Page 9

Zorgfinanciering

De familie Lork is lid van het zorgver­ zekeringsproject in Cambodja. Doordat vele families een bescheiden premie betalen kunnen indivi­ duele hoge ziektelasten worden voorkomen.

Een stabiele financiële basis is één van de noodzake­ lijke voorwaarden voor kwaliteit en duurzaamheid van gezondheidszorg. HealthNet focust daarom binnen al haar programma’s op de financiering van zorg. Vaak wordt gezondheidszorg in fragiele gebieden langdurig betaald uit noodhulpfondsen. Dit haalt niet alleen het ‘ownership’ weg bij de overheid en de lokale bevolking, het is ook fnuikend voor het voortbestaan van zorg als die financiering uiteindelijk stopt. HealthNet werkt sinds jaar en dag aan alternatieve financierings­ modellen om toegang tot duurzame zorg te vergroten. Zoals betaalsystemen waarmee de kosten voor zorg voor de bevolking met de helft worden verminderd, terwijl zorgverleners een beter salaris ontvangen. Op grond daarvan bouwen we nu lokale verzeke­ ringssystemen waarmee onderlinge solidariteit wordt verhoogd.

HealthNet TPO - Brochure  
HealthNet TPO - Brochure  

Algemene informatie over HealthNet TPO. Wie zijn we? Wat doen we? Welke strategie volgen we? En waar werken we?

Advertisement