Page 7

Geestelijke gezondheidszorg HealthNet is een voorloper op het gebied van psychiatrie en psychologie in fragiele staten. Psychische stoornissen, gedragsstoornissen, alcohol­ verslaving en zelfmoord komen onder oorlogsslacht­ offers veel voor. Het is van essentieel belang om psychische zorg – het werken aan de psychosociale en traumatische gevolgen van oorlog – te integreren in de gezondheidszorg en het onderwijs. Naast het trainen van lokale artsen en verplegers in het verlenen van psychische hulp, creëren we bewustwording voor geestelijke problematiek in de gemeenschap en lobbyen we op beleidsmatig niveau.

Congolese zorgver­ leners krijgen training in het (h)erkennen van psychische problemen.

HealthNet TPO - Brochure  
HealthNet TPO - Brochure  

Algemene informatie over HealthNet TPO. Wie zijn we? Wat doen we? Welke strategie volgen we? En waar werken we?

Advertisement