Page 18

Donaties Alle kleine beetjes helpen. Stort uw ‘inzet’ op IBAN: NL64 RABO 010408 0000 t.n.v. HealthNet TPO, doneer online via www.healthnettpo.org of geef een machtiging af.

Sponsoring Om ons werk gedaan te krijgen zijn mensen en middelen nodig. En die moeten betaald worden. Het duurzaam, toegankelijk en onaf­ hankelijk maken van een zorgsysteem vereist naast inzet ook een financiële aanzet. U kunt daar op verschillende manieren aan bijdragen.

U kunt met uw bedrijf een financiële bijdrage leveren of uw goederen en diensten beschikbaar stellen. De inzet van uw bedrijf vermelden wij graag in onze communicatie. Wij lichten de mogelijkheden graag aan u toe.

Nalatenschap Een nalatenschap is een duurzame gift. Want helaas zal ook in de toekomst nog sprake zijn van mensen die door oorlogen of rampen geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg. Denkt u erover ons op te nemen in uw testament? Wij maken graag een af­ spraak om de mogelijkheden te bespreken. Kijk voor meer informatie op www.healthnettpo.org

HealthNet TPO - Brochure  

Algemene informatie over HealthNet TPO. Wie zijn we? Wat doen we? Welke strategie volgen we? En waar werken we?

HealthNet TPO - Brochure  

Algemene informatie over HealthNet TPO. Wie zijn we? Wat doen we? Welke strategie volgen we? En waar werken we?

Advertisement