__MAIN_TEXT__

Page 1

sewember september--november november2015 2015

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Høsttid, befaling og godt budskab Peder Kjærsgaard Roulund Æbletræerne har været på overarbejde. Igennem foråret og sommeren har de bakset for at give vækst til æblerne, der nu endelig er klar til at blive plukket, inden det bliver vinter.

VI SKAL DØ Sådan er det i naturen med alle træer, planter, blomster og dyr. Sådan er det også i menneskenes verden, hvor også de fleste af os gerne vil nå at have børn, inden vi bliver gamle og ufrugtbare. Det er hårde odds. Tilværelsen levner kun en kort tid, hvor alt jordisk liv skal nå at genskabe sig selv i en ny generation, inden vinteren og alderdommen kommer med bud om døden.

Vi skal dø. Det er den erkendelse, vi får ved at betragte alt levende. Denne erkendelse er også til stede i kristendommen.

VI SKAL ELSKE Vi skal dø, og inden vi dør, har Gud et hårdt bud til os. Buddet er, at vi skal elske. Ikke for at genskabe os selv i en ny generation. Ikke for at opnå en fordel hos Gud eller mennesker, men simpelthen for at give Guds kærlighed videre. Vi skal elske, også selvom vi, hver især, mister os selv og vor ejendom ved det.

GODT BUDSKAB Vi skal elske. Vi skal dø; men inden vi dør, har Gud et godt budskab til os. Budskabet er, at Gud blev menneske i Jesus af Nazareth for vores skyld. Troen på Jesus redder os fra alle spørgsmål om, hvorvidt vi har sat os frugter nok eller har elsket nok. På dine og mine vegne har Jesus elsket nok, og ja! Vi skal stadig elske, men vi kan nå at begynde nu på trods af alderdom, vinter og død. Glædelig høst!

2


Afsked AKSEL POULSEN Det er med tak i sindet og lidt vemod, jeg skriver disse linjer. Tak for den tid jeg har arbejdet i Hedeagerkirken. Tak til skiftende præster, menighedsråd, herunder kontaktpersoner og kirkeværger. Tak til øvrige ansatte for et rigtig dejlig arbejdsfællesskab. Tak til frivillige og tak til menigheden.

PEDER KJÆRSGAARD ROULUND Menighedens opgave er at fortælle om Gud, der er blevet menneske i Jesus Kristus. For at gøre vor pligt i forhold til denne opgave holder vi gudstjenester for mennesker i alle aldre. Vi holder dåb og altergang. Vi indbyder mennesker til at blive gift i kirken, og vi hjælper de sørgende efterladte til at tage afsked med deres kære. Så underviser vi børn i kristendom. Vi oplyser voksne mennesker om kristendom til kulturelle sammenkomster, og vi prøver at være medmennesker, så godt vi kan over for mennesker, der har brug for et øre eller en hjælpende hånd.

med! Tak til alle jeg har fået lov til at snakke med! Den 1. oktober er jeg ikke ansat i Hedeager Sogn og Kirkens Korshær mere. Gud velsigne Jer alle!

Det er en kæmpe opgave, og den har jeg prøvet at være en del af, så godt jeg kunne under min tid i Hedeagerkirken og Kirkens Korshær i Herning. Tak til alle jeg har arbejdet sammen

3


Litteraturcafé 14

Fyrtøiet. Lille Claus og store Claus. Prindsessen paa Ærten. Tommelise. Den lille Havfrue. Keiserens nye Klæder. Den standhaftige Tinsoldat. De vilde Svaner. Den flyvende Kuffert. Ole Lukøie. Svinedrengen. Boghveden. Nattergalen. Den grimme Ælling. Grantræet. De røde Sko. Hyrdinden og Skorsteensfeieren. Klokken. Skyggen. Den lille Pige med Svovlstikkerne. Historien om enog Mode. Nissen hos Arrangør: Karin Villadsen LoneFlipperne. Kæmpegaard Spekhøkeren. Klods-Hans. Suppe paa en Pølsepind. Pebersvendens Nathue. Dynd-Kongens Datter. Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige. Iisjomfruen. Sneglen og Rosenhækken. Theepotten. Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen. Portnerens Søn. Det Utroligste. Gartneren og Herskabet. Fyrtøiet. Lille Claus og store Claus. Prindsessen paa Ærten. Tommelise. Den lille Havfrue. Keiserens nye Klæder. Den standhaftige Tinsoldat. De vilde Svaner. Den flyvende Kuffert. Ole Lukøie. Svinedrengen. Boghveden. Nattergalen. Den grimme Ælling. Grantræet. De røde Sko. Hyrdinden og Skorsteensfeieren. Klokken. Skyggen. Den lille Pige med Svovlstikkerne. Historien om en Mode. Flipperne. Nissen hos Spekhøkeren. Klods-Hans. Suppe paa en Pølsepind. Pebersvendens Nathue. Dynd-Kongens Datter. Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige. Iisjomfruen. Sneglen og Rosenhækken. Theepotten. Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen. Portnerens Søn. Det Utroligste. Gartneren og Herskabet.

Dén Andersen, som er så berømt, at det er unødvendigt at nævne fornavnet, er på litteraturcaféens menukort i sæsonen 2015/16. Inspirationen kommer fra Thomas Mann, som igen og igen skriver Andersens eventyr ind i sine værker. Litteraturcaféen har hidtil forbigået Andersen, men det vil der nu blive rådet bod på. I efteråret 2015 er det planen at læse samlede eventyr og historier i kronologisk rækkefølge. Denne læsemåde tydeliggør, at Andersen til en begyndelse skriver tørt som en folkeminderegistrator, men siden udvikler sin egen, levende eventyrstil. Ydermere fremgår det af den kronologiske læsning, at Andersens tidlige eventyr mest er for børn, hvorimod de senere historier mest er for voksne. De velprøvede tolkninger: Den biografiske og den psykologiske vil blive trukket af stald.

4

Efter nytår læses romanerne ”At være eller ikke være” og ”Lykke-Peer”, som har inspireret I. P. Jakobsen og Henrik Pontoppidan til at skrive henholdsvis ”Niels Lyhne” og ”Lykke-Per”. De to værker skal naturligvis også læses! Men først når det bliver forår! I efteråret er caféen åben: 11. og 25. september   9. og 23. oktober   6. og 20. november   4. december kl. 10.00 - 11.30 i Hedeagerkirken. Deltagerbetaling (incl. kaffe): 100 kr. pr. halvår. Tilmelding: leifkallesen@gmail.com


Byggeri ved kirken Det kan næppe være nogen overraskelse for jer, der af og til besøger kirken, at vi er i gang med et byggeri i forlængelse af menighedslokalerne. Nu er bygningen forsynet med tag, hvorefter det indre skal gøres klar til at tages i brug i uge 43 - 44. Det drejer sig om kontorlokaler, som skal lejes ud til provsterne og deres stab af medarbejdere. Derfor er det hele planlagt i samarbejde mellem menighedsrådet og provstiet. Vi har tilstræbt at tilbygningen bliver en helhed, der synsmæssigt hænger sammen med de nuværende menighedslokaler. Om det er lykkedes, må andre bedømme. Med denne tilbygning har vi en forventning om, at provstiet vil blive på adressen mange år frem i tiden til glæde for det kirkelige arbejde på egnen. Et yderligere plus ved placerin-

gen er, at der altid er p-pladser uden tidsbegrænsninger til rådighed. På menighedsrådets vegne Byggeudvalgsformand Kurt Linnebjerg

Høstgudstjeneste Den 27. september kl. 10.00 er der høstgudstjeneste i Hedeagerkirken.

Børn og voksne opfordres til at medbringe frugt, grøntsager, brød og blomster. Ved gudstjenestens begyndelse bæres høstgaverne ind i kirken. Efter gudstjenesten sælges de på auktion. Pengene herfra går til Kirkens Korshær, Blå Kors, Folkekirkens Nødhjælp eller andre organisationer. I kirkens våbenhus er der kuverter til brug for givere, der gerne tilgodeser et bestemt formål.

5


ALLEHELGEN

Den 1. november er det Allehelgens søndag. Allehelgen er den dag, hvor vi i kirken mindes vore døde; hvor vi hører om det at have mistet og det at skulle leve med savnet; og hvor vi får forkyndt, at vore døde er i Guds hænder. Denne søndag mindes vi vore døde under gudstjenesten i Hedeagerkirken ved at læse navnene op på dem, der er døde siden sidste Allehelgen og som havde tilknytning til Hedeager sogn. Gitte Thorsøe

BASAR Traditionen tro holdes der basar i Hedeagerkirken første fredag i november i ulige årstal. Forberedelserne til denne dag er i fuld sving, så alt kan være klar, når dørene åbnes d. 6. november kl. 14.00. Kom og vær med til at gøre dagen til en festdag. Du vil i basarlokalerne finde salgsbod med håndarbejde, høkerbod, salg af kirkegårdsdekorationer, genbrugsafdeling, tombola, lykkehjul m.m.. Der serveres kaffe med hjemmebag, som kan nydes i et hyggeligt café-miljø sammen med såvel gamle som nye venner. Der er også mulighed for at købe aftensmaden. Såvel børn som voksne har hele eftermiddagen gode chancer for at gøre en god handel, vinde fine gevinster, hygge sig og frem for alt være med til at skabe en god stemning og et godt fællesskab, så basaren også i år 2015 fortsat må være en god og positiv tradition i sognet. Gaver til tombola, høkerbord samt cafeteria modtages med tak og kan afleveres i kirken, evt. aftale på tlf. 9712 5831. Karin Villadsen

6


Det sker… September 2015 Tirsdag den 22. sept. kl. 13.00

SOGNEEFTERMIDDAGSTUR Vi drikker kaffe undervejs.

Torsdag den 24. sept. kl. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Fredag den 25. september kl. 10.00 – 11.30 Litteratur 14

Oktober 2015 Torsdag den 8. oktober kl. 19.30

HEDEAGERAFTEN Flyvetjenesten MAF v. Helmer Olesen, Tarm

Fredag den 8. oktober kl. 10.00 – 11.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTER Der er børnegudstjenester med aftensmad bagefter sidste torsdag i hver måned. Hold øje med hjemmesiden og Facebooksiden. Torsdag den 12. nov. kl. 19.30

HEDEAGERAFTEN Provst Kirsten Thyssen, Herning: ”Halfdan Rasmussen – sang og foredrag.”

Litteratur 14

Fredag den 20. november kl. 10.00 – 11.30

Fredag den 23. oktober kl. 10.00 – 11.30

Tirsdag den 24. nov. kl. 14.00

Litteratur 14

Tirsdag den 27. oktober kl. 14.00

SOGNEEFTERMIDDAG Sognepræst, Signe Kølbæk Høg, Dallerup: ”De stærke jyder”

Torsdag den 29. oktober kl. 17.00

Litteratur 14

SOGNEEFTERMIDDAG Forstander, Ebbe Larsen, Møltrup: ”Det er svært at være menneske, men det er et forsøg værd.”

Torsdag den 26. november

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

November Fredag den 6. november kl. 10.00 – 11.30 Litteratur 14

Morgensang hver torsdag kl. 9.00 med efterfølgende formiddagskaffe

7


Gudstjenester 6. sep. 13. sep. 20. sep. 27. sep.

14. s. e. Trinitatis kl. 10.00 15. s. e. Trinitatis kl. 10.00 16. s. e. Trinitatis kl. 10.00 17. s. e. Trinitatis kl. 10.00

Roulund Roulund Roulund Roulund / Thorsøe - Høst

4. okt. 11. okt. 18. okt. 25. okt.

18. s. e. Trinitatis kl. 10.00 19. s. e. Trinitatis kl. 10.00 20. s. e. Trinitatis kl. 11.00 21. s. e. Trinitatis kl. 10.00

Guldager Guldager Thorsøe - Bemærk tidspunkt Vestergaard

1. nov. 8. nov. 15. nov. 22. nov. 29. nov.

Allehelgensdag kl. 10.00 23. s. e. Trinitatis kl. 10.00 24. s. e. Trinitatis kl. 10.00 S. s. i kirkeåret kl. 10.00 1. s. i advent kl. 10.00

Thorsøe - Særlig gudstj. Vestergaard Thorsøe Vestergaard Vestergaard

6. dec. 2. s. i advent

kl. 10.00 Vestergaard

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Vikarierende sognepræst indtil 1. okt. Peder Kjærsgaard Roulund Gl. Kirkevej 33. Tlf. 51 50 66 48 Fridag fredag - PKRO@km.dk Sognepræst Marie Ginnerup Vestergaard fra 16. okt. Gl. Kirkevej 31. Tlf. 97 12 66 46 Fridag fredag - MGO@km.dk Sognepræst Gitte Thorsøe Gl. Kirkevej 33. Tlf. 53 76 13 32 Fridag mandag - GTB@km.dk

Sognemedhjælper Mette Karkov Tlf. 29 40 40 63 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 97 21 70 43 Arne Pedersen. Tlf. 30 63 58 32 Anna Grethe Sangild Nielsen.   Tlf. 41 10 80 91 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 53 50 18 13 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 97 12 54 66 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER

Profile for Hedeagerkirken

48507 hedeagerkirken september 2015  

48507 hedeagerkirken september 2015  

Advertisement