__MAIN_TEXT__

Page 1

marts - maj 2016

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Ægget er et symbol på påske En dag trillede et æg ud af hånden på mig og røg ned på gulvet med et ordentligt klask. Jeg troede, at jeg kunne nå at gribe ægget, men inden jeg så mig om, var ægget en gul klat på gulvet. Når sådan et æg først begynder at trille, er det ikke til at vide, hvor det ender. Måske er man heldig, så det bare triller hen i et hjørne eller standser midt på bordet. Andre gange er man uheldig som mig, så det triller ned på gulvet og bliver knust.

D

et er ikke til at forudse, hvor et æg triller hen, og sådan er det også med livet. Bedst som vi troede, at vores liv havde en ganske bestemt kurs, skifter det pludseligt og uventet retning. I løbet af påsken skifter Jesu liv også flere gange retning. Først hyldes han palmesøndag som en konge, men få dage senere skærtorsdag bliver han svigtet og forrådt af sine egne. Langfredag slæber han sit eget kors til Golgata, hvor han bliver hånet og tortureret som en forbryder. Om aftenen er han død. Lørdag sker der ingenting, men søndag morgen overrasker han alle ved at sejre over døden. Ægget, som vi pynter og spiser i denne tid, minder os om, at livet kan tage en

2

ny og uventet drejning, men ægget har endnu en betydning. Det minder om forår. Dengang høns ikke lagde æg om vinteren, var æg en forårsbebuder. Det er symbol på håb og liv. Et æg er begyndelsen på noget, for det rummer nyt liv. Det liv, sprænger sig vej gennem den hårde skal, ligesom Jesus sprængte sig vej ud af klippehulen, da han opstod påskemorgen.

E

n skal af viden og fornuft gik i stykker påskemorgen. Kvinderne kom ud til den klippehule, hvor Jesus var begravet. Sorgen gjorde dem praktiske. De havde kun den døde Jesus i tankerne, som de ville salve. På vejen overvejede de, hvem der skulle rulle den store sten væk fra graven. På den måde lignede kvinderne utallige andre, som endnu ikke kan rumme sorgen, men har travlt med at arrangere og være praktiske. Derfor blev de overvældet af frygt, da de kom ud til graven, for den store sten var rullet væk og graven var tom. I stedet mødte de en engel, som vendte op og ned på deres tro og forestillinger. For englen sagde: ”Jesus lever. Han er opstået”.

D

et glædelige budskab kunne i første omgang ikke trænge ind til kvinderne, for Markusevange-


liet fortæller, at de rystet og bange flygtede fra graven. En skal af frygt og fortvivlelse omgav kvinderne, men langsomt slog englens ord hul på denne skal, som blev til en stor revne. På vej hjem til disciplene trængte morgensolen ind og gav et håb om og en tro på, at dødens magt var brudt.

N

år vi hører om opstandelsen, kan vi dele kvindernes forundring og frygt. Vi kan dele mændenes skepsis, for da kvinderne nåede frem, så troede disciplene ikke på kvindernes fortælling, men de slog det hen som løs snak. Vi kan gemme os bag vores skal af viden, logik og sund fornuft, men påske bliver det først rigtigt, når vi slipper vores forbehold og lader opstandelsens lys og englens ord trænge igennem til os.

Det er det med ægget igen. Vi kan gemme os bag vore forestillinger om, hvad der kan lade sig gøre. Vi kan gemme os bag en skal, der er så tyk, at ingenting kan komme ind og forstyrre os. Men påskens budskab slår hul på denne skal, for den giver os et håb om, at mørket og døden ikke er det sidste, som venter os mennesker. I stedet venter et evigt liv fyldt af lys og glæde hos Gud.

P

åskemorgen tog verden og livet en ny retning, for livets og kærlighedens magt satte sig igennem, så nu har vi del i et levende håb om, at det ender godt, at selv døden ender med liv. Glædelig påske!

Marie Vestergaard

Tak til Katja Christensen

Menighedsrådet takker dig for et godt, inspirerende, og resultatorienteret samarbejde. Du har med alvor og akkuratesse udført de stillede opgaver til vores absolut fulde tilfredshed. Vi ønsker dig held og lykke i din videre færd gennem kongeriget Danmark. Bent Johansen, formand for Hedeagerkirkens menighedsråd.

3


Herning tur-retur 10.000 kilometer frem og tilbage på motorvej (og lidt på togskinner) på et halvt år. Det kan man nok ikke skrive en dannelsesroman om, men måske et lille kirkebladsindlæg om at rejse ud for at komme hjem.

M

in fortælling begynder i Hedeagerkirken september 2015, hvor jeg bliver vikar for stedets sognemedhjælper. Det i sig selv er en stor glæde, men hvad jeg ikke ved, er den betydning det skal få at pendle dagligt fra Århus og til Herning. Udover at høre radio og tænke store tanker, går det op for mig, at jeg aldrig har været tættere på naturens gang som i min bil de tidlige morgener. Jeg kan nu sige, at jeg har set september himmels sidste skær af sommer, og oktobers kappe, der blæste det ud med sit mørke. Et mørke, der har varet lige indtil i dag, en blæsende vintermandag i februar, hvor jeg skriver dette, mens jeg endnu husker morgenen med sin halvanden times lysere himmel.

T

ænk, at jeg skulle blive pendler for at bemærke den slags forandringer, der i virkeligheden omgiver os hele tiden som en evig gentagelse i det der ellers til tider ligner tilfældigheder og ustadige vejrforhold.

4

Tænk, at jeg også i mit indre, har bevæget mig fra en vis usigtbarhed og til klarhed siden min ankomst til Herning. Ikke at jeg forinden gik kulsort omkring, men indrømmet, så lå jeg med mellemrum i nattemørket og tænkte, at det nu kunne være rart med et arbejde af lidt mere fast karakter end mit tilkaldevikarjob på en skole i Århus. Det ønske blev opfyldt, da jeg fik vikarstillingen ved Hedeagerkirken. Det betød ganske vist farvel til tv efter kl. 21, og at min søn var den første, der mødte i skolen om morgenen – uden brok, praler mor. Jeg brokkede mig heller ikke, men var glad for, at jeg nu kunne spare de natlige spekulationer for en stund eller i det mindste lade dem vente til motorvejen.

U

dover at tilbyde mig en periode med ro på arbejdsfronten, fik mødet med unge som gamle i Hedeagerkirken mig til at føle mig værdsat og i mit rette element, og den lykke vil jeg gerne gøre jer alle medskyldige i pga. jeres hjertevarme, som må komme af områdets megen uld? – for øvrigt endnu et naturfænomen jeg har opdaget, og som jeg tager med mig inderst inde. Tak til alle for en god tid i Hedeagerkirken! Katja Christensen, sognemedhjælpervikar


Børneklubben i Hedeagerkirken For børn i alderen 3- 6 år hver onsdag kl. 16.30 -17.15. Vi begynder i kirken med sang, historie og fadervor. Bagefter er der aktiviteter. Program: Marts   2. Hygge & legedag   9. Gækkebreve 16. Dekorere påskeæg 23. Påskeharens gemmeleg 30. Plant et frø For program april følg os på Facebook el. www.hedeagerkirken.dk Tilmelding: mail@hedeagerkirken.dk eller sognepræst Marie Vestergaard, tlf. 97 12 66 46

Hedeagerkirkens fødselsdag Palmesøndag d. 20. marts kl. 11.00

Program: Gudstjeneste v. Ole Rasmussen Frokost: Voksne 40 kr. Børn 20 kr. Foredrag v. Ole Rasmussen Ole Rasmussen er sognepræst i Gjellerup og feltpræst ved flyvevåbnet. Med udgangspunkt i tjenesten som flyverpræst i verdens brændpunkter siden 2007, sætter han fokus på den brede opgave, de danske feltpræster står i, når de deltager i internationale missioner. Foredraget bliver krydret med anekdoter, billeder fra tjenesten og fortællingen om farfaren som baggrund for Ole Rasmussens eget engagement, ligesom mødet med spændende personer fremhæves, lige fra den enkelte soldat til vidt forskellige VIP-personer, heriblandt kronprinsesse Mary. Tilmelding: mail@hedeagerkirken.dk / el. Karin Villadsen tlf. 97 12 58 31

5


Det sker… Marts 2016 Søndag d. 13. marts kl. 9.30

Sogneindsamling efter gudstjenesten. Hedeager Sogn samler ind til Folkekirkens Nødhjælp under temaet: ”Del med verdens fattigste kvinder.” Efter indsamlingen spiser vi frokost sammen i Hedeagerkirkens menighedslokaler. Tilmelding: job74@outlook.dk el. tlf. 97 26 74 14

Tirsdag d. 15. marts kl. 10.00

Påskegudstjeneste for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Tirsdag d. 15. marts kl. 14.00

Sogneeftermiddag: Konsulent og underviser i Vestafrika, Kirsten Højgaard: ”Hvordan formidles det kristne budskab til muslimer i Afrika?”

Søndag d. 20. marts kl. 11.00

Palmesøndag. Kirkens fødselsdag fejres med gudstjeneste, spisning og foredrag ved flyverpræst Ole Rasmussen, Gjellerup.

6

April 2016 Torsdag d. 7 april kl. 19.30

Orgelkoncert med Benjamin Davis Maack. Musik af J.P.E Hartmann samt nordtysk barok.

Onsdag d. 13. april kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 14. april kl. 19.30

Hedeageraften: Billedkunstner og illustrator, Anne Marie Johansen: ”Salmeskabet” er et skab fyldt med skuffer, låger, hylder og små billeder inde i skabet. Anne Marie Johansen vi fortælle om skabets indretning, om salmer og salmedigtere, og så skal vi synge sammen!


Tirsdag d. 26. april kl. 14.00

Journalist, Astrid Vestergaard: ”Kæmp for alt, hvad du har kært”.

Maj 2016

mange frivillige. Frivillige og fortællere er klædt i tøj anno 30 i Jerusalem. I år får vi besøg af knap 600 børn og lærere.

Mandag d. 16. maj kl. 10.00

Juni 2016

Ons. d. 18. og tors. d. 19. maj

Sogneudflugt. Program på vej. Følg os på Facebook og www.hedeagerkirken.dk  

2. Pinsedag: Hedeager, Gullestrup og Tjørring sogne holder fælles friluftsgudstjeneste på ”den gamle kirkegård” ved Hedeagerkirken.

Tirsdag d. 7. juni kl. 12.30

Så rejser vi op til Jerusalem: Herningprovstierne er vært for et stort liverollespil for kommunens 5. klasser. Rollespillet foregår i og omkring Hedeagerkirken, der bygges om til Jerusalem på Jesu tid med hjælp fra

7


Gudstjenester 6. 13. 20. 24. 25. 27. 28. 3. 10. 17. 22. 24. 1.

marts marts marts marts marts marts marts april april april april april maj

Midfaste Mariæ bebudelses dag Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag 1. søndag efter påske 2. søndag efter påske 3. søndag efter påske Bededag 4. søndag efter påske 5. søndag efter påske

5. 8. 15. 16. 22. 29. 5. 12. 19. 26.

maj maj maj maj maj maj juni juni juni juni

Kristi Himmelfartsdag 6. søndag efter påske Pinsedag 2. pinsedag Trinitatis søndag 1. søndag efter trinitatis 2. søndag efter trinitatis 3. søndag efter trinitatis 4. søndag efter trinitatis 5. søndag efter trinitatis

kl. 10.00 NB kl. 09.30 NB kl. 11.00 NB kl. 19.30 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 NB kl. 09.00 NB kl. 11.00 kl. 10.00 NB kl. 11.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Vestergaard Vestergaard Ole Rasmussen Thorsøe Vestergaard Vestergaard Gullestrup Kirke Vestergaard Thorsøe Vestergaard Vestergaard konfirmation Vestergaard Thorsøe konfirmation Vestergaard konfirmation Thorsøe Thorsøe Vestergaard Vestergaard friluftsgudstjeneste Thorsøe Vestergaard Vestergaard Thorsøe Vestergaard Vestergaard

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER Sognemedhjælper Margit Busk Holm (orlov) Tlf. 29 40 40 63 / 97 12 66 48 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 97 21 70 43 Aksel Poulsen. Tlf. 30 63 53 32 Anna Grethe Sangild Nielsen Tlf. 41 10 80 91 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 53 50 18 13 Menighedsrådsformand Bent Johansen. Tlf. 97 12 54 66 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag-fredag 9-13 Torsdag tillige 15-17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen JNS@km.dk Sognepræst Marie Ginnerup Vestergaard Gl. Kirkevej 31. Tlf. 97 12 66 46 MGO@km.dk Sognepræst Gitte Thorsøe Gisselfeldvej 35. Tlf. 53 76 13 32 GTB@km.dk

Profile for Hedeagerkirken

Hedeagerkirken marts 2016  

Hedeagerkirken marts 2016  

Advertisement