Page 1

PORTFOLIO Av Heidi Bjelland


GRAFISK HOVEDOPPGAVE Av Heidi Bjelland

Vu rde en r fre er du m me tid bra die i nsj en ?


Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du trenger for å vurdere dette skikkelig. Opplæringssenteret er bindeledd mellom skole – elev og lærling – bedrift. Vi informerer elevene om muligheter for læreplass, administrerer lærekontrakter og er kontakt for lærlingene under læretiden. Vi har jevnlig kontakt med våre medlemsbedrifter og er oppdatert på hvem som ønsker nye lærlinger. Hvorfor velge å bli lærling? Praktisk erfaring er gull verdt! Som lærling får du lønn i opplæringstiden, og du får en utdannelse uten studiegjeld. Du får perfeksjoneringskurs etter eget ønske underveis som høyner din kompetanse ytterligere. Ønsker du videre utdanning etter læretiden, er praktisk erfaring i faget av stor nytte og etterspørres alltid ved senere jobbintervju. De fleste høyere utdannelsene i mediebransjen har dessuten høyere gjennomsnittlig inntaksalder enn 19 år.

Hvem kan bli lærling? Har du fullført og bestått Vg2 Medier og kommunikasjon kan du velge å fullføre fagutdanning som lærling i bedrift. Du er da en søker med opplæringsrett, og har en læretid på 2 år. Opplæringssenteret vil prioritere denne søkergruppen til nye læreplasser. Det er også mulig å søke læreplass etter fullført Vg3, men du har da ikke lenger opplæringsrett og må regne med å legge inn mer av eget initiativ for å skaffe deg læreplass. Det er også en mulighet for å søke læreplass med annen forkunnskap, men da vil forkunnskapen bestemme læretidens lengde. Dette vurderes individuelt.

Hva gjør en lærling? En mediegrafikerlærling jobber i en bedrift med mange forskjellige oppgaver alt etter opplæringsbedriftens arbeidsområder. -Du kan jobbe med å lage avissider og annonser, websider, magasiner, skilt og messedekor, logo og profilmateriell, brosjyrer, filmrelatert arbeid av forskjellig art og mye mer. Det du produserer er nyttig, det skal brukes til noe og det betyr noe at du kommer og er en del av teamet i bedriften. Følelsen av å bety noe og være til nytte fremheves som en ekstra positiv opplevelse som gir økt selvtillit og personlig vekst og modning. 3


Generell informasjon Hvor henvender man seg for å bli lærling? Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er godkjent lærebedrift for mediegrafikerlærlinger i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark. Send oss en søknad - jo tidligere jo bedre! Det er IKKE så viktig hvilken prioritet du velger i Vigo, og du trenger ikke å ta en endelig beslutning fordi du sender en søknad til oss. Du bør alltid søke skoleplass i tillegg selv om du ønsker lærlingplass.

Får man læreplass? Det er stor etterspørsel etter fagfolk i Norge for tiden, og mulighetene er derfor gode for å få læreplass. Akkurat hvor gode kommer også an på deg! Har du en positiv innstilling, et moderat fravær fra skolen (bedriftene ser på dette som et tegn på pålitelighet) og gode karakterer i mediefag og helst også norsk – Da er du en topp søker med veldig gode muligheter!

Hva skal jeg gjøre for å bli lærling? Skriv en søknad med beskrivelse av interesseområder innen faget. Dersom du har spesielle ønsker om bedrift eller fagområde skriver du litt om det også. - Lag en CV med kompetansebeskrivelse (PTF – prosjekt til fordypning) - Ta kopi/skann inn vitnemål/karakterutskrift - Samle noen arbeider til en liten portfolie dersom du kan/har. Du kan sende dette enten i posten eller som en samlet pdf pr. mail. Og husk – det er IKKE nok å velge lærling i Vigo. Egen søknad er helt nødvendig

Kan man få vite enda mer før man bestemmer seg? Opplæringssenteret besøker skoler og informerer om lærlingordningen. Vi forsøker å få til et mingletreff hver vår, hvor du som er ny søker får treffe lærlinger som gjerne deler sine erfaringer med deg. Denne dagen vil være åpen for andre også: foreldre/foresatte, rådgivere, lærere eller du som ennå lurer på om du skal søke. Nettstedet medielarling.no inneholder all informasjon om faget rettet mot deg som potensiell søker, foresatte, skoler og bedrifter. Du kan se på vår hjemmeside opplaringssenteret.no - Her finner du også kontaktinformasjon som mail og telefonnummer.


Nyttig å vite Tips om søknad og CV Husk at søknad og CV er bedriftens første møte med deg! Legg gjerne litt arbeid i tekst og utforming. -Et lite bilde av deg er også en god informasjon. - Det finnes maler for CV som kan være inspirasjon, men de inneholder mer forslag til informasjon enn du kanskje trenger. - Få gjerne hjelp fra lærer, rådgiver eller foreldre. Og et tips om mailadresse – dersom du ikke allerede har en mailadresse som ligner på navnet ditt, så bør du skaffe deg det! dirtyjente@hotmail.com eller livreddelg@hotmail. com er ikke så presentabelt i næringslivet.

Ferdig med svennebrev – Hva så? Ansettelsen som lærling i opplæringsbedriften varer ut kontraktens løpetid. Deretter har bedriften og lærlingen ingen forpliktelser. Noen blir ansatt i bedriften som mediegrafiker etter bestått svenneprøve dersom de ønsker. Dersom du ikke fortsetter i bedriften, men ønsker jobb, har Opplæringssenteret et unikt tilbud, nemlig Medievikar AS. Medievikar er som navnet sier en vikarformidling, men også i stor grad et rekrutteringsfirma med fast jobb som mål. Du kan altså velge om du vil ut som vikar og på den måten få mer forskjelligartet erfaringer, eller om du ønsker deg fast jobb snarest mulig. Som tidligere nevnt er det stor etterspørsel etter fagfolk i bransjen, så jobb får de fleste uten store problemer. Se medievikar.no

Studiekompetanse? Annen skole? Noen velger å ta påbyggingsåret etter endt læretid slik at de får studiekompetanse.

Å ta svenn ebrev som mediegra fiker steng er ingen dører,

Noen velger å ta de seks manglende fagene som privatist samtidig som de gjennomfører læretiden. Hva som passer best for deg må du vurdere selv. Velger man privatistordningen kan man ta ett eller to av fagene om gangen og eventuelt ta det over to-tre år.

men det å

pner man

Noen av våre tidligere lærlinger har valgt å søke seg videre til for eksempel Westerdals og andre privatskoler.

7

ge!


For mer informasjon: www.medielarling.no eller www.opplaringssenteret.no Stanseveien 9 0975 Oslo post@opplaringssenteret.no

OpplÌringssenteret er godkjent i følgende fag: Mediegrafiker - Trykker - Bokbinder


FOTO HOVEDOPPGAVE Av Heidi Bjelland


FOTO HOVEDOPPGAVE TIMELAPSE Av Heidi Bjelland


7

Lokalt

Mandag 21. februar 2011

JOURNALISTIKK HOVEDOPPGAVER Av Heidi Bjelland

En travel hverdag: Mange sliter med å rekke skole, jobb and hverdags planer grunnet de store forsinkelsene til nettbuss. Foto: Heidi Bjelland.

Grunner til nettbuss sine forsinkelser Administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk, Siv E. Wiken lovet at kvaliteten på bussene ville ble merkbar og de ville videreutvikle kollektivtrafikken i Kristiansand på en måte som kom passasjerene til gode. Men det er flere passasjerer som føler seg lurt enn fornøyde. Allerede fra dag en kom busselskapet nettbuss dårlig ut, og slik har det fortsatt, mener misfornøyde og travle passasjerer. I 2010 leverte Nettbuss et anbud på sju millioner kroner under det Bussen Trafikkselskap kunne varte opp med. Nettbuss krevde også 156 millioner kroner for å overta alle rutene for de

gule bussene. Og i tillegg får selskapet 25 % av alle billettinntekter. Med den inntekten kan operatøren videreutvikle bedriften.

Sliter med å få i gang bedriften

Da bussene startet 1. nyttårsdag var det 300 nye ansatte, dyrere priser, busskort som ikke virket og ekstreme forsinkelser. Administrerende direktør i nettbuss Sør skylder på oppstartsfasen. Og sier det tar lengre tid å få ting på plass, enn planlagt, som har medført til forsinkelser. Men lover at de jobber knallhardt med å rette opp dette. Han legger også til at glatte veier og snø ikke har gjort situasjonen bedre. Enkelte ruter har også blitt avlyst pga fare for sikkerheten. Bussjøfører som

var ansatt i Bussen Trafikkselskap fikk tilbud om nye jobber i nettbuss, men likevel er det 300 nye ansatte som ikke er kjente med veiene i Kristiansand-regionen.

har dukket opp i det hele tatt. Den diskuteres nå om å forandre ruteplanen hvis forsinkelsene fortsetter. For å tilpasse tidene etter bussene forsinkelse.

En ny ting som har kommet frem er at bussene må stå stille for at dørene kan åpnes og lukkes. Dette er en større tidstyv i ruteplanen enn forventet. Det er både irriterende og forstyrrende for passasjerer og bussjåfør.

Tester forsinkelsene

Ikke bare dans på roser

Det er ikke lett å være bussjåfør i disse dager. Forsinkelser, dårlig vær og sinte passasjerer gjør ikke akkurat dagen til den beste. I tillegg har Kollektivtrafikk truet selskapet med bøter etter gjentatte tilfeller av at busser har vært forsinket - eller ikke

For å sette meg inn i denne saken startet jeg med å ta bussen fra Vennesla til Kristiansand, rute 30. Da bussen stoppet ved min bussholderplass, som er et av de første var den kun et minutt forsinket. men innen bussen var kommet til Moseidmoen hadde bussen klart å forsinke seg med seks minutter.

Fakta om nettbuss Forbedringer ved nettbuss: - Lavere miljøutslipp - Bussene har aircondition - Bussene er romslige - Lovet billigere billetter - Lovet videreutvikling 5 grunner til bussenes forsinkelser: - Glatte veier - Snøkaos - Dørene er en tidstyv - Nye ansatte

- Dårlig oppstart

Tekst: Heidi Bjelland Foto: Heidi Bjelland

3 på bussholderplassen Navn: Najai (71) Bosted: Lund Rute: 13

Navn: Eirin (65) Bosted: Gimle Rute: 22

Navn: Amona (25) Bosted: Vågsbygd Rute: 17

Hvor ofte tar du buss?

Hvor ofte tar du buss?

Hvor ofte tar du buss?

Hvor ofte har bussen kommet på tiden den siste uken?

Hvor ofte har bussen kommet på tiden den siste uken?

2-3 ganger i uken, når jeg skal til byen for å handle og være sosial.

Hvor ofte har bussen kommet på tiden den siste uken?

Stort sett på tiden, kanskje tre minutter for sen, men det må man regne med.

Hvordan blir dag og dine planer påvirket av bussenes forsinkelser? Når jeg skal hjem eller til byen må jeg sitte å vente. Men det er greit.

Hvorfor tror du bussene er så sene?

Det er fordi det er så dårlig vær. Som er helt normalt i Norge.

Når jeg skal hjem, som er ca 2 ganger i uken.

Den har vært nokså presis.

Hvordan blir dag og dine planer påvirket av bussenes forsinkelser?

Det er hvis jeg skal til og fra byen. Det er kaldt å vente hvis bussen er forsinket.

Hvorfor tror du bussene er så sene?

Det er pga snøen og det dårlige vinterværet vi har.

Jeg tar buss hver dag

Den kommer alltid litt over tiden, mens noen ganger er den veldig forsinket.

Hvordan blir dag og dine planer påvirket av bussenes forsinkelser?

Det er helt håpløst, og veldig stress. Da kommer jeg meg ikke til og fra jobb. Flere ganger har jeg måtte ta taxi fordi bussen bare har kjørt forbi eller ikke kommet.

Hvorfor tror du bussene er så sene?

Noen skylder på det nye buss systemet, nettbuss. Men jeg tror det mest er pga været.


PTF LYD HOVEDOPPGAVE Av Heidi Bjelland


PTF GRAFISK HOVEDOPPGAVE Av Heidi Bjelland


WEB HOVEDOPPGAVE Av Heidi Bjelland


PORTFOLIO 2MKA Av Heidi Bjelland

Portfolio  

Portfolio Heidi 2mk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you