__MAIN_TEXT__

Page 1

juni - august 2017

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Konfirmation

Hedeagerkirken 7. og 12. maj Sådan ser de ud, de dejlige konfirmander, som blev konfirmeret i Hedeagerkirken den 7. maj og den 12. maj. Konfirmanderne kommer fra Sønderagerskolen, hvorfra der hver onsdag morgen er dukket 49 børn op for at blive forberedt til konfirmationen – også selvom 15 af dem har skullet konfirmeres i deres hjem-kirker (fx Assing kirke, Give kirke, Struer kirke). Desuden er der torsdag eftermiddag kommet 13 børn for at blive forberedt

2

til konfirmation. Alle sammen nogle dejlige, nysgerrige, interesserede børn, som vi har nydt at være sammen med. Det har været et godt år, hvor vi har foretaget en lille opdagelsesrejse i liv og tro. For det at gå til præst handler om kristen tro og om tvivl, om de vigtige ting i livet, om uretfærdighed, tilgivelse, bøn, Jesus, kirken, samfundet og vores forhold til hinanden og til verden.


Hver gang er vi begyndt med en halv times andagt i kirken – her har vi sunget nye og gamle salmer, sagt trosbekendelsen, hørt bibelhistorie om Abraham og Isak og Jakob og alle de andre grundfortællinger. Vi har bedt Fadervor, og vi har fornemmet, at Guds hus er et sted, hvor der er plads til os alle. Forberedelsestiden til konfirmationen har været en opdagelsesrejse og ikke en jagt på færdige svar. Vi har gået på opdagelse i Bibelen, hvor vi har mødt Jesus, der er sammen med alle slags mennesker i alle slags situationer, vi har haft tid til undren og til at

stille spørgsmål, vi har haft besøg af en bedemand og været på besøg på Nordre og Vestre Kirkegård, og vi har været på Herning Billedskole, hvor hver konfirmand lavede sit eget ikon med konfirmationsord og et kristent symbol. Vi ønsker konfirmanderne og deres familier alt godt, og vi håber, at de har erfaret, at kirken er et sted, hvor de kan komme – både når der er noget særligt på færde – og bare når man har brug for et åndehul, et sted at være med sin glæde og sine hjertesuk eller har brug for en præst at snakke fortroligt med. Kirsten Thyssen

3


En kort – men god tid! Selvom det kun blev til 4 ½ år ved Hedeagerkirken, vil jeg takke for, at I har gjort vores tid i Herning til en god tid. Vi kom til Herning med 2 små børn, som skulle begynde i børnehave. Nu går de i skole. Mens vi boede i Herning, blev vi forældre til et barn mere. Vores 3 børn har haft nogle dejlige år, hvor de hurtigt fandt sig til rette og fik gode venner. Når der står i Herning Folkeblad, at Herning er den bedste by at vokse op i, så er det sandt. Jeg har nydt det gode samarbejde med menighedsråd, ansatte, den anden præst og de mange frivillige. Man kan ikke være kirke alene. Det kan man kun sammen med andre, og jeg har nydt at være en del af det fællesskab. Det, der kendetegner Hedeagerkirken er desuden trofasthed og ikke mindst overbærenhed. Af hjertet tak til alle, som trofast er kommet søndag efter søndag, og som har båret og båret over med deres præst. Som præst møder man folk i glæde og sorg. Tak for alle de gode samtaler og den tillid, som jeg er blevet mødt med.

4

Fra 1. juni er jeg ansat som sognepræst i Sejs-Svejbæk. Jeg har søgt denne stilling, fordi jeg ønsker at være præst i en mindre by igen. Det har jeg prøvet før, og jeg ved, hvad det indebærer. Samtidig får min mand mindre transporttid, da han arbejder i Silkeborg. Det har ikke været nogen nem beslutning, fordi vi alle fem har haft det godt i Herning og ved Hede­ agerkirken. Marie Vestergaard


Signe Bang

– nyt medlem af menighedsrådet ”Jeg er en af de nye i menighedsrådet”. Jeg hedder Signe. Jeg er 32 år, og jeg bor sammen med min mand og datter i komponistkvarteret. Jeg er opvokset på Sjælland men flyttede til Jylland for ca. 10 år siden. Jeg har ikke tænkt mig at flytte tilbage, selvom mine dejlige forældre og min bror og hans familie bor på Sjælland. Min ”rejse” med Hedeagerkirken startede i 2014, hvor jeg skulle giftes med min mand, og vi vidste, vi ville giftes i Hedeagerkirken, men vi havde aldrig været der før. Vi ringede til præsten og fik aftalt et møde. Vi var ret spændte, da det var lang tid siden, vi havde talt med en præst. Da vi trådte ind i Hedeagerkirken første gang, følte vi os velkomne med det samme. Siden er vi blevet gift, holdt dåb og været med til en masse forskellige arrangementer. Jeg har endda fået lov til at arbejde i Margits (sognemedhjælper) barselsvikariat. Min familie og jeg følte os hjemme i Hedeagerkirken fra dag 1, og den følelse vil jeg gerne være med til at give videre. Derfor valgte jeg i september at sige: ”Jeg vil gerne være med i menighedsrådet”.

Jeg vil bl.a. lægge mine kræfter i arbejdet med børn og familier, og derfor er jeg også med i børn- og ungeudvalget. Jeg siger tak for tilliden og håber, jeg kan leve op til jeres forventninger. Jeg glæder mig til at se jer alle.

5


Det sker…

Juni 2017 Mandag d. 5. juni kl. 10.00

Friluftsgudstjeneste på den gamle kirkegård

Onsdag d. 14. juni kl. 12.30

Sogneudflugt. Tilmeldingslister vil ligge i mellemgangen

September 2017 Torsdag d. 7. september kl. 19.30

Formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Mogens S. Mogensen: ”Religionsmøde – mødet mellem kristne og muslimer”

Globaliseringen har gjort Danmark til et mere mangfoldigt samfund, både etnisk, kulturelt og religiøst. 13% af Danmarks befolkning er i dag første og andengenerationsindvandrere, og mange af dem har også bragt fremmede religioner til Danmark. Islam er i dag blevet en dansk religion, muslimerne er blevet vore medborgere, og vi står over for et nyt religionsmøde. Hvilke nye udfordringer og muligheder stiller det os over for som kirke og samfund? Hvordan skal og kan vi som kirke og som kristne møde vore muslimske medmennesker? Hvilke erfaringer har andre kirker og organisationer gjort? Foredraget vil blive en anledning til i fællesskab at overveje, hvordan mødet mellem kristne og muslimer kunne udfolde sig. Morgensang og formiddagskaffe hver torsdag kl. 9.00

OBS! Kirkekaffen i sommertiden! Tidspunktet for kirkekaffen er ændret de datoer, hvor gudstjenesten er kl. 11.00. Kirkekaffen vil ikke være efter gudstjenesten men før gudstjenesten kl. 10.00. Dvs. at den 25. juni, 2. juli, 9. juli, 16. juli, 23. juli, 6. august serveres kirkekaffen kl. 10.00.

6


Hedeagerkirkens Voksenkor Er du glad for at synge? Har du tid onsdag aften kl. 19.30? Søger du et fællesskab? Så er Hedeagerkirkens Voksenkor måske noget for dig. Efterårssæsonen starter onsdag d. 6. september. Hvis du er interesseret, skal du kontakte Benjamin Davis Maack på 5350 1813 eller bdavismaack@gmail.com for at høre nærmere.

Kirkehøjskole efterår 2017 Tema: Kristendom – liv og lære 2. september på Herning Friskole Rektor ph.d. Hans Vium Mikkelsen, Løgumkloster ”Retfærdighed og tilgivelse” 7. oktober i Fredens Kirke Sogne – og hospitalspræst Anette Kortegaard, Silkeborg – ”Skyld og skam” 4. november i Gullestrup Kirke Sognepræst Lone Vesterdal, Kolding ”Liv og lidelse” 2. december i Herning Kirkehus Pastor Emeritus Kaj Mogensen ”Tro og tvivl i litteraturen”

7


Gudstjenester 4. juni 5. juni 11. juni 18. juni 25. juni

Pinsedag 2. pinsedag Trinitatis 1. s. e. trin. 2. s. e. trin.

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 11.00

Kai Bohsen Fælles friluftsgudstjeneste Kirsten Thyssen Kirsten Thyssen Camilla Lauridsen

2. juli 9. juli 16. juli 23. juli 30. juli

3. s. e. trin. 4. s. e. trin. 5. s. e. trin. 6. s. e. trin. 7. s. e. trin.

kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 10.00

Camilla Lauridsen Camilla Lauridsen Camilla Lauridsen Camilla Lauridsen Kirsten Thyssen

6. aug. 13. aug. 20. aug. 27. aug.

8. s. e. trin. 9. s. e. trin. 10. s. e. trin. 11. s. e. trin.

kl. 11.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Anne Grethe Guldager Kirsten Thyssen Anne Grethe Guldager Kirsten Thyssen

3. sept. 12. s. e. trin.

kl. 10.00

Anne Grethe Guldager

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen. JNS@km.dk Sognepræst Vakant (I uge 26-29 henvises til sognepræst i Gullestrup, Camilla Lauridsen. Hun træffes på tlf. 97 21 34 22) For yderligere information henvises til kirkens hjemmeside: www.hedeagerkirken.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen

Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen. Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen. Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 9712 54 66 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER

Profile for Hedeagerkirken

49638 hedeagerkirken juni august 2017  

49638 hedeagerkirken juni august 2017  

Advertisement