82 festglade svenskere og 54 ligeså festglade danskere... gjorde tilsammen en kongefest! Det blev en meget hyggelig og festlig dag.


Entusiastiske psykomusikquiz-deltagere

Indlæg af Ivan Noes Jørgensen

Vibeke Vernersen i bedste golfstil

Velkomsttale på italiensk af Ivano

Fantastiske Danband gjorde det endnu en gang!

Søde svenske piger hjælper Danband med at synge Abba mv.


# 15 juni 2012

Løst & fast

Hønseæg skal give hurtig adgang til gode og billige antistoffer Kilde: Højteknologifonden

15 års jubilæum

30 års fødselsdag

40 års fødselsdag

40 års fødselsdag

Asima Festic Pakkeri, daghold 9/6-12

Jette Theil Pakkeri, daghold 29/6-12

Bjarne Fyhn Madsen Direktør, Starup 29/6-12

Gitte Rejnholt Økonomi 12/7-12

40 års fødselsdag

10 års jubilæum

20 års jubilæum

10 års jubilæum

Bo Sørensen Chauffør 6/8-12

Kim Martin Sørensen Lager 29/8-12

Ivan Noes Jørgensen 16/9-12

Allan T. Christensen Pakkeri, nathold 27/9-12

X

SOMMERUDFLUGT

TIL DJURS SOMMERLAND SØNDAG DEN 26/8 -12 info følger ...

r yds Sæt kderen n i kale

news

# 16 udkommer september 2012

Bestyrelsesformand Christian Junker kunne fejre sit 25 års jubilæum 1/6-12

30

Antistoffer er et proteinstof, som både mennesker og dyr danner som forsvar mod fremmede organismer. Nu skal et nyt forskningssamarbejde ved hjælp af hønseæg producere antistoffer, der både er billige og af høj kvalitet. Projektet støttes med 8 mio DKK fra Højteknologifonden. Antistoffer er afgørende for, at mennesker og dyr kan komme sig over sygdomme. Nu er virksomhederne SANOVO Biotech A/S og Hedegaard foods A/S samt Københavns Universitet gået sammen om at udvinde antistoffer fra hønseæg. Den fælles vision for projektet er effektivt og hurtigt at udvikle kvalitetsantistoffer til kommerciel brug. Projektet kan få stor betydning i at accelerere forskningen i fremtidig bekæmpelse af en lang række immunpåvirkende sygdomme, som er forårsaget af blandt andet bakterier og virus. Processen starter ved at immunisere flokke af unge høns med specifikke proteiner. Når hønsene er store nok til at lægge æg, vil de antistoffer, som hønsene har dannet i deres immunforsvar, blive overført til æggeblommen. Dernæst isoleres antistofferne fra hønseæggene og samles ét centralt sted. Den overordnede hensigt er, at samle samtlige af verdens cirka 5,5 mio. forskellige antistoffer ét eneste sted. På sigt er visionen således at udvikle et system, der kan producere et kundespecifikt antistof på én dag i en såkaldt 3-i-1 løsning; hurtigt, billigt og i den helt rigtige kvalitet. Dette er unikt for forskningsområdet, hvor man før skulle bruge flere måneder på at få antistofferne.


# 15 juni 2012

FIRMASKYDNING I vinteren 2011-12 har Hedegaard foods deltaget i firmaskydning med to hold. Skydninger foregik i Hadsund Skytteforening med otte skydninger fordelt hen over vinteren. Fire på hvert hold og der blev skudt på en ringskive, hvor max er 10 point. Der var fem prøveskud og 20 gældende, så max var 200 point i hver skydning. Afstanden til skiven var 15 meter.

Der var 7 tilmeldte hold, hvor HEDEGAARD deltog med to hold. Hold 1, som bestod af André, Henrik Hovøre, Jan og Kim B. fik en flot 3. plads. Hold 2, som bestod af Ole V. Jensen, Bjarne R, Arne og Aage fik en flot 7. plads. Det var for øvrigt et hold fra JKF Industri i Als, der vandt.

Marie Louises flotte kager

André - Bjarne - Jan - Kim

Arne - Ole - Henrik - Aage

Post Da nm madhisto ark hylder et s tyk ri nye frim e, når de 1. jun ke dansk i sender ærker p å fire gaden m af dansk e ed madder. traditionsrige sm billeder K ørrebrød vej igen unstneren bag snem da s m agte s nsk smø måtte ti rebrød o ig l sidst a g fteg For trad itionerne ne et komprom is er forsk over. ellige lan . det De fire m ærker e r blevet grafiske til designe r Peter D ved den hånd. ams kre ative

Æg på Design

frimær

er, Pete

ker

r Dam

Danma

rk

31


Hjemmelavet - på en ny måde Scrambled eggs med bacon er nemt, hurtigt og lækkert. Hjemmelavet på en ny måde. Unik to-komponent produkt med flydende æggemasse i bunden og bacontern i låget. Velbekomme!

Ryst - steg - rør

eggnews no 15  

newsletter for the costumers

eggnews no 15  

newsletter for the costumers

Advertisement