__MAIN_TEXT__

Page 1

marts - maj 2018

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Kirkeåret:

De store helligdage

Nu er foråret på vej, og i den kommende tid er det påsken, pinsen og konfirmationerne, vi skal fejre i kirken. Påsken er den største fest i kirkeåret. Ligesom til enhver god fest kræves der en lang forberedelsesperiode til påskefesten. Lige nu befinder vi os i fasten. Fastelavns søndag indleder fasten. Jesus selv fastede i ørkenen i 40 dage, og fastetiden er derfor fastsat til 40 dage. 40 dage til at forberede os til påsken. Inden vi når påsken, cirka midt i fasten, ligger Mariæ Bebudelsesdag, der fortæller os, at nu er der 9 måneder til juleaften. Kirkens kalender dannes på baggrund af påsken. Påsken falder altid på den første søndag efter fuldmåne efter jævndøgn, det er i marts eller april og ligger ikke som en fast dato. Påske er oprindeligt en jødisk fest, hvor de fejrer, dengang Moses førte jøderne ud af Egypten. Navnet ”Påske” kommer fra det jødiske ord ”paskæ”, som betyder ”forbigang”. Dødens engel gik forbi de jødiske hjem, så de jødiske drengebørn ikke døde. Derimod døde alle førstefødte egyptiske drengebørn, og jøderne fik lov til at forlade fangeskabet i Egypten. Påsken hos os indledes med Palmesøndag, hvor vi her fejrer Hedeagerkirkens fødselsdag. På den dag red Jesus ind i Jerusalem, de andre mennesker, der valfartede til Jerusalem kom for at fejre den jødiske påske. Selv vidste Jesus, at hans tid på

2

jorden ville ende. I Påsken markerer vi, at nadveren blev indstiftet, at Jesus blev forrådt af én af sine venner, taget til fange, korsfæstet og døde. Kulminationen kom tre dage efter, hvor kvinderne kom til graven og fandt den tomme grav. Herrens opstandelse. Uden påskebegivenhederne var der aldrig blevet nogen kristendom. Imellem Påske og Pinse har vi i Danmark Bededag, det er ikke en dag, vi kan finde belæg for i Bibelen og fejres kun her. Den falder på den fjerde fredag efter påske og blev indført i 1686 og ment som bønnens særlige dag. I dag er det den store konfirmationsdag. I tiden efter Jesu opstandelse viste han sig for folk i fyrre dage, derefter blev han taget op til himlen, hvilket vi kan læse om i Apostlenes Gerninger. 50 dage efter Påske er det Pinse. Pinsen er ligesom Påsken også oprindeligt en jødisk fest. Foruden at være en takkefest for høsten fejrer man den pagt, der blev indgået på Sinai-bjerget, hvor Moses modtog to stentavler med de ti bud fra Gud. Vi fejrer Pinse, fordi det var ved pinsefesten, at Helligånden kom over apostlene, og den har været her lige siden. Her fejrer vi Hedeagerkirkens fødselsdag Palmesøndag, men Kirkens fødselsdag er Pinsen. Julen ligger fast, men forårets fest dage flytter sig fra år til år. Annette Birk


Hjælp mennesker i nød Også i år deltager Hedeager Sogn i den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp, og vi håber, at mange indsamlere vil melde sig, så alle husstande får mulighed for at hjælpe mennesker i nød. Flygtningekvinder dyrker fårekyllinger i flygtningelejren Kakuma. De næringsrige insekter dyrkes, males til mel og spises i supersunde kiks. I et andet projekt dyrker flygtninge grøntsager på højkant i store sække. Det kan firedoble høsten og kræver meget mindre vand. Det er generelt for alle Folkekirkens Nødhjælps projekter, at det er ”Hjælp til selvhjælp”.

Babysalmesang i Hedeagerkirken Babyer og deres mødre eller fædre inviteres til babysalmesang. Tirsdage kl. 10. Tilmelding til Hedeagerkirken: mail@hedeagerkirken.dk

”Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i et helt område, så færre sulter, færre må flygte og flere kommer i skole. Derfor giver det rigtig god mening at samle ind til netop dem”.

Indsamlingen finder sted søndag den 11. marts 2018 Dagen starter med Gudstjeneste kl. 9.30. Derefter er der kirkekaffe med rundstykker, hvor indsamlerne får en kort orientering, før de går ud på ruterne. Efter indsamlingen er der dækket op til en lækker frokost som tak for hjælpen. Meld dig som indsamler til: Birthe Sandfeld Hansen Mail: job74@outlook.dk Tlf. 97 26 74 14 eller 21 15 14 10 Ved Sogneindsamlingen i marts 2017 blev der indsamlet i alt 19.400 kr. Fotograf: Mathilde Berg Utzon

Salmeleg i Hedeagerkirken Børn fra 1-5 år og deres mødre eller fædre indbydes til salmeleg, hvor vi bruger hele kroppen og en masse sanser. Onsdage fra kl. 16-17. Tilmelding til Hedeagerkirken: mail@hedeagerkirken.dk

3


Folkekirkens Familiestøtte Hedeager sogn er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier i sognet har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier. Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene i at skabe trivsel for børnene. Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte. Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud: •F  rivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer. •K  urser til forældre Forældre er de vigtigste personer

4

til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet: PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn Aktuelt har vi et KIFF-kursus i Baunekirken over tre hverdagsaftener fra d. 04.04.2018 og et PREPkursus i Vildbjerg Kirkecenter d. 20.-21.04.2018. Forældre fra begge provstier er velkomne. Kontakt koordinatoren for mere information. Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt lokal koordinator: Lene Frølund Rasmussen Tlf.: 23 82 78 73 E-mail: lfr@km.dk www.folkekirkensfamiliestotte.dk


Orientering fra menighedsrådet I det følgende vil jeg kort prøve at ridse op, hvad vi hovedsageligt beskæftigede os med i menighedsrådet i løbet af 2017. Vores største og mest spændende opgave, var at finde og ansætte en ny præst. I stedet for Marie Ginnerup Vestergaard, som valgte at flytte til Sejs-Svejbæk pr. 1. juni. Som I alle ved faldt valget på Annette Birk-Sørensen, som begyndte den 15. oktober. Samtidig med præsteskiftet blev en af vores visioner opfyldt. Igennem længere tid havde det været på tale, at vi gerne ville have tilknyttet både daginstitution og skole til Hedeager Sogn. Der blev indledt forhandlinger imellem provstiet/biskoppen og St. Johannes Sogn/Brændgårdskolen. I løbet af kort tid faldt brikkerne på plads, og vores ønske/ vision blev til virkelighed. I øjeblikket er der fuld gang i konfirmandundervisningen. Begge præster og deres medhjælper har nok at se til med de godt 80 konfirmander fra både Sønderager og Brændgårdskolen. Præstekontoret, der før var i præsteboligen, er nu rykket ind i selve kirkebygningen i det rum, som tidligere blev kaldt for dagligstuen. Med lidt forandringer, maling og et nyt gulvtæppe er det blevet et rart sted. Den blå messehagel er blevet renove-

ret og fremstår nu som næsten ny. Vi arbejder også i menighedsrådet med at få fornyet udsmykningen på prædikestolen, men efter et par forslag fra Vilmantas er vi endnu ikke nået frem til den optimale løsning. Der skal jo også være noget at arbejde med i det kommende år! På menighedsrådets vegne Anne-Marie Engelbøl Efter konstitueringen i november måned 2017 ser menighedsrådet således ud: Formand Bent Johansen Næstformand Karin Bragt Kirkeværge Kurt Linnebjerg Kontaktperson Poul Erik Schroll Kasserer Henning Jensen Præsterne: Kirsten Thyssen og Annette Birk-Sørensen, sekretær. Øvrige: Karin Villadsen, Signe Bang og Anne-Marie Engelbøl Der afholdes menighedsrådsmøde 2. tirsdag i måneden kl.18.30. Møderne er offentlige.

5


Det sker… Marts 2018 Torsdag d. 8. marts kl. 19.00

25 minutters musik før Hedeageraften med Benjamin Davis Maack

Torsdag d. 8. marts kl. 19.30

Mag. art. i litteraturhistorie Monica Papazu: ”Introduktion til litauisk kultur” samt fortællingen om den litauiske roman ”Slangens skygge”

Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30

Herning Kirke, Østre Kirkevej 1 Inspirationsaften for Folkekirkens Besøg og Aflastningstjenester i Herning Kommune. ”Magt og afmagt i menneskelige relationer” ved Conny Hjelm.

Onsdag d. 14. marts kl. 14.00

Sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Esbjerg: ”Himmelglans i øje” - En fortælling om folkelige bibelbilleder i Danmark

April 2018 Onsdag d.4. april kl. 19.30

Orgelkoncert med Benjamin Davis Maack. På programmet er musik af J.S. Bach, Mendelssohn og J. Alain.

Er det dig vi mangler? Har du lyst til at lave et stykke frivilligt arbejde og samtidig lære nye mennesker at kende?

Onsdag d. 14. marts kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

Har du et par timer, som du har lyst til at bruge sammen med et andet menneske fra sognet?

Tirsdag d. 20. marts kl. 10.00

Har du lyst til at være besøgsven?

Søndag d. 25. marts kl. 10.00

At være besøgsven vil sige at man besøger et andet menneske. Hyppighed af besøg aftales mellem besøgsven og besøgsvært.

Påskegudstjeneste for børn, der passes hjemme, dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehavebørn Sognestævne. Kirkens fødselsdag. Gudstjeneste, spisning og foredrag. Leif Andersen prædiker ved gudstjenesten og holder fore-

6

draget: ”Guds billeder – hvordan er vores billeder af Gud? ” Leif Andersen er can. theol. og lektor på Menighedsfakultetet i Aarhus og rejsepræst i Indre Mission. Tilmelding senest torsdag d. 22. marts til mail@hedeagerkirken.dk

Er det noget for dig at blive besøgsven, eller vil du gerne have en besøgsven? Kontakt sognemedhjælper

Margit Busk Holm Tlf.: 29 40 40 63


Onsdag d. 11.april kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 12. april kl. 19.00

25 minutters musik før Hedeageraften med Benjamin Davis Maack

Torsdag d. 12. april kl. 19.30

Brone og Birger Johansen, Herning: ”Litauen før og nu”

Onsdag d. 18. april kl. 14.00

Sognepræst Bodil Toftdal, Ørnhøj: ”Fortællinger fra Canada”

Maj 2018 Lørdag d. 5. maj - konfirmationer Søndag d. 6. maj - konfirmationer

14. – 18. maj

Skole-kirke-uge for elever i 3. klasser på Brændgårdskolen

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00

30.-31. maj

Skole Kirke projekt for 5 kl. i Herning Kommune Vi rejser til Jerusalem.

23. maj – 27. maj

Sognetur til Litauen

Juni 2018 Onsdag d. 6. juni Sogneudflugt

Herning Kirkehøjskole Lørdag d.3. marts 9.30

Professor dr. phil. Lars-Henrik Schmidt: ”Al den snak om etik og dannelse” Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 1.

25 års jubilæum 6. og 7. april i Hedeagerkirken med Kjeld Holm, Mikkel Wold og Lise Marie Seidelin.

Herning Kirkehøjskole

25 år med Herning Kirkehøjskole 6. og 7. april 2018 Fredag d. 6. april

18.00 Middag 19.30 Foredrag ved biskop emeritus Kjeld Holm, Aarhus: ”Erindring og dannelse”. 21.00 Kaffe med lagkage og aftensang.

Lørdag d. 7. april

09.30 Morgenkaffe 10.30 Foredrag ved sognepræset Mikkel Wold, Kbh.: ”Den levendegørende tradition” 12.30 Frokost 13.30 Fortælling ved Lise Marie Seidelin, Vissenbjerg: ”Folkeeventyret fra Persion til Vestjylland” 14.30 Kaffe 15.00 Kort liturgisk afslutning i kirken.

7


Gudstjenester

4. marts 3. søndag i fasten kl. 10.00 Kirsten Thyssen 11. marts Midfaste kl. 9.30 Annette Birk Folkekirkens Nødhjælp 14. marts Spaghettigudstjen. kl. 17.00 Annette Birk 18. marts Mariæ bebud.dag kl. 10.00 Annette Birk 20. marts Påskegudstjenste. Børnehave, vuggestue, dagplejemødre kl. 10.00 Annette Birk 25. marts Palmesøndag kl. 10.00 Annette Birk, liturg. Leif Andersen prædikant 29. marts Skærtorsdag kl. 19.30 Kirsten Thyssen 30. marts Langfredag kl. 10.00 Kirsten Thyssen 1. april Påskedag kl. 10.00 Annette Birk 2. april 2. Påskedag kl. 10.00 Annette Birk 8. april 1.s.e.påske kl. 10.00 Annette Birk 11. april Spaghettigudstjen. kl. 17.00 Annette Birk 15. april 2.s.e.påske kl. 10.00 Annette Birk 22. april 3.s.e.påske kl. 10.00 Kirsten Thyssen 27. april Bededag kl. 10.00 Kirsten Thyssen 29. april 4.s.e.påske kl. 10.00 Kirsten Thyssen 5. maj Konfirmation kl. 9.30 Annette Birk kl. 11.00 Kirsten Thyssen 6. maj Konfirmation kl. 9.00 Annette Birk kl. 10.30 Gitte Thorsøe 10. maj Kr. Himmelfart kl. 10.00 Annette Birk 13. maj 6.s.e. påske kl. 10.00 Annette Birk 20. maj Pinsedag kl. 10.00 Annette Birk 21. maj 2. pinsed. Friluftsg. kl. 10.00 Fælles med Gullestrup og Tjørring 27. maj Trinitatis søndag kl. 10.00 Kirsten Thyssen 3. juni 1 s.e. pinse kl. 10.00 Kirsten Thyssen

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen. Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 9712 5466 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen. jns@km.dk Sognepræst Annette Birk-Sørensen Gl. Kirkevej 31. Tlf. 5150 6648 abi@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Profile for Hedeagerkirken

50142 hedeagerkirken marts maj 2018  

50142 hedeagerkirken marts maj 2018  

Advertisement