__MAIN_TEXT__

Page 1

juni - august 2016

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Vi har brug for dig! I dette nummer af kirkebladet sætter vi fokus på menighedsrådet, for kirkens liv og vækst afhænger af mennesker, som engagerer sig i menighedsrådets arbejde. Hvert 4. år afholdes valg til menighedsrådene i hele landet. Da de nuværende medemmer snart har siddet i menighedsrådet i 4 år, nærmer menighedsrådsvalget sig med hastige skridt. Valgdatoen er den 8. november. Opstillings – og orienteringsmøde er den 13. september. Indkommer kun én liste på dette møde er der fredsvalg, men indkommer flere lister, skal vi afholde valg, hvilket foregår med stemmekort ligesom til kommunalvalg og folketingsvalg. Man har ret til at stemme og lade sig opstille, hvis man er medlem af folkekirken, fyldt 18 år, har bopæl i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster. Vort menighedsråd udgøres af 8 medlemmer, 2 suppleanter og 2 præster. Præsterne er i kraft af deres stilling fødte medlemmer af menighedsrådet, men de 8 medlemmer er valgte menighedsrådsmedlemmer. Rådet har stor magt. Folkekirken er nemlig ikke topstyret. Magten ligger

2

hos menighedsrådene. Det er dem, som prioriterer, hvad kirkeskatten skal bruges til. Menighedsrådene får tildelt et årligt ligningsbeløb. Dette beløb skal betale de ansattes lønninger, aktiviteter ved kirken og vedligehold af kirkens bygninger. Menighedsrådet har derfor stor økonomisk indflydelse. Hvis du tænker: Hvorfor har kirken ikke flere tilbud, som er interessant for mig, så skal du lade dig opstille til menighedsrådet og præge din kirke. En af opgaverne er at være arbejdsgiver for de ansatte. Menighedsrådet ansætter kirketjener, organist og sognemedhjælper og er derfor arbejdsgivere. Et af medlemmerne er kontaktperson og fungerer som bindeled mellem rådet og de ansatte. Når en præst søger sin afsked, vælger og indstiller menighedsrådet en ny præst. Præsten ansættes dog ikke af menighedsrådet men af kirkeministeriet. I samarbejde har menighedsrådet og præsterne ansvaret for den lokale sognekirke. I denne periode har menighedsrådet ovenikøbet sammen med de andre menighedsråd og præster valgt en ny biskop. Hvis kirken skal være sognets kirke


er det nødvendigt, at menighedsrådet repræsenterer sognet. Derfor har vi brug for dig. Det særlige ved Hedeagerkirken er, at vi har mange frivillige, som også hjælper til og er med til at skabe en levende kirke.

Der skal lyde en stor tak til det nuværende menighedsråd, som alle har ydet en stor indsats. Tak for et godt og frugtbart samarbejde. Marie Vestergaard

Menighedsrådsvalg er også dit valg Tekst og foto: Ole Blume 2016 er valgår i folkekirken. Der er menighedsrådsvalg, og det betyder, at i landets ca. 1750 menighedsråd skal der findes rådspersoner for de kommende år. Men hvad laver man i et menighedsråd? Hvad giver det de folkevalgte af opgaver og oplevelser? Og i særdeleshed i Hedeagerkirkens menighedsråd? Vi har spurgt os for blandt nogle af de 8 valgte personer: Kurt Linnebjerg – kirkeværge - Jeg har været med i menighedsrådet i 8 år. Det er min 2. periode, hvor jeg har været kirkeværge og skal passe på, at kirken ikke falder sammen. Jeg kommer jævnligt i kirken og i samarbejde med personalet aftales reparationer og bygningsforbedringer med håndværkere. Den største udfordring har afgjort været indtrængende vand

fra taget. Det har taget næsten 7 år at kæmpe hermed, men det ser ud til, at vi har vundet kampen nu. Men der er stadig udfordringer både med praktiske gøremål og i de forskellige udvalg, der også følger med menighedsrådsarbejdet. At være med i menighedsrådet har dels givet indsigt i kirkens hverdag, erfaring og respekt for fællesskabet.

3


4

Karin Villadsen – kasserer

Bent Johansen – menighedsrådsfmd.

Det er min 4. periode i menighedsrådet, og lige nu varetages kassererposten. Det indebærer, at bilag og regninger attesteres og afleveres hver uge til kirkekontoret ved Herning Kirke, hvor vores regnskab føres. Det er et spændende job, der også giver overblik. Men i alle 16 år har det været aktiviteterne og det, der sker i kirken, der har haft størst interesse. Opgaven med at skabe en levende kirke med gode tilbud i form af foredragsholdere, basar, kaffedamer og kirkens to årlige udflugter. Største udfordring er lige nu er, at deltagerkredsen bliver ældre og dermed svinder ind. At være med i menighedsrådsarbejde giver et stort netværk og bredt fællesskab.

Jeg har været med i menighedsrådet i 4 år. Det første år som kasserer og de seneste tre år som formand. Som tidligere KFUM’er og erhvervsmand, sagde jeg ja til at være med i rådet, og jeg har da også kunnet bruge mange af mine erfaringer her i form af ”frihed under ansvar” og funktionsansvar, for som formand skal man ikke lave alt selv, men derimod give plads til alle og appellere til supplement . Vi skal kunne snakke sammen og glemme ideologierne. Det er det gode samarbejde, der har præget menighedsrådsarbejdet i de sidste fire år til fælles glæde - og forhåbentlig vil det også være overskriften for de kommende år. Når vi bruger fornuften, kommer vi lettest igennem.


Karin Bragt – næstformand

Poul Erik Schroll – kontaktperson

Jeg har sammenlagt været med i menighedsrådsarbejde i 20 år, hvor den samlede overskrift har været at skabe en glad og velfungerende kirke. Menighedsrådets medlemmer skal have øjnene åbne for fællesskabet og skabe en kirke, der passer til sognet og dets menighed. Og så skal man huske på, at arbejdet skal gøres imellem møderne. Som næstformand har jeg ikke noget bestemt udvalg, men det har været en positiv oplevelse at få lov at være med, når der ”her og nu” skulle gøres en indsats, både med møder og arrangementer, når der skal laves kirkekaffe eller hjælpes med oprydning. Men også når det gælder samtaler og besøgsarbejde.

Der er min første periode i Hedeager menighedsråd, og gennem alle fire år har jeg fungeret som kontaktperson. Det svarer til en slags personalechef og er en del af menighedsrådets arbejdsgiverrolle over for ansatte medarbejdere – dog ikke præsterne! På ugentlige medarbejdermøder forsøger kontaktpersonen at vedligeholde samarbejdsforhold og orientere om, hvad der for eksempel er drøftet i menighedsrådet. Den største overraskelse og udfordring har været at finde en afløser for eksempelvis organisten ved sygdom. Det er nemlig også en opgave for kontaktpersonen. Den største glæde har været at se samarbejdet blomstre og samarbejde om den store arv, som kirken har modtaget og brugen af disse midler.

5


Det sker… Juni 2016

Tirsdag d. 7. juni kl. 12.00

Sogneudflugt går til Ribe. (Program og tilmeldingslister vil ligge i mellemgangen).

Onsdag d. 15. juni kl 19.30

4-hændig klaver og orgelkoncert med Eunjin Ko Dey og Benjamin Davis Maack.

Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30

Koncert med Kammerkoret NEMO.

August 2016 Onsdag d. 24. august fra kl. 17.30 til 20.00

Udendørs jazzkoncert med Hot Stompers. Medbring eventuelt madkurv og havestol. Efter koncerten er der aftensang i kirken.

Babysalmesang Onsdag 10.00 – 11.00. Holdet mødes 8. juni, 15. juni, 22. juni og 29. juni. Selv om vi er begyndt, kan man sagtens nå at være med. Nyt hold begynder i september. Hold øje med hjemmesiden og Facebook. Tilmelding: mail@hedeagerkirken.dk eller tlf. 29 40 40 63 Babysalmesangen i Hedeagerkirken ledes af organist Benjamin Davis Maack & sognemedhjælper Margit Busk Holm.

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00

Familieudflugt Søndag d. 28. august

Udflugten begynder med familiegudstjeneste kl. 10.00. Derefter spiser vi rundstykker og tager afsted i bus til Lemvig, hvor vi skal besøge Tante Andantes hus. Disco Didde vil synge og fortælle. Der bliver også tid til leg! Vi er hjemme i Herning kl. 17.00. Husk madpakke!

Pris: 50 kr. voksne. 20 kr. for børn

6


Jazzkoncert med Hot Stompers

Onsdag d. 24. august fra kl. 17.30 til 20.00

Kirkehøjskole efteråret 2016 Tema: Hvad siger Luther os i dag.

3. SEPTEMBER I HEDEAGERKIRKEN

Teologisk stiftskonsulent Henning Kjær Thomsen ”Luther- om Gud, verden og mennesket”

1. OKTOBER I GULLESTRUP KIRKE Dr. theol. Jens Lyster ”Martin Luthers kampsalmer”

5. NOVEMBER I HERNING KIRKEHUS Biskop emeritus Karsten Nissen ”Luthers kirke i dag”

3. DECEMBER PÅ HERNING FRISKOLE Valgmenighedspræst Morten Kvist ”Hvorfor mennesket ikke har en fri vilje”

7


Gudstjenester 5. juni 12. juni 19. juni 26. juni

2. søndag efter trinitatis 3. søndag efter trinitatis 4. søndag efter trinitatis 5. søndag efter trinitatis

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Vestergaard Thorsøe Vestergaard Vestergaard

3. juli 10. juli 17. juli 24. juli 31. juli

6. søndag efter trinitatis 7. søndag efter trinitatis 8. søndag efter trinitatis 9. søndag efter trinitatis 10. søndag efter trinitatis

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 11.00

Thorsøe Guldager Thorsøe Vestergaard Vestergaard

7. aug. 11. søndag efter trinitatis kl. 11.00 14. aug. 12. søndag efter trinitatis kl. 11.00 21. aug. 13. søndag efter trinitatis kl. 10.00 28. aug. 14. søndag efter trinitatis kl. 10.00

Vestergaard Thorsøe Vestergaard Vestergaard, familiegudstjeneste

4. sep. 15. søndag efter trinitatis kl. 10.00 11. sep. 16. søndag efter trinitatis kl. 10.00 18. sep. 17. søndag efter trinitatis kl. 10.00

Thorsøe Vestergaard Vestergaard, høstgudstjeneste

Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen. Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen. Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 9712 54 66 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 Torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen JNS@km.dk Sognepræst Marie Ginnerup Vestergaard, Gl. Kirkevej 31. Tlf. 9712 6646 MGO@km.dk Sognepræst Gitte Thorsøe Gisselfeldvej 35. Tlf. 5376 1332 GTB@km.dk

Profile for Hedeagerkirken

48998 hedeagerkirken marts 2016  

48998 hedeagerkirken marts 2016  

Advertisement