Head Uudised kevad 2013

Page 24

Viis asja, mida oled sotsiaalsete ettevõtete rahalise toetamise kohta alati teada tahtnud, aga pole julgenud küsida Küsis: Kersti Karu , Vastas: Jaan Aps

Heateo Jaan arvab, et sotsiaalsete ettevõtete pakutavaid lahendusi enamasti keegi teine ei taha, ei oska või ei suuda pakkuda. Ilma nende ettevõteteta oleks meie ühiskonnas elu viletsam.

Eesti riik on lähtuvalt poliitikute sõnastatud eesmärkidest valinud mitu ettevõtlusvaldkonda, mida toetatakse põhjusel, et soovitakse saada selliseid ettevõtteid juurde ja olemasolevaid tugevdada. Näiteks toovad eksportivad ettevõtted (vähemalt teoreetiliselt) riiki juurde rohkem uut raha kui need, kes toodavad peamiselt siseturule. Seepärast toetabki riik eksportijaid. Sotsiaalsed ettevõtted väärivad eelisseisundit tänu sellele, et loovad ühiskonnas palju rohkem väärtust ning hoiavad (sotsiaal-) kulusid riigi jaoks kokku palju enam, kui nende raamatupidamise aruandest välja paistab.

Sotsiaalsed ettevõtted loovad mõnele kogukonnale või kogu ühiskonnale tervikuna palju väärtust. Näiteks annavad nad tööd erivajadustega inimestele ja pikaajalistele töötutele (MTÜ Abikäsi), annavad võimaluse säästvalt tarbida (MTÜ Uuskasutus) või loovad lastele suurepärase arengukeskkonna (MTÜ Rosma Haridusselts). Miks toetada ettevõtet, kes teenib oma tulu ju ise?

Miks ei toetata sotsiaalseid ettevõtteid piisavalt?

Erinevaid sotsiaalseid ettevõtteid tasub toetada eri põhjustel. Mõnel ettevõttel aitab toetus tegevust laiendada rutem, kui see muidu oleks võimalik olnud. See tähendab, et ka ühiskondlikku vajadust õnnestub rahuldada suuremal määral ja kiiremini. Teistel juhtudel aitab toetus luua sotsiaalsele ettevõttele võrdsed konkurentsitingimused. Näiteks endistele vangidele ja uimastisõltlastele töövõimalusi loova ettevõtte tegevuse lahutamatu osa on rehabilitatsiooniprogramm, aga selle käigushoidmine on tavaettevõttega võrreldes suur lisakulu. Just seetõttu koosneb paljude sotsiaalsete ettevõtete tulumudel äritulu ja toetuste kombinatsioonist.

Sotsiaalsed ettevõtted jäävad nn halli tsooni. Nad tekitavad kodanikuühiskonna rahastajates kahtluse, kas ettevõtlustulu saamine teenib ikka kogukonna huve. Teisalt pole nad piisavalt atraktiivsed ka ettevõtluse rahastajatele, sest ühiskondlik eesmärk muudab ettevõtte juhtimise keerulisemaks ja vahel kannatab selle all kasumimarginaal. Lisaks tegelevad oma kogukonna vajaduste rahuldajad harva ekspordiga, aga just ekspordi edendamine on olnud Eesti ettevõtluse toetajate senine peaeesmärk. Kes on siiski sotsiaalseid ettevõtteid juba toetanud?

Milleks eelistada toetamisel sotsiaalseid ettevõtteid?

 Heateo Sihtasutus on vahendanud 24


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.