Page 6

Sociale wederopbouw Moderne oorlogen en terreur richten zich op sociale structuren. Seksueel geweld als oorlogswapen, etnische strijd en religieuze twisten vernietigen de vertrouwensbanden die onmisbaar zijn voor een samenleving. De gevolgen van die schade aan de sociale omgeving waarin mensen moeten functioneren wordt vaak onderschat. Daarom ontwikkelt HealthNet een bijzondere aanpak van sociaal werk waarin het herstel van vertrouwen binnen de gemeenschap centraal staat. Met groepen mensen uit verschillende geledingen van de samenleving worden de problemen in kaart gebracht, en worden oorzaken en oplossingen bespreekbaar gemaakt. De praktische samenwerking die daaruit volgt is de eerste stap op weg naar een betere gezondheid.

Management bijeen足 komst van Afghaanse gezondheidswerkers

HealthNet TPO - Brochure  

Algemene informatie over HealthNet TPO. Wie zijn we? Wat doen we? Welke strategie volgen we? En waar werken we?

HealthNet TPO - Brochure  

Algemene informatie over HealthNet TPO. Wie zijn we? Wat doen we? Welke strategie volgen we? En waar werken we?

Advertisement