__MAIN_TEXT__

Page 1

juni - august 2018

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Konfirmander fra Brændgårdskolen d. 6. maj kl. 9.00

Bagerst fra venstre: Amalie Hjuler Madsen, Emilie Eskelund Bergdahl, Mathilde Brandt Andreasen, Ida Lu Bøgvad, Sebastian Hjuler Madsen, Nethe Seidelin Kondrup, Sofie Tjener Staugaard, Filippa Ellen Springer-Lindner, Annette Birk-Sørensen. Forrest fra venstre: Anna Sofie Kjær Flensborg, Maja Gaardsvig Madsen, Kiara Shania Inge Andersen, Henrik Hedegaard Jensen, Freja Rosenfeldt Nielsen, Sophie Nikoline Jensen.

88 konfirmander i Hedeagerkirken I skrivende stund er vi ved at takke af med dette års konfirmander. Hver onsdag morgen er dukket 74 børn op fra Sønderagerskolens talentklasser for at blive forberedt til konfirmationen – også selvom 29 af dem har skullet konfirmeres i deres hjem-kirker (fx Assing kirke, Thisted kirke, på Færøerne). Desuden er der onsdag eftermiddag kommet 14 børn fra Brændgårdskolen for at blive forberedt til konfirmation. Alle sammen nogle dejlige, nysgerrige, interesserede børn, som vi har nydt at være sammen med. Det har været et godt år, hvor vi har

2

foretaget en lille opdagelsesrejse i liv og tro. For det at gå til præst handler om kristen tro og om tvivl, om de vigtige ting i livet, om uretfærdighed, tilgivelse, bøn, Jesus, kirken, samfundet og vores forhold til hinanden og til verden. Hver gang er vi begyndt med en halv times andagt i kirken – her har vi sunget nye og gamle salmer, sagt trosbekendelsen, hørt bibelhistorie om Abraham og Isak og Jakob og alle de andre grundfortællinger. Vi har bedt Fadervor og vi har fornemmet, at Guds hus er et sted, hvor der er plads til os alle.


Konfirmation – bekræftelse Ordet konfirmation kommer af det latinske ”confirmatio”, der betyder bekræftelse. Det er noget, vi kender fra vores dagligdag – aftaler bekræftes, TV-avisen bekræfter en nyhed, ved et bryllup bekræfter man offentligt, at man vil have hinanden. At bekræfte er at gentage noget, for at det kan stå helt fast. Somme tider giver vi hinanden hånden, når vi bekræfter. I virkeligheden har enhver af os hele tiden brug for bekræftelse. Nemlig bekræftelse på, at jeg duer, at andre regner mig for noget. Ingen kan leve en god tilværelse uden af få det bekræftet. Den kristne tro siger, at Gud regner os. Vi er noget værd i Guds øjne. Vi er et af Gud elsket menneske. Den kærlighed fik vi givet i dåben. Og det er den kærlighed, som bekræftes i konfirmationen. Hvis man skal billedliggøre den bekræftelse så kunne billedet fx se sådan her ud: To højrehænder, som i langsom bevægelse søger hinanden og som forener sig i et håndtryk, et kærtegn – måske i en bøn. Spørgsmålet er bare, hvis hænder det er. Der kan være tale om to menneskers hænder. Der kan også være tale om Guds hånd og menneskets hånd. Titlen på skulpturen er ”La Cathédrale”. Det tyder på, at det er Guds og

menneskets hånd, der søger hinanden. Og det er netop det, som konfirmation handler om. Konfirmationen bekræfter, hvad der blev sagt til os i dåben: nemlig at vi er elsket af Gud. Gud bekræfter, at det ”ja”, som blev sagt ved døbefonten, det står stadigvæk ved magt, og konfirmanden bekræfter, at ”ja – jeg er og vil stadig gerne være et Guds menneske”.

Opdagelsesrejse Forberedelsestiden til konfirmationen har været en opdagelsesrejse og ikke en jagt på færdige svar. Vi har gået på opdagelse i Bibelen, hvor vi har mødt Jesus, der er sammen med alle slags mennesker i alle slags situationer, vi har haft tid til undren og til at stille spørgsmål, vi har haft besøg af en bedemand og været på besøg på Nordre og Vestre Kirkegård, og vi har været på Herning Billedskole, hvor hver konfirmand lavede sit eget ikon med konfirmationsord og et kristent symbol. Vi ønsker konfirmanderne og deres familier alt godt, og vi håber, at de har erfaret, at kirken er et sted, hvor de kan komme – både når der er noget særligt på færde – og bare når man har brug for et åndehul, et sted at være med sin glæde og sine hjertesuk eller har brug for en præst at snakke fortroligt med. Kirsten Thyssen

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00

3


Herning Kirkegårde En lille beretning om noget af arbejdet bag Herning Kirkegårde At tage del i og være med til at sikre, at Herning Kirkegårde, og alt det arbejde der foregår på den store arbejdsplads som det er, er en del af menighedsrådene i Hernings arbejde, og derved også her i Hedeager sogns menighedsråd. Herning Kirkegårde består af Herning Vestre- og Herning Nordre kirkegård, der hver ca. er 8 hektar store områder, med hver deres Kapeller, mandskabsbygninger, materialegårde mv. Bag Herning Kirkegårde er der en bestyrelse, bestående af 10 personer. 2 personer fra hver af de ejende sognes menighedsråd, dvs. 2 personer fra Gullestrup sogn, 2 personer fra Fredens Sogn, 2 personer fra Hedeager Sogn 2 personer fra Sct. Johannes Sogn og 2 personer fra Herning Sogn. Bestyrelsen har ansat en daglig leder, efter regler og krav fra kirkeministeriet (Kirkegårdsleder Torben Rasmussen) til at varetage den daglige drift; herunder regnskab, budget, ansættelser og afskedigelser af personale efter behov, indkøb, vedligehold af bygninger, maskiner mv., arbejdsplanlægning og meget meget mere. Herning kirkegårde har ét fælles Kirkegårdskontor i Vestergade, og det er medarbejderne der, man ofte først får kontakt med, hvis man har et ærinde, spørgsmål eller ønske om noget på kirkegården. En stor del af arbejdet ude på kirkegårdene er sæsonbetinget, hvorfor en god del af de ansatte er

4

sæsonansatte. I ”højsæsonen” fra ca. 1. april til 31. december er der i alt ca. 30 ansatte på kirkegårdene tilsammen. Bestyrelsen for Herning kirkegårde, holder møde efter en mødeplan der hedder møde hver den 3. tirsdag i måneden, selvfølgelig efter behov, og der kan altid indkaldes til yderligere møder efter behov. Gennem de godt 20 år, som jeg har været i bestyrelsen ved Herning Kirkegårde, er der sket nogle større forandringer angående hvad man har af ønske til gravsteder, og derfor ændringer til hvad man vælger som det sidste sted at blive stedt til hvile. I dag er det således, at Herning Nordre Kirkegård har lidt flere forskellige tilbud til kommende gravstedsejere, her er der forskellige former for plænegravsteder, med mere eller mindre specifikke krav til valg af fx mindesten, der findes en mindre afdeling med traditionelle gravsteder, gravsteder der kombinere lidt græs med lidt bed og muligheden for lidt individuel plantning i bede og selvfølgelig den flotte og lidt specielle skovafdeling. Vestre Kirkegård, der jo også er en del ældre fremstår næsten udelukkende som en traditionel kirkegård, med hækomkransende gravsteder i større eller mindre størrelse, alt afhængigt om det udelukkende skal bruges som urnegravsted, eller også til kistegravsteder. Vestre kirkegård har ligeledes en mindre børne-plæne til børn og for tidligt fødte, 2 mindre plæneafdelinger til urner, samt en lille men også populær nyere staudelund for urner. Det er med tiden blevet en stigende


tendens til, at folk vælger at blive brændt, og dermed nedsættes i en urne, og ikke kistebegravet. Dette gælder også her i det midt og vestjyske i dag (det har ellers i en del år været en tendens man mere så i øst Danmark). Dette bevirker en lidt større efterspørgsel på mindre gravsteder, som Kirkegården selvfølgelig gerne vil tilbyde, men det kræver en god planlægning, da planlægning på en kirkegård virkelig er en langtidsplan, da der jo er tale om gravfrede der skal respekteres, i hhv. 20 og 30 år, når det drejer sig om kister. Derfor findes der tomme gravsteder rundt omkring, dels nogle klar til at tage i brug efter behov og nogens ønske, men også nogle der henstår klar til senere omlægning, når større områder kan slås sammen og ses som muligt evt. at omdanne til nye spændende tilbud uden alt for meget spildplads, der medføre ubrugelige hjørner områder mv. Alt dette er bestyrelsen for Herning Kirkegårde opmærksom på og ønsker til en hver tid, at være med til at kunne tilbyde hvad man håber der er behov for, samt at sikre kirkegårdene som værende en fornøjelse at besøge. På nuværende tidspunkt ser bestyrelsen frem til at skulle arbejde med en indvendig renovering og energirenovering af det gamle Vestre kapel, der efter manges ønske trænger til et løft hvad mere eller mindre alt angår. Provstiet er her en medspiller også, da det er et større projekt, der kommer til at tage noget tid, men også rent økonomisk kommer til at strække sig langt mere end hvad midler kan trækkes på den almindelige drift, der her ligesom alle andre steder er skåret ind til benet.

Økonomisk er Herning kirkegårde fuldstændigt at sammenligne med et menighedsråd, med deres ansatte, bygninger mv. og Herning kirkegårde får således ligesom provstiets øvrige menighedsråd fra provstiet udmeldt et budgettal for den kommende budgetlægning der skal overholdes, og som sjældent giver mulighed for nogle udskejelser, overhovedet, udover den primære daglige drift. Gennem tiden har jeg været rigtigt glad for dette bestyrelsesarbejde. Glædet mig over det spændende arbejde, de mange dejlige og spændende mennesker jeg har lært at kende, og det har ikke mindst været hyggeligt af og til at møde personalet i deres arbejde, eller på anden vis ude i byen. Herning Kirkegårde er nogle fantastiske kirkegårde vi skal passe på, udvikle og gerne udbrede kendskabet til, for Herning Kirkegårde er altid et besøg værd -året rundt, med hver sæsons særkende. Karin Rosa Bragt Formand for bestyrelsen Herning Kirkegårde

5


Det sker… Juni 2018

Onsdag d.6. juni Sogneudflugt

August 2018 Lørdag d. 4. august kl. 11 Benjamin Davis Maack spiller koncert på klokkespillet ved Herning Kirke. Onsdag den 29. august kl. 17

Hedeagerkirken inviterer til udendørs koncert for unge som gamle, hvor der vil være live musik, socialt samvær og hygge. All Time Jazz Band spiller og vil skabe nogle gode rammer for en fin aften. Vi håber på godt vejr. Der vil være aktiviteter for børn og barnlige sjæle under og efter musikken.

Kaffe og kage kan købes. Pak madpakken, tæppe og det gode humør til hyggeligt samvær med musik og god stemning.

Kor- og koncertudvalg: Udvalgets formål er at give menigheden så bred en vifte af musiktilbud, som muligt. Musik tilbuddene kan leveres af kirkens egen organist, udefra kommende kor, solister, bands, orkestre m. m. Blot skal musikkens indhold og udførelse have en vis relation til den kristne kirkes budskab. Koncerterne kan være med fri entre eller mod betaling. Vi er i fuld gang med 2018 koncerter. Følg med på opslag på kirkedøren, vores hjemmeside Hedeagerkirken, avisen og Facebook. Forslag til nye aktiviteter er altid velkomne! Anne-Marie Engelbøl

Kirkekaffe i sommerperioden I sommerferien er der kirkekaffe kl. 10 inden gudstjenesten kl. 11 fra d. 8. juli til d. 12. august.

Kirkernes Familiefest

Lørdag d. 1. september kl. 10.00 - 13.00 Kirkernes Familiefest er skabt i fællesskab med flere af kirkerne i Herning. Vi holder en stor fælles familiefest på torvet foran Herning Kirke. Dagen kommer til at byde på masser af børneaktiviteter rundt på torvet, gratis kaffe, saft og kage til alle, der vil være en flot hoppekirke og et spændende program på scenen. Alle er velkommen - Kom og vær med til en festlig dag.

6


De grønne pigespejdere i Herning holder opstartsmøde mandag den 13. august 2018 kl. 17.00 - 18.30 på Hedeager Kirkens græsplæne foran kirken. Her vil vi byde nye spejdere velkomne og de spejdere vi har, som starter i 4. klasse, skal rykke op fra smutter til storspejder. Det gør vi på sjoveste vis med udfordrende aktiviteter, så de virkelig kan mærke, at de er blevet storspejdere. Vi deler også årsstjerner ud til alle smutter, spejder og ledere og det gør vi på festligste vis. Det er en dejlig tradition og her er forældrene også velkomne. Vi glæder os til at se nuværende og nye spejdere til endnu et spejderår hos De grønne pigespejdere. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Gruppeleder Ulla Bøge Pedersen - tlf. 2446 9095

Herning Kirkehøjskole Datoer for Kirkehøjskolen lørdage: 1. september: ”Gudstjeneste og gudstro” ved Bent Arendt. 6. oktober: Indgang til den kristne Gud gennem musikken” ved Thorkild Møller. 3. november: ”Naturen i os selv” ved Mickey Gjerris. 1. december: ” Billedkunsten og den kristne tro” ved Hans Jørgen Frederiksen. Yderligere oplysninger: www.herninghoejskole.dk

FDF Herning Nord giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Det gør vi gennem leg, fællesskab, opfinderi og oplevelser for livet. Vi har to herlige kredshuse, i henholdsvis Herning og Gullestrup, som vi bruger som udgangspunkt for vores forskellige aktiviteter. Du er altid velkommen til at kigge forbi, men da vi ikke altid mødes i kredshuset, kan det være en god ide at tjekke hjemmesiden, og ringe/skrive til en holdleder eller kredsleder. Mødetider m.m. på www.herning2.dk Mvh. Susanne (2619 5663) og Thomas (2524 8418), Kredsledere FDF Herning Nord

7


Gudstjenester 3. juni 1. s. e. trinitatis 10. juni 2. s. e. trinitatis 17. juni 3. s. e. trinitatis 24. juni 4. s. e. trinitatis 1. juli 5. s. e. trinitatis 8. juli 6. s. e. trinitatis 15. juli 7. s. e. trinitatis 22. juli 8. s. e. trinitatis 29. juli 9. s. e. trinitatis 5. august 10. s. e. trinitatis 12. august 11. s. e. trinitatis 19. august 12. s. e. trinitatis 26. august 13. s. e. trinitatis 2. sept. 14. s. e. trinitatis

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 11.00 Kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Kirsten Thyssen Annette Birk Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk Camilla Lauridsen Camilla Lauridsen Camilla Lauridsen Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk

10 års jubilæum for morgensang Til september er det 10 år siden vi begyndte med at holde morgensang. Det fejrer vi med rundstykker og kage torsdag d. 6. september kl. 9.00

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen. Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 9712 5466 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen. jns@km.dk Sognepræst Annette Birk-Sørensen Gl. Kirkevej 31. Tlf. 5150 6648 abi@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Profile for Hedeagerkirken

50257 hedeagerkirken juni august 2018  

50257 hedeagerkirken juni august 2018  

Advertisement