__MAIN_TEXT__

Page 1

HEAT TREATMENT

NYHET! CliWi Green Air & HeatWork 103 HH

Varmebehandling DONE

1

for bekjempelse av skadedyr

and it’s GONE!

1

DONE and it’s

GONE!

1 1

DONE and it’s

GONE!

4 DONE

and it’s

GONE!

VEGGEDYR, MØLL, HØNSEMIDD, KAKKERLAKKER, LOPPER, MELBILLE ...

1

D


NYHET! Ingen gift, ingen helseskadelige støv og partikler

En rask og grønn varmebehandling for bekjempelse av skadedyr NYHET! CliWi Green Air og Heat Treatment HW Xtreme 103 HT er en spesialutviklet maskin for bruk til varmebehandling. Maskinen er tilpasset med komponenter og løsninger som oppfyller krav skadedyrbransjen stiller. HW Xtreme 103 HT er selvgående og mobil maskin på 103 kW. Spesialmaskinen leverer 105°C væskebåren varme, med en virkningsgrad på hele 94%. Maskinen er også klargjort for klimavennlig bioenergi. Sammen med nyheten CliWi, en unik væskebåren vekslerteknologi, utgjør dette et innovativt system for skadesanering, varmebehandling, byggvarme og tørking. Systemet kan også brukes i behandling av melmøller og innen matindustri - samt borebiller/mit/tremark.

Varmebehandling 1 stk HeatWork 103 HH maskin kan drifte opptil 8 stk CliWi enheter

heatwork.com


Oppnå høy temperatur, raskt og effektiv med væskebåren varme Metoden brenner ikke helseskadelige støv og partikler HeatWork og CliWi bedbug systems er allerede tatt i bruk av flere ledende skadedyrfirmaer i hele Europa i forbindelse med skadedyrbekjempelse. CliWi veksler varm væske til varm luft på en svært effektiv måte Resultatene HeatWork leverer er svært tilfredsstillende og sammen med CliWi betegnes systemet som en nyvinning til et sterkt økende problem. Systemet løfter temperaturer opptil 90°C, og leverer en effektiv lufttemperatur på 50-60. Denne metoden er et effektivt og miljøvennlig alternativ til bruk av gift, elektrisitet og andre metoder. Dette er en helt giftfri metode der varmen dreper skadedyrene fra egg til ferdige voksent individ. Metoden skiller seg ut fordi man sparer miljøet på en helt ny måte, både for unødvendig utslipp fra aggregater og uheldige stoffer som finnes i insektsgiftige preparater. Økt fleksibilitet, høy effektivitet og lavt energibruk reduserer driftskostnadene betydelig. I tillegg brenner ikke metoden helseskadelig støv og partikler, og gir dermed et bedre arbeidsmiljø.

VEGGEDYR, MØLL, HØNSEMIDD, KAKKERLAKKER, LOPPER, MELBILLE ... heatwork.com


1 11 1 1 11 1 1

Væskebåren varme

NE NE NE NE DONE and it’s NE DONE GONE! NE and it’s

GONE!

GONE!

GONE!

GONE!

11 11 11 11 1

GONE!

D NE and it’s GONE! D NE and it’s GONE! D NE and it’s GONE! D NE and it’s GONE! D DONE NE and it’s GONE! and it’s D NE GONE! Væskebåren varme

100%

miljøvennlig Væskebåren varme

100%

miljøvennlig Væskebåren varme

100%

miljøvennlig Væskebåren varme

I snart 15 år har HeatWork utviklet miljøløsninger, som gir sikker og lønnsom drift! 100%er tradisjonelt kjent for å være markedets suverene tine- og oppvarmingsalternativ. HeatWorks mobile varmekraftverk miljøvennlig Væskebåren varme Nå inntar HeatWork også skadedyrenes territorium. Våre kunder tar i bruk HeatWork systemer nettopp fordi de er 100%- kombinert med reduserte kostnader. opptatt av helse, miljø og sikkerhet miljøvennlig

11 11 1

it’s GONE! i fokus DONE Miljøet ogand økonomien GONE! DONE and it’s and it’s DONE GONE! DONE GONE! 4 it’s and DONE and it’s DONE and it’s GONE! DONE GONE! and it’s GONE! and it’s DONE 4 DONE GONE! DONE GONE! and it’s and it’s and it’s 4 DONE GONE! DONE GONE! GONE! and it’s and it’s 4 DONE GONE! GONE! and it’s 4 DONE GONE! and 4 it’s DONE GONE! Væskebåren varme 100% miljøvennlig tørk og oppvarming. Justerbar utryddelsestemperatur (50 til 60°C).

Energieffektiv varmeveksling Høy virkningsgrad og lavt energiforbruk gir kostnadsreduksjon. Kort behandlingstid. Grønn energi Ren luft, trygt arbeidsmiljø og giftfri. Ingen brannfare. Lav vekt & brukervennlig design CliWi er liten, enkel å bruke og med stor ytelse. Lavt støynivå

Varme har aldri sett bedre ut Moderne stilren design og farge trenger ikke gå på bekostning av effekt.

and it’s

GONE! Vi fremmer en

Klart for bruk av

Bioenergi Energieffektiv oppvarming

100°C

94% Virkningsgrad

grønn arbeidsplass Temperaturløft opptil

90°C

Lang levetid på våre kvalitetsprodukter

Ikke branneksplosjonsfare

Produsent og eneforhandler HeatWork AS Postboks 353, 8505 Narvik, Norge Telefon (+47) 76 96 58 90 post@heatwork.com

www.heatwork.com

Ingen avgasser, gift, lukt eller fukt

HeatWork • 01.2018

GONE!

100%

miljøvennlig

Profile for Heatwork

Varmebehandling av skadedyr  

Nytt og effektivt helse- og miljøvennlig system for bekjempelse av skadedyr

Varmebehandling av skadedyr  

Nytt og effektivt helse- og miljøvennlig system for bekjempelse av skadedyr

Profile for heatwork
Advertisement