Page 1


Olivia Stenberg

MIDSOMMAR

Vi som församling är mycket glada över att Olivia Stenberg från och med mitten på maj månad går in som anställd ungdomsledare i vår församling. Olivia berättade att hon skulle kunna tänka sig att jobba med ungdomarna för en tid av ca ett år på en deltid. Detta tyckte vi var en ”gåva” som vi inte fick missa och vid vårt senaste församlings-möte tog vi beslutet att anställa henne. Hon har ju växt upp i vår församling så någon introduktionskurs behöver hon inte gå för hon känner ju ungdomarna redan. Vi hälsar henne välkommen in i församlingsarbetet som anställd och önskar henne Guds rika välsignelse i detta.

Det har blivit en tradition att fira midsommaraftonen vid Skoglundsgården i Knåda. Vi möts för att klä midsommarstången, grilla eller äta en sallad, några gemenskapsaktiviteter, godisregn och en kort avslutningsandakt inne i Skoglundsgården. Ta med blommor till midsommarstången, grill och det du vill grilla, stol och solskenshumöret. Välkommen, vi brukar ha bra väder!

PINGSTHELGEN Vid årets Pingstkonferens önskar vi inte bara att det blir fina samlingar, bra sång och god gemenskap utan en pingsthelg med dess rätta innebörd. Vår bön är att få bli berörd av det gudomliga genom den Helige Ande. På ”första” pingstdagen bad och berättade man om hur stor Gud är på andra språk – visst kan det vara möjligt också för Dig att bli förnyad av Helig Ande. Stefan Claar tidigare pastor i Edsbyn och sånggruppen Abadeh från Norrköping besöker oss. På Pingstdagen har vi också offergång, en möjlighet att ge en större gåva till vår församling. Vår tanke är att kunna få en bra grundplåt för bl.a. vårt ungdomsarbete.

UTSTÄLLNINGAR 22 april - 11 maj Noten 13 maj - 3 juni "PÅ VÄG" sammanställd av Silja Kirchgaesser Vernissage söndagen den 13 maj kl 13.00


PINGST KONFERENS 26-27 maj Stefan Claar Sånggruppen Abadeh

PINGSTAFTON 1800 Sång, predikan, missionskollekt 2100 Sent möte med Abadeh

PINGSTDAGEN 1100 Gudstjänst Predikan, sång, barnruta, offergång

MAJ Mötesvärdar Carina & Kent W Kollektörer Moody L, Tord N

vecka 19 Vaktmästare Lars-Erik K Ljudtekniker Swempa

Barnvakt Torbjörn & Lina

8 TISDAG 1900 Bönesamling 9 ONSDAG 1730 Royal - avslutning 10 TORSDAG 1930 Celebrate övar 11 FREDAG 2000 Ungdomssamling 12 LÖRDAG 2100 Café 12:an 13 SÖNDAG 1100 Gudstjänst med nattvard Celebrate barnruta, församlingssoffer

1300 Vernissage

MAJ Mötesvärdar Barbro H, Ethel N, Berit E Kollektörer Jonas N, Susanna Ö

vecka 20 Vaktmästare Torbjörn J Ljudtekniker Thomas S

Barnvakt Lars & Louise

15 TISDAG 1900 Bönesamling 2000 Omsorgsgruppen 16 ONSDAG 1500 Allträff Vårsånger, PRO-kören

17 TORSDAG 0800 Gökotta vid Freskatorpet "Lovsångsteamet Abadeh finns i Pingstförsamlingen, Norrköping. Vi är ett kompisgäng med olika musikbakgrund och bildar tillsammans en musikgrupp som är aktiv inom kyrkan. Namnet Abadeh är ursprungligen en ort i Mellnöstern känd för sina handgjorda och slitstarka mattor. Vi tror att vi är handgjorda och skapade av Gud och det gör oss slitstarka.”

Ta med stol & fika

18 FREDAG 2000 Ungdomssamling 19 LÖRDAG 1700 Avslutningsfest för konfirmanderna Missionskyrkan

1800 Missionskväll med Sanjeev Jayawera från Fridsro Sri Lanka tillsammans med Smyrna 2100 Café 12:an


MAJ Mötesvärdar Ruth & Tord N Kollektörer Tobias H, Johan F

vecka 21 Vaktmästare Frederic T Ljudtekniker Bosse D

Barnvakt Jonas & Sofie

22

TISDAG 1900 Bönesamling 23 ONSDAG 1900 Äldstemöte 24 TORSDAG 1930 Celebrate övar 25 FREDAG 2000 Ungdomssamling ** Konferens med Stefan Claar & Abadeh ** 26 LÖRDAG - PINGSTAFTON 1800 Sång, predikan, missionskollekt 2100 Sent möte med Abadeh 27 SÖNDAG - PINGSTDAGEN 1100 Gudstjänst Predikan, sång barnruta, offergång

MAJ/JUNI Mötesvärdar Siv & Leif H Kollektörer Bo H, Ante N

29 1900

30 1500

vecka 22 Vaktmästare Dan-Olov O Ljudtekniker Håkan O

TISDAG Böneringar ONSDAG Allträff Våravslutning “Nekrapejö”

31 1900

1 2000

TORSDAG Styrelsemöte FREDAG Ungdomssamling

Barnvakt Micke & Ullis

BIBELLÄSNINGSPLAN 2012

20 SÖNDAG 1100 Konfirmationsgudstjänst tillsammans med konfirmander, Missionsförsamling, Salemkyrkan och Smyrnaförsamlingen. 1800 Alla kyrkors bön, Smyrna

vecka 19 7/5 Jer 29:11-14 8/5 Ef 3:14-21 9/5 Rom 8:24-27 10/5 Matt 6:5-13 11/5 1 Kung 3:4-14 12/5 Ps 13 13/5 Luk 18:1-18 vecka 20 14/5 Ef 4:7-16 15/5 Apg 1:1-11 16/5 Ps 110 17/5 Mark 16:19f 18/5 Apg 1:12-14 19/5 Ps 33:18-22 20/5 Joh 15:26-16:4 vecka 21 21/5 Apg 2:1-11 22/5 Apg 2:14-21 23/5 Apg 2:36-41 24/5 Apg 10:42-48 25/5 Apg 11:19-26 26/5 Ps 68:10-21 27/5 Joh 14:25-29 vecka 22 28/5 Joh 6:44-47 29/5 2 Mos 3:1-15 30/5 5 Mos 6:4-9 31/5 Apg 2:24-35 1/6 Matt 28:16-20 2/6 Ps 113:1-6 3/6 Matt 11:25-27 vecka 23 4/6 Joh 1:29-34 5/6 Rom 6:3-11 6/6 Apg 8:26-39 7/6 Tit 3:4-8 8/6 Matt 3:1-12 9/6 Ps 66:5-12 10/6 Joh 3:1-8


vecka 24 11/6 Luk 14:1-6 12/6 Luk 14:7-14 13/6 Luk 14:34f 14/6 Luk 15:1-7 15/6 Luk 15:8-10 16/6 Ps 65:2-5 17/6 Luk 14:15-24 vecka 25 18/6 Joh 1:19-28 19/6 Jes 42:5-9 20/6 Jes 49:1-6 21/6 Apg 10:37f 22/6 Apg 13:16-25 23/6 Luk 1:1-5 24/6 Luk 1:5-17 vecka 26 25/6 2 Sam 12:1-15 26/6 Gal 6:1-7 27/6 Rom 14:1-12 28/6 Joh 7:53-8:11 29/6 Rom 2:1-4 30/6 Ps 62:2-9 1/7 Matt 7:1-5

2 LÖRDAG 2100 Café 12:an 3 SÖNDAG 1100 Gudstjänst med nattvard Iréne Olsson barnruta, församlingsoffer

JUNI

vecka 23

Mötesvärdar Lars-Erik K, Jim & Carina E Kollektörer Gustav P, Lina/Torbjörn J

Vaktmästare Ola Ö Ljudtekniker Per L

Barnvakt Danne & Lotta

5 TISDAG 1900 Bönesamling 6 ONSDAG 1800 Nationaldagsbön / Sverigebönen Alla församlingar i Pingstkyrkan

7 TORSDAG 1400 Sångandakt Hingsten 1445 Sångandakt Junibacken 9 LÖRDAG 2100 Café 12:an 10 SÖNDAG 1100 Gudstjänst predikan Oliver Sundström sång Stefan Falk barnruta, missionsoffer, församlingsmöte

JUNI Mötesvärdar Eva B, Britt-Marie S Sylvia & Michael F Kollektörer Lars N, Tommy L

vecka 24 Vaktmästare Lars H Ljudtekniker Johan F

12 TISDAG 1900 Bönesamling 15 FREDAG 2000 Ungdomssamling 16 LÖRDAG 2100 Café 12:an 17 SÖNDAG 1100 Gudstjänst Sture Claar sång barnruta, församlingsoffer

Barnvakt Håkan & Anna


JUNI Mötesvärdar Carina & Kent W Kollektörer Moody L, Tord N

vecka 25 Vaktmästare Patrik U Ljudtekniker Swempa

Barnvakt Bo & Helena

19 TISDAG 1900 Bönesamling 2000 Verksamhetsplanering 22 FREDAG - MIDSOMMARAFTON 1600 Midsommar på Skoglunds Ta med blommor, grill & det du vill grilla, stol & fika

2000 Ungdomssamling SÖNDAG 1100 Gudstjänst predikan Oliver Sundström

24

sång barnruta, församlingsoffer

JUNI/JULI Mötesvärdar Lars-Erik K, Jim & Carina E Kollektörer Gustav P, Lina/Torbjörn J

vecka 26 Vaktmästare Dan-Olov J Ljudtekniker Per L

Barnvakt Alla

26 TISDAG 1900 Bönesamling 30 LÖRDAG 2100 Café 12:an 1 SÖNDAG 1100 Gudstjänst Oliver Sundström sång barnruta, församlings- & missionsoffer

BÖNEVANDRING I STOCKHOLM – Sveriges kristna ber för landet! Lördagen den 12 maj sker Jesusmanifestationens bönevandring genom Stockholms City med bönestationer som berör olika områden i samhället. Vi ber för: Statschef, regeringschef, regering och riksdag. Vi ber för: Skola, utbildning och forskning. Vi ber för: De mest utsatta i samhället samt vården och omsorgen. Vi ber för: Bank och affärslivet om vis förvaltning av bank och affärslivet. Vi ber för: Och välsignar uttrycken för skönhet och kreativitet i kulturlivet. Att vittnesbördet om Jesus allt mer skall hitta sin bästa uttrycksform i kulturlivet! Vi ber för: barnens trygghet och familjens sammanhållning Bussresa från Ljusdal, Järvsö, Arbrå, Bollnäs, Gävle. Pris: 150:-/person. Avgår Ljusdal 8:00, Bollnäs 9:00 och Gävle Bro 10:15 Anmälan: David Duveskog 073-8162097 (gärna sms), Bertil Persson 070-3742177


Nyhemsveckans inriktning och fokus de senaste åren har blivit en succé! Nyhemsveckan är en plats där allt fler familjer möter Herren tillsammans, och där tron och verktygen stärks för fortsatt gemenskap i den lokala församlingen. Därför vill vi fortsätta att utvecklas och förnyas. Medverkande: Isik Abla, Sara Lindholm, Niklas Hallman, Marina Andersson, Samuel Hector, Peter Halldorf, Carl-Erik Sahlberg, Dan Salomonsson, Simon Ådahl, Berit Simonsson, Pelle Hörnmark. Dessutom ansvarar fyra Pingstförsamlingar för varsitt kvällsmöte.

www.nyhemsveckan.se

1-8 juli 2012 "Om du visste vad Gud har att ge!" Årets tema är ord som Jesus ger till en kvinna han möter mitt i hennes vardag vid en brunn. Orden avslöjar att det finns något mer att upptäcka. Medverkande: Ulrik Josefsson, Pelle Hörnmark, Bengt Johansson, Samuel Ljungblad, Berit Simonsson, Patric Forsling, m.fl. samt Pingst-församlingarna i Kalix/Råneå, Härnösand, Örnsköldsvik, Skellefteå och Lycksele.

www.lapplandsveckan.se

Oasmöte i Hudiksvall 18-21 juli Strömmar av levande vatten, är det tema som slagits fast för det SommarOas som vi i Hudiksvallstrakten fått glädjen att vara värdar för. Förkunnare är bl.a. Roger Larsson, Andrew Watson, Anders Arborelius, Inga Pagréus, Berit Simonsson, Hans Weichbrodt Oasrörelsen är en karismatisk förnyelserörelse i svensk kristenhet. Oasrörelsens huvudord är "förnyelse, evangelisation och enhet på evangelisk luthersk grund". Oasrörelsen har inga egna medlemmar, utan finansierar sin verksamhet genom frivilligt ekonomiskt stöd från sympatisörer. Den har ett ledarskap bestående av 20 personer över hela landet och en styrelse som leder arbetet. Oasrörelsen inbjuder till inspirationsdagar och konferenser i hela landet.


Adress

Pastor

Långgatan 12 828 32 EDSBYN

Oliver Sundström Ungdomsledare

Telefon/Fax

Expedition Café Fax Sri Lanka mission

201 67 210 03 202 13 225 68

Hemsida

www.edsbynspingst.nu E-post

info@edsbynspingst.nu Bankgiro

Församling/Tiondekonto Mission

0231-3153 5551-7296

Plusgiro

Församling/Tiondekonto Mission Sri Lanka

57 17 36-8 23 79 41-0 73 05 48-5

224 00

Adress

Box 55, 828 22 EDSBYN E-post

kontakt@framtiden.be

073-821 02 26

Olivia Stenberg Församlingsledning

Alf Arvidsson (ä) Arne Davidsson (ä) Bosse Davidsson (s) Stefan Falk (ä,s) Lars Hedin (ä,s) Leif Häggblom (ä,s) Lars-Erik Kuhles (s) Lars Nymans (ä,s) Dan-Olov Olovsson (ä) Anna-Maria Persson (ä) Lars Persson (ä) Britt-Marie Strömberg (ä) Oliver Sundström (ä,s) Lennart Uhras (ä,s) Patrik Uhras (s) Carina Wahlén (ä,s) Församlingssystrar

Förskolechef

Erika Thalén

070-526 58 85 oliver@edsbynspingst.nu

Gun Andersson Berit Edvinsson Irene Olsson Anna-Maria Persson Britt-Marie Strömberg

214 07 214 35 233 60 223 07 228 73 200 83 224 47 070-321 49 37 341 58 213 00 330 13 209 29 070-526 58 85 201 41 201 13 221 41

Ansvarig månad maj juli

juni

202 94 210 60 342 68 213 00 209 29

Hemsida

www.framtiden.be

I samarbete med Föreståndare

Nästa manusstopp måndag 25 juni!

Åsa Arvidsson Kuhles Avdelningar

Fiolen, Öjevillan Trumman, Pingstkyrkan E-post

noten@framtiden.be

224 10 239 99

Helena Bånga 140 44, 070-270 65 90 helena.banga@helsingenet.com

Kontakten nr 3 2012  

Verksamhetsplanering och info för Edsbyns Pingstförsamling

Kontakten nr 3 2012  

Verksamhetsplanering och info för Edsbyns Pingstförsamling

Advertisement