__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Erfarne samværskonsulenter er gået sammen for at tilbyde kvalitetssamvær


SAMVÆR SKAL HAVE BARNET I CENTRUM Samværskonsulentens opgave er at sikre, at barnet føler sig trygt, når det har samvær med forældre, bedsteforældre, søskende eller andet netværk. Samværskonsulenten er altid opmærksom på barnets signaler og adfærd under samværet. Det er vigtigt, at samværskonsulenten er opmærksom på og klar til at støtte barnet eller den unge i at udtrykke sig overfor forældrene, samtidig med at forældrene støttes i, at rumme og anerkende deres barn på måder, hvor barnet føler sig mødt og forstået. Samværskonsulenten er garant for, at barnets grænser ikke overskrides, samt at der er genkendelighed og kontinuitet i samværene. Det er vigtigt, at samværskonsulenten sørger for at skabe rammer, rutiner samt aktiviteter, som barnet og forældrene kan være fælles om. Samværskonsulenten kan være igangsættende og deltagende, hvis det er nødvendigt eller påkrævet. Alt sammen for at sikre gode samvær til forældre og i særdeleshed for børnene.

Om samvær generelt Børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet, har ret til samvær og kontakt med deres forældre og netværk (Jf. Serviceloven §71, stk.1), og det er kommunens pligt at sørge for, at forbindelsen mellem forældre og barn sikres. Det er kommunen, der træffer afgørelse og fastsætter andre vilkår for omfanget og udførelsen af samværet. Samvær tager altid udgangspunkt i barnets behov, og Samvær i Centrum arbejder samtidigt på, at forældrene også får bedst muligt udbytte af samværene.

Samvær i Centrum har lokale i Vanløse og stedet består af to rum, minikøkken og toilet. Her er der mulighed for god hygge og ture til park og legeplads i nærmiljøet


Samværstyper Overvåget samvær Et overvåget samvær er en foranstaltning, der ofte tager udgangspunkt i, at kommunen er bekymret for barnets sikkerhed eller psykiske velvære. Et overvåget samvær kræver, at der er en samværskonsulent til stede under hele samværet (som repræsentant for kommunen). Det er konsulenten, der sikrer, at barnet har det godt. Efter hvert samvær udarbejder konsulenten en beskrivelse af samværet. Disse beskrivelser bruges blandt andet ved efterprøvelsen af samværsafgørelsen, ligesom de kan være en hjælp for forældrene til at udvikle/forbedre samværet og kontakten med deres anbragte barn. Samvær i Centrum har stor erfaring med konfliktfyldte opgaver, og søger at skabe ro til alles bedste.

Støttet samvær Støttet samvær er en frivillig ordning, der skal støtte familien eller netværk til gode samvær og udvikling. Støttet samvær kan også anvendes, når det er særligt vanskeligt for forældre og barn at igangsætte eller afsluttet samvær på en god måde for begge parter. Desuden kan der være særlige forhold, der giver behov for støtte under samvær. Det kan for eksempel være psykiske lidelser eller handicap. Da støttet samvær er en frivillig ordning, kan forælderen altid give udtryk for, at der ikke er behov for støtten. Det vil samværskonsulenterne respektere. Som udgangspunkt udfærdiges der ikke beskrivelser af støttet samvær. Men det sker ofte, at sagsbehandler og forælder aftaler, at beskrivelsen kan være til gavn for begge parter. Samvær i Centrum anbefaler, at der tilbydes en samtale med konsulenten, hvor der er mulighed for at drøfte samværet og få råd og vejledning uden, at der er børn til stede.

Praktisk Samværslokale Samværet skal ske et sted, der skaber tryghed for barnet. Mange samvær sker i familiens hjem, mens andre samvær forgår hos barnets plejefamilie eller institution. Samvær i Centrum har lokale i Vanløse, hvor der er plads til gode familiesamvær. I særlige tilfælde er der mulighed for at leje eller låne egnede lokaler. Transport Samvær i Centrum råder over biler og nødvendigt sikkerhedsudstyr til transport af børn, og påtager sig gerne at hente og bringe børn eller forældre i forbindelse med samvær.

SAMVÆRS KONSULENTER MED ERFARING Samvær i Centrum er et anpartsselskab stiftet af fire erfarne socialkonsulenter, der har arbejdet med samvær i en årrække. Alle har bred erfaring med støttet eller overvåget samvær for forskellige kunder. Samvær i Centrum vil have fokus på kvalitet, innovation og flexibilitet

Eva Nim Holm er uddannet socialpædagog og har PD i psykologi. Eva har arbejdet som samværskonsulent siden 2008, og har løst opgave for mange kommuner i Storkøbenhavn. Eva arbejder desuden med familieopgaver, er støtteperson og kontaktperson.

Jamshid Salemi-Rad er uddannet socialrådgiver og har arbejdet med børn og familier siden 1996. Han har bred erfaring som bl.a. samværskonsulent, familiekonsulent og §54-støtteperson. Jamshid taler persisk/farsi og arabisk.

Flemming Nim Holm er uddannet socialpædagog, og har arbejdet på døgninstitutioner og i pædagogiske projekter. Flemming har fungeret som samværskonsulent siden 1998, og løser desuden opgaver som støtteperson, kontaktperson og ungdomssanktionskoordinator.

Lotte Staal er uddannet socialpædagog, pædagogisk diplomuddannelse og familieterapeut MPF. Hun løser familieopgaver og opgaver som §54-støtteperson og efterværn. Siden 2008 har hun været samværskonsulent og har erfaring fra flere kommuner og Statsamtet

Samvær i Centrum har desuden kontakt til flere erfarne konsulenter, der kan tage opgaver, hvis der opstår behov


SAMVÆRSFERIE ER ET SÆRLIGT TILBUD Samvær i Centrum tilbyder, at arrangere ferie, hvor vores konsulenter kan støtte forældre og børn, når behovet opstår. Samværsferie er tænkt som en mulighed for: ● at give forældre og børn gode oplevelser sammen med henblik på at styrke deres kontakt og relation ● at støtte og vejlede forældrene i situationer, der kommer tættest muligt på det, de vil opleve hjemme med børnene, så som måltider, sovetider, legetider og under forskellige oplevelser, der kræver planlægning, koordination, overblik og samtidig fleksibilitet ● at observere og undersøge forældrenes ressourcer for bedre at kunne støtte dem i fremtidige samvær – eller som alternativ til en kortere parallelanbringelse af forældrebarn, hvor formålet er afklaring af forældrekompetencer for forandringspotentiale ● at være med til at vurdere forældrenes kompetencer, hvor formålet er hjemgivelse af børnene Samvær i Centrum arrangerer gerne samværsferie efter særlige ønsker.

Godthåbsvej 262 2720 Vanløse Tlf. 50 26 40 26 kontakt@samvaericentrum.dk

www.samvaericentrum.dk

Profile for Heart Talk Kommunikation

Samvaer i Centrum folder  

Samvær i Centrum er en virksomhed, der tilbyder konsulentydelser til støttede og overvågede samvær under anbringelser af børn uden for hjemm...

Samvaer i Centrum folder  

Samvær i Centrum er en virksomhed, der tilbyder konsulentydelser til støttede og overvågede samvær under anbringelser af børn uden for hjemm...

Profile for hearttalk