Page 1

september - november 2016

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Udsmykning af kirken Hedeagerkirken har modtaget en stor arv fra Lillian Birgitte Kristensen, som sad i menighedsrådet og var aktiv i menigheden. I levende live ønskede hun sig udsmykning af kirken, og derfor har menighedsrådet i Lillian Birgittes ånd købt en dåbskande og en lysestage til døbefonten. I et års tid har menighedsrådet endvidere arbejdet med et større kunstprojekt, som lader sig realisere af arven fra Lillian Birgitte. Hun ønskede, at vinduet ved døbefonten blev udsmykket med en glasmosaik. Menighedsrådet tog kontakt til Galleriejer Thorkild Nielsen, som ejer Galleri NB i Viborg. Han anbefalede kunstneren Vilmantas, som har arbejdet med udsmykning og desuden malet adskillige portrætter. I afskedsgave fik den tidligere biskop Karsten Nissen et maleri af Vilmantas, og i landemodesalen hænger et nadverbillede udført af samme kunstner. Vilmantas er derfor en anerkendt kunstner, skønt han endnu ikke har udsmykket mange kirker. Hedeagerkirken bliver den første! Kunstværkets titel er dåb og nadver. I venstre side af kirken ophænges et maleri, som forestiller skærtorsdag, hvor Jesus vasker Simon Peters fødder. I Johannes Evangeliet er det ganske afgørende, at Jesus bøjer sig ned som en slave og vasker disciplenes fødder. Derved er de rene, og de hører Jesus sige: ”Når nu jeg, jeres Herre og

2

Mester har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder”. I nadveren får vi alle Guds tilgivelse, og vi sendes ud i verden for at tjene vor næste. I højre side udsmykker Vilmantas vinduet med en glasmosaik, som leder tankerne hen på dåbens vand, hvor vi er renset for skyld og hører sammen med den treenige Gud. Kunstværket indvies officielt ved gudstjenesten søndag den 20. november kl. 16.00, hvor biskop Henrik Stubkjær er prædikant.


Om Vilmantas:

Han er født 1969, og han bor og arbejder i Litauen. Hans kunst har ført ham rundt i verden til udstillinger på museer, gallerier, kunsthaller og kunstmesser. Senest har han udstillet i Bispegården i Kalundborg, og han har netop deltaget i Vienna Artfair i Østrig sammen med Young Painters Prize. Vilmantas har været fast kunstner i galleri NB siden 1998, og hans værker kan opleves i mange sammenhænge. Blandt andet har han gennemført en række inspirerende udsmykninger i hele Danmark. For eksempel ser mange mennesker hver dag hans store udsmykninger i indgangspartierne til det internationale kollegium Camp Logos i Viborg. Han har malet mange portrætter, og han arbejder med farver, som er dybe og fascinerende. Marie Vestergaard

3


Afsked med Gitte Thorsøe

Tak og farvel

Den 15. okt. åbner jeg et nyt og spændende kapitel i mit arbejdsliv. Jeg er blevet ansat som stiftspræst for kirkelig undervisning i Viborg Stift. Jeg skal arbejde med pædagogik, konfirmander, præsters efteruddannelse og undervisning i øvrigt. Desuden skal jeg være sognepræst i Frederiks Sogn. Desværre betyder det, at jeg skal stoppe som sognepræst i Hedeager Sogn. Jeg har været rigtig glad for at være en del af sognets arbejde. Hedeagerkirken er en kirke med et stort aktivitetsniveau fordelt på mange forskellige tilbud og opgaver. Sognet og menigheden bakker godt op om deres præster, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for den tillid og opbakning, jeg er blevet mødt med. Jeg vil se tilbage på min tid i Hedeagerkirken med stor glæde. Gitte Thorsøe

Vores sognepræst siden 1. april 2014 - Gitte Thorsøe - har fået nyt arbejde, idet hun med virkning fra 15. oktober skal være sognepræst i Frederiks sogn og Stiftspræst for den kirkelige undervisning. Om end det er med beklagelse, vi nu skal sige farvel til dig, Gitte, har vi fuld forståelse for, du har sagt ja til en ny og spændende udfordring. Vi vil gerne sige dig mange tak for en klar forkyndelse i kirken og for et godt og altid resultatrettet samarbejde i menighedsrådet. Vi ønsker dig held og lykke på din videre færd igennem kongeriget Danmark. På menighedsrådets vegne Bent Johansen, Formand

Gitte Thorsøe holder afskedsgudstjeneste søndag den 25. september kl. 10.00

4


Høstgudstjeneste Søndag den 18. september kl. 10.00 Børn og voksne opfordres til at medbringe lidt at årets høst: frugt, grøntsager, brød og lignende. Efter gudstjenesten holdes der auktion over de indkomne gaver. Pengene herfra lægges til det høstoffer, som bliver givet ved offergang i kirken. Det er muligt at være medbestemmende om, hvem der skal have del i de indkomne midler. Til det formål findes i kirken nogle kuverter, hvori gaven kan lægges, og hvorpå man kan skrive den organisation, som ønskes tilgodeset. På det grønne område vil der blive opstillet en hoppeborg, som forestiller en kirke.

Menighedsrådsvalg 2016

Opstillings - og informationsmøde Tirsdag den 13. september kl. 19.00 Menighedsrådet består af 8 medlemmer. Vi har brug for nye kræfter, som vil engagere sig i menighedsrådets arbejde. Kom og vær med til at præge din kirke. I valgmagasinet kan man læse mere om menighedsrådsvalget, som finder sted hvert 4. år.

5


Det sker… September 2016

Oktober 2016

Torsdag d. 8. september kl. 10.00

Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00

Små synger sammen dag

Tirsdag d. 13. september kl. 19.00

Opstillings – og informationsmøde til menighedsrådsvalget 2016

25 minutters musik før Hedeageraftenen

Torsdag d. 6. oktober kl. 19.30

Søndag d. 18. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion over medbragte grøntsager, marmelade eller brød

Onsdag d. 21. september kl. 12.30 Sogneeftermiddagstur. Vi drikker kaffe undervejs.

Onsdag d. 21. september kl. 19.30 Danmission Distrikt-Herningegnen afholder efterårsmøde i Hedeagerkirken under overskriften ”Et møde med Madagaskars fattigdom - og rigdom.” Niels og Ida Grymer glæder sig til at fortælle om deres ophold ved det teologiske fakultet, SALT, i Madagaskar.

6

Torsdag d. 22. september kl. 19.30

Mag. art. i litteraturhistorie Monica Papazu: ”De kristne forfatteres betydning for Europa”

Koncert med Den Danske Salmeduo. Hans Esbjerg, klaver og Christian Vuust, saxofon og klarinet.

Foredragsholder Niels Ole Frederiksen: ”Født i Horsens Tugthus” Horsens statsfængsel blev i folkemunde kaldt ”Horsens Tugthus”. Her blev Niels Ole Frederiksen født. Hans far var ikke indsat men ansat. En lille men dog afgørende forskel. Faderen var viceinspektør og blev senere inspektør ved fængslet. Foredraget kommer med nogle glimt fra tiden efter krigen og halvtressernes Danmark og med nogle af de fanger som foredragsholderen som barn kom i kontakt med.

Onsdag d. 26. oktober kl. 14.00


November 2016 Torsdag d. 3. november kl. 19.00

25 minutters musik før Hedeageraftenen.

Onsdag d. 16. november kl. 14.00 Tidl. overlærer Evald Sønderby: ”Historien bag gravstenene”

Onsdag d. 30. november kl. 17.00

Torsdag d. 3. november kl. 19.30

Sognepræst og historiker Morten Skovsted: ”Et foredrag om nye salmer med udgangspunkt i salmebogstillægget 100 salmer”

Babysalmesang Onsdag 10.00 – 11.00. Holdet mødes 6. september, 13. september, 20. september, 27. september, 4. oktober, 11. oktober, 25. oktober, 1. november og 8. november. Hold øje med hjemmesiden og Facebook. Tilmelding: mail@hedeagerkirken.dk eller tlf. 29 40 40 63 Babysalmesangen i Hedeagerkirken ledes af organist Benjamin Davis Maack & sognemedhjælper Margit Busk Holm.

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00

Spaghettigudstjeneste med Tante Andante og Frk. Sonne fra Tante Andantes Hus i Lemvig.

December 2016 Torsdag d. 1. december kl. 19.00 25 minutters musik før Hedeageraftenen

Torsdag d. 1. december kl. 19.30 Peter Vandgaard: ”Fra islam til kristendom”

Onsdag d. 7. december kl. 14.00 Sy – og bagegruppens julehygge

7


Gudstjenester 4. sep. 15. søndag efter trinitatis kl. 10.00 11. sep. 16. søndag efter trinitatis kl. 10.00 18. sep. 17. søndag efter trinitatis kl. 10.00 25. sep. 18. søndag efter trinitatis kl. 10.00

Guldager Vestergaard Vestergaard, høstgudstjeneste Thorsøe, afskedsgudstjeneste

2. okt. 9. okt. 16. okt. 23. okt. 30. okt.

Vestergaard Vestergaard Vikar Vestergaard Vestergaard

19. søndag efter trinitatis 20. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis 22. søndag efter trinitatis 23. søndag efter trinitatis

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

6. nov. Alle helgens dag kl. 10.00 13. nov. 25. søndag efter trinitatis kl. 10.00 20. nov. Sidste søndag i kirkeåret kl. 16.00 27. nov. 1. søndag i advent kl. 10.00

Vestergaard Vikar Henrik Stubkjær, festgudstjeneste Vestergaard

4. dec. 2. søndag i advent kl. 10.00 11. dec. 3. søndag i advent kl. 10.00

Vestergaard, familiegudstjeneste Vikar

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen. JNS@km.dk Sognepræst Marie Ginnerup Vestergaard, Gl. Kirkevej 31. Tlf. 9712 6646 MGO@km.dk Sognepræst Gitte Thorsøe Gisselfeldvej 35. Tlf. 5376 1332 GTB@km.dk

Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen. Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen. Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 9712 54 66 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER

Profile for Hedeagerkirken

49148 hedeagerkirken september 2016  

Hedeagerkirken

49148 hedeagerkirken september 2016  

Hedeagerkirken

Advertisement