__MAIN_TEXT__

Page 1

december 2016 - februar 2017

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Ny sognepræst Den 15. oktober 2016 fik Hedeager ny sognepræst. Det er Kirsten Braad Thyssen, der med denne ændring i hendes stilling flytter fra Gullestrup til Hedeager Sogn. Som nyuddannet teolog fik Kirsten Braad Thyssen ansættelse ved Ikast Kirke i december 1988, men efter 8 år brød familien op til en sognepræstestilling ved Gullestrup Kirke. I 2008 fulgte udnævnelsen til provst i Herning Søndre Provsti . Med udnævnelsen fulgte også den ændring, at der blev ansat en hjælpepræst ved Gullestrup Kirke. Siden har Kirsten Thyssen haft sin gang på det fælles provstikontor ved Hedeagerkirken, der nu også er blevet hendes arbejdssted som sognepræst.

Sognepræst i Hedeager Det er ikke de store geografiske hop, der har præget Kirsten Braad Thyssens karriere, men det er alligevel et ønske om menneskeligt og personligt at prøve nyt og lade sig udfordre. -Jeg har været glad for at være præst i Gullestrup, men kommer nu til et andet velfungerende sogn med en længere historie og tradition bag sig end Gullestrup, fortæller Kirsten Thyssen, der ser frem til at blive et fast element i de forskellige aktiviteter i Hedeager Sogn. - Jeg tror også, at det som menneske er

2

vigtigt at lade sig udfordre af nye muligheder. Her er en ny menighed, nye aktiviteter og nye kolleger at samarbejde med omkring kirkens ve og vel.

Stort konfirmandhold Kirsten Braad Thyssen har altid været interesseret i den kirkelige undervisning. Hun var med i opstartfasen af skoletjenesten i Viborg Stift og er desuden som provst kontaktperson til de forskellige skole-kirke-tilbud, der hvert år samler kommunens skoleelever til for eksempel påskesang og ”Rejsen op til Jerusalem”. Men den helt store forventning går også på det lokale niveau: - Det er mange år siden, jeg har haft så store konfirmandhold som her i Hedeager. Det er som præst en stor og glædelig udfordring, og det ser jeg virkelig hen til som et af ugens højdepunkter, når de mange unge tropper op til undervisning i Hedeagerkirken.

En bedre helhed Med skiftet fra sognepræstestillingen i Gullestrup til en halvtids sognepræstestilling i Hedeager kombineret med provstestillingen i Herning Søndre Provsti er der banet en ny vej, og Kirsten Braad Thyssen glæder sig til at træde de første skridt her. - Og så er det da praktisk, hvis der skal være et møde i Hedeager midt


på dagen, at jeg blot lige skal nogle få skridt hen ad gangen for at være med, lyder det fra en smilende sognepræst og provst. Det ser ud som en rigtig god løsning for både provsti, sogn, præst og menighed.

Ole Blume har mødt Hedeagerkirkens nye sognepræst til en præsentationssamtale

HERNING KIRKEHØJSKOLE Forår 2017 Hvad siger Luther os i dag?

7. JANUAR I HEDEAGERKIRKEN:

Domprovst, dr. teol. Anders Kingo Helsingør Martin Luther og Søren Kierkegaard ”Om tro, tvivl og kaldstanke”

4. FEBRUAR I HERNING KIRKEHUS

Stiftskonsulent, ekstern universitetslektor Henning Kjær Thomsen, Viborg “Skriften alene?”

4. MARTS I FREDENS KIRKE

Sognepræst Morten Thaysen, Varde “Troen alene”

1. APRIL I GULLESTRUP KIRKE

Sognepræst Gudmund Rask Pedersen, Vær “Nåden alene”

3


Lys i mørket Her er så den mørke årstids kirkeblad. Dermed er det jo også kirkebladet, som går hånd i hånd med de levende lys, som millioner af danskere tænder i disse tre måneder. Når naturen holder igen med det naturlige lys, tager vi sagen i egen hånd. Vi holder modet oppe og strider os igennem mørket. Vi vil ikke sidde i mørke. Vi bliver deprimerede af mørket. Vi er slet ikke skabt til mørke. Vi kan jo ikke se noget som helst. Vi støder ind i både døre og karme, vi tager to forskellige sokker på, og vi kører i grøften, fordi vejen blev helt usynlig i mørket. For hver adventssøndag der går, stiller vi flere og flere lys frem. Til sidst er lysene så mange, at juletræet får lov at bære dem, og på en ganske særlig aften brænder de op i et kort sekunds glæde og fortryllelse, ligesom det sker i historien om den lille pige med svovlstikkerne. Mon ikke der er mange af læserne, der ligesom jeg, trænger til sådan et lyshav direkte ind i vores liv? Kunne den aften dog bare vare lidt længere, kunne lysene brænde blot en smule mere? I al hemmelighed har vi gemt en håndfuld lys i skuffen, selv om nogen af gæsterne synes, at det er snyd. Ud på juleaftenen sætter vi nye lys i holderne. Og ingen protesterer såmænd imod, at vi nyder træet en sidste gang, før vi går til ro. Heller ikke når vi tænder lys på træet i juledagene og på nytårsaften.

4

Og bag alle vore traditioner og vaner, bag alle børnenes ønsker og de voksnes praktiske gøremål og hyggen ved et lille glas til de sidste minutter med lys på træet, så er det jo dybest set Jesus Kristus som lyset selv, vi forsøger at holde fast på. Jesus talte om, at vi ikke skulle tænde et lys for straks at gemme det af vejen. Lyset skulle stilles frem, hvor alle kunne se det, sådan at det kunne lyse alting op. Måske skulle vi tænde et lille lys hver eneste dag året rundt for at minde os selv om, at Vorherre ikke går ud med de sidste lys på juletræet, men at han er kommet for at blive hos os. Det budskab er det største af alle, at han er kommet, og at han bliver hos os - vores virkelighed er blevet anderledes, der er mere i vores verden end blot det umiddelbare. Og selvom det både kan være svært at forklare og svært at forstå, så lyder budskabet, at der er en Gud midt iblandt os, en Gud, der vil tænde lys i mørket. Kirsten Thyssen


Del din søndag med verdens fattigste Hedeager Sogn deltager igen i den årlige sogneindsamling, og vi håber, at mange indsamlere vil melde sig, så det igen kan lade sig gøre at komme rundt i hele sognet. I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendommen. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet. Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp Folkekirkens Nødhjælps logo er en fisk, og måden at arbejde er helt forenklet: ”Vi skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.” I arbejdet indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ses store forandringer for mennesker, som bliver i stand til selv at forme deres fremtid.

Indsamlingen finder sted søndag den 12. marts 2017 Indsamlingen starter med HØJMESSE KL. 9.30. Derefter er der kirkekaffe med rundstykker, hvor indsamlerne får en kort orientering, før de går ud på ruterne. Efter indsamlingen er der dækket op til en lækker frokost som tak for hjælpen.

Meld dig allerede nu som indsamler til: Birthe Sandfeld Hansen Mail: job74@outlook.dk Tlf. 97 26 74 14 eller 21 15 14 10 Ved Sogneindsamlingen i marts 2016 blev der indsamlet i alt 15.900 kr.

5


Det sker… December 2016

Torsdag d. 1. december kl. 19.00 25 minutters musik før Hedeageraftenen

Torsdag d. 1. december kl. 19.30

Lørdag d. 24. december kl. 11.00 og kl. 15.00

Vær opmærksom på, at gudstjenesterne juleaftensdag holdes kl. 11.00 og 15.00. Gudstjenesten kl. 11.00 indeholder både noget for børn men også en kort prædiken

Januar 2017 Søndag d. 8. januar kl. 16.30

Nytårsarrangement for alle: Gudstjeneste, spisning og musikalsk underholdning med sanger Birgitte Sørensen samt organist Ulrik Damm fra Randers

Onsdag d. 25. januar kl. 14.00 Peter Vandgaard: ”Fra islam til kristendom”. Peter Vandgaard er fra Iran. Peter vil fortælle om sit liv, og hvorfor han blev kristen. Desuden vil han i foredraget komme ind på sit syn på islam og kristendom. Så mød op til en spændende aften i Hedeagerkirken

Onsdag d. 7. december kl. 14.00 Sy – og bagegruppens julehygge

Forfatter og tidl. lærer på Hammerum landbrugsskole, Jørgen Tværmose Andersen: ”Kirsten Marie og drengene”

Onsdag d. 25. januar kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste: En kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter spiser vi spaghetti og kødsovs i menighedslokalerne. Tilmelding til sognmedhjælper Margit Busk Holm

Tirsdag d. 13. december kl. 10.00 Julegudstjeneste for dagplejebørn, vuggestuebørn og børn, som passes hjemme

Tirsdag d. 13. december kl. 19.30 Julekoncert med kammerkoret NEMO

Onsdag d. 14. december kl. 10.00 Julegudstjeneste for børnehavebørn og børn, som passes hjemme

6

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00


Februar 2017

Marts 2017

Torsdag d. 2. februar kl. 19.00

Torsdag d. 2. marts kl. 19.00

Torsdag d. 2. februar kl. 19.30

Torsdag d. 2. marts kl. 19.30

25 minutters musik før Hedeageraftenen Forfatter og tidl. højskoleforstander, Ove Korsgaard: ”Solskin for det sorte muld” Foredraget tager udgangspunkt i bogen ”Solskin for det sorte muld” og handler om den danske landbokultur, som udgør en storslået periode af Danmarkshistorien. I tid er denne kultur tæt på nutiden, men i mentalitet synes den at tilhøre en fjern fortid. Men er landbokulturen et tilbagelagt stadie, eller rummede den værdier og praksisser, der har betydning i nutidig sammenhæng?

Onsdag d. 22. februar kl. 14.00

Lokalhistoriker Åge Jacobsen: ”Jeppe Aakjær og gammel Johannes”

Søndag d. 26. februar kl. 10.00

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning

25 minutters musik før Hedeageraftenen Professor, dr. phil. Jørn Henrik Petersen: ”Næstekærlighed og velfærdsstat – og hvad sker der så, når vi bevæger os mod konkurrencestaten?”

Søndag d. 12. marts kl. 9.30

Gudstjeneste og indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Babysalmesang Onsdag 10.00 – 11.00. Holdet mødes 17. januar, 24. januar, 31.januar, 7. februar, 21. februar, 28. februar, 14. marts, 21. marts og 28. marts. Hold øje med hjemmesiden og Facebook. Tilmelding: mail@hedeagerkirken.dk eller tlf. 29 40 40 63 Babysalmesangen i Hedeagerkirken ledes af organist Benjamin Davis Maack & sognemedhjælper Margit Busk Holm

7


Gudstjenester 4. dec. 11. dec. 18. dec. 24. dec. 24. dec. 25. dec. 26. dec.

2. s. i advent 3. s. i advent 4. s. i advent Juleaften Juleaften Juledag 2. juledag

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 11.00 kl. 15.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Vestergaard, familiegudstjeneste Thyssen Thyssen Vestergaard, familiegudstjeneste Thyssen Vestergaard Thyssen

1. jan. 8. jan. 15. jan. 22. jan. 29. jan.

Nytårsdag 1. s. e. H3K 2. s. e. H3K 3. s. e. H3K 4. s. e. H3K

kl. 14.00 kl. 16.30 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Vestergaard Vestergaard Thyssen Vestergaard Vestergaard

5. feb. 12. feb. 19. feb. 26. feb.

Sidste s. e. H3K Septuagesima Seksagesima Fastelavn

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Thyssen Vestergaard Vestergaard Thyssen, familiegudstjeneste

kl. 10.00 kl. 09.30

Vestergaard Thyssen NB!

5. marts 1. s. i fasten 12. marts 2. s. i fasten

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen. Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen. Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen. Tlf. 9712 5466 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen JNS@km.dk Sognepræst Marie Ginnerup Vestergaard, Gl. Kirkevej 31. Tlf. 9712 6646 MGO@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Profile for Hedeagerkirken

49321 hedeagerkirken december 2016  

49321 hedeagerkirken december 2016  

Advertisement