Page 1

Info van en voor de inwoners van Hechtel•Eksel

september 2014

INFO

www.hechtel-eksel.be

Hechtel-Eksel zonder elektriciteit

12 oktober

Week van het bos

NEEN‌

zeggen is mega


NOOIT VERGETEN…. De herdenking van de Groote Oorlog is volop aan de gang. Honderd jaar geleden viel Duitsland België binnen. Het begin van vier bikkelharde jaren met miljoenen doden. De Groote Oorlog is een verhaal dat de geschiedenis mee heeft bepaald. Denk maar aan de invoering van het paspoort en de introductie van de kerstboom en zoveel meer….. Dat grote verhaal bevat ook miljoenen kleine verhalen : verhalen van soldaten aan het front en van hun families die thuis op nieuws wachtten. Van mensen die moesten vluchten en anderen die vluchtelingen hielpen opvangen. Van zij die honger leden, van spionnen, smokkelaars en mensen die zich elk op hun manier hebben ingezet. Ook Hechtel-Eksel is niet aan deze gruwelijke oorlog ontsnapt. Om deze verhalen levend te houden is er dit weekend een tentoonstelling en wandeling met als thema “de Groote Oorlog in woord en beeld” en kunnen we de “gruwel van de Brand van de Locht” opnieuw beleven tijdens de voorstelling “ De verschillende gedaanten van WO I”. Deze herdenkingen hebben één voornaam doel : nooit vergeten omdat het nooit meer oorlog mag zijn…. Intussen vergeten we ook niet dat de Noorse delegatie van de Special Olympics bij het ter perse gaan van dit infoblad reeds 2 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille op zak hadden. Deze bijzondere atleten zullen de voortreffelijke tijd in onze gemeente nooit meer vergeten. Hetzelfde geldt voor de vele gastgezinnen en vrijwilligers die hun huis en hun hart voor deze mensen hebben opengesteld. Onze studenten zijn weer uit de startblokken geschoten, het dagelijks leven heeft de draad weer opgenomen. De astronomische en meteorologische herfst is intussen gestart. Hopelijk mogen we nog genieten van een lange “nazomer” en een “zachte” winter, zodat we het volgend infoblad niet met een kaars moeten lezen. Uw burgemeester, Jan Dalemans

INHOUD 03 IN ‘T ACTUEEL Hechtel-Eksel zonder elektriciteit? Om te anticiperen op wat mogelijk komen gaat zijn wij als gemeentebestuur reeds gestart met de voorbereiding.

04 IN ‘T GROEN Bosbeheer van A(anplant) tot Z(aaghout) Een goed beheerd bos heeft tal van economische, ecologische en sociaalrecreatieve troeven.

08 IN ‘T GROEN Een week vol milieu Van 6 tot en met 11 oktober zet het gemeentebestuur verschillende milieu- en duurzaamheidsthema’s in de kijker.

11 IN DE BIB Striptentoonstelling met zoekwedstrijd Van 1 tot 30 oktober loopt er een striptentoonstelling in de bib van Eksel.

13

COLOFON Redactie: sofie.vrijsen@hechtel-eksel.be Vormgeving & druk: info@drukkerij-grafico.be Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen Hechtel-Eksel Don Boscostraat 5 - 3940 Hechtel-Eksel

2 inhoud • www.hechtel-eksel.be

IN ‘T KORT De kortste weg naar de Opvoedingswinkel De opvoedingswinkel biedt ondersteuning aan iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen.


Hechtel-Eksel ZONDER ELEKTRICITEIT? Iedereen heeft de voorbije weken vast en zeker het nieuws over een mogelijk stroomtekort vernomen, onder meer door het stilleggen van een aantal belangrijke kerncentrales. Of de stroom nu effectief zal worden afgesloten in Hechtel-Eksel of niet, als gemeentebestuur zijn we niet bij de pakken blijven zitten. We zijn reeds gestart met de opmaak van plannen en bijhorende acties.

6 verschillende clusters

Noodplannen en analyses

De hogere overheid heeft ons land ingedeeld in zes verschillende clusters. Hechtel-Eksel ligt voor het overgrote deel in cluster 2, enkele elektriciteitcabines bevinden zich in cluster 4. Indien er een ‘brown-out’ (een gecontroleerde stroompanne) komt, zal eerst zone 6 afgeschakeld worden van het elektriciteitsnet, daarna zone 5, 4, enz. Zoals het er nu naar uitziet, zal slechts een klein gedeelte van Hechtel-Eksel in aanmerking komen om te worden afgekoppeld. Het gedeelte van onze gemeente dat in zone twee ligt, maakt quasi geen kans om afgesloten te worden. Een cluster zou maximum enkele uren zonder stroom kunnen vallen. Die periode zal waarschijnlijk in de vooravond vallen (17 - 20 uur), aangezien dan het verbruik het hoogst is.

Reden tot paniek is er dus niet. Om te anticiperen op wat mogelijk komen gaat zijn wij als gemeentebestuur reeds gestart, in overleg met de gouverneur, andere gemeenten en de gemeentelijke veiligheidscel, met de voorbereiding tot opmaak van de nodige noodplannen waarin alle mogelijke risico’s in geval van stroomschaarste in onze gemeente worden opgelijst. De informatie is nog nieuw en kan uiteraard nog wijzigen. Van zodra wij meer informatie verkrijgen van de hogere betrokken diensten zullen wij die communiceren via onze gemeentelijke informatiekanalen. www.hechtel-eksel.be

www.hechtel-eksel.be • in ‘t actueel 3


Ook mijn woning energiezuinig! Lenen aan 2% of zelfs 0% voor energiebesparende ingrepen aan je huis? Dat kan! Met de ‘groene lening’ van Duwolim. Duwolim maakt energiezuinig renoveren financieel mogelijk. Elke Limburger kan er tot 10.000 euro lenen voor isolatie, nieuwe ramen of zuinige verwarming. Aan een intrestvoet van 2%, of - voor kleine inkomens - zelfs aan 0%. Deskundige begeleiding door energie-adviseurs hoort bij de service. Gratis, want een juiste investering is de snelste weg naar een lagere energiefactuur.

Voor informatie over de beurs of de Bosgroepen, kan je terecht bij de Limburgse Bosgroepen, Universiteitslaan 1 in 3500 Hasselt, tel. 011 23 83 23, gsm: 0475 46 04 42, patrick.meesters@limburg.be, www.limburg.be/bosgroepen.

4 in ‘t groen • www.hechtel-eksel.be

PLANTENVERKOOP De vorige jaren waren deze verkopen een groot succes, en met reden: de inheemse planten maken je tuin een heel stuk aantrekkelijker voor OPROEP… EN ZET EE HELP DE NATUUR N ‘PLANT VA allerlei dieren en zullen erN HIER’ IN JE TUIN voor zorgen dat hij in de lente gonst van de bedrijvigheid. Als iedereen zijn tuin onder handen neemt zorgen we zo samen voor het grootste natuurgebied van Vlaanderen. Door te kiezen voor inheemse planten kan je van je tuin dus een stuk volwaardige natuur maken. Omdat er een steeds grotere vraag naar inheemse planten is, werd het “Plant van Hier”-kwaliteitslabel opgericht. Kwekers die onder dit label vallen, gebruiken zaden die op een duurzame manier geoogst worden van planten die al generaties lang in een bepaalde regio staan. De meeste Natuurpuntafdelingen zullen dan ook plantgoed met dit label aanbieden.

SOORT (hoogte in cm) PRIJS/ST AANTAL PRIJS PLANTEN MET LABEL Berk (ruwe) (80/100) 1,10 € Brem (30/50) 2,00 € Els (zwarte) (80/100) 1,00 € Eik (zomer) (80/100) 1,20 € Es (80/100) 1,10 € Gelderse roos (80/100) 1,00 € Gladde iep 1,25 € Haagbeuk (80/100) 1,00 € Hazelaar (80/100) 1,10 € Hondsroos (80/100) 1,00 € Kardinaalsmuts (80/100) 1,00 € Kornoelje (gele) (60/100) 1,25 € Kornoelje (rode) (80/100) 1,00 € Lijsterbes (80/100) 1,00 € Meidoorn (80/100) 1,00 € Natuurpunt kiest voor inheemse planten Sleedoorn (80/100) 1,00 € Alle planten die we aanbieden zijn inheemse soorten. Deze soorten hebben zich in Spork (80/100) 1,00 € onze streken spontaan gevestigd na de laatste ijstijd en zijn extra goed aangepast aan Vlier (80/100) 1,00 € onze weersomstandigheden. Vogelkers (inheemse) (80/100) 1,10 € Zoete kers (80/100) 1,00 € Natuurpunt kiest voor “Plant van Hier” INHEEMSE PLANTEN zonder label Plantgoed met het logo “Plant van Hier” is bovendien Bes (rode of Aalbes) (40/60) 1,50 € gegarandeerd afkomstig van zaad geoogst in eigen streek. Bes (zwarte) (40/60) 1,50 € Deze planten zijn tevens milieuvriendelijk geproduceerd en hebben genetisch materiaal dat belangrijk is voor onze Beuk (80/100) 1,20 € lokale biodiversiteit. Bosaardbei (wilde) P9 1,00 € Bosbes (blauwe) P9 6,00 € Boswilg (80/100) 1,00 € HOE BESTELLEN Framboos (wilde) 40/60 1,00 € • Verstuur deze bestelbon per fax of per post naar Natuurpunt Limburg, Hei (Dopheide) P9 1,20 € Putvennestraat 112 te 3500 Hasselt. Hei (struikheide) P9 1,20 € • Of vul de bestelbon in op www.natuurpuntlimburg.be Hulst (30/40) 2,00 € en bezorg ons deze vóór 20 oktober 2014 (afhaling 8 november) Kamperfoelie (wilde) (in pot) 5,00 € of vóór 3 november 2014 (afhaling 22 november). Knotwilg (onbewortelde staken) 5,00 € MEER INFO OVER PLANTEN Liguster (wilde) (80/100) 1,00 € Zaterd • Natuurpunt Limburg – Tel. 011 24 60 20 –Fax. 011 24 60ag 29 8 novem Mispel (80/100) 5,00 € ber 2014 van 10u tot • info@natuurpuntlimburg.be - www.natuurpuntlimburg.be 12u (bestellen Winterlinde (80/100) 1,00 € tot 20 oktobe r) Populier (ratel) (80/100) 1,25 € Zaterdag 22 november PRAKTISCH • AS - Vincken 2014 André, Denneng • Bestel bij voorkeur via de website www.natuurpuntlimburg.be/p_141.htm Iep (80/100) 1,25 € van 10u tot 12u (beste aerdelaanRuwe • BERINGEN 13 llen tot 3 novem 3665 As - Bezoekerscentrum • Na ontvangst van je bestelling sturen we een bevestiging. Tamme kastanje (10/100) 1,25 € ber) De Watersni Grauwe Steenstra • BILZEN - Parochiaa • Afhalen zaterdag 8 of 22 november tussen 10 en 12u. at 7/2 - 3580 Koersel Taxus p,(30/50) 1,75 € • BOCHO l centrum St Amandu kapelleke LT - Smeetshof, Sint Aldegondestraat • Locatie: zie keerzijde s, Smeetshofweg Veldesdoorn (80/100) 0,95 € • BORGL 3 - 3740 Bilzen 1 - 3950 Bochelt • DIEPENBEEK – • Betalen bij afhaling. Factuur is mogelijk op aanvraag OON - Loods Natuurpu nt - Parking aan NMBS Kl. Spouwen Wintereik (80/100) 1,25 € Borgloon Grootloo , • Met de aanhangwagen? Breng afdekmateriaal mee. nstraat 111 A - 3840 Borgloon Spoorstraat - 3590 station Diepenbe ek, Diepenbeek • BREE - Natuur.h Zomerlinde (80/100) 1,50 € • Invullen in drukletters a.u.b. • HAM - Natuur.h uis Mariahof, Mariahof uis De Rammel • GENK - Heempar DIVERSE straat (einde) - 3960 aars, Broekstra • HASSEL k, Bree NAAM :.............................................................................................................................................................................................................. • HERK-DE-STAD Hoogzij 7 - 3600 Genk Vlinderbloemweid KEMPEN (vr 25 m²) 5,00 € Putvenne T-ZONHOVEN - Parking Domein at z/n, 3945 Ham - NMBS Station, Kiewit straat 112 - 3500 Stationsplein STRAAT + NR : .................................................................................................................................................................................... Vlinderbloemweide HASPENG. (vr 25 m²) 5,00•€HEERS Hasselt 3540 - Hoeve van Jos • HOUTHALEN-H Herk-de-Stad - Schulen1-jarig bloemmengsel vr bijen (vr 25 m²) 5,00 € Piffet, Daalstraa GEMEENTE :.............................................................................................................................................................................................. • LANAKEN ELCHTEREN t 54 - 3870 Heers - Natuurgebied - Van Put Emiel, Hofstraat 58 - 3530 “oude Nestkast voor mezen 10,00 € • LEOPO TEL of GSM :............................................................................................................................................................................................. Houthalen-Helcht LDSBURG - Gemeent weerd”, Kanaal 4 A - 3620 • NEERPELT eren Lanaken Nestkast wilde bijen 10,00 € elijke - NP Bezoekerscentrum Michellaan - 3970 werkplaatsen, E-MAIL : .......................................................................................................................................................................................................... Leopoldsburg • PEER - Gemeent De Wulp,Lidgeld TussenstrNatuurpunt eind 2015 24,00 € • LUMME elijk (ZIE ACHTERZIJDE) aat 10 - 3910totNeerpelt N - Gebouw AFHAALPUNT :..................................................................................................................................................... epark, Industrie • RIEMST - Parking Recyclag weg - 3990 TOTALE PRIJS • MAASMECHELE Sint-Ferdinand, Sint-Ferdinandstra CC Peer N - Gemeentelijke • VOEREN - Kerkplein ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat at 1 - 3560 Lummen 11, - 3770 Riemst Veeweidestraat Serre, , 3790 Moelinge - 3680 Maasme • WELLEN n chelen Parking achter • MEEUWEN gemeentehuis, - Compostpunt • ZUTENDAAL Dorpstr 25 - 3830 (speelplaats Middens Kapelanijstr - 3670 - De Lieteberg, Wellen chool), Zuurbroekstraat Meeuwen-Gruitro z/n - 3690 Zutendaa • OPGLABBEEK de l - via • SINT-TRUIDEN Molenweg, Diepestraat z/n - 3660 Opglabb - Vliegveld Brustem eek Lichterberglaan Loods nr: 27, - 3800 Sint-Truid en • TESSENDERLO - parking van Openbar (naast uitrit containe e werken, rpark) - 3980 Tessende • TONGEREN rlo - PIBO campus, Sint-Truidersteenw eg 323 - 3700 Tongeren wil de achteruitgang van onze wilde dieren en planten stoppen. Veel vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om onze natuurgebieden zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bijzondere natuur. Natuurgebieden alleen kunnen de achteruitgang van de biodiversiteit echter niet stoppen. We hebben ook jouw hulp nodig! Als alle tuinen natuurvriendelijk ingericht zouden zijn vormen ze samen het grootste natuurgebied in Vlaanderen én halen ze ook nog heel wat CO² uit de lucht. Eigenaars van tuinen, tuintjes en balkons kunnen zo de biodiversiteit vooruit helpen en tegelijk iets doen om de klimaatopwarming te milderen. In eigen tuin helpen we zo de natuur én onszelf. Vul dus als de bliksem de bestellijst in en bereid je tuin alvast voor op véél extra leven. De opbrengst van deze actie wordt door Natuurpunt in de natuur in jouw buurt geïnvesteerd.

AFHAALPUN

TEN

g www.drukkeri j-grafico.be

Op het programma staan een beurs, demonstraties van de modernste bosbouwtechnieken en -materialen, maar ook een particuliere brandhoutverkoop. Je maakt bovendien kans om 5 m³ brandhout te winnen. Kom zeker een kijkje nemen! Het militair domein in Zutendaal (Wiemesmeer) staat op 19 oktober helemaal in het teken van bos en hout. Van 10u tot 17u kan je van dichtbij meemaken hoe een bos gedund, herbebost en beheerd wordt met de modernste machines,… maar ook met paard en kettingzaag. Tot 21u30 kan je terecht in het Boscafé.

Naast het beheer van natuurgebieden kan Natuurpunt ook de natuurwaarde van je tuin een stevige boost geven. Verschillende Natuurpuntafdelingen verkopen tijdens de herfst namelijk streekeigen plantgoed.

Bestel je ‘Plant van Hier’ via www.natuurpuntlimburg.be

Bex Dopheide © Marcel Bex Els1 © Marcel

Een goed beheerd bos heeft tal van economische, ecologische en sociaalrecreatieve troeven. Welke dat zijn en hoe jij als “bosgebruiker” daar optimaal van kunt genieten, ervaar je tijdens de Bos- en Houtbeurs die de Limburgse Bosgroepen en het provinciebestuur op zondag 19 oktober 2014 organiseren in Zutendaal.

Natuur(punt) in je tuin

Bex

van A(anplant) tot Z(aaghout)

Brem © Marcel

BOSBEHEER

Welke werken ? Welke spelregels? Hoe aanvragen? 089/77 81 29, duwolim@stebo.be of surf naar: www.duwolim.be


banken in beeld 1.914EN L DEK ONT VERHALENDE HIL NS WOIERSCS TIJDET BOS. V P O CATIE N HE LO EK VA E P E EL O W OS.B SN E D KIJK E HETB

Je bent ze wellicht al tegen gekomen? Misschien heb je er zelfs al op gezeten? Of aan gegeten? De nieuwe Boslandbanken en – picknicktafels zijn her en der verschenen in ons natuurlandschap.

AN EEKV

ALL MA EN RT. U GRAM W.W WW R HET PRO JOUW BU UIT VOO N ALE VERH

AN HET BOS WEEK VOK TOBER 2014

V.U.: Marie-Laure

Koning Vanweenseele,

Albert II-laan 20

bus 8, 1000 Brussel

12-19

WWW.FACEBO

OK.COM/WEEKVA

NHETBOS

In samenwerking

met:

is natuur

Week van het Bos, zondag 12 oktober

P2399_week

_activite

ote oorlog_affiche_A3

van het bos 2014_gr

1 iten vlak_03.indd

Wist je dat de bossen in het Pijnven zijn aangeplant ten tijde van Wereldoorlog I? En laat nu net de herdenking van die oorlog het thema zijn van de Week van het Bos! En daarom organiseren het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente samen een kindvriendelijk bosevenement met een terugblik naar het verleden.

Doorlopend vanaf 13.30u: • Tentoonstelling “Het Pijnven in de tijden van de Groote Oorlog” • Oude kinderspelen: van blinde merrie tot hoefijzerwerpen • Workshops: eigen speelgoedje maken zoals 100 jaar geleden • Nostalgische fotograaf • Boomslepen met trekpaard • Kampen bouwen • Versnaperingen en gezellig boscafé (boekweitkoek en boterhammen met spek) Kom zeker met de fiets want om 14u kan je met de boswachter meefietsen voor een boeiende verkenningstocht ‘Oudstrijders op de fiets: op zoek naar het landschap van 1914-1918’

9/09/14 14:42

Deze houten banken hebben een herkenbaar ‘Boslandkleurtje’ en zitten ontzettend goed. Dat kan het team van de gezondheidswandelingen in Hechtel beamen. Wanneer zij voorbij het ‘Kattenpoelke’ in Den Brand wandelen, kunnen ze het niet laten om even te gaan zitten en te genieten van de prachtige natuur.

MELDINGSKAART Naam:......................................................................................................................................................... Adres:.......................................................................................................................................................... E-mail:........................................................................................................................................................ Het wegdek van de ............................................................................................ is beschadigd ter hoogte van..........................................................

.........................................................................................................................................................................

De openbare verlichting langs de ....................................... is defect ter hoogte van..............................................................................

.........................................................................................................................................................................

De riolering langs de ....................................................................................... is verstopt ter hoogte van.......................................................................

.........................................................................................................................................................................

De voetpaden langs de .............................................................................. zijn............................................................................................................................................................ ter hoogte van................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Stuur deze kaart terug naar College van Burgemeester en Schepenen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Meer info: www.bosland.be www.hechtel-eksel.be • in ‘t algemeen 5


Gezocht: vrijwilligers inbraakpreventie Het aantal woninginbraken blijft jaar na jaar pieken. Nochtans zijn het de bewoners zelf die het best geplaatst zijn om inbrekers te slim af te zijn. De meest eenvoudige middelen zijn daarvoor meestal de beste. Het komt er dus op aan mensen te informeren over hoe zij hun huis degelijk kunnen beveiligen tegen dieven.

De politie Kempenland neemt deel aan het gezamenlijk preventieplan tegen woningdiefstallen, een initiatief van de provincie Limburg. Er worden vrijwilligers gezocht om na het volgen van een kortdurende opleiding huisbezoeken te doen om mensen goede preventietips te geven. Daarom doet de politie een oproep naar vrijwilligers om preventieadviezen te verstrekken aan de inwoners van hun gemeente. De vrijwilligers die zich hiervoor aanmelden, worden vooraf opgeleid. De op-

leiding wordt georganiseerd in oktober of november 2014 en duurt één dag (8 uren). Geïnteresseerd? Meer info te bekomen bij de politie Kempenland. Vraag naar Jos Driesen op het tel. 011/399 299 of via jos.driesen@politiekempenland.be . Of wend je tot de provinciale inbraakpreventiecoördinator op het nummer 011/23 80 96 of sofie.moons@ limburg.be

Open-huis-dag in Don Bosco Hechtel Zondag 19 oktober: Open-huis-dag

Op 16 augustus 2014 vierden we de 199ste verjaardag van de geboorte van Don Bosco. Op zijn geboorteplaats nabij Turijn in Noord-Italië werd het startsein gegeven voor een wereldwijd jubileumjaar, in voorbereiding op de viering van de 200ste verjaardag op 16 augustus 2015. Ook in Vlaanderen willen we Don Bosco een jaar lang alle eer brengen en hem op velerlei manieren in de bloemetjes zetten.

6 In ‘t kort • www.hechtel-eksel.be

Eén van de vele initiatieven is een ‘Open-huis-dag’ in Don Bosco Hechtel. De paters-salesianen heten je welkom op zondag 19 oktober 2014. Er zal een tentoonstelling zijn over het leven van de salesianen in Hechtel, in Vlaanderen en in heel de wereld. Op die dag is het tevens ’Missiezondag’. In samenwerking met de heemkundige kring van Hechtel-Eksel zal een tentoonstelling uitgewerkt worden over Mgr. Sak, geboren in Eksel, oudleraar van Don Bosco Hechtel en bisschop van Sakania (Congo) tot aan zijn dood in 1946. Tevens zal er, in samenwerking met het Missiethuisfront van Hechtel en Eksel, een tentoonstelling opgebouwd worden over de huidige missionarissen van Hechtel-Eksel en over de missionarissen die oud-leerling zijn van onze school. Voor het luik over jongeren die zich in onze tijd via Don Bosco inzetten voor projecten in het Zuiden werken we samen met Jeugddienst Don Bosco.

Het programma van zondag 19 oktober • 10u: eucharistieviering in de Don Bosco kapel, in het teken van missiezondag • 11u: plechtige opening van de tentoonstelling met receptie, • 14u: doorlopend bezoek aan de tentoonstelling ontmoeting met de sale sianen, bij een stukje taart en koffie of een drankje • 17u: gebedsmoment in onze kapel, in het teken van missiezondag

De tentoonstelling over Mgr. Sak en de andere missionarissen en ‘de inzet van jongeren in de missie vandaag’ is reeds te bezoeken op zaterdag 18 oktober 2014 tussen 14u en 18u uur (toegang via de speelplaats van de school). Je bent allen van harte uitgenodigd. Iedereen is welkom!


De St.-Vincentiusvereniging PeerHechtel-Eksel bestaat 15 jaar!

Gezocht: verenigingen om cafetaria De Geer uit te baten Een pintje, een koffie, een babbeltje…voor of na een vergadering. Het kan heel gezellig zijn en daarom leeft het idee om de cafetaria van De Geer in een beurtrol door verenigingen uit te baten. Concreet zou van maandagtot en met donderdagavond een vereniging de toog en tap voor haar rekening nemen. Ziet jouw vereniging het zitten om van september tot juni één avond per week de handen uit de mouwen te steken en zo bij te dragen aan meer sfeer en gezelligheid in De Geer, laat het dan zeker even weten via vrijetijd@ hechtel-eksel.be

OERSEL K R A A N FIETSPADGESLOTEN an en v

plaatsvind Wegens het het militair domein , n zal drijfjachte rg op 18 oktober 2014 r u b sb Leopold 27 decem e n e 4 1 0 2 r e 15 novemb s veiligheidsredenen 2014 wegen lijk zijn voor burgerke n, niet toegan wandelen, paardrijde n( activiteite . De beide fietspaden jacht, …) tair domein zullen ili door het m s gesloten worden. ook telken

Naar aanleiding van die 15de verjaardag zet de Sint Vincentiusvereniging op zondag 5 oktober 2014 haar deuren open. Iedereen die deze vereniging kent en wil leren kennen is van harte welkom. Op dit ogenblik kunnen zij beroep doen op een 40-tal vrijwilligers om voedsel en kleding te verdelen aan hulpvragers van de stad Peer en de gemeente Hechtel-Eksel. Met de steun van stads- en gemeentebestuur willen zij mensen die door tegenslag getroffen worden ‘zo lang als nodig is ’ helpen. Tijdens de afgelopen 15 jaar heeft de St.-Vincentiusvereniging 725 gezinnen kunnen ondersteunen dankzij de hulp van de voedselbank en met giften van sponsors en weldoeners. Ze stellen vast dat de vraag om steun nog gestadig groeit en hun werk jammer genoeg meer dan ooit nodig is.

“Hoe doen wij dat? Wat hebben wij daarvoor nodig? Waar halen wij die voeding en kleding? Wie zijn die vrijwilligers? Hoe kunnen jullie ons helpen? “...en zoveel andere vragen: hierop geven de medewerkers van de St.-Vincentiusvereniging je graag antwoord in hun centrum op zondag 5 oktober tussen 10 en 17 uur.

Het Hoksent te boek ‘Daar staat op enige honderden schreden van de spoorhalte van Eksel… een eenzame kapel onder linden verscholen… met zijn slank torentje dat daar zo raadselachtig voor ons oprijst te midden der groene korenvelden’, zo beschreef de Ekselse kapelaan van de Weerdt in 1921 de Hoksentkapel. Het is een beschrijving die vandaag de dag nog heel toepasselijk is, al is het koren van toen nu maïs. Het hele verhaal van de geschiedenis van de kapel en de prachtige natuur van het Hoksent is nu opgetekend in het boek ‘Het Hoksent in Eksel. Een geschenk van Willibrord.’ van Jef Mertens. De uitgave is de eerste stap in een project dat de gemeente met financiële steun van Europa en de provincie uitvoert om het mooie dat het Hoksent te bieden heeft open te stellen voor bezoekers. Er komt ook een ‘aftakking’ van het fietsroutenetwerk naar de kapel en we gaan gidsen opleiden die als ware ‘kapelmeesters’ het boeiende verhaal van de kapel zullen vertellen. Kan je zo lang niet wachten, wandel dan gerust al eens langs de kapel. Aan de kerk van Eksel vind je het startbord en de hele route is bewegwijzerd. Het boek ‘Het Hoksent in Eksel. Een geschenk van Willibrord.’ is te koop in het Vrijetijdsloket, in de bibliotheek en bij de Heemkundige Kring. Het kost 20 euro (exclusief verzendingskosten).

www.hechtel-eksel.be • in ‘t kort 7


Een week vol milieu! Van 6 tot en met 11 oktober zet het gemeentebestuur verschillende milieu- en duurzaamheidsthema’s in de kijker. Je kan deelnemen aan diverse workshops, infoavonden, … en zoveel meer. De meeste activiteiten zijn gratis. Maak je keuze en vergeet niet om tijdig in te schrijven (indien nodig)!

Dinsdag 7 oktober LEZING STEVEN VROMMAN Low Impact Man (Thibault Gregoire / Read My Lips)

Maandag 6 oktober BANDENSPANNINGSACTIE De gemeente organiseert in samenwerking met Banden de Condé een bandenspanningsactie. Je kan gratis je bandenspanning laten controleren! Er zijn belangrijke voordelen verbonden aan een correcte bandenspanning: 1. De auto verbruikt minder brand stof en er komen minder uitlaat gassen vrij. 2. Je bespaart geld omdat je min der moet gaan tanken. 3. De banden verslijten minder snel. 4. De auto rijdt veiliger: de banden hebben een betere grip op de baan, reageren beter op de stuur bewegingen en de remafstand is korter. Dus, goed voor het milieu, goedkoper en veiliger. Vanaf 9u tot 17 u bij Banden de Condé. Gratis, inschrijven is niet nodig.

BIJENHOTEL MAKEN Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. Ze zijn belangrijk voor het bestuiven van planten en heel wat landbouw- en tuinbouwgewassen. Nu bijen massaal sterven is het tijd om ze een handje toe te steken. Bijen hebben 2 dingen nodig om te overleven: voedsel en nestgelegenheid. Help de bij en geef haar een huis. Bijenhuisjes worden bewoond door solitaire bijen die niet kunnen steken. Van 14 tot 16u in de Schans te Hechtel. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Gratis, dus snel inschrijven via het mailadres: milieu@hechtel-eksel.be !

Donderdag 9 oktober

Kan humor de wereld redden? Steven Vromman, alias de Low Impact Man, doet alvast een poging met zijn “eco-comedy” programma. Met de nodige humor laat hij ons zien op welke creatieve manieren we de wereld om zeep helpen en wat we er alsnog kunnen aan doen. Hij houdt de politiek, de bedrijven en de technologie een kritische spiegel voor. Tussendoor lachen we al dan niet groen met de uitvergrote gewoontes van de Homo Consumentus. Na afloop ga je naar huis met het besef dat we zelf de toekomst in handen hebben, en dat je als burger en consument een grote rol kan spelen. Om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Gratis, inschrijven is niet nodig.

8 In ‘t groen • www.hechtel-eksel.be

Woensdag 8 oktober

INFOAVOND ‘TIPS EN TRICKS VOOR EEN DUURZAME NIEUWBOUW’ Tijdens deze infosessie legt een professional aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld uit welke systemen voor een energiezuinige nieuwbouw er voorhanden zijn en hoe je echt duurzaam en energiezuinig kan bouwen. Er worden richtprijzen en terugverdientijden van verschillende investeringen meegegeven. Je kunt zo voor jezelf uitmaken hoe ver je wilt gaan in je bouwproject. Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Dialoog en met de steun van de provincie Limburg en netbedrijf Infrax. Om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Gratis, inschrijven is niet nodig.


Neen zeggen is mega! Vrijdag 10 oktober FIETSTOCHT DUURZAAM BOSBEHEER CA. 15-20 KM Hechtel-Eksel, gezellig in het groen …maar daar moeten we wel wat voor doen! De dag van vandaag vervult een bos verschillende functies: ecologische, economische en sociaalrecreatieve. Naargelang de functie van het bos is er een aangepast beheer nodig. Om het bos te krijgen dat we willen, laten we de natuur niet haar gang gaan maar wordt het bos beheerd met kennis van zaken. Wil je graag meer weten om-

trent het duurzaam bosbeheer, waarom dunningen noodzakelijk zijn, vogelkersbestrijding,…..doe dan zeker mee met de fietstocht langs onze Hechtel-Ekselse bossen in het gezelschap van onze boswachter Eddy Ulenaers. Vertrek om 13u30 aan De Geer te Eksel en einde aan OC De Schans te Hechtel. Gratis, inschrijven is niet nodig.

Zaterdag 11&18 oktober INFRAX BOUWTEAM RENOVATIE (Ver)bouw met kennis van zaken. Jaarlijks flink besparen op je energierekening ... en je woning intussen ook gezonder en comfortabeler maken? Het kan. Maar dan moet iemand je vertellen hoe. Infrax en Dialoog doorkruisen heel Vlaanderen om (ver)bouwers wegwijs te maken tijdens een reeks tweedaagse opleidingen: de InfraxBouwTeams. Tijdens het BouwTeam voor verbouwers krijg je van een bouwdeskundige van vormingscentrum Dialoog gedurende twee volle dagen alle technische en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig verbouwen. Handig, zelfs als je tijdens de werken niet zelf de handen uit de mouwen steekt. Zo ben je goed geïnformeerd als je gesprekken moet voeren met architecten, bouwfirma’s en verkopers van allerlei materialen. Dankzij de steun van verschillende partners kost deelnemen aan de cursus slechts 40 euro. Je krijgt een cursuspakket en tijdens de middag zijn er broodjes. Dat inschrijvingsgeld is dankzij de vele tips zo terugverdiend. Je merkt het meteen aan je energiefactuur.

De (ex)zesdejaarsleerlingen van de HechtelEkselse scholen hebben een gans schooljaar gewerkt met ‘MEGA’, een drugpreventieproject. De lessen werden gegeven door de politie, de leerkrachten en het CLB, Centrum voor Leerlingbegeleiding. Het OCMW staat in voor de coördinatie en financiëring. Doel is het aanleren van vaardigheden om nee te leren zeggen en om gezonde keuzes te maken. Het einde van de lessen werd afgesloten op 20 juni met een grootse zumbales voor alle zesdejaarsleerlingen. Het CAD (Centrum voor Alcohol en Andere Drugproblemen) heeft alcoholvrije cocktails verzorgd. Op het einde van de dag werd er een ballonwedstrijd gehouden.

Zijn in de prijzen gevallen… • • •

Goran Duijsters (zijn ballon heeft maar liefst een afstand afgelegd van 187 km) Vivian Chow (2de pl.) Maricarmen Rivas (3de pl.)

Proficiat nogmaals! 2 zaterdagen van 9u tot 17u, zaal M2 in OC De Schans te Hechtel. Meer informatie en inschrijven : www.bouwteam.be.

Meer info over de week van milieu: www.hechtel-eksel.be, milieu@hechtel-eksel.be of 011 73 01 45.

www.hechtel-eksel.be • in ‘t groen 9


HUISARTSEN WACHTPOST een interview Hiep hiep hoera! Op 2 augustus blies de huisartsenwachtpost Noord-Limburg haar eerste kaarsje uit. Het was toen welgeteld één jaar geleden dat de huisartsen van Hechtel-Eksel, Peer, Neerpelt, Overpelt, Bocholt en Hamont-Achel de handen in elkaar sloegen om een wachtpost in Noord-Limburg op te richten. We vroegen aan Hilde Vliegen, coördinator van de huisartsenwachtpost, dr. Cornelissen en dr. Delrue om even toe te lichten wat deze samenwerking concreet inhoudt.

Hilde Vliegen: “Wil je in het weekend of op feestdagen dringend beroep doen op een arts, dan kan je nu terecht bij een wachtpost. Vroeger was dit de ‘dokter van wacht’, maar sinds vorig jaar zijn we overgeschakeld naar een uitgebouwde wachtpost. Vanaf vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u en op feestdagen staan enkele huisartsen paraat om je verder te helpen.”

Dr. Cornelissen: “Iedereen die op het grondgebied van HechtelEksel en de andere deelnemende gemeenten woont, kan beroep doen op deze wachtpost. Het voordeel is dat je in het weekend niet meer moet telefoneren om te vragen wie de dokter van wacht is en waar die gelegen is. De huisartsenwachtpost ligt in Neerpelt aan het station, dus je kan er meteen naar toe rijden.”

Dr. Delrue: “Inderdaad, dus je hoeft ook niet meer te bellen om te zeggen dat je eraan komt. Deze bereikbaarheid is onze grote troef. Het is centraal gelegen en samen met 63 andere huisart10 In ‘t algemeen • www.hechtel-eksel.be

Hilde Vliegen: “We ontvangen

sen en artsen in opleiding verzekeren we de permanentie. Onze samenwerking kent verschillende drijfveren, zoals de bereikbaarheid maar ook de dienstverlening. ”

gemiddeld 220 patiënten per weekend, waaronder veel ouders met jonge kinderen. De mensen kennen toch al aardig de weg naar de wachtpost. Het voordeel is ook dat het telefoonnummer van de huisartsenwachtpost hetzelfde nummer is dat doorheen de week gebeld wordt voor de dokter van wacht. In de week krijgt men dus de dokter van wacht aan de lijn, in het weekend en op feestdagen de huisartsenwachtpost.”

Dr. Cornelissen: “In de wacht-

Dr. Cornelissen: “Ook voor bij-

post kunnen we sneller en in betere omstandigheden onderzoeken verrichten en patiënten behandelen. Als het echt nodig is, kunnen we ook op huisbezoek gaan. Maar omdat we in de wachtpost over betere materialen beschikken, raden we de mensen aan om zoveel mogelijk zelf langs te komen.”

voorbeeld hechtingen kan je bij ons terecht, hiervoor hoef je niet naar spoed te gaan. Wij zijn ook uitgerust om dergelijk ingrepen te doen. Maar waar wij je niet mee kunnen helpen, is het voorschrijven van kalmeringsmiddelen of herhaalvoorschriften. Hiervoor neem je best contact op met je huisarts.”

Dr. Delrue: “Door samen te wer-

Dr. Delrue: “Je brengt ook best een lijst mee, waarop staat welke medicatie je reeds neemt. En je identiteitskaart. Na je consultatie brengen we je huisarts op de hoogte, zodat deze je eventueel verder kan opvolgen.” Bedankt dr. Delrue, dr. Cornelissen en Hilde Vliegen voor dit gesprek!

ken in een pool van huisartsen, vangen we het tekort aan artsen goed op. We kunnen bovendien beroep doen op onthaalmedewerkers, die instaan voor de nodige administratieve afhandeling. En dat zorgt er toch weer voor dat de artsen zich meer op de consultatie van de patiënt kunnen richten.”

Stationsstraat 76bus 6, 3910 Neerpelt Tel. : 011 60 40 60


Striptentoonstelling met zoekwedstrijd Van woensdag 1 tot donderdag 30 oktober Op woensdag 1 oktober om 19u30 opent Schepen van Cultuur Evy Rutten de striptentoonstelling in de bib van Eksel. Ontdek Brussel als decor van vele spannende avonturen van striphelden zoals Suske en Wiske, Nero, Michel Vaillant… Doorlopend is er een zoekwedstrijd voorzien, waarvan de winnaars op 30 oktober worden bekendgemaakt.

Lezing ‘Strips, vroeger en nu, een verrassende onthulling!’ en workshop ‘Tekenen is cool!’ Zaterdag 11 oktober Zaterdag 11 oktober van 10u tot 12u30 is De Schans the place to be voor jong en oud! Tijdens de workshop ‘Tekenen is cool!’ nemen Stijn Moekaars en Frank Daenen de kinderen mee op sleeptouw. Samen beleven ze veel plezier met het verhaal van Millie Duizendvoet. Tegelijkertijd vertelt Manu Manderveld tijdens zijn lezing alles wat je nog niet wist over strips…

Opgelet: deelname is gratis, maar wel inschrijven vóór 9 oktober via het vrijetijdsloket!

Verwendagen

zaterdag 18 en zondag 19 oktober De Bibliotheekweek in oktober is een vaste waarde op elke bibliotheekkalender. In het kader van deze feestweek, die loopt van 11 tot 19 oktober, organiseert onze gemeentelijke bibliotheek twee verwendagen. Op zaterdag 18 oktober (van 9u tot 13u) in Eksel en op zondag 19 oktober (van 10u tot 12u) in Hechtel wordt elke bibliotheekbezoeker getrakteerd op een smakelijk hapje en drankje. Pssst! De jonge bib-bezoekers die vorige winter meewerkten aan de leesactie krijgen een leuke verrassing tijdens de verwendagen!

Lees 1-7

vanaf maandag 13 oktober Deze jaarlijkse leesactie voor jonge lezers van 4 tot 12 jaar start traditiegetrouw in oktober, tijdens de verwendagen. De hele winter lang krijgen de lezertjes de gelegenheid om vijf recente boeken te lezen en te beoordelen, aan de hand van een speciaal stempelformuliertje.

Lezing Manu Keirse woensdag 29 oktober

Manu Keirse, klinisch psycholoog, is een veelgevraagd spreker over omgaan met verlies en verdriet. Op woensdag 29 oktober om 19u30 is hij te gast in OC De Schans. Een groot aanbod van zijn boeken vind je in onze bibliotheek!

Stapelgek van boeken: wedstrijd en boekenverkoop! Tijdens de twee eerste weken van oktober zullen er opvallende boekenstapels in onze bibliotheek opduiken. We dagen jullie uit om het gewicht van deze boekenstapels te raden! De winnaars worden tijdens de verwendagen beloond met een tof geschenk!

Hoofdbibliotheek te Eksel: maandag, woensdag en vrijdag van 14u-18u, dinsdag en donderdag van 18u-20u en zaterdag van 9u-13u Filiaal te Hechtel: woensdag van 14u-18u, donderdag van 18u-20u en zondag van 10u-12u

Nóg meer boekenstapels tijdens de verwendagen en in de weken erna: de bibliotheek zal dan afgevoerde boeken verkopen aan een spotprijs.

www.hechtel-eksel.be • in de bib 11


STOP JE KIND NIET IN EEN HOKJE!

Tom Meeus : géén wondermiddelen

‘Help, ik weet echt geen raad meer met onze Jimmy’, ‘Pfft, ik moet wel ècht een slechte mama zijn’, ‘Waarom zegt ons Tineke altijd nee?’ Allemaal vragen waarmee onze inwoners sinds kort terecht kunnen bij de Opvoedingswinkel. Deze dienstverlening heeft in onze gemeente een naam en een vriendelijk gezicht: Tom Meeus.

‘Of het nu om ADHD, autisme of iets anders gaat. Kinderen krijgen veel te snel een etiket opgeplakt. Al was het maar om mama of papa gerust te stellen…’ Straffe uitspraak van een jongeman met nauwelijks 23 Lommelse zomers op de teller. ‘Ik heb een opleiding als opvoeder en maatschappelijk werker. Ging best goed, maar het inzicht volgde pas toen ik een tijdje op stage ging in Zuid-Afrika. De ervaringen bij het begeleiden van kinderen toonden me de weg naar wat ik nu doe. Opvoeding en zorg worden ginder veel meer door de gemeenschap gedragen. Dat is mooi, maar het geeft kinderen niet de duidelijkheid die ze nodig hebben van hun mama en papa. Het leerde me ook de brug te leggen tussen datgene wat je uit pedagogische boeken leert en de dagelijkse realiteit die veel complexer is.’

fect, mooi en geweldig moet zijn. Dat is de Facebook-generatie zeker?’

Zoals je al zei, weg met die theoretische hokjes en etiketten op onze kinderen?

Tom: ‘Natuurlijk, maar het waren ook totaal andere tijden. Vooral voor de kinderen. Mama, hoe ziet mijn dag er vandaag uit? je gaat van de voorschoolse opvang naar de klas om dan via de naschoolse opvang en de balletles – tussendoor je huiswerk niet vergeten – in bed te belanden. Ik ga natuurlijk te ver en ik maak al helemaal geen grapjes over ouders die vandaag verplicht zijn om beiden te gaan werken. Ik wil

Tom: ‘Daar ga je wat te kort door de bocht, er zijn natuurlijk kinderen die in mindere of meerdere mate te maken hebben met bijvoorbeeld ADHD. Het zijn echter vaker de ouders die zoekende zijn. Ongerust over hun rol als ouder, noem het wel eens faalangst. Wij leven in een tijd dat alles per12 in ‘t algemeen • www.hechtel-eksel.be

Veel vragen? En dat in een tijd dat informatie alomtegenwoordig is, dat elk handboek met één toets op je scherm verschijnt. Tom: ‘Aha, de kern van het probleem. Vele mensen verdwalen in al die informatie, raadgevingen en dooddoeners die ze op internet, in de ‘boekskes’ of op TV aantreffen. Dan proberen ze uit wat zo’n Supernanny vertelt en geraken ze pas echt in paniek als het zelfs dan niet lukt. Dan moèt het wel hun fout zijn, want ‘in onze tijd’ hadden ouders geen ondersteuning nodig.’

Klopt toch? Toen was er toch geen Opvoedingswinkel?

maar zeggen dat ook die onder druk staan. Die krijgen hun kinderen immers vaak maar een uur of twee per dag te zien, twee uren die dan wel perfect moeten zijn. Màg niet fout gaan! En nee, Jantje of Mieke willen niet dat je tussendoor gaat strijken en koken, die willen alle aandacht om hun verhaal te vertellen. Pfft, zou dat misschien even te veel kunnen zijn voor een mens?’

Amai. En dan wordt van jou verwacht dat je redding brengt? Tom: ‘Niet overdrijven hé, we spreken niet over wondermiddelen. Zet al die muizenissen eens uit je hoofd, vertel wat wèl werkt en laat je niet gek maken. Als ik één ding heb geleerd, is het wel dat de meeste ouders het wel degelijk in zich hebben. Het kost alleen wel eens wat tijd om te vinden waar ze de antwoorden verstopt hebben.

Meer info: GSM 0492 97 07 28, tom@opvoedingswinkelnoordlimburg.be www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be


De kortste weg naar de Opvoedingswinkel... Als samenwerking tussen 7 gemeenten in de regio biedt de Opvoedingswinkel ondersteuning aan ‘iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen tussen 0 en 18 jaar.’ Een deskundig opvoeder geeft informatie, is vlot bereikbaar voor een stevige babbel en wijst indien nodig de weg naar specialisten op verschillende terreinen. 1 doel: kinderen en ouders bijstaan in zo optimaal mogelijke omstandigheden. Je hebt een vraag? Niet aarzelen, deze dienstverlening is gratis en binnen handbereik via telefoon Meer informatie: Bel naar Tom Meeus op het nummer 0492 97 07 28 of mail naar tom@opvoedingswinkelnoordlimburg.be www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be

GEKIEKT

Diamanten bruiloften 1) Cuypers-Stans 2) Maesen-Martens Gouden bruiloften 3) Drees-Housen 4) Scheepens-Verlinden 5) Schrijvers-Kelchtermans

Hechtel-Eksel verzustert met Bridgend Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel keek uit naar het bezoek van het stadsbestuur van Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr in het Welsh) in het weekend van 6 en 7 september. Bridgend is een stad in Zuid-Wales tussen Cardiff en Swansea. Het stadje telt een kleine 40.000 inwoners. Sinds 2012 zijn er contacten met bestuurders en inwoners van de stad. Die contacten monden nu uit in een hechter samenwerkingsverband: een ‘stedenband’ tussen Hechtel-Eksel en Bridgend. Tijdens de Internationale Taptoe op zondag 7 september - georganiseerd door het gemeentebestuur naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de herdenking van de Bevrijding van Hechtel werd het Twinning Charter plechtig ondertekend. Burgemeester Bob Burns, Vice-burgemeester David White, Secretaris Leanne Edwards en leden van het twinningcomité, Barbara Parish en Carol James namen de honneurs waar langs Britse zijde.

1

2

3

4

De plechtige ondertekening is de formele start van een intensere samenwerking tussen beide gemeenten. Raakvlakken zijn er genoeg. Er vloeien niet enkel betere contacten tussen de gemeentebesturen uit voort, maar ook authentieke uitwisselingen tussen jongeren, tussen sportverenigingen en/of socio-culturele verenigingen spelen een rol. We willen ook leren, en zien op dat vlak ook kansen in ervaringsuitwisseling op het vlak van buurtondernemingen of de beeldkwaliteit van een landschap. Ook de verder uitbouw van Bosland kan ondersteund worden vanuit de kennis en ervaring uit de Welshe natuur.

5 www.hechtel-eksel.be • in ‘t kort 13


Zaterdag 27 September • Natuurbeheer. Org. Natuurpunt Hechtel Eksel. Om 9u aan de Katershoeve Info: www.natuurpunthechtel-eksel.be Zondag 28 september • “De verschillende gedaanten van WOI” Org. KTG Berk en Breem Om 19u in buurthuis De Locht Meer info: www.berkenbreem.be Maandag 29 september • Start nieuw dansjaar paardansen Rounds Org. De Vrolijke Kring. Van 20u tot 22u in De Schans. Meer info: 011/73 37 68 • Wandeltocht. Org. Gezinsbond Eksel Vertrek om 14u aan De Brand Woensdag 1 oktober • Opening tentoonstelling ‘Brussel in de strip’. Om 19u30 in de bib van Eksel. Meer info : www.hechtel-eksel.be Zondag 5 oktober • Opendeurdag. Org. Sint-Vincentius vereniging Peer-Hechtel-Eksel. Van 10u tot 17u. Kiezel Kleine Brogel 51 Peer • Vertelwandeling olv. Jos Crijns Org. KWB Hechtel Vertrek om 14u aan De Schans • Spaghettifeest. Org. Missiethuisfront Eksel. Vanaf 14u in De Viejool • Tweedehandsbeurs. Org. Gezinsbond Hechtel. Vanaf 14u in De Schans

14 in en uit • www.hechtel-eksel.be

Dinsdag 7 oktober • Wandeltocht: Winnertocht Org. de Anjertrippers. Vertrek van 7u tot 15 u aan voetbalkantine te Eksel Afstanden 5, 10 of 15 km. Meer info www.anjertrippers.be of GSM : 0476 345 880 Woensdag 8 oktober • Nationale Ziekendag. Org. Ziekenzorg Hechtel. Vanaf 12u in De Schans Meer info: 011 73 16 78 Zaterdag 11 oktober • Jubileumconcert. Eksels Jeugdkoor en Zangkoor Kempengalm. Om 20u in De Viejool. Inkom: €5 (vvk: €4) • Bouwteam voor verbouwers. Org. Infrax Van 9u tot 17 in De Schans • Workshop ‘Tekenen in cool’ Org. bibliotheek Hechtel-Eksel Van 10u tot 12u30 in De Schans Meer info: www.hechtel-eksel.be • Lezing ‘strips, vroeger en nu, een verras ende onthulling!’ Org. bibliotheek Hechtel-Eksel. Van 10u tot 12u30 in De Schans. Info: www.hechtel-eksel.be Zondag 12 oktober • Natuursmakenwandeling Org. Natuurpunt Hechtel-Eksel Om 14u aan de Begijnenvijvers Info: www.natuurpunthechtel-eksel.be

• Kindvriendelijk bosevenement met een terugblik naar het verleden. Org. Bosland Vanaf 13u30 in Pijnven Meer info: www.bosland.be Maandag 13 oktober • Wandeltocht. Org. Gezinsbond Eksel Vertrek om 14u aan De Geer • Kruiden in de kleine tuin. Org. Tuinhier Hechtel. Van 19u30 tot 21u30 in De Schans. Meer info: 011 73 18 87 Vrijdag 17 oktober • 30+ Megabyteparty XII Org. De Zandkorrel Vanaf 21u in De Schans Zaterdag 18 oktober • Tentoonstelling Mgr. Sak. Org. Heem kundige Kring. Van 14u tot 18u in Don Boscocollege • Culturele uitstap Ieper Org. Cultuur. Vertrek om 7u45 aan Welsh Guardsplein. Info: www.hechtel-eksel.be Zondag 19 oktober • Openhuizendag. Org. Don Bosco Hechtel Vanaf 10u in Don Boscocollege Zondag 26 oktober • Paddenstoelenwandeling. Org. Natuur punt Hechtel-Eksel en Bosland Vertrek om 14u in De Brand Meer info: www.bosland.be Maandag 27 oktober • Wandeltocht Org. Gezinsbond Eksel Vertrek om 14u aan Kerk Kleine Brogel Vrijdag 31 oktober • Halloweentocht. Org. Oudercomité De Viejool. Info en inschrijvingen: http://halloween.viejool.be


IN’FORMATIE Geboorten 22 juli Zoë, dochter van Guy Berben en Sabrina Megens 6 aug Louise, dochter van Tim van Es en Hanne Truyens 7 aug Linde, dochter van Niels Davidts en Natascha Claes 15 aug Mila, dochter van David Jaskulsky en Liselotte Hermans 17 aug Frakke, zoon van Steven Steyvers en Kelly Dupuis 18 aug Robbe, zoon van David Deconinck en Sara-Jane Deputter 21 aug Neal, zoon van Christof Jehoul en Sandra Clerix 27 aug Ties, zoon van Raf Gerits en Liesbeth Van Hees 6 sep Annika, dochter van Eric Van Gerwen en Veronique Kochuyt

BESTUUR Jan DALEMANS - Burgemeester jan.dalemans@hechtel-eksel.be gsm: 0475 42 40 93 - Verkeersveiligheid, Politie, Burgerzaken en Financiënbegroting, Personeel en organisatie, e-Government - Perscommunicatie en Protocollaire feesten - Voor een afspraak, contacteer Martine Vanderbiesen: secretariaat martine.vanderbiesen@hechtel-eksel.be - tel.: 011 73 01 52 Nele LIJNEN - 1ste schepen nele.lijnen@hechtel-eksel.be

Huwelijken 16 aug Jelle Soors en Petra Engelen 29 aug Peter Timmermans en Annick Vandyck 30 aug Dennis Vandeurzen en Stephanie Peeters 30 aug Ben Van Esbroeck en Ellen Franken

gsm: 0486 13 09 18 - Sport, Economie & werk, Gelijke kansen, Wonen, Kinderopvang en Evenementen - Spreekuren: op afspraak Raf TRUYENS raf.truyens@hechtel-eksel.be

Overlijdens † 14 aug Huskens Martinus Jozef Louis (Martin), 57 jaar † 16 aug Bussels Joseph Chrétien Herman Lambert (Jef), 85 jaar † 17 aug Vandewal, Anna Maria Elisabeth (Liza), 88 jaar † 23 aug Martens Virginie, 82 jaar † 2 sep Philipsen Dominique Jules Louisa, 50 jaar † 7 sep Winters, Filip Maria Alfons, 39 jaar † 9 sep Wouters, Maria Helena Hendrica (Mieke), 74 jaar

gsm: 0479 49 06 69 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Natuur en Bos, Bosland, Mobiliteit en Openbaar Vervoer, Juridische aangelegenheden, Erediensten, Heemkunde en Erfgoed, Internationale samenwerking - Spreekuren: op afspraak Theo MARTENS theo.martens@hechtel-eksel.be gsm: 0495 18 40 75 - Jeugd, Toerisme, Leefmilieu, Landbouw en Buurtwerking

OPENINGSUREN Openingsuren gemeentehuis Maandag: ............................................................................9u - 12u en 13u30 - 19u Woensdag: .................................................................................................................. 13u30 - 17u Dinsdag, donderdag en vrijdag: ..................................................... 9u - 12u

- Spreekuren: op afspraak Jacky SNOECKX jacky.snoeckx@hechtel-eksel.be gsm: 0495 50 28 11 - Openbare werken, Recyclage, Begraafplaatsen, Nutsvoorzieningen en Waterzuivering - Spreekuren: op afspraak

Openingsuren containerpark maandag: ................................................................................................................................. 13u - 16u dinsdag: .......................................................................................... 9u - 12u en 13u - 16u woensdag: .............................................................................................................................. 13u - 19u donderdag: .............................................................................. 9u - 12u en 13u - 16u vrijdag: ............................................................................................................................................ 13u - 18u zaterdag: ..................................................................................................... 9u - 15u (doorlopend) zondag: ............................................................................................................................................ gesloten

Evy RUTTEN evy.rutten@hechtel-eksel.be gsm: 0498 80 23 82 - Cultuur, Onderwijs, Bibliotheekwezen, Gezondheidszorg, Gehandicaptenbeleid en Communicatie - Spreekuren: op afspraak Tony BASELET: voorzitter OCMW tony.baselet@ocmwhechtel-eksel.be tel.: 011 89 12 12 - Gezinsbeleid, Senioren en Armoedebestrijding - Spreekuren : op afspraak. Kempische Tehuis Afgevaardigde Hechtel-Eksel : Yvette Leten - Spreekuur iedere maandag tussen 9 en 10 uur

www.hechtel-eksel.be • in’formatie 15


Wie wil met ons ETEN IN HET DONKER! Op woensdag 3 december van 18u30 tot 22u organiseert de GAR (GehandicaptenAdviesRaad), met ondersteuning van het gemeentebestuur en in samenwerking met XINIX (Vormingscentrum van Blindenzorg Licht en Liefde), een bijzondere activiteit in De Schans.

Dan worden we in groep door een blinde kelner per tafel naar onze plaats begeleid in het donker, waar we kunnen genieten van een voorgerecht en een hoofdschotel. Nadien volgt een kort ludiek intermezzo. We sluiten het gedeelte in het donker af met een heerlijk dessertje.

3 december is de jaarlijkse internationale dag van de gehandicapten. Dit jaar willen we aan alle geïnteresseerden de kans geven om zich daadwerkelijk in te leven in de leefwereld van mensen met een ernstige visuele beperking (blinden en zwaar slechtzienden). Dit kan op een aangename manier door een diner te verorberen in het stikdonker. We weten niet wat er op ons bord ligt, maar het zal iets lekkers zijn! Ons eten zal heel anders aanvoelen, anders smaken, sterker ruiken… Iedereen begint te raden naar wat het smaakt. Het wordt een gezellige, maar confronterende ontmoeting met het donker, met onszelf en onze tafelgenoten, waarbij elke tafel geserveerd en begeleid wordt door een blinde kelner die zich thuis voelt in dat donker.

Tenslotte leiden de kelners ons terug naar het licht in de hal, waar we bij een kop koffie of thee met een versnapering nog even kunnen napraten over onze ervaringen. We krijgen dan ook de menukaart en een exemplaar van de opgediende maaltijd te zien om ons ervan te vergewissen waarvan we allemaal gesmuld hebben.

We starten met een aperitief + hapje in het licht, terwijl we uitleg krijgen over het doel en verloop van deze bijzondere avond. Omdat het absoluut donker moet blijven, worden handtas, gsm, pillampjes en dergelijke in bewaring gegeven en goed bewaakt.

Praktisch: Aan dit unieke gebeuren kan je deelnemen voor de all in prijs van 39€ (alle dranken inbegrepen). Kaarten kunnen vanaf woensdag 1 oktober 13u30 afgehaald en contant betaald worden in het vrijetijdsloket. Je krijgt dan een plaats aan een genummerde tafel van 8 personen aangeduid. Wie vegetarisch is of allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, kan dit melden bij inschrijving, dan houdt onze kok er rekening mee. Aarzel niet om je in te schrijven. De plaatsen zijn beperkt (max. 104 deelnemers). Vol=vol! Graag tot dan!

Profile for Gemeente Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel info - september 2014  

Lees hier het infoblad van september 2014 digitaal!

Hechtel-Eksel info - september 2014  

Lees hier het infoblad van september 2014 digitaal!

Advertisement