Page 1

Festival v České republice umožňuje poznat různé divadelní školy a trendy

Na účastníky a diváky Mezinárodního divadelního festivalu "Hartenberg", který se bude konat v srpnu tohoto roku, čeká bohatý a různorodý program. Každý příchozí bude mít možnost seznámit se s různými divadelními školami a postupy. Připravují se tvůrčí dílny, které uvedou do tajů psychologické školy Stanislavského, Lecoqovy metody, commedia dell'arte, divadla utlačovaných, plastického divadla a nebo tak unikátní moderní školy, jako je tzv. divadlo smyslů. Dále je na programu zábavná výuka gruzínských národních tanců a zpěv písní. Kromě toho je opět plánováno společné vystoupení, které bude secvičeno během jednoho týdne přímo na hradě. Při jeho přípravě si divadelníci vyzkoušejí davové scény, založené na improvizaci a hereckých cvičení. O víkendu 18. a 19. srpna budou mít diváci festivalu možnost shlédnout až deset her, přičemž vrcholem bude právě společné představení. Letos na hrad přijedou divadelní soubory i jednotlivci z Ukrajiny, Francie, USA, Gruzie, Ruska, Kolumbie, Belgie a Velké Británii. Očekáváme také hosty z Mexika, Polska a Španělska. Mezinárodní divadelní festival "Hartenberg" se koná každé léto na hradě Hartenberg na Karlovarsku v severozápadních Čechách. Hlavní myšlenkou festivalu je výměna tvůrčí zkušenosti, která probíhá vzájemným kontaktem různých divadelních škol a jejich společnou tvůrčí prací. Účastníci reprezentují alternativní (nestátní) divadelní skupiny, skládající se jak z profesionálních, tak i amatérských herců. Pro festival je charakteristická zásada "tři v jednom", neboť kombinuje několik zajímavých příležitostí pro účastníky, jako jsou školení a tvůrčí lekce, dále společná vystoupení a v neposlední řadě uvedení vlastních her. Festival je důležitou součástí širšího projektu na Hartenbergu, kdy se hrad postupně stává mezinárodním kulturním centrem - místem, kde se protínají různé kulturní zkušenosti a nápady a které je cestou pro kreativní otevřenou mysl z celého světa. Hartenberg hrad (http://www.hartenberg.cz) byl postaven v 12. století. Během své staleté historie byl mnohokrát plundrován a devastován, zejména v roce 1985 při rozsáhlém požáru. Jedna z nejslavnějších kapitol historie hradu je spojena se jménem velkého německého básníka Johanna W. Goethe, který na Hartenbergu pobýval a napsal zde několik svých prací. V současnosti je hrad usilovně obnovován, také za pomoci dobrovolníků z desítek zemí celého světa.

Festival v České republice umožňuje poznat různé divadelní školy a trendy  

Mezinárodní divadelní festival Hartenberg 2012, 1. tisková zpráva

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you